دانلود مقاله ماهواره های فضایی

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
حقیقی از یک رویا
ای گروه جن وانس اگر می توانید از کرانه های آسمان وزمین راه فراری یافته بگریزید این کار را بکنید. لیکن از حساب ما وعذاب ما گریزی ندارید مگربا حجت وعذر موجه آیه سوم از سوره شریفه الرحمن
شاید از آن زمان که قابلیتی چشم به آسمان دوخته بود تا از پرنده ای نحوه دفن کردن هابیل را بیاموزد یا شدادها وفرعونها بربال پرندگان غول پیکرکجاوه می‌ساختند رویای پروازدر اندیشه آدمی بود.

وچون انسان ذاتا کنجکاو وجستجو گر آفریده شده هرگز نسبت به پدیده های دنیای اطراف خود متفاوت نبوده است وهمه اختراعات وکشفیات دانشمندانه رشته های مختلف علمی وحتی بوجود آمدن علم ودانش بمنظور اغناء همین عزیزذاتی بوده است وازآنجا که طبیعت خلقت آدم با هدف تکامل خویش و پدیده های اطراف اوست انسان نمی تواند به چراهای ماورای خود بی تفاوت مانده ودر جهت پاسخ یافتن برنیاید وقرآن کریم این آیات روحبخش وهدایت گرد درآیه از سوره

های خویش اعجاز خود را نمایان می سازد تا متقین راه تکامل خویش را بازیابند وقتی خداوند در دومین آیه از سوره بقره به این امر اشاره می کند که قرآن کتاب متقین است به یقین به این معنی نیست که قشرخاصی از مردم باید از این کتاب استفاده کنند بلکه هدف ازبیان این مطلب آن است آ آن که درآیات این کتاب تدبر می کنند وبه فرامین آن با ایمان واعتقاد عمل می کنند لایقان واقعی این کتابند وتاریخ اسلام انواع قرآن خوانها را نشان داد. عمروعاص عبدالرحمن بن معجم مرادی هریک به نوعی قرآن خوان بودند اما یکی قرآن را (بزاری برای خود نمائی وفریب ودیگری قرآن را وردی از روی تحجروتعصب جاهلانه مورد استفاده قرار

میدادند وعلی (ع) و حسین (ع) وفاطمه (س) وزینب (س) وابن سیناء وابوریحان، و… با تدبروژرف نگری درآیات الهی خود را در لایق بودن به خواندن آن معرفی می کردند در سومین آیه سوره الرحمن با توجه به اینکه مفسرین گرانقدر اسلام به مجموعه آیه توجه کرده وتفسیر خودرا برمبنای هدف مجموعه آیهتنظیم کرده اند اما ذکر نکات با اهمیت در… آیه بسیار روشن وآشکار می نماید دراینکه جن قبل از انسان می تواند یا توانسته به آسمانها سفر کند چون درآیه برخلاف آیات دیگر نام جن قبل از انسان امده دراینکه مسیر سفر به آسمانها ذکر گردیده ( از کرانه های آسمان ) امروزه هواپیماها از خط مسیر شخصی درفضا جهت

پروازاستفاده می کنند ودرانتهای آیه اشاره گردیده که با حجت و عذر موجه می توان به چنین سفری رفت همین کنجکاوی در یک آیه را با کنجکاوی نیوتون به افتادن سبی از درختی مقایسه کنید ونتیجه ای که این دانشمند گرانقدر از یک حرکت بسیارساده طبیعت گرفته واولین گام واولین حرکت را در علم فضا نوردی بنیان نهاده وثابت نموده که انسان می تواند با هدفی متعالی (حجت) وبا ابزاری قابل اطمینان ( عذری موجه) سفر فضائی ( ازکرانه ها) به کرات دیگر ( آسمانها) دسترسی پیدا کند ورویای دیرین بشر را به حقیقتی آشکار تبدیل نمایند.

ماهواره های نخستین
شبی در تابستان ۱۶۶۶ میلادی در مکانی درنزدیکی روستای ودلزتورپ در کشور انگلستان سیبی از درختی فروافتاد افتادن این سیب فردی را که درکنار درخت نشسته بود به فکر فروبرد در ۱۴ اکتبر ۱۹۵۷ نیز یک گوی فلزی به وزن ۸۴ کیلوگرم وقطر۵۷ سانتی متربه سوی مداریس برگرد زمین پرتاب شد در سال ۱۷۲۹ میلادی در سال بعداز مرگ نیوتون کتابی مشتمل برنظریه های او انتشار یافت دراین کتاب نظریه نیوتون درباره ی چگونگی پرتاب یک ماهواره مصنوعی به بالای زمین بیان شده بود دراین کتاب یک کوه بلند بر روی زمین تصورشده بود که بربالای آن توپی قرار داشت توپ گلوله ها را به موازات سطح زمین پرتاب می کرد از این رو ونظر نیوتون به این بود که سرانجام می توان گلوله را با چنان سرعتی شلیک کرد نیوتون نشان داد که گلوله را از دهان توپ به بیرون پرتاب می کند دقیقا براساس همین اصل بود که شوروی در سال ۱۲۵۷ پرتاب ماهواره در اسپوتینک – ۱ را انجام داد.

اگرچه اسپوتینک یک دستگاه نسبتا ساده بود وکاری فراتر از اثبات اندیشه نیوتون انجام نداد اما با این حال یک دسته رویدادهای شگفت انگیز را بدنبال خودآوری ومسابقه فضایی را آغاز کرد.

نخستین پرتابها
اولین تلاش آمریکا برای پرتاب ماهواره به فضا به شکست شگفت انگیزی منجر شد پرتاب ماهواره ی آمریکا در۶ دسامبر ۱۹۷۵ درست دو ماه بعدازپرتاب در اسپوتینک ها انجام گرفت. موشک « وانگارد » که سوزنی شکل بود وطول آن تقریبا به ۷/۲۲ مترمی رسد برروی سکوی پرتاب آماده روانه شدن به سوی فضا بود.

اسپوتینک ۲۰ نخستین ماهواره ها سرنشین دار بود این ماهواره حاصل یک سگ بود این سگ « لایکا » نام داشت لانه فضایی (لایکا ) ماهواره بسیار بزرگی بود که وزن آن به ۵۰۹ کیلوگرم می رسید متاسفانه ماهواره ای که ( لایکا ) را حمل می کرد فقط برای چند روز ذخیره وامکانات زندگی داشت ازاین رو در ( لایکا )

نتوانست بیش از چند روز زنده بماند گردش به دور زمین در گذشت موشک اصلاح شده ی …… که بعدا …. نام گرفت ماهموارهی قلمی شکلی به وزن تقریبی ۶/۱۳ کیلوگرم را در مداری به دور زمین قرار داد ایت ماهواره (اکسپلو-۱) نام بود اکسپلور-۱ مثل مدار اسپوتینک -۱ تخم مرغ شکل بود ابزارهای تعبیه شده در « اسپلور» تشعشعات کیهانی دمای فضا ومیزان متربه شما بواره های ریز را اندازه گیری می کردند.

 

برخی از دانشمندان فکر می کردند که شما بواره های کوچک که بسیار سریع حرکت می کنند ماهواره ها را سوراخ کرده واحتمالا فضا نوردان آینه را از بین نخواهد بود. ( اکسپلورر- ۱) در طی ماه اول گردش خود فقط هفت ضربه بسیار جزئی را ثبت کرد وازاین رو خطر این ذرات منتفی بود.

ساختمان ماهواره ها
اکنون که سی سال از شروع پرتاب ماهواره ها می گذرد ودرحدوده ۳۵۰۰ ماهواره از هیجده کشور جهان وپنج سازمان بین المللی به فضا پرتاب شده است.
ماهواره ها برای مطالعه علمی فضای کیهانی وآب وهوای زمین اکتشاف معادن بررسی اقیانوس ها برقراری ارتباطات تلفنی بخش برنامه های تلویزیونی جا سوسی از کشورهای دیگر ومطالعه آلودگی محیط زیست به خدمت گرفته می شود.
ماهواره هایی که به منظور کاربرد ارتباطاتی طراحی شده اند دارای ابزارها تقویت کننده رادیویی هستند برای ارسال ودریافت اطلاعات ودستورالعمل ها در ماهواره ها از آنتن ها استفاده می شود.

ابرها درزیر ماهواره ها
قبل از پرتاب ماهواره ها هواشناسان برای تعیین وضعیت آاب وهوا وپیش بینی تغییرات جوی منحصرا به مجموعه ی پیچیده ای از ایستگاه های هوا شناسی در سراسرجهان وابسته اند سنجش های گوناگون که هواشناسان از قسمتهای مختلف هوای کره داشتند به صورت قطعات تصویرمعما در نظرگرفته می شد وبا قراردادن این قطعات درکنار هم تصویری از وضعیت هوای کره ارائه می گشت. ماهواره ها این وضعیت را تغییر دادند زیرا سیستم های عکسبرداری ماهواره ها می توانند دورادورزمین را تحت پوشش خود قرارداده و تصویرهایی از ابرها در اندازه های بزرگ تهیه کنند. ماهواره های هوا شناسی همچنین با خود ابزارهایی حمل می کنند که دمای هوا ودمای سطح آب اقیانوس ها را اندازه گیری می کند.

 

ماهواره های هواشناسی شکل های گوناگون دارند. آن ها به وسیله امریکا شوروی وآژانس فضایی اروپا به فضا پرتاب می شوند ماهواره هایی که در مدارهایی که در مدارهای کم ارتفاع قرار می گیرند جزئیات بیشتری را از سطح زمین به تصویر می کشند وتصویری از نزدیک نماء از آن ارائه می دهند. ماهواره های هواشناسی در ارتفاعات بالاترمی توانند تقریبا یک سوم زمین را رؤیت کنند. تصاویری متوالی ولی بی وقفه از حرکت ابرها فراهم می شود.
« ماهواره ها سراسرزمین را تحت پوشش خود قراردارند.»

ماهواره های ارتباطاتی در مدارهای همگام درارتفاع ۳۵۸۰۰ کیلومتری بالای زمین قرار داده می شوند ماهواره های دراین مدار به سوی شرق حرکت می کنند وازاین رو دقیقا با چرخش زمین هم جهت می شوند نوع اول ماهواره های منفصل بودند که توسط امریکا در اوائل ۱۹۶۰ میلادی به فضا پرتاب شدند هردو ماهواره در واقع با دون های فضایی بزرگی بودند که از پلاستیک آلومینیم اندوده ساخته شده وقطر آن به ۴ متر می رسید نوع دوم ماهواره های ارتباطاتی که بسیار رایج هستند نوع فعال ان ها ست این نوع ماهواره ها به این دلیل فعال خوانده می شوند که با ابزارهای خاصی پیام های رسیده را قبل از باز بخش تقویت می کنند

نمونه ی مناسب این ماهواره ها « پولت ست » است که مجموعه ای از ماهواره هاست که هب وسیله ی آژانس فضایی اروپا تولید وپرتاب می شود هدف راه دور است این ماهواره ها به طور همزمان ۱۰۰۰۰ ارتباط برقرارکرده برنامه های دوکانال تلویزیونی را منتقل می کنند. این ماهواره ها همچنین گزارش های خبری

۲۰ کانال تلویزینی به زبانهای مختلف اروپایی را نیز باز بخش می کنند. مجموعه « یوتل ست » درحقیت بخشی از مجموعه ماهواره های ارتباطات بزرگ است که حلقه ی کاملی را به دور خط استوا به وجود می آورند. اطلاعات علمی ذخیره با درهتل ها وخطوط هوایی تبادل اطلاعات مالی وارتباطات کامپیوتری دربانکها نیز ار طریق ماهواره ها وبانکها مسیرهای مرتفعی بربالای زمین انجام می گیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 18 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد