بخشی از مقاله

شرکت توليد انواع ميل بادامك خودرو

معرفي شركت:
شركت مارليك سان در سال 1365 به منظور توليد انواع ميل بادامك خودرو تأسيس و با تجهيز كارگاههاي ريخته گري و ماشينكاري در سال 1368 به توليد اولين نوع ميل بادامك خود يعني ميل بادامك پيكان 1600 سي سي و ريخته گري انواع قطعات مهندسي اقدام نموده است.


اين شركت با پشتوانه نيروي انساني متخصص و با تجربه و دانش فني كافي و نيز با بهره گيري از ماشين آلات و تجهيزات مدرن توليد و آزمايشگاههاي كنترل كيفي مناسب، اين توانايي را دارد كه نياز خودرو سازي كشور را با ظرفيت بيش از 1000000 قطعه ميل بادامك در سال تأمين نمايد. و در حال حاضر اقدام به راه اندازي خطوط جديدي نموده تا علاوه بر افزايش ظرفيت توليد خود طي برنامه زمانبندي تا پايان 1385 حدود 10% محصولات توليدي را صادر نمايد.

وضعيت شركت در حال حاضر:
در حال حاضر ميل بادامك ماسينكاري شده پيكان cc1500 كه از سال 1369 توليد آن شروع شده بود در مرحله جايگزيني با ميل يادامك پيكان انژكتوري مي باشد.


توجه: توليد ميل بادامك رنو به علت اجراء سياست كاهش آلودگي متوقف شده است.
توليد ميل بادامك خام نيسان و پرايد به مرحله توليد انبوه ريخته گري رسيده همچنين توليد ميل بادامك ماشينكاري بصورت آزمايشي انجام و به مشتري تحويل گرديده است.

خط مشي (منشور ) كيفيت سازمان:
شركت ما پس از يك دوره موفقيت نسبي در ارتقاء سازماني و فرهنگي ضرورت رشد و گسترش به سمت ديدگاههاي نوين و بهنگام مديريت كيفيت را احساس مي نمايد و در اين راستا دستيابي به استاندارد مديريت كيفيت Iso/TS16949-2002 (خاص صنعت خودرو سازي) را يه عنوان راهي در پاسخگويي به اين نياز مورد توجه قرار داده است.


لذا شركت ما جهت دستيابي به اين مهم خط مشي هاي زير را سر لوحه كار خود قرار داده:
1-كسب رضايت مشتري در راستاي توليد محصول با كيفيت، مطابق با استانداردهاي جهاني الزامات و نيازهاي آن.
2-مشاركت كاركنان در اجراي سيستم مديريت كيفيت.


3-ارتقاء فرهنگ سازماني و تلاش در جهت ارتقاء دانش فني و سازماني كاركنان.
4-بررسي تدريجي و تعريف مجدد فرايندها در جهت كاهش هزينه هاي فاقد ارزش افزوده.
5-كاهش ضايعات بطوري كه به سمت نقص صفر (zero defect) ميل نمايد.


6-ايجاد بهبود مستمر در تمامي زمينه ها و فعاليتهاي مربوط به سازمان و سيستم كيفي.
7-ارتقاء كيفي محصول و ايجاد شرايط محيطي مناسب.


قرار است كه براي كليه موارد فوق و اهداف مربوطه دفترچه كسب و كار هر ساله مورد بازنگري قرار گيرد و اثر بخشي آن مورد بررسي قرار گيرد.
كسب رضايت مشتري شالوده اصلي برآيند فعاليتهاي شركت قلمداد مي شود كه بدون آن حضور شركت در بازارهاي ملي و جهاني نمي تواند معنا داشته باشد. شركت به دنبال كسب تعالي و رشد در همه زمينه هاي فعاليت خود به ويژه در كيفيت محصول مي باشد.

اهداف:
بطور كلي اهداف در شركت ها شامل 1-اهداف كوتاه مدت 2-اهداف بلند مدت 3-اهداف وابسته به سازمان 6-اهداف وابسته به محصول5-اهداف وابسته به مشتري 6-اهداف عاليه 7-اهداف مرتبط با ايمني8-اهداف وابسته به محيط زيست مي باشد كه
در زير به تك تك آنها به طور مختصر اشاره مي شود:
1-اهداف كوتاه مدت:


- ارتقاء بر گريد A بر اساس ليست ساپكو تا تاريخ آخر 1383.
- ايجاد شرايط زيست محيطي مناسب با استاندارد هاي ايزو 16000 .
- پياده سازي TMP جهت سالن يك تا پايان 1382.
- برقراري نظام 5s در ايستگاههاي پايلوت تا پايان 1382 .


توضيح: نظام 5s شامل s هاي پتج گانه است كه هركدام عبارتند از:
S1 : تفكيك و تعمير
S2:ترتيب و تنظيم
S3: تميزي
S4تداوم و ايمني
S5: تعليم و انظباط


- رشد و ارتقاي مهارتهاي نيروي انساني و ارتقاي توانايي و شرايط كار
2-اهداف بلند مدت:


- ايجاد تدريجي نهاد تحقق و توسعه و طراحي محصول جهت انجام فرآيند مهندسي معكوس و پديد آوري محصول جدبد براي رسيدن به سقف
6000000 محصول در سال تا پايان سال 1383.
- صادرات حدود 10% از محصولات به خارج تا پايان 1385.


- ايجاد سيستم ايمني مطابق استانداردهاي بين المللي OSHAS 18000 تا پايان 1383.
- شناسايي و استفاده از تكنولوژي متناسب و روشهاي توليدي مدرن جهت بهينه كردن روندهاي ماشينكاري در توليد هر يك از محصولات جهت برخورداري از توانايي توليد در حد استانداردهاي بين المللي و كاهش دوباره كاري و ضايعات تا پايان 1386.
3-اهداف وابسته به سازمان :


- برقراري نيازهاي حقوقي
- بهبود موقعيت در بازار داخلي و خارجي
- اطمينان از پايداري و بقاي سازمان


- بهبود مستمر
اهداف وابسته به محصول:
- كاهش نرخ ضايعات و ميل به سمت نقص صفر (zero defect)
- كيفيت تحويل پيمانكاران
- بهبود كيفيت
- بهبود قابليت فرآيند و قابليت اطمينان


- بهبود عملكرد زيست محيطي
5- اهداف وابسته به مشتري:
- كوتاه كردن زمان سفارش تا تحويل
- بهبود رضايت مشتري


- كاهش زمان پاسخگويي به شكايات
- بهبود قابليت اطمينان در فرآيند تحويل.
6-اهداف عاليه :
- افزايش ارزش افزوده


- كاهش هزينه بدون افت كيفيت
- افزايش اثر بخشي اقدامات اصلاحي
- افزايش و بهبود نحوه عملكردها
- طرح ريزي از پيش تعيين شده كيفيت.
7-اهداف مرتبط با ايمني


- كاهش آلودگي صوتي
- ايمن سازي محيط كار
- ايمن سازي فرآيند


8- اهداف زيست محيطي
- كاهش آلودگي آب، هوا و خاك
- كاهش و مديريت مصرف انرژي
- توسعه فضاي سبز
- جدا سازي و بازيافت ضايعات

نظامنامه كيفي:
1- هدف و دامنه كاربرد (scope):
1-1-كليات:
الف: شركت مارليك سان به عنوان مهمترين و پر سابقه ترين توليد كننده داخلي ميل بادامك ايران خودرو و سايپا تلاش دارد تا با بكارگيري الزامات اين استاندارد توانايي خود را در ارائه محصولي مطابق با خواسته هاي مشتري و فراتر از محصولات توليدي داخلي و خارجي ديگر به اثبات رساند.
ب:شركت ما قصد دارد تا با بكارگيري الزامات در جهت رسيدگي به نظرات مشتريان طبق فرمهاي نظر سنجي داخلي و خارجي و بهبود مستمر و به روز سيستم گام بردارد.


1-2-كاربرد (application) :
در شركت ما تمامي الزامات و قوانين مذكور در استاندارد ايران – ايزو 9000 ارائه شده و قابل بكارگيري است.
استثنا: با توجه به اين كه اين شركت فعاليتهاي مريوط به طراحي (مذكور در بند 7) را انجام نمي دهد و محصولهاي سفارشي توسط خود مشتري طراحي(عمدتا ساپكو) و در اختيار گذاشته مي شود لذا طراحي محصول شامل فعاليتهاي مربوط به سيستم كيفيت اين شركت نمي گردد.
2-مراجع الزامي (normative refrences) :


در سيستم ما كليه الزامات از استاندارد ايران-ايزو 9000 سال 1380 گرفته و به روز خواهد شد.

3-1- اصطلاحات و تعاريف (term sand derinitions) :
3-1-تأمين كننده : (supplier)

 


شركت مارليك سان به عنوان تأمين كننده تعريف مي شود كه طراحي را از مشتري
مي گيرد و بر اساس آن به توليد و عرضه محصول (ميل بادامك) خواهد پرداخت.
3-2-مشتري (customer) :
شركتهاي ايران خودرو و سايپا به عنوان مشتري تعريف شده اند كه محصول را دريافت مي دارند.
3-3- محصول (product) :


ما حصل فرآيندهاي شركت ميل بادامك است كه به عنوان محصول در اختيار مشتري قرار مي گيرد.
3-4-روش اجرايي (Procedure)


جهت اجراي فرآيندهاي سيستم در شركت ما نياز ديده شده كه علاوه بر روشهاي اجرايي الزامي، تعدادي نيز بصورت اختياري و مكمل در نظر گرفته شود كه مجموع آنها به 39 روش اجرايي رسيده كه در ادامه ذكر خواهند شد.


3-5-مدرك (document) :
به كليه فرمهاي موجود در سيستم كيفيت و حتي خالي و هنوز پر نشده باشد مدرك گفته مي شود.


3-6-سوابق (records) :
در شركت به هر مدركي كه پر شود و به تصويب و امضاي مسئولان برسد سابقه گفته مي شود كه داراي تاريخ اعتبار است و بايد براي آنها كنترل سوايق انجام گيرد.

3-7-نظامنامه كيفي (quality manual) :
اطلاعات و مستندات مشخص كننده سيستم كيفيت سازمان مي باشد .

3-8-كيفيت (quality) :
در شركت ما كيفيت به عنوان رسيدن به سطحي از محصول كه ضمن برآورد رضايت مشتري تمامي الزامات و خواسته ها را برآورده مي كند، تعريف مي شود.

3-9-رضايت مشتري (customer satisfaction) :
رضايت مشتري تنها با ارائه محصولي مطابق خواسته هاي وي با قيمت پايين تر از بازار رقابتي ايجاد مي شود. لذا كسب رضايت مشتري شالوده اصلي برآيند فعاليتهاي شركت قلمداد مي شود كه بدون آن حضور شركت در بازارهاي ملي و جهاني نمي تواند معنا داشته باشد . شركت بدنبال تعالي و رشد در همه زمينه هاي فعاليت به ويژه در كيفيت محصول مي باشد.

 

3-10-مدير عامل (managing director) :
مدير عامل كه به هيئت مديره پاسخگو است ، تمام مسئوليتها و اختيارات مربوط به مديريت و اداره شركت را بر عهده دارد و نيز وظيفه تهيه خط مشي ها و اهداف كيفيت شركت را بر عهده دارد.

3-11-نماينده مديريت (مدير تضمين كيفيت):
مدير تضمين كيفيت به نمايندگي از مديريت عامل، كاركردهاي سيستم كيفيت را كار سنجي مي كند و اطمينان حاصل مي نمايد كه اين كاركردها ير طبق نيازها و استانداردهاي ISO عمل مي كند.

 

3-12-شوراي كيفيت :
متشكل از مديران و رؤساي كيفي شركت است.
طراحي و اجراي طرحهاي مربوط به توسعه كارخانه، تجهيزات و تسهيلات بايد در
شوراي كيفيت مورد بررسي و تحليل قرار گيرد تا مشكلات آن از زواياي مختلف مشخص شود.
خط مشي و اهداف كيفي هر 6 ماه يكبار در شوراي كيفي مورد بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.

6-سيستم مديريت كيفيت (quality management system) :
6-1-الزامات عمومي:
الف)جهت اين بخش نمودار طرح فرآيندهاي شركت همراه با فرم مربوطه تهيه شده . در اين فرم ورودي فرآيند، جريان فرآيند، فرآيند پشتيبان ، خروجي فرآيند و هدف آن ذكر شده .


فرآيندهاي اصلي : فعاليتهاي مديريتي، فراهم كردن منابع، پديد آوري محصول و اندازه گيري مي باشند .
ب) توالي و تعامل بين فرآيندها نيز توسط فرم طرح فرآيندهاي شركت و نيز DFD هاي موجود مشخص است.
ج) كليه معيارها و روشها و شاخصهاي لازمه مجددا در فرم طرح فرآيندهاي شركت بررسي و اجرا مي‌شوند. معيارها مي توانند مواردي از قبيل در صد شكايات
مشتري، تعداد قطعات برگشتي و امتياز عملكرد و ... تعريف شود.


هر يك از معيارها نيازمند شاخص عددي هستند.
هدف نيز منطبق با شاخص تعيين مي گردد. هدف هايي از قبيل كاهش تعداد قطعات برگشتي و افزايش رضايت و كاهش شكايت مشتري.
د)نظامنامه كيفي و منابع اطلاعات بايد تكثير و در اختيار مديران و رؤساي مربوطه و سرپرستان قرار داده شود. و نيز منابع انساني، زير ساختها ، محيط كار و مشخصات فني بايد تأمين شود تا از نارضايتي كاركنان داخلي جلوگيري شود.


ه)نظارت، اندازه گيري و تحويل فرآيندها همانطور كه نشان داده مي شود در فرم طرح فرآيندهاي شركت آمده است.
9)بايد در شركت سيكلي وجود داشته باشد كه واحدها گزارشات لازم را به شوراي كيفيت فرستاده و شورا اقدامات لازم را جهت دستيابي به نتايج برنامه ريزي شده و بهبود مداوم فرآيندها در شركت ما بازرسي ويژه اي وجود دارد كه عملكرد و تطابق با الزاماتش مستقيما بررسي مي كند.


همچنين هرگاه فرايندهاي منطبق و تأثير گذار بر محصول به تأمين كننده واگذار شد، جهت هماهنگي اين گونه از شركتها با شركت كارليك سان بايد APQP و ساير اطلاعات شركت تأمين كتتده را بررسي كرد و سپس سازمان تصميم بگيرد كه آيا اختيار تأمين ما يحتاج را يه شركت تأمين كننده بدهد يا خير و اين كنترل بصورت مداوم انجام مي گيرد.

6-2- الزامات مربوط به مستندات :(documentation requirements) :
6-2-1- كليات:
الف)سازمان داراي خط مشي كيفيت و اهداف كوتاه مدت و بلند مدت خواهد بود كه توسط مديريت رده بالا تهيه مي شود و هر شش ماه يكبار توسط شوراي كيفيت بررسي و بازنگري مي شود.
ب)در شركت نظامنامه كيفيت ايجاد خواهد شد كه كليه الزامات ، استاندارد همراه با استثناعات در آن ذكر شده و اجرا خواهد شد و تغييرات لازم و به روز در دوره هاي معيني در آن انجام مي شود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید