دانلود مقاله مطالعه اسکارن های موجود در افیولیت ملانژ شمال نایین (استان اصفهان، ایران)

word قابل ویرایش
6 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه

افیولیت ملانژ نایین در بخش های شمالی شهر نایین واقع گردیده و بخشی از افیولیت های حلقوی اطراف میکروپلیت شرق-ایران مرکزی (Central-East Iran microplate = CEIM) با سن

مزوزوئیک است (شکل شماره یک).

سنگ های این مجموعه افیولیتی عبارتند از:
پریدوتیت ها و پریدوتیت های سرپانتینی شده گوشته – گابرو – پیروکسنیت – دایک های دیابازی – کمپلکس دایک های ورقه ای – بازالت ها – گدازه های بالشی – پلاژیوگرانیت – چرت های رادیولر

– سنگ آهک های کرتاسه بالایی – رودینگیت ها – لیستونیت و سنگ های دگرگونی شامل آمفیبولیت، دایک آمفیبولیتی، گرانیت دگرگون، اسکارن، متاچرت های نواری، ماسه سنگ دگرگون، شیست و مرمر.
در این نوشته به بررسی کانی شناسی اسکارن های موجود دراین افیولیت ملانژ پرداخته خواهد شد.

سنگ های دگرگونی بصورت بلوک هایی بزرگ و کوچک در جای جای افیولیت ملانژ نایین بصورت پراکنده دیده می شوند. از مهمترین نقاطی که در آن رخنمون قابل توجهی از سنگ های دگرگون وجود دارد می توان به بخش های شمالی شهر نایین، دامنه های شمالی افیولیت ملانژ نایین و غرب سهیل

مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی جنوب صحنه(شمال شرق کرمانشاه)

پاکوه اشاره نمود. در شکل شماره دو محل های رخنمون سنگ های دگرگون در افیولیت ملانژ نایین آورده شده است. در سرتاسر ملانژ، سنگ های دگرگونی فقط با پریدوتیت های گوشته دارای همبری یا کنتاکت هستند.

رابطه صحرایی واحد های مختلف سنگ های دگرگونی با یکدیگر و با سایر سنگ های ملانژ افیولیتی را اینچنین می توان بیان کرد که: دایک های آمفیبولیتی در درون پریدوتیت های گوشته دیده شده و فقط با پریدوتیت های گوشته و آمفیبولیت ها همبری دارند. با تعقیب دایک های آمفیبولیتی که در درون پریدوتیت های گوشته وجود دارند، در چند نقطه دیده شده است که در نهایت به پیکره های آمفیبولیتی ختم می شوند (بخش های شمالی شهر نایین، امیر آباد و کاظم آباد). اسکارن ها بصورت یک لایه در قسمت بالای آمفیبولیت ها دیده می شوند. ماسه سنگ های دگرگون و تناوب شیست ها و مرمر ها با واسطه چرت های نواری دگرگون شده، بر روی آمفیبولیت ها و اسکارن ها دیده می شوند.

در شکل های شماره سه و چهار، تصاویر صحرایی سنگ های دگرگون آورده شده است.

شکل شماره یک: نقشه افیولیت های ایران و موقعیت منطقه مورد بررسی

۵۶۸

مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، ۱۳۸۴

شکل شماره دو: نقشه تکتونیکی ساده شده شمال نایین Davoudzadeh, 1972) با تغییرات).

۵۶۹

مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی جنوب صحنه(شمال شرق کرمانشاه)

اسکارن ها

اسکارن ها سنگ هایی هستند که از آلتراسیون متازوماتیک یک سنگ (معمولا سنگ های غنی از کربنات) توسط نفوذ سیالات هیدروترمال، و یا انتشار (Diffusion) سازنده های شیمیایی (Chemical Constituents) یک سنگ مشخص (توده نفوذی مجاور و یا میان لایه های سنگ

های رسوبی) به درون سنگ های کربناته، از طریق یک سیال روزنه ای استاتیک بوجود می آیند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 6 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد