بخشی از مقاله

ماشينهاي برداشت ذرت

ذرت ارزشمندترين محصول زراعي ما به حساب مي‌آيد. شما مي‌توانيد اين محصول را در تمام 50 ايالت پيدا كنيد. اين محصول بيشترين زمين زراعي را اشغال كرده است. اين محصول يك محصول ملي است كه سالها پيش قبل از آنكه اروپاييان به سرزمين ما بيايند توسط هنديان به آمريكا راه يافته است و مي‌توان گفت كه از آمريكا به ساير كشورها برده شده است.


در سالهاي اخير زه و زمينهاي زير كشت ذرت تنها براي دانه مورد برداشت قرار مي‌گيرد (خوشه‌ها پوست كنده شده يا چيده مي‌شوند قبل از جمع‌آوري كل محصول) و زمينهاي باقي‌مانده جهت چرا يا خوراك يا تعليف ساير حيوانات اهلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

گسترش ماشينهاي برداشت ذرت
مدت زمان نه چندان دوري خوشه‌هاي ذرت با دست برداشت مي‌شد. ماشينهايي كه شما امروزه مورد استفاده قرار مي‌دهيد نسبت به ماشينهاي اوليه كاملا جديد هستند.


در حدود سالهاي 1951 بيشتر از زمينهاي زير كشت با دست برداشت مي‌شدند. امروزه در ساير كشورها بخش وسيعي از زمينها هنوز هم با دست برداشت مي‌شوند.
تاريخ‌هاي ليست شده در زير تاريخچه تكاملي ماشينهاي برداشت ذرت را نشان مي‌دهد.
1880. اولين جمع كننده با اهميت ذرت ثبت شد.
1885. پوست كن و خردكن ذرت اختراع شد.


1892. جمع‌كننده ذرت به صورت تجاري ساخته شد.
1928. جمع‌كننده دو رديفه سوار ساخته شد.؟؟؟
از سال 1946 اصلاحات زيادي در ماشينهاي جمع‌آوري ذرت انجام شد و آن را تبديل به يك ماشين مهم در صنعت كشاورزي ماشيني نمود.
از دهه 30 به بعد ماشينهاي جمع‌كننده و پوست كننده وارد عمل شدند كه كاري تركيب از دو عمل جمع‌آوري و پوست كندن را انجام مي‌دادند و اكنون كه ماشينهاي برداشت به بازار آمده‌اند كه جهت برداشت ذرت قابل انطباق مي‌باشند و به يكي از مهمترين و محبوب‌ترين ماشينهاي برداشت تبديل شده‌اند.

نوع و اندازه ماشينهاي برداشت ذرت
در اين بخش ما سه نوع از ماشينها را بررسي خواهيم كرد.
1 ـ ماشينهايي كه ذرت را مي‌چينند. اين نوع از ماشينها تنها خوشه ذرت را (بلال) تنها از ساقه ايستاده آن مي‌چينند. اما خوشه را پوست نمي‌كنند و دانه را جدا نمي‌سازند كه نوع اصلاح يافته اين ماشين ذرت شيرين را نيز برداشت مي‌نمايد.


2 ـ ماشينهايي كه ذرت را جمع‌آوري مي‌كنند. نام Corn-Picker اغلب براي اين ماشين مصطلح است در حاليكه در اصل اين يك ماشين چيننده و پوست كننده مي‌باشد. اين دستگاه خوشه‌ها را از ساقه‌هاي ايستاده در زمين چيده و سپس برگهاي اطراف آن را جدا مي‌نمايد.
3 ـ ماشينهاي جمع‌كننده و پوست‌كننده. اين ماشين خوشه‌هاي چيده شده جمع‌آوري كرده و سپس برگهاي آن را جدا كرده سپس دانه‌هاي آن را از غلاف خوشه جدا مي‌سازد. اين دستگاه را مي‌توان به دستگاههايي كه خوشه ذرت را مي‌چينند متصل كرد.


4 ـ كمباين ذرت: اين ماشينها دو، سه، چهار، شش يا حتي هشت هِد دارند. كه اين هدها جايگزين ميله‌هاي برنده ساقه مي‌گردند. اين هدها خوشه ذرت را از ساقه آن جدا نموده يا به اصطلاح مي‌چينند و سپس خوشه‌هاي چيده شده را به سمت كمباين مي‌فرستند. سپس خوشه‌هاي ذرت در محفظه‌هايي قرار گرفته و دانه‌ها از خوشه‌ جدا مي‌شوند. آنگاه در بخش ديگر دستگاه همانند ساير دانه‌ها، حبه ذرت از ساير خاشاك كاملا جدا شده و دانه‌هاي تميز به دست مي‌آيند.


هدهاي استاندارد داراي عرض كاري در حدود 36 تا 42 اينچ دارند در حاليكه عرض كار خاصي در حدود 20 تا 32 اينچ نيز وجود دارد. براي عرض كار 20 اينچ هدها توانايي كار همزمان در چهار، شش يا هشت رديف را دارند. ؟؟؟ متصل كردن و جدا نمودن هدها، با دقت فراواني پياده شده‌اند تا عمل تغيير حالت از برداشت غلات به برداشت ذرت به راحتي و آساني انجام پذيرد. اين عمل را مي‌توان در محل نگهداري هدهاي برداشت ذرت انجام داد.

Corn-Peeker
بيشترين بحث ما در اين قسمت با اين دستگاه مي‌باشد. بخش اصلي كه خوشه ذرت را از ساقه آن مي‌چيند با كمي تغيير در كمباين برداشت نيز استفاده مي‌گردد. به همين علت بيشتر مطالعه شما درباره Corn-Peeker مي‌تواند در رابطه با هدهاي كمباين نيز مورد استفاده قرار گيرد.

انواع Corn-Peeker


انواع اين دستگاهها را بر اساس نحوه توان‌گيري آنها مي‌توان به بخشهاي زير تقسيم كرد:
1‌ ـ كششي: كه اين نوع را تراكتور به دنبال خود كشيده و نيرو توسط PTO به آن منتقل مي‌شود.
2ـ‌ سوار: كه اين نوع بر تراكتور سوار بوده و نيروي خود را توسط ‌PTO دريافت مي‌كند.
3‌ ـ‌ خودرو: كه اين نوع خود حركت كرده و نيرويش را خودش مستقلا تامين مي‌نمايد.

ظرفيت و سايز
ظرفيت دستگاه غالبا توسط رديفهاي، عمل بيان مي‌شود. همانطور كه مدل پايه يك يا دو رديفه مي‌باشد.
دو نوع سوار و كششي در دو سايز يك يا دو رديفه ساخته مي‌شوند اما نوع خودرو تنها در نوع دو رديفه ساخته مي‌شود.

سرعت انجام كار
اين فاكتور بستگي به پستي و بلندي زمين تحت كشت و شرايط حاكم بر آن و همچنين شرايط محصول از جمله ايستاده بودن ساقه‌ها و يا خوابيده بودن آنها، رطوبت ساقه‌ها و خوشه‌ها، ميزان دانه خوشه‌ها، و ساير فاكتورها دارد. اين شرايط گسترده باعث مي‌شوند كه حركت دستگاه جهت يك برداشت خوب و مناسب محدود شده و در بازه خاص سرعتي قرار گيرد.


شما از حركت سريع با ماشين برداشت ذرت سودي نخواهيد برد.
زماني كه شرايط ايده آل باشند كار مناسب با سرعتهاي زير امكان‌پذير خواهد بود.
1 ‌ـ‌ با ماشين يك رديفه نوع كششي 6 تا 8 جريب در روز
2 ـ‌ با ماشين يك رديفه نوع سوار 8 تا 10 جريب در روز
3 ‌ـ‌ با ماشين دو رديفه سوار 20 جريب در روز


4‌ ـ‌ با ماشين دو رديفه خودرو 20 تا 30 جريب در روز

قدرت‌هاي مورد نياز
ماشين يك‌ رديفه خوشه‌چين ـ تراكتوري با قدرت كششي گاو آهن يك تا دو خيشه ماشين يك رديفه خوشه‌ جمع‌كن Corn-Peeker)) ـ تراكتوري با قدرت كششي گاوآهن دو خيشه، ماشين دو رديفه خوشه جمع‌كن (Corn-Peeker) ـ تراكتوري با قدرت كششي گاوآهن 2 يا 3 خيشه.

طرز كار و دستور العمل واحدهاي اصلي
واحد جمع‌آوري:


قسمت اصلي اين بخش پوزه‌ها، زنجيرهاي جمع‌آوري و صفحه‌هاي استيل با طول زياد و شيب مايل و يا به عبارتي تقسيم‌گرها، مي‌باشند. نوع دو رديفه سوار همچنين مقسم مركزي نيز دارد. در بعضي مدلها شما مي‌توانيد اين صفحه مقسم مركزي را توسط فرمان تراكتور نيز حركت دهيد.
پوزه‌هاي جمع‌آوري كننده فولادي مي‌باشند و مي‌توان گفت كه در سطح زمين شناور بوده و از پايان ساقه‌ها حركت مي‌كنند و آنها را به سمت زنجيرهاي جمع‌آوري كننده راهنمايي مي‌كنند. كفشك‌هاي فولادي كه در زير پوزه‌ها قرار دارند مانع از فرو رفتن آنها در خاك مي‌شوند. براي هر رديف برداشت دو زنجير جمع‌آوري و گاهي اوقات در بعضي مدلها 3 زنجير جمع‌آوري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين زنجيرها كه داراي انگشتي‌هاي فولادي هستند كه flights ناميده مي‌شوند. اين انگشتي‌ها ساقه‌ها را گرفته و آنها را به سمت بخش خوشه‌چيني راهنمايي مي‌كنند.


واحد خوشه‌چيني:
خوشه‌ها توسط يك جفت از غلطكهايي كه بسيار نزديك به هم قرار گرفته‌ و بلند مي‌باشند از ساقه خود چيده مي‌شوند. اين غلطكها داراي طراحي‌هاي مختلفي مي‌باشند. اما در همگي آنها شيب قرارگيري به سمت بالا بوده و گردش آنها به طرف يكديگر است و همچنين تمامي اين غلطكها به صورت حلزوني يا كوژ توليد مي‌گردند و دندانه دار مي‌گردند. دندانه يك غلطك هنگام كار مابين دو دندانه غلطك كناري است قرار مي‌گيرد.


به خاطر فضاي كمي كه مابين غلطكها است و همچنين شيب به طرف بالاي آنها گردش آنها به سمت يكديگر. دو غلطك ساقه‌ها را به سرعت مابين خود مي‌كشند. اما فضاي بسته مانع از رد شدن خوشه مي‌گردد و به اين ترتيب خوشه از ساقه جدا شده و به سمت بخش جدا كردن پوست و برگ مي‌رود.
قبل از آنكه به سمت واحد پوست كني حركت داده شوند برگها و ضايعات خشن آنها گرفته مي‌شود. اگر چنانچه ذرت كاملا خشك باشد و خوشه‌ها و برگها نتوانند به راحتي از ميان رولها عبور كنند شما مي‌توانيد پيچهاي مخصوصي را به رولها متصل كنيد . اين عمل باعث چيدن راحت‌تر خوشه‌ها در هنگام كار در شرايط دشوار مي‌گردد.


واحد پوست‌كني:
دستگاههايي كه تنها ذرت را مي‌چينند و برداشت كنند‌ه‌هاي ذرت شيرين واحد پوست‌كني ندارند. در آن ماشينها خوشه‌ها پس از آنكه چيده شدند توسط واحد خوشه‌چيني برگها و خاشاك آنها گرفته شده و سپس در انتهاي مسير توسط بالابرهايي خوشه‌ تميز به واگن‌هاي حمل ريخته مي‌شود در Corn-Peeker واحد پوست‌كني خوشه ذرت حاصل از واحد ذرت چيني را دريافت مي‌نمايند.
در حال حاضر دو نوع متفاوت از واحدهاي پوست كني وجود دارد.


1 ـ ادامه دهنده يا تركيبي از يك ماشين كه واحد پوست‌كني بعد از واحد خوشه‌چيني آمده است.
2 ـ واحد پوست‌كني جدا و مستقل بوده و به واحد خوشه‌چين كاري ندارد.
در هر دو نوع اين دستگاهها 2 يا تعداد بيشتري غلطك براي هر رديف از كاشت ذرت مورد استفاده قرار مي‌گيرند. انواع مختلف غلطك پوست كني در انواع مختلف ماشينها مورد استفاده قرار مي‌گيرند.


يكي از اين جفت‌ها در شكل 33-4 نشان داده شده است. سطح اين غلطكها از فولاد مي‌باشد كه به صورت مارپيچ بالارونده يا صاف هستند. در بعضي موارد در هر دو غلطك كه يك جفت را بوجود مي‌آورند از نظر جنس با يكديگر متفاوتند به صورتي كه يكي از آنها از جنس صفحات لاستيكي قابل تعويض است و در بعضي موارد ديگر هر دو غلطك از يك جنس مي‌باشند. اما هر كدام از آنها داراي قسمتهاي لاستيكي مي‌باشند. همچنين در اين موارد حركت غلطكها نسبت به يكديگر داراي زمان‌بندي خاصي است. به صورتي كه هنگام گردش بخش لاستيكي يك غلطك در مجاورت قسمت فلزي غلطك ديگر قرار مي‌گيرد.


در طرح نشان داده شده در شكل 33-7 يك غلطك پوست‌كني داراي سطح لاستيكي كه جفت شده است با يك سيلندر فلزي كه سطح آن از جنس فلز نرم است ديده مي‌شود. اين غلطك فلزي داراي فنرهاي مخصوص نرمي در سطح خود است كه جهت پوست‌كني تا حدي در لاستيك غلطك مجاور خود فرو مي‌رود.
عمل پوست‌كني زماني بهبود مي‌يابد كه خوشه‌ها به صورت ثابت در پايين، مقابل غلطك نگه داشته شود. در بعضي از طراحي‌ها جهت انجام اين امر فشارهاي مختلف مورد نياز توسط صفحه‌هاي فشاري قابل تنظيم تامين مي‌گردد. اين صفحات روي غلطكها سوار شده و جهت فشار مورد نياز قابل تنظيم هستند. همچنين در بعضي از مدلها يك نوار لاستيكي خوشه را با فشار قابل تنظيمي بصورت سر و ته گرفته و آن را به سمت غلطكها حركت مي‌دهد.
واحد تميز كننده


اگر چنانچه ذرت را به خاطر دانه‌هاي آن برداشت مي‌شود بهتر است كه آنها تميز شوند. همچنين دانه‌هاي تميز شده راحت‌تر نگهداري مي‌شوند زيرا كه حتي مقدار ناچيزي از خاشاك و پوسته‌ها ممكن است باعث خسارات جدي گردد.


عمل تميز كردن توسط جداكننده‌ خاشاك مكانيكي و همچنين توسط وزش باد صورت مي‌گيرد. غلطكهاي تميز كننده و متدهاي مربوط به آن خاشاك و پوسته‌هاي ناشي از عمل پوست كني را پس از آنكه آنها از لاي غلطكهاي پوست كني خارج شدند از دانه‌ها جدا ساخته و به روي زمين مي‌ريزند. وزش باد باعث مي‌شود كه خاشاك بذرها از ميان آنها خارج شده و از ميان غلطكهاي پوست‌كننده به بيرون بريزد. در بعضي از مدلها باد بر روي غلطكهاي پوست كننده مي‌وزد. شدت وزش بنابر نياز جهت خارج ساختن پوسته‌ها، برگها، قطعات ساقه و ساير خاشاك قابل تنظيم مي‌باشد.


نگهدارنده ذرت‌هاي پوست كنده شده (دانه‌هاي ذرت)
بعضي از دستگاهها ذرت را دانه نيز مي‌كنند و آن را از خوشه چوبي جدا مي‌نمايند. اين دستگاههاي Corn-Peeker اين عمل را مخصوصا در زماني كه محصول كاملا خشك مي‌باشد انجام مي‌دهند. مقداري از اين عمل ممكن است توسط غلطكهاي خوشه‌چين و بعضي توسط غلطكهاي پوست‌كننده انجام پذيرد.

دانه‌هايي كه توسط غلطكهاي خوشه‌چين جدا شده‌اند به روي زمين ريخته و هدر مي‌روند اما دانه‌هايي كه توسط غلطكهاي پوست كننده جدا مي‌شوند ذخيره مي‌شوند. زيرا كه در داخل مخزن دانه‌هاي ذرت مي‌ريزند. جايي كه آنها تميز شده و به سمت واگنهاي حمل برده مي‌شوند.
يك نوع از نگهدارنده‌هاي دانه ذرت تشكيل شده از يك غربال و زنجير حمل كننده كه در زير غلطكهاي پوست كننده قرار گرفته‌اند. ذرت دانه شده در بين غلطكهاي پوست كننده مي‌افتد و سپس از ميان سوراخهاي غربال عبور كرده و به واگن حمل برده مي‌شوند. زنجير نگهدارنده نقش تميز كردن سوراخهاي غربال را از كاه و كلش برعهده دارد.


ضمايم دانه‌كننده
اين ضمايم براي بعضي از مدلهاي Corn-Peeker در دسترس مي‌باشند.
ناودانها و بالا برنده‌هاي دانه به واگن حمل.


ناودانهاي انتهاي ماشين ذرت‌هاي پوست‌كنده شده و دانه شده را از بخش جمع‌آوري دريافت مي‌كنند. ناودانها به اندازه كافي بزرگ هستند تا زمان گردش در انتها هر رديف بتوانند دانه‌ها را به راحتي در داخل واگن بريزند. اما در زمان گردش شما ناچار به توقف بالا برنده‌ها هستيد زيرا در اين هنگام واگن درست زير بالابرنده قرار ندارد.


يك زنجير عبور دهنده فولادي با دندانه‌هاي عريض فولادي دانه‌ها به سمت واگن حمل بالا برده و در آن خالي مي‌كنند. يك كلاچ مخصوص جهت بالابرنده واگن‌ها در نظر گرفته شده كه آن را مي‌توان از روي صندلي راننده به راحتي فعال كرد.
در بعضي از ماشينها اين كلاچ كمك مي‌كند تا شما دانه‌هاي ذرت را در امتداد يا انتهاي واگن حمل بنابر شرايط بريزيد كه اين عمل باعث حفظ دانه‌هاي ذرت از ريخته شدن بر روي زمين مي‌گردد.

 

خلاصه و مروري بر نحوه كار Corn-Peeker (پاك‌كننده دانه ذرت)
ماشينهاي سوار دو رديف (نوع غلطكي زنجيره‌وار)
در اين ماشينها غلطكهاي پوست كني ادامه‌اي از غلطكهاي خوشه‌چين نيستند بلكه يك جفت غلطك خوشه‌چين و يك جفت غلطك پوست‌كن براي هر رديف در نظر گرفته مي‌شوند. غلطك پوست كني كه داخلي‌تر است از جنس فولاد نرم و غلطك همراه با آن از جنس فولاد با روكش لاستيكي مي‌باشد. قسمت انتهايي در بالاي هر كدام از غلطكها بخش كوچك شيارداري وجود دارد كه به خروج كلش كمك مي‌نمايد. عمل پوست‌كني به صورت زير مي‌باشد:
غلطكهاي پوست‌كن با سرعت زياد به سمت يكديگر مي‌گردند. هر كدام از غلطكها داراي 26 صفحه لاستيكي در پشت سطح خارجي خود مي‌باشند به صورتي كه غلطكها در زمان گردش طوري تايم‌بندي شده‌اند كه اين صفحات به يكديگر فشرده مي‌شوند و پوست خوشه‌ها را از آنها جدا مي‌كنند.

ماشينهاي يك رديف (نوع نيمه‌سوار)
پوزه‌هاي قابل انعطاف ساقه‌هاي كوتاه و به‌ هم ‌پيچيده را جمع‌آوري مي‌كنند. صفحه‌هاي جمع‌كننده ساقه‌ها را از روي زمين بلند كرده و سپس آنها را مي‌شكنند و مانع از جدا شدن خوشه‌ها مي‌شوند.
زنجيرهاي جمع‌كننده ساقه‌هاي بريده شده را چيده و به سمت غلطكهاي خوشه چين مي‌برند. اين غلطكها خوشه‌ها را از ساقه جدا كرده و سپس خوشه‌ها را به سمت اولين بالابر هدايت مي‌كنند. غلطكهاي پوست كن به راحتي توسط يك اهرم قابل تنظيم هستند تا در شرايط مختلف قابل استفاده باشند. در انتهاي بالايي غلطكهاي پوست‌كن باقي مانده ساقه‌ها توسط بادامكهايي جدا مي‌شوند. اولين بالابرنده خوشه‌هاي پوست كنده شده را به سمت جعبه دانه‌كن حمل

مي‌كند. در انتهاي بالايي بالابرنده بادامكهايي باقي‌مانده كاه و كلش موجود را از محصول جدا مي‌كنند. يك ميله همزن در جعبه دانه‌كن كمك مي‌كند تا خوشه‌ها به سمت بالا حركت كرده و به سمت غلطكها حركت كنند. زنجيرهاي آويز فلزي كه سنگين نيز هستند و همچنين فنرها ذرت را بر روي غلطكهاي چوبي حركت مي‌دهند كه در آنها غلطكهاي فولادي پوست‌كن و همچنين غلطكهاي لاستيكي وجود دارند.


پوسته‌ها و كلش جدا شده از دانه‌ها توسط فنرها به پايين ريخته مي‌شوند. سوراخهايي كه در انتهاي بالايي فنرها وجود دارند دانه‌ها را به سمت بالابرنده جهت ريختن در واگن حمل عبور مي‌دهند.


زماني كه ذرت خوشه‌اي و ذرت دانه‌ شده به داخل ناودان بالابرنده به سمت واگن حمل ريخته مي‌شوند به وسيله جريان هوايي كه توسط فن توليد شده است تميز مي‌گردند. ناودان بالابرنده داراي بزرگي مناسبي است تا زمان گردش ماشين در انتهاي هر رديف مانع از ريختن دانه‌ها گردد. بالابرنده‌ها دانه‌ها را از ماشين به واگن‌هاي حمل حركت مي‌دهند.

 

توان عمل
واحدهاي جمع‌كننده به صورت سوار يا كششي هستند. توان مورد نياز خود را از موتور تراكتور تامين مي‌نمايند. توان مورد نياز توسط ؟؟؟ و يا PTO گرفته مي‌شود.
نيرو ابتدا به يك دنده اصلي منتقل مي‌گردد. جهت حركت بخشهايي كه كار سنگين‌تري دارند از زنجير و براي بخش‌هايي كه كار سبك‌تري دارند مانند فن‌ها از تسمه‌هاي V شكل استفاده مي‌گردد.
كلاچهاي لغزشي به منظور حفاظت از واحدهاي اصلي دستگاه مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اكثر مدلها از كلاچهاي لغزشي جهت 1ـ بخش اصلي 2ـ بخش بالابرنده 3ـ حركت زنجيرهاي حمل استفاده مي‌كنند. در بعضي از مدلها يك كلاچ لغزشي منفصل جهت استفاده در بخش پوست‌كني مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در بعضي از مدلها از كلاچ سايشي جهت استفاده در فن دستگاه بهره گرفته مي‌شود تا از بار دادن‌هاي ناگهاني به فن در زمان استارت دستگاه جلوگيري شود.
كلاچهاي لغزشي ابزار امني هستند كه اگر درست تنظيم شوند مانع از شكستن بخشهاي مختلف مي‌گردند. آنها را مي‌بايست به اندازه‌اي محكم كرد تا در زمان كار عادي سر نخورند اما در زماني كه دستگاه گير كرده يا بند شده است سرخورده و مانع آسيب رسيدن به دستگاه گردند.

سوار كردن يك Corn-Peeker
تقريبا تمام انواع سوار اين دستگاه از نوع وارد كننده نيرو مي‌باشند. زماني كه دستگاه از حالت مولد خارج مي‌گردد توسط جكهايي در حالت ايستاده نگه داشته مي‌شود. اين حالت باعث مي‌شود كه دستگاه در ارتفاع مناسبي براي سوار شدن دوباره قرار داشته باشد.
مراحل اصلي سوار كردن يك دستگاه بصورت زير است:
ابتدا تراكتور را به عقب برده تا در راستاي شاسي دستگاه و واحد بالابرنده قرار گيرد و سپس آن را به محور عقب توسط پيچ‌هاي نگه‌دارنده متصل مي‌كنند. سپس بخش‌هاي حفاظتي را بالا برده و از روي زمين جدا مي‌كنيم.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید