بخشی از مقاله

شخصيت فاطمه (س) از ديدگاه پيامبر

شاءن و منزلت فاطمه زهرا عليهاالسلام را همين بس كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله درباره اش زيباترين سخنان را بيان فرموده كه درباره هيچ يك از زنان عالم چنين چيزى نفرموده حتى درباره همسر و ساير دختران خود.


اينك از ميان دهها روايتى كه درباره اين شخصيت بى نظير نقل گرديده به چند روايت بسنده كرده سپس به نكاتى در اين جهت اشاره اى خواهيم داشت :
1- فاطمه عليهاالسلام پاره تن پيامبر


بخارى در صحيح خود از وليد از ابن عيينه از عمر بن دينار از ابى مليكه از مسور بن مخرمه از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده كه فرمود: فاطمة بضعة منى فمن اءغضبها اءغضبنى ؛ فاطمه عليهاالسلام پاره تن من است هر كه او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است .
2- فاطمه عليهاالسلام قلب پيامبر


حسن بن سليمان در كتاب محتضر از تفسير ثعلبى از مجاهد از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت كرده كه روزى آن حضرت از خانه بيرون آمد و در حالى كه دست فاطمه عليهاالسلام را گرفته بود، چنين فرمود: هر كه اين را مى شناسد كه شناخته است و هر كه وى را نمى شناسد بداند: اين فاطمه عليهاالسلام دختر محمد است و او پاره تن من مى باشد، او قلب من است كه در بين دو پهلوى من قرار گرفته است ؛ پس هر كه او را آزار دهد مرا آزار داده و هر كه مرا آزار دهد خداى را آزار داده است .
3- فاطمه عليهاالسلام تار موى پيامبر


جابر بن عبدالله گويد: پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: فاطمه عليهاالسلام شعرة منى ؛ فمن آذى شعرة منى ، فقد آذانى فقد آذى الله و من آذى الله لعنه الله ملاء السموات و الارض .
فاطمه عليهاالسلام تار موى من است و هر كه به تارى از موهاى من آزار برساند مرا آزار رسانده و هر كه مرا آزار رساند خدا را آزار رسانده است و هر كه خدا را آزار برساند، خداوند به اندازه آسمان ها و زمين او را لعنت خواهد كرد.


4- فاطمه نور چشم پيامبر
ابن فتال نيشابورى ضمن حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله آورده است كه به على عليه السلام فرمود: يا على ، آن فاطمه عليهاالسلام بضعة منى و هى نور عينى و ثمرة فؤ ادى . على جان ؛ فاطمه عليهاالسلام پاره تن من و نور چشم و ميوه دلم مى باشد.
5- فاطمه عليهاالسلام مايه سرور پيامبر
امام حسين عليه السلام از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت كرده است كه فرمود: فاطمه عليهاالسلام بهجة قلبى وابناها ثمرة فؤ ادى و بعلها نور بصرى ؛ فاطمه عليهاالسلام مايه سرور و خوشحالى من مى باشد، همچنين دو فرزندش ميوه دلم و همسرش نور چشمم مى باشد.
6- فاطمه برتر از آسمانها و زمين
و در حديثى ديگر درباره خلقت فاطمه عليهاالسلام فرمود: پس خداوند از نور دخترم فاطمه عليهاالسلام آسمان ها و زمين را آفريد، پس آسمان ها و زمين از نور دخترم فاطمه عليهاالسلام است و نور دخترم فاطمه عليهاالسلام از نور پروردگار است و دخترم فاطمه عليهاالسلام برتر از آسمانها و زمين است .
7- فاطمه برگزيده خداوند


خطيب بغدادى ضمن اشاره به معراج پيامبر صلى الله عليه و آله از آن حضرت چنين روايت كرده كه فرمود: همان شبى كه مرا به آسمان بردند ديدم كه بر درب بهشت چنين نوشته بود: لا اله الا الله ، محمد رسول الله ، على حبيب الله ، و الحسن و الحسين صفوة الله ، فاطمه عليهاالسلام خيرة الله و على باغضهم لعنه الله
8- فاطمه يكى از حجت هاى خدا


طبرى در بشارة المصطفى به سند خود از امام زين از پدرش از امير مؤ منان از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل كرده كه فرمود: اءنا و على و فاطمه عليهاالسلام و الحسن و الحسين و تسعة من ولد الحسين حجج الله على اءعداءنا اءعداءالله و اءولياءنا اءولياءالله ؛ من و على و فاطمه عليهاالسلام و حسن و حسين و نه فرزند از فرزندان حسين حجت هاى خداوند بر بندگان او هستيم ، دشمنان ما دشمنان خدا و دوستان ما دوستان خدا هستند.(11)
9- فاطمه بهترين زنان اءمت


انس بن مالك از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت كرده كه فرمود: بهترين زنان امتم فاطمه عليهاالسلام دختر محمد صلى الله عليه و آله است
10- برترين زنان اولين و آخرين
و در روايت ديگرى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله رسيده چنين آمده : مردان عالم در زمان من على است و برترين زنان اولين و آخرين فاطمه عليهاالسلام است .
11- اگر تمام خوبى ها مجسم شود


هم چنين درباره شخصيت بى مانند فاطمه عليهاالسلام فرمود: ولو كان الحسن شخصا لكان فاطمه عليهاالسلام بل هى اءعظم ؛اگر تمام خوبى ها و فضايل اخلاقى مجسم شود، شايسته است كه فاطمه عليهاالسلام باشد؛ بلكه فاطمه عليهاالسلام والاتر از همه آنها مى باشد.
12- فاطمه مريم كبرى است
و از جمله بيانات و سفارش هايى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله در حال احتضار به على داشت اين بود؛ على جان ؛ فاطمه عليهاالسلام امانت خدا و رسولش در نزد تو مى باشد، پس از اين امانت خوب نگهدارى كن و مى دانم كه چنين خواهى كرد، بدان كه او مريم كبرى است .
13- عزيزترين مردم نزد پيامبر
شيخ طوسى به سند خود از عبدالله بن حارث بن نوفل نقل كرده كه گفت از سعد بن مالك شنيدم كه مى گفت : از رسول خدا شنيدم كه مى فرمود: فاطمه عليهاالسلام بضعة منى من سرها فقد سرنى و من ساءها فقد ساءنى ، فاطمه عليهاالسلام اءعز البرية على ؛ فاطمه عليهاالسلام پاره تن من است هر كه او را خشنود كند مرا خشنود كرده و هر كه او را آزار دهد مرا آزار داده فاطمه عليهاالسلام عزيزترين مردم نزد من مى باشد.


توصيف مقام حضرت فاطمه(س) در اخبار و احاديث اسلامي
منم كه عصمت اله و، به ساق عرش زيورم
حبيبه خدا منم، حباب نور داورم
رضاي من رضاي او، ولاي من ولاي او
كه من وليه اله و، ز هر بدي مطهرم


اعتقاد اكثر مردم بر اين است؛ يا معمولا چنين مي پندارند كه مناقب و فضائل حضرت زهرا عليه السلام فقط به اين جهت است كه وي، دختر حضرت رسول اكرم(ص) مي باشد. اما بايد معتقد بود كه حضرت فاطمه سلام الله صاحب ولايت كبري است، يعني همان طور كه بايد به ولايت رسول خدا و اميرالمؤمنين و حسنين اعتقاد داشت؛ به ولايت اين بانوي بزرگ نيز همان گونه معترف بود. از اين رو شناخت درست فاطمه مرضيه مهم و درخور توجه است. شناختي كه بايد از آغاز تولد تا لحظه شهادت مسيري الهي و عرفاني را بپيمايد.
شيخ طوسي در مصباح مي گويد: ولادت آن حضرت در روز بيستم ماه جمادي الاخر بوده و برخي گفته اند: در روز جمعه سال دوم از بعثت؛ علامه مجلسي روايت كرده است كه پنج سال بعد از بعثت ، حضرت فاطمه(س) از خديجه متولد شد.


درست از همان زمان ها بود كه ام ابيها لقب گرفت، اگر ما قبول داريم حضرت محمد(ص) پدر امت اسلام است پس حضرت فاطمه سلام الله مادر و بزرگ زن تمامي مسلمانان مي باشد. براي او نزد حق تعالي نه نام است: فاطمه، صديقه، مباركه، طاهره، زكيه، راضيه، مرضيه، محدثه و زهرا؛ فاطمه(س) از همه محبوب تر است. فاطمه(س) يعني«فطمت من الشر» بريده شده از بديها. با اين اوصاف اگر او را به اميرالمؤمنين تزويج نمي نمودند برايش كفوي و نظيري بر روي كره زمين تا روز قيامت نبود. شيخ مفيد و شيخ طوسي از طريق عامه روايت كرده اند كه حضرت رسول خدا(ص) فرمودند كه فاطمه پاره تن من است، هر كه او را شاد گرداند مرا شاد گردانيده و هر كه او را آزار دهد، مرا آزار داده است. فاطمه عزيزترين مردم است نزد من، با اين ميزان علاقه رسول خدا به فاطمه كه عشقي الهي است چه كسي مي تواند جز وصي پيامبر شايستگي همسري كوثر الهي را داشته باشد. چه كسي مي تواند امانتداري شايسته تر و انساني قابل اعتمادتر براي به وديعه گذاشتن اين موجود عزيز، نزدش بر كره خاكي باشد؛ جز امام شيعيان علي عليه السلام.


اما فاطمه فقط دختر نبي و همسر علي و مادر حسنين دو سرور جوانان بهشت و مادر زينب نبود، او مادر پدر امت و يك مطهره و معصومه بود كه مي توان شخصيت او را از ديدگاه قرآن و روايات مورد نظر و تحقيق قرار داد.


حضرت فاطمه(س) از ديدگاه قرآن چنين است: انما يريدالله ليذهب عندكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا. «خدا چنين مي خواهد كه هر آلايش را از شما خاندان نبوت ببرد و شما را پاك و منزه گرداند.» و قريب 300 نفر نصوصي از پيامبر نقل كرده اند كه فرمود: اين آيه در شأن من (حضرت محمد) و علي و فاطمه و حسنين مي باشد. و ايشان براي اثبات و روشن نمودن حقيقت اين امر كار بسيار جالبي نيز كرده اند كه 9 نفر از اصحاب آن را نقل مي كنند به اين شرح كه، بعد از نزول آيه، حضرت رسول(ص)، هنگام خروج از منزل وقتي براي اقامه نماز صبح به مسجد مي رفتند، در مسير حركت خود به در خانه حضرت صديقه آمده و اين آيه را تلاوت مي كردند و نيز حضرت اميرالمؤمنين در «يوم الدار» براي اثبات گفتار خود به اين آيه (تطهير) استناد نمودند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید