مقالات رشته صنایع غذایی

اخرین مقالات رشته صنایع غذایی

مقاله بررسی فساد آنزیماتیک شیر های UHT با استفاده از روش های مهار آنزیمی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
بررسی فساد آنزیماتیک شیر هاي UHT با استفاده از روش هاي مهار آنزیمی چکیده : در صورتی که شیر خام مدت زیادي پس از سرد شدن (بالاتر از 24 ساعت) در تانکهاي ذخیره باقی بماند باکتري ها ي سرمادوست می توانند رشد و تکثیر نموده و در صورتی که تعداد آنها به حد قابل توجهی برسد (حدود یک میلیون) می توانند آنزیم هاي برون سلول ...

مقاله فناوری زبان و بینی الکترونیکی وکاربرد آن در صنعت لبنیات

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
فناوري زبان و بینی الکترونیکی وکاربرد آن در صنعت لبنیات چکیده: فناوري زبان و بینی الکترونیکی یکی از روشهاي نوین و غیرتخریبی مطالعه مواد غذایی بهخصوص لبنیات است. مفهوم زبان و بینی الکترونیکی به دلیل پتانسیل و قابلیت آن در سالهاي اخیر بهسرعت در حال پیشرفت و توسعه است. زبان و بینی الکترونیکی کاربرد وسیعی در ص ...

مقاله نگهداری پروبیوتیکها با خشک کردن

word قابل ویرایش
4 صفحه
27700 تومان
نگهداری پروبیوتیکها با خشک کردن چکیده: نگهداری میکروارگانیسمها به صورت خشک شده ارجحترین روش برای ذخیرهسازی طولانی مدت کشتهای میکربی بدون کاهش در زندهمانی بوده است. این فرآیندها باعث میشوند باکتریهای پروبیوتیک در معرض تنشهای مختلف از قبیل حرارت، سرما، اکسیژن و فشار اسمزی قرار گیرند که باعث افت زندهمانی د ...

مقاله مروری بر روش نوین خشک کردن انجمادی

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مروری بر روش نوین خشک کردن انجمادی چکیده: خشک کردن انجمادی در واقع حذف کردن آب از مادهی غذایی در حالت منجمد شده از طریق تصعید می باشد. در این فرآیند، ابتدا غذا منجمد می شود و سپس در معرض خلأ بالا قرار می گیرد و به موجب آن، یخ تصعید می شو ...

مقاله مقایسه روش های گوناگون استخراج روغن کنجد

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
مقايسه روش هاي گوناگون استخراج روغن کنجد چکيده دانه کنجد داراي بيشترين مواد روغني (٥٠%) است ، اما به علت دشواري استخراج، تمامي روغن هاي آن استخراج نمي گردد. هدف از مقاله مروري حاصل مقايسه انواع روش هاي مختلف در استخراج روغن کنجد است . استخراج روغن در مورد روغن کنجد به دو گروه تقسيم ميشود استخراج 3 روغن به ...

مقاله مزایای تولید پنیر خامه ای کم چرب با استفاده از جایگرین چربی در صنایع غذایی

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
مزایای تولید پنیر خامه ای کم چرب با استفاده از جایگرین چربی در صنایع غذایی چکیده با توجه به ارزش تغذیه ای بالای فرآورده های لبنی، تولید و استفاده از آنها در حال افزایش است. از طرفی دیگر به دلیل بالا بودن میزان چربی در برخی محصولات لبنی مانند پنیر خامه ای، مصرف آنها می تواند در برخی موارد برای افراد مضر ...

مقاله تولید پودر خامه و بررسی ویژگی های آن

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
تولید پودر خامه و بررسی ویژگی های آن چکیده با توجه به وجود ظرفیت خالی در اغلب واحدهای فرآوری شیر و نیاز به محصولاتی که بتوان آنها را بـه مدت طولانی نگهداری نمود و از طرفی نیاز کشور و واردات پودر خامه،انجام پژوهشی به منظـور تولیـد این محصول ضروری به نظر می رسید. بدین منظور با بررسی اقدامات انجام شده در ای ...

مقاله تولید خامه کم چربی با استفاده از ژلاتین به عنوان جایگزین چربی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
توليد خامه کم چربي با استفاده از ژلاتين به عنوان جايگزين چربي چکيده : در اين مطالعه از ژلاتين به عنوان جايگزين چربي براي توليد خامه کم چربي استفاده شد. مقدار چربي خامه کنتـرل از۳۰% بـه ۲۰% کـاهش يافـت . ژلاتين در پنج مقدار ۰، ۰.۲۵، ۰.۵، ۰.۷۵ و ۱% استفاده شد. ويسکوزيته ، ضريب قوام بوستويک ، سفتي بافت ، پ ...

مقاله بررسی انواع کلی فرم در فرایند تولید یخ کارخانجات یخ سازی شهرستان کرمان در نیمه اول سال 86

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
بررسی انواع کلی فرم در فرایند تولید یخ کارخانجات یخ سازي شهرستان کرمان در نیمه اول سال 86   خلاصه: مدت مدیدي است که انتقال عوامل بیماریزا از طریق مصرف یخ مورد توجه قرار گرفته است. آلودگی یخ از طریق استفاده از آب آلوده، روش توزیع و حمل و نقل و نحوه نگهداري آن بوجود می آید. هدف از انجام این مطالعه بررسی آل ...

مقاله تولید شیر سالم با استفاده از میدان الکتریکی با شدت بالا و متمرکز

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
تولید شیر سالم با استفاده از میدان الکتریکی با شدت بالا و متمرکز چکیده: میدان الکتریکی با شدت بالا و متمرکز (CHIEF) ، تکنولوژي پاستوریزاسیون غیرحرارتی است که در این فناوري از پالس هاي میکروثانیه ايِ الکتریکی براي غیرفعال کردن باکتریها، بدون ایجاد تغییرات نامطلوب در عطر و طعم و یا کیفیت محصول استفاده می شو ...

مقاله اندازهگیرى مقادیر جزئی سرب و کادمیوم در شیرهاى پاستوریزه و استریلیزه به روش میکرواستخراج مایع - مایع پخشی بر اساس شناورسازى قطره آلی منجمد و دستگاه اسپکترومترى جذب اتمی الکتروترمال

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
اندازهگیرى مقادیر جزئی سرب و کادمیوم در شیرهاى پاستوریزه و استریلیزه به روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی بر اساس شناورسازى قطره آلی منجمد و دستگاه اسپکترومترى جذب اتمی الکتروترمال چکیده در این پژوهش امکان کاربرد روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی بر اساس شناورسازى قطره آلی منجمد با استفاده از اسپکترومترى جذب ات ...

مقاله بررسی تاثیر نوع و نحوه ی افزودن آنتی اکسیدانهای طبیعی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
بررسی تاثیر نوع و نحوه ي افزودن آنتی اکسیدانهاي طبیعی چکیده خامه سنتی به دلیل آلودگی هاي آنزیمی و فلزي و عدم استفاده از فرآیند تصفیه در حین تولید و همچنین پائین بـودن آلفا توکوفرول و آنتی اکسیدان هاي طبیعی مستعد اکسیداسیون بوده ، پایداري کمی دارد . به همین دلیل ، براي افزایش ماندگاري آن استفاده از آنتی اکسی ...

مقاله بررسی اثر ترکیبات بر ویژگیهای پنیر پروسس

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
بررسی اثر ترکیبات بر ویژگیهای پنیر پروسس چکیده تولید پنیر پروسس به اوایل قرن بیستم مربوط میشود. پنیرهای پروسس ابتدا بدون نمکهای امولسیون کننده تهیه می گردید و اولین تلاش برای ساخت این نوع پنیرها به قبل از سال 5981 میلادی بر میگردد اما بعد از معرفی سیتراتها و فسفاتها به عنوان عامل امولسیون کننده، تولید پنیره ...

مقاله اصلاح و تثبیت آنتوسیانینها به منظور افزایش پایداری رنگ

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
اصلاح و تثبیت آنتوسیانینها به منظور افزایش پایداري رنگ چکیده: آنتوسیانینها بزرگترین گروه رنگدانه هاي محلول در آب در قلمرو گیاهان هستند و به دسته ايناماز ملکولها به فلاونوئیدها تعلق دارند. آنها مسئول ایجاد خصوصیات رنگی تعداد زیادي از گل ها، میوه جات و بري ها هستند و میتوانند به عنوان رنگهاي طبیعی در سیستمه ...

مقاله عوامل موثر بر خصوصیات فیزیکی و رئولوژیکی پنیرهای پروسس

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
عوامل موثر بر خصوصیات فیزیکی و رئولوژیکی پنیرهای پروسس پنیر پروسس به وسیله ساییدن، مخلوط کردن، ذوب کردن و امولسیون کردن پنیرهای طبیعی به کمک حرارت و عوامل امولسیون کننده و با اضافه کردن دیگر ترکیبات لبنی و غیر لبنی بدست میآید. بافت، مهمترین عامل تعیین کننده کیفیت پنیر پروسس از نقطه نظر مصرف کنندگان است. تعیی ...

مقاله پاستوریزاسیون شیر با امواج مایکروویو

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
پاستوريزاسيون شير با امواج مايکروويو چکيده مايکروويو يکي از روشهاي نوين در صنايع غذايي ميباشد که از طريق امواج الکترو مغناطيسي ايجاد حرارت ميکنـد.در صـنايع غذايي کاربردهاي زيادي از جمله پاستوريزه کردن شير دارد. پاستوريزه کردن شير در دماي ٧٢ درجه سانتيگراد انجام ميگيرد که اين دما سبب از بين رفتن مقداري از ...

مقاله ضرورت بررسی آفلاتوکسین و اثرات مخرب آن در دانه های روغنی جهت نیل به امنیت غذایی کشور

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
ضرورت بررسي آفلاتوکسين و اثرات مخرب آن در دانه هاي روغني جهت نيل به امنيت غذايي کشور چکيده : آفلاتوکسين ها (AFs) از جمله مهمترين مايکوتوکسين هايي هستند که به دليل اثرات مختلف بيوشيميايي و بيولوژيکي بيش از همه مورد توجه ميباشند و توسط سويه هاي خاصي از قارچ ها توليد ميشوند. اين ترکيبات علاوه بر سميت ، باعث ...

مقاله پاستوریزاسیون شیر به روش القایی و تاثیر آن بر کیفیت میکروبیولوژیکی شیر

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
پاستوریزاسیون شیر به روش القایی و تاثیر آن بر کیفیت میکروبیولوژیکی شیر چکیده افزایش درجه حرارت فرآیند در روش معمولپاستوریزاسیونِ شیرجهت تکمیل و کفایت عمل در شیرهای آلوده، موجب سوختگی لایههای شیر در سطح جداره پاستوریزاتور و ایجاد لایه ضخیم سنگ شیر مینماید که این اتفاق علاوه بر ممانعت از انتقال حرارت کافی، با ...

مقاله تاثیر پاستوریزاسیون و بسته بندی بر ویژگیهای فیزیکی ، شیمیایی وحسّی پنیر کوزه

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
تاثیر پاستوریزاسیون و بسته بندی بر ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی وحسّی پنیر کوزه چکیده پنیر کوزه (پنیر کوپه) در استانهای شمالغرب کشور به طور سنتی از شیر خام تولید میشود و امروزه برخی از تولید کنندگان پنیر کوزهای از دبه پلاستیکی و یا حلب فلزی به جای کوزه سفالی استفاده میکنند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر پ ...

مقاله کنترل کریستالیزاسیون یخ در بستنی

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
کنترل کریستالیزاسیون یخ در بستنی چکیده کنترل کریستالیزاسیون یخ در طول تولید بستنی برای افزایش بافت مناسب،کیفیت محصول و ثابت ماندن کیفیت در انبار مهم است.که این بهبود با کنترل تشکیل بلور یخ و همچنین اثرات ناشی از فرمولاسیون و عوامل تولید ایجاد می شود.که این مقالـه به بررسی این موضوع می پردازد. واﮊگان کلیدی: ...

مقاله تاثیر سلولهای سوماتیک بر کیفیت شیرخام و فرآورده های شیری

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
تاثير سلولهاي سوماتيک بر کيفيت شيرخام و فرآورده هاي شيري • چکيده بيماري ورم پستان نوعي واکنش التهابي است که با افزايش سلولهاي سوماتيک ، به عنوان شاخص بيماري، همراه است . در اثر اين بيماري، صنعت شير متحمل خسارات اقتصادي فراواني مي شود. افزايش بار ميکروبي شير و تغيير در ترکيبات آن نظير کاهش لاکتوز، کازئين ، ...

مقاله ذخیره سازی طولانی سوسپانسیون سلولی چند رقم برنج ( . Oryza sativa L ) ایرانی به عنوان ژرم پلاسم در مافوق سرما

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
ذخیره سازی طولانی سوسپانسیون سلولی چند رقم برنج (.Oryza sativa L) ایرانی به عنوان ژرم پلاسم در مافوق سرما خلاصه نگهداری مواد ژنتیکی در مافوق سرما تکنیکی است که در بسیاری از مراکز تحقیقاتی دنیا برای نگهداری ژرم پلاسم گیاهی در مدت زمان طولانی از آن استفاده می نمایند. جهت استفاده این تکنیک در نگهداری ژرم پلاسم ...

مقاله تعیین کارایی دو روش تولید ریزکپسولهای آهن و ارزیابی اثرات افزودن آنها روی برخی ویژگیهای شیر پاستوریزه

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
تعیین کارایی دو روش تولید ریزکپسولهاي آهن و ارزیابی اثرات افزودن آنها روي برخی ویژگیهاي شیر پاستوریزه چکیده سابقه و هدف: کمخونی فقر آهن، یکی از شایعترین کمبودهاي تغذیهاي در جهان و ایران است که یکی از راههاي مقابله با آن تقویت کردن مواد غذایی با آهن و بهبود جذب آهن آنهاست. در این پژوهش، امکان تقویت کردن شیر ...

مقاله بررسی تغییرات میکروبی و شیمیایی شیرخام در مراحل مختلف تولید تا ارسال به کارخانه در دامداریهای سنتی استان فارس

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
بررسی تغییرات میکروبی و شیمیایی شیرخام در مراحل مختلف تولید تا ارسال به کارخانه در دامداريهاي سنتی استان فارس خلاصه این مطالعه با هدف شناسایی کانونهاي بحران و آلوده کننده در مسیر تولید شیرخام در دامداريهاي سنتی استان فارس انجام شد. با انتخاب ٣ مرکز جمعآوري و ٩ دامداري سنتی که شیر خود را به این مراکز تحویل م ...

مقاله مروری بر کاربرد صمغ های مختلف در پایدار سازی خامه قنادی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مروري بر کاربرد صمغ هاي مختلف در پایدار سازي خامه قنادي چکیده خامه قنادي فراوردهاي است که در اثر هوادهی و زدن خامه معمولی ایجاد می شود. خامه زده شده، یک نوع امولسیون کفی می باشد و کیفیت آن، به پایداري کف ایجاد شده بستگی دارد. خامه قنادي ب ...