بخشی از مقاله

الله عليه واله، اشتباهات مسيحيت را درک کرد


غربيان و خاورشناسان، عظمت پيامبرمان، حضرت محمد صلي الله عليه واله و تعاليم او را درک کرده و برآنچه از ترقي و تعالي تمتع داشت اعتراف نموده اند:

₪ فرانسوا فولتر فرانسوي
وي رهبر جنبش مادي گرايي و مرد انقلاب عليه سلطه گران ديني است. وي تأليفات متعددي دارد که يکي از آنها کتاب معروف به نام حضرت محمد صلي الله عليه واله است که در آن مي گويد: به درستي که در روح محمد صلي الله عليه واله چيز عجيب، نيکو و دست اولي که انسان را به شگفتي و تقدير وادارد وجود دارد، و قسم به جان خودم که اين مرد، يکه و تنها به سوي خدا دعوت کرد و به خاطر اين دعوت، سالهاي متعددي اذيت و آزار را تحمل نمود و در مقابل افواج مشرکان قرار داشت که در راه مخالفت و کشتن انديشه او مي کوشيدند. به درستي که او اکنون شايسته تقدير و ستايش است. دوستدار اطفال است و هيچ گاه از پهلوي آنها نمي گذشت مگر آنکه آنان را مورد لطف قرار دهد و با حالتي از تبسم و فروتني در نزديکشان توقف فرمايد.


₪ برتلمي سانت سويسي
وي استاد فلسفه متولد1807م است. او در کتاب خود که همراه شرق نام دارد مي گويد: محمد صلي الله عليه واله باهوش ترين فرد عرب در عصر خود بود و بيشتر از آنها تقوا و ديانت داشت. سينه او گشاده تر و نسبت به دشمنان خود و دينش نرم خوتر بود. ديني که براي آن دعوت کرد، خير زيادي براي ملتهايي که از آن پيروي نموده اند به همراه آورد.


₪ لوزان کشيش فرانسوي
وي در يکي از سخنراني هاي خود مي گويد: آن حضرت از نظر عادتهاي بخشندگي، شرف اخلاقي و شدت احساس در بالاترين درجه قرار داشت. داراي خوي عظيم و عادت مرضيه اي در شفقت به کودکان بود، طبعي مبتني بر نيکويي، دور از تکبر نفساني و صلابت در رابطه با مردم داشت. همچنين حايز نيروي درک عجيب، هوش سرشار و عواطف رقيق شريفي است.


₪ آلبرنس کاتيان ايتاليايي
وي در صفحه34 کتاب اديان عرب مي گويد: امتياز محمد صلي الله عليه واله در کفايت شگفت انگيز او مانند يک سياستمدار برجسته بيش از آن است که پيامبري باشد و به او وحي شود .آن که محمد صلي الله عليه واله را بشناسد نمي تواند بخشندگي او را پايين آورد و کسي که اين گونه باشد هم به خود و هم به محمد صلي الله عليه واله ستم مي کند.


₪ کارل مارکس دانشمند آلماني
وي در سال1817م در آلمان متولد شد. وي از مردان سياست و نويسنده بيانيه کمونيستي است. در کتاب خود به نام زندگي مي گويد: به درستي که آن مرد عرب اشتباهات مسيحيت و يهوديت را درک کرد و باهمتي که عاري از خطر نبود در ميان اقوام بت پرست قيام نمود و آنان را به توحيد دعوت فرمود و جاوداني روح را در نهاد آنها کاشت. سزاوار نيست که تنها در شمار مردان بزرگ تاريخ به شمار آيد. بلکه برماست تا به پيامبري او اعتراف نموده و او را رسول آسمان براي زمين بدانيم.


₪ ادوارد مونته فرانسوي
وي سال1856 در شهر ليون متولد شد. استاد زبانهاي شرقي در دانشگاه ژنو و خاور شناس فرانسوي است. در کتاب خود که حال و آينده اسلام نام دارد مي گويد: اما محمد صلي الله عليه واله که کرامت اخلاقي، نيکي معاشرت، خوشي گفتار، درستي داوري و راست گويي در لفظ از ويژگيهاي اوست. بسياري از مردمان حضرت محمد صلي الله عليه واله را نشناختند و حق او را کوچک شمرده اند و اين به خاطر آن است که وي از مصلحاني بود که مردم را به ريزترين مسايل زندگيشان آشنا کرد.


₪ توماس کارلايل انگليسي
يکي از خاور شناسان انگليسي بود؛ زبان عربي را در شهر بغداد تحصيل کرد و استاد زبان عربي کمبريچ بريتانيا شد. وي در کتاب خود به نام محمد صلي الله عليه واله پيامبر هدايت و رحمه در صفحه چهارم مي گويد: متعصبان و کافران گمان مي کنند که حضرت محمد صلي الله عليه واله از دعوت خود، چيزي جز شهرت شخصي، افتخارات جاه طلبانه و تسلط نمي خواست؛ نه او اين گونه بود و نه خدا چنين مي خواهد. آنچه که آن مرد بزرگ، فرزند بيابانها و فلاتها، صاحب چشمهاي درخشان، عظيم النفس، پرمهر، خير، بخشش، حکمت، حجيت، غايت و نهي از منکر در دل داشت، افکار غيردنيايي و خواسته هايي مخالف سلطه گري و شکوه و جلال بوده است.


₪ لئو تولستوي
وي، فيلسوف روسي متولد سال1828م است. داستان نويسي که به اصلاح اجتماعي اشتغال داشت ودرکتاب انسان و زندگي مي گويد: خانواده پيامبر به پيامبري او ايمان آوردند و همچنين علي بن ابي طالب(عليه السلام) و زيد به علاوه ابوبکر و خديجه دختر خويلد نخستين زني که اسلام آورد، مسلمان شدند.»(البته ناگفته نماند طبق صحاح و منابع مختلف ابوبکر جز اولين مسلمانان نبوده و تعجب از اين است که اين فيلسوف روسي چرا اين مطلب را نا ديده گرفته است.) 1


₪ مستربوسورت اسميت انگليسي
وي مورخ اهل انگلستان است در تاريخ1833م تولد يافت و در1897م در گذشت. وي در تأليف خود به نام ادبيات در تاريخ مي گويد: ازخوشوقتي يگانه تاريخ و نه جز آن، اين است که محمد صلي الله عليه واله در يک آن سه چيز بنياد گذارد که از بزرگ ترين امور و باشکوه ترين کارهاست. او بنيانگذار امپراتوري و ديانتي براي امت خود بود؛ و کمتر خوانده و نوشته مي شود که کسي اين چنين براي بخشش، عدالت، جوانمردي، شجاعت، صبر بر مکروهات، راستي و ديگر مکارم اخلاقي دعوت به عمل آورد. و فرموده اند: به درستي که دين تنها قانون طبيعي است که پيروي از آن بر همه مردم واجب مي باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید