بخشی از مقاله

وبلاگ چیست؟


اينترنت امكانات و ابزارهاي متعددي را به منظور ارائه خدمات وسرويس ها در اختيار علاقه مندان قرار مي دهد . يكي از ويژگي هاي بسيار جذاب اينترنت ارائه سرويس ها و خدماتي است كه شما را قادر مي سازد با مخاطبان خود ارتباطي پويا و متقابل برقرار نموده و از نقطه نظرات آنان در رابطه با يك مطلب ، آگاه شويد .


وبلاگ ، يک صفحه وب ( مشابه يک روزنامه شخصی ) و با قابليت دستيابی عموم کاربران به آن است . وبلاگ ها ، بر اساس يک نظم خاص بهنگام و محتوی بلاگ نشاندهنده شخصيت مولف و يا مولفان آن می باشد . اولويت استقرار و يا نشر مطلب بر اساس يک ساختار زمانی شکل می گيرد. در اين حالت خوانندگان بلاگ ها همواره در ابتدا جديدترين مطلب و يا مطالب منتشر شده را مشاهده و در صورت تمايل آن را مطالعه می نمايند .


اکثر وبلاگ ها دارای يک خط فکری خاص بوده و به نوعی آن را دنبال می نمايند . مثلا" در صورتی که يک بلاگر علاقه مند به فن آوری باشد ، با جمع آوری مطلب از منابع متفاوتی نظير : نمايشگاه ها ، سمينارها و يا سايت های ديگر ، آنان را با فرمت مورد نظر در بلاگ خود ثبت و در اختيار مخاطبان خود قرار دهد . درصورتی که يک بلاگر علاقه مند به يک بيماری خاص بوده و مسائل علمی آن را به نوعی دنبال می نمايد ، می تواند مقالات و موضوعات جديد منتشر شده در رابطه با بيماری مورد نظر را بر روی بلاگ خود منتشر نمايد در صورتی که يک بلاگر , علاقه مند به مسائل اقتصادی می باشد ، می تواند با جستجو و يافتن مقالات جديد در رابطه با اقتصاد، آنان را بر روی بلاگ خود منتشر نمايد .


برخی از وبلاگ نويسان از بلاگ خود به منزله يک آلبوم عکس و يا بريده روزنامه ها ( شکل خاصی از يک حافظه online ) استفاده می نمايند. زمانی که بلاگر يک لينک مناسب را در اين خصوص پيدا نمايد و يا اطلاعاتی خاصی را که قصد دارد آنان را بخاطر بسپارد ، آنان را بر روی بلاگ خود قرار می دهد .بلاگ يک محيط الکترونيکی قابل جستجو را فراهم که علاقه مندان می توانند با استفاده از يک مرورگر وب و در هر نقطه ای از جهان به محتويات آنان دستيابی داشته باشند. يکی از ويژگی هائی که در تمامی بلاگ ها به نوعی رعايت می شود ، ماهيت انتشار و استقرار اطلاعات بر روی بلاگ بر اساس يک نظم زمانی خاص است ( تقويم اطلاعاتی ) . وبلاگ مشابه يک مجله و يا روزنامه online می باشد که مولف آن می تواند در ارتباط با موضوعات متفاوت در زمان دلخواه ، در آن اطلاعاتی را درج و منتشر نمايد. تعداد زيادی از بلاگ ها دارای مجموعه ای جالب و ارزشمند از لينک ها به ساير بلاگ ها ويا سايت هائی می باشند که مولف بلاگ آنان را مثبت و مفيد ارزيابی می نمايد.


نقش وبلاگها در تبادل اطلاعات
ميزان توليد و نشر اطلاعات در سطح جهان به سرعت در حال پيشرفت بوده و روندی کاملا" تصاعدی را طی می نمايد . بديهی است در چنين وضعيتی ، حتی امکان مطالعه بخش اندکی از آنان نيز وجود نداشته و ما مستلزم استفاده از روش ها و مکانيزمهائی به منظور فيلترينگ اطلاعات و يافتن اطلاعات مورد نظر در يک رابطه خاص بدون از دست دادن منبع ارزشمند و محدود زمان می باشيم . وبلاگ ها با تمرکز بر روی يک موضوع خاص می توانند بستری مناسب برای ارائه اطلاعات را فراهم نمايند . با مطالعه و خواندن مطالب منتشر شده بر روی يک وبلاگ که توسط فردی با علايق مشترک با شما تهيه و منشتر شده است ، احتمال يافتن مطالب مورد نظر در زمانی معقول فراهم می گردد.

با ترکيب و جمع بندی مطالب منتشر شده در ارتباط با يک موضوع خاص از چندين وبلاگ انتخابی، می توان به مجموعه ای از اطلاعات مورد علاقه، دست يافت . با توجه به اينکه وبلاگ ها خلاصه ای از ساير موضوعات مربوط به ديگران را نيز ارائه می نمايند ، آنان يک ديد اطلاعاتی مناسب در ارتباط با يک موضوع را به مخاطب خود منتقل می نمايند. مطالب و موضوعاتی که در چندين وبلاگ مورد توجه قرار می گيرد به خواننده امکان آگاهی از نقطه نظرات چندين وبلاگ نويس را در ارتباط با يک موضوع خاص ، خواهد داد . بدين ترتيب خواننده قبل از مطالعه تمام مطلب ، ديد مناسبی نسبت به آن را پيدا نمايد . به فرآيند فوق ، triangulation گفته می شود .


مديريت دانش و تجارب شخصی : محتويات وبلاگ به منزله يک بايگانی از افکار و انديشه های وبلاگ نويسان آن بوده که در مقاطع زمانی متفاوتی نوشته شده و در صورت نياز به اطلاعاتی خاص می توان با استفاده از مراکز جستجو و بر اساس يک کليد واژه خاص به آنان مراجعه نمود. وجود لينکها ی متعدد مرتبط با يک موضوع خاص که توسط مولف يک وبلاگ مشخص می گردد ، امکان دنبال نمودن وضعيت موجود در رابطه با يک موضوع خاص را در اختيآر علاقه مندان قرار می دهد .


ارتباط دو سويه : همانگونه که در بخش قبل اشاره گرديد ، وبلاگ ها به محيط و يا رسانه محاوره ای برای مباحث عمومی و تخصصی تبديل و امکان تعامل اطلاعاتی بين وبلاگ نويسان و خوانندگان از يکطرف و خوانندگان با خوانندگان از طرف ديگر فراهم می گردد . ويژگی فوق از ماهيت دوطرفه بودن وب به نحو احسن استفاده و آن را در جهت اهداف خود بکار می گيرد.


جامعه شبکه ای : پديده وبلاگ نويسی فرصت ها و پتانسيل های مناسبی را در جامعه شبکه ای ، ايجاد می نمايد. نويسندگان وبلاگ ها به مرور زمان توسط خوانندگان خود شناخته خواهند شد. بدين ترتيب آنان در معرض فرصت هائی قرار خواهند گرفت که شايد هرگز تصور آن را نمی کردند. در جامعه شبکه ای هر شخص می تواند دارای سهمی در توليد و ارائه اطلاعات داشته باشد و خود نيز می تواند از دستاوردهای اطلاعاتی ديگران استفاده نمايد. شبکه فوق نظير شبکه های نظير به نظير بوده که يک کامپيوتر می تواند در يک لحظه از منابع موجود بر روی ساير کامپيوترها استفاده نمايد و هم می تواند منابع مورد نظر بر روی سيستم خود را جهت استفاده در اختيار ساير کامپيوترها قرار دهد . جامعه شبکه ای دارای ايستگاههائی ( انسان ) است که در آن هر يک سهمی در توليد و ارائه اطلاعات و استفاده از اطلاعات ديگران را بر عهده خواهند داشت .


روتينگ اطلاعات : وبلاگ ها دارای تاثيری مثبت در خصوص چرخش آزادنه اطلاعات در يک جامعه اطلاعاتی می باشند . خواننده و نويسنده يک وبلاگ اغلب به يک جامعه و يا سازمان يکسان تعلق نداشته و برای ارتباط بين آنان مرز خاصی وجود نخواهد داشت . بدين ترتيب ما شاهد تقابل افکار ، انديشه ها در يک مقياس گسترده و جهانی بوده که زمنيه يک جامعه اطلاعاتی را ايجاد می نمايد . ايجاد چنين روابطی در دنيای خارج از وبلاگ امری مشکل و گاها" غير ممکن است .


فن آوری و وبلاگ
فن آوری ها و مهارت های لازم در خصوص وبلاگ ها به سرعت در حال تغيير و تحول می باشد.علت اين همه سرعت را می توان در عوامل زير جستجو نمود :
عدم وجود انحصار : عمليات يک وبلاگ به يک نرم افزار خاص و انحصاری و يا امکاناتی که صرفا" در اختيار يک سازمان خاص است، وابسته نمی باشد. وبلاگ نويسان در حوزه عملکرد وبلاگ خود دارای آزادی عمل مناسبی می باشند و در هر زمان می توانند شکل ظاهری ، لی اوت و يا محتويات آن را تغيير داده و يا ويژگی های جديدی را بدون کسب اجازه يک مقام خاص به آن اضافه نمايند. وبلاگ ها بستر لازم برای خلاقيت انسان را در تمامی زمنيه ها ارائه نموده و هر يک از ساکنين اين کره خاکی قادر به شکوفائی خلاقيت خود و آفرينش محصولات متفاوت اطلاعاتی ، خواهند بود.


تعداد و تنوع گسترده کاربران : تمامی افرادی که در يک جامعه مدرن اطلاعاتی زندگی می کنند ، تمايل به انتشار تجارب خود ، استفاده از تجارب ديگران ، دريافت بازخورد سريع نسبت به موارد منتشر شده ، ارزيابی نتايج و بهبود دانش و تجارب خود را دارند( فردايمان بهتر از امروز و امروزمان بهتر از ديروز ) . وبلاگ ها يک شبکه ارتباطی قدرتمند را ايجاد نموده و پس از طرح يک ايده و يا موضوع جديد در وبلاگ ، شاهد حرکت سريع آن در شبکه ارتباطی خواهيم بود. بدين تريتب درصورت ارائه يک مطلب ارزشمند و صحيح ، امکان استفاده از آن در سريعترين زمان ممکن برای ديگران فراهم شده و در صورتی که مطلب منتشر شده نادرست باشد ، نويسنده آن با دريافت سريع بازخوردهای مورد نظر و بررسی آنان ، می تواند اشتباه خود را در اسرع وقت تصحيح نمايد.


ارتباط شغلی وبلاگ نويسان : تعداد زيادی از وبلاگ نويسان خود پياده کنندگان نرم افزار می باشند . در چينين مواردی آنان به عنوان وبلاگ نويس قادر به تشريح ويژگی های جديد يک محصول با کيفيتی مطلوبتر و با استفاده از فن آورهای متعدد خواهند بود

تاريخچه وبلاگ و وبلاگ نويسی

برخی بر اين عقيده هستند که اولين وبلاگ توسط " تيم . برنرزلی " ( مخترع وب ) ايجاد که در آن وی به سايت های جديدی که در آن زمان ايجاد و بر روی اينترنت فعال می شدند ، اشاره می نمود ( http://info.cern.ch ) . دومين وبلاگ توسط "Marc Andreessen's " درNCSA ايجاد که وی نيز در آن عملياتی مشابه وبلاگ "برنرزلی " را انجام می داد( تا اواسط 1996 ) . ( منبع ) . در فاصله بين سال های 1996 تا 1997 که از آن به عنوان " انفجار وب " ، نام برده می شود ، چندين وبلاگ جديد ديگر نيز ايجاد گرديد .

از وبلاگ های اوليه می توان به وبلاگ متعلق به Dave Winer ( اخبار مربوط Scripting ) ، وبلاگ Barger و Cameron Barrett ، اشاره نمود . محتويات وبلاگ های اوليه اغلب شامل مجموعه ای از لينک ها و توضيحاتی بود که متناسب با علاقه نويسنده ، ايجاد می گرديد. در ادامه وبلاگ نويسان ، علاقه مند به ايجاد وبلاگ هائی شدند که در آن مطالبی را درج می نمودند که خود تمايل به خواندن آن را در آينده داشتند ( نظير دفترچه خاطرات شخصی ) . بدين ترتيب ، وبلاگ ها دارای شخصيتی خاص برای خود شدند که اين شخصيت را مستقيما" از مولف خود به ارث می بردند . ( شما با مطالعه دفترچه خاطرات شخصی هر فرد می توانيد با ابعاد متفاوت شخصيتی وی نيز تا اندازه ای که امکان دارد ، آشنا شويد ) .


وضعيت اخير وبلاگ و وبلاگ نويسي
وبلاگ و وبلاگ نويسي همچنان روند توسعه و گسترش خود را ادامه داده و هر روز بر تعداد وبلاگ نويسان افزوده مي گردد .جامعه وبلاگ نويسان را اقشار متفاوت جامعه تشكيل مي دهند .( پياده كنندگان نرم افزار ، طراحان وب ، متخصصين و كارشناسان فن آوري هاي اطلاعات و ارتباطات ، معماران اطلاعاتي ، روزنامه نگاران ، وكلاء ، متخصصين آموزشي ، مشاوران و محققين فن آوري اطلاعات ، سياستمداران و ... ) . با توجه به جايگاه بسيار مهم وبلاگ نويسي براي روزنامه نگاران ، دانشگاه MIT در پائيز سال 2002 ، اقدام به ارائه يكواحد خاصبراي دانشجويان نموده است .


مقایسه سرویس دهنده های وبلاگ در ایران
با یک جستجوی کوچک در دنیای اینترنت می فهمیم که سرویس های زیادی هستند که به کاربران شان فضای و دامنه ای رایگان می دهند تا برای خود یک وبلاگ شخصی ایجاد کنند. از جمله آن ها سایت Blogger است که معروف ترین سیستم ارائه خدمات جهت ایجاد وبلاگ شخصی است. اما ما قصد داریم با معرفی سایت های ایرانی گامی را در جهت پیشرفت کشور عزیزمان ایران انجام دهیم.
در ایران سرویس های متعددی وجود دارند که شماری از آنها عبارتند از : میهن بلاگ(1) ، بلاگفا(2) ، پرشین بلاگ(3) ، بلاگ اسکای(4) ، ریواس بلاگ(5) ، پارسی بلاگ(6) ، تبلاگ(7) و ....


در اینجا برای جلوگیری از ازدیاد مطلب فقط سرویس میهن بلاگ را بررسی می‌کنیم

میهن بلاگ (Mihanblog.com )
میهن بلاگ از جمله سایت های مناسب جهت ایجاد وبلاگی شخصی یا گروهی است .جالب است بدانید که برنامه ریزی یا نوشتن این سیستم توسط شخص جوانی به نام علیرضا عسکری انجام شده است. شعار مدیران این سایت ابزار قدرتمند برای وبلاگ نویسان (Powerful Tools For Bloggers ) است.
حال به بیان مزایا و معایب این سیستم می پردازیم
مزایا :
1- دامنه های گوناگون
دادن دامنه های مختلف از قبیل Yourname.mihanblog.com , Yourname.bigestblog.com , Yourname.myblog.ir , Yourname.persianhackers.com , Yourname.weblog.sh , Yourname.Muslimblog.ir به اعضا از جمله مزایای این سرویس است
2- قرار ندادن تبلیغات در وبلاگ ها


یکی از مشکلاتی که وبلاگ نویسان از آن می نالند این است که سایتی که در آن عضو شده اند تبلیغاتی را در وبلاگشان قرار می دهند و این باعث کم شدن سرعت بارگذاری وبلاگشان و همچنین نازیبا شدن آن شود. که خوشبختانه این سیستم تا به حال تبلیغی را در وبلاگهای اعضا قرار نداده است. اما طبق سخنان مدیران میهن بلاگ قرار شده است که تبلیغاتی در وبلاگ های انجام شود اما نه به طور اجباری بلکه هر عضو می تواند نمایش تبلیغ را در وبلاگش غیر فعال کند ولی از خدمات کمتری استفاده کند و یا هزینه ای را متقبل شود.

3- امكان اضافه كردن نويسنده هاي وبلاگ با شناسه هاي متفاوت (وبلاگ گروهي)
این امکان بدان معنا است که یک نفر به عنوان مدیر وبلاگ یا Admin انتخاب می شود و چند نفر هم به عنوان نویسنده های وبلاگ مشغول به کار می شوند که این می تواند گام موثری برای بهتر شدن وبلاگ شود.

4- امكان موضوع بندي كردن وبلاگ
شاید یکی از بهرتین مزایای این سیستم امکان موضوع بندی نوشته هاست که حتی بعضی از سرویس دهنده های بزرگ از دادن این امکان به اعضای خود غافل اند.

5- سيستم هاي هوشمند لينك دوني ، لينكستان ، خبرنامه ، نظر سنجي ، شمارشگر
واقعاً مدیران این سایت تدبیر خوبی اندیشیده اند که چنین امکاناتی را به اعضا می دهند چون در هر وبلاگ خود وجود چنین امکاناتی لازم است .
محلی برای قرار دادن آدرس های مطالب مختلف و مهم در وبلاگ از جمله کارهایی است که یک وبلاگ می تواند برای شکار و جذب بازدید کننده از آنها استفاده کند و همچنین وجود سیستمی برای اطلاع دادن به بازدید کنندگان از به روز شدن وبلاگ که همان خبرنامه نام دارد نیز در آمار بازدید کنندگان موثر است.


می رسیم به شمارشگر؛ شمارشگر به طور حتم لازمه یک وبلاگ است تا هم مدیران آن وبلاگ از آمار بازدید کنندگان مطلع شوند و هم بازدید کنندگان از میزان آن با خبر باشند و بتوانند ارزیابی صحیح و درستی از وبلاگی را که بازدید کرده اند را انجام دهند.


در صورت فقدان چنین امکانی یعنی شمارشگر مدیران وبلاگ ها باید به سایتی هایی هجوم بیاورند تا بازدید کنندگان از وبلاگشان را شمارش کنند که این کار انجام نمی گیرد مگر با قرار دادن کدی که از طرف این سایت تعیین می شود که یقیناً باعث افت لود شدن یا بارگذاری صفحه وبلاگ می شود.
از جمله سایتهایی که می توانند آمار سایت یا وبلاگ شما را بشمارند webgozar.com می باشد که سیستمی فارسی است.
6- امکان استفاده قالبهای سیستم های دیگر
دیگر امکان خوب این سایت این است که قالبهای گرافیکی سیستم های دیگر مثل بلاگفا ، پریشن بلاگ و بلاگ اسکای را هم پشتیبانی می کند.
اما با توجه به تحقیقات به عمل آمده نه همه ی قسمت های آن را مثلاً وقتی از قالبی که برای سیستم بلاگفا طراحی شده است در میهن بلاگ استفاده می کنم قالب درست با وبلاگ مچ نمی شود و این شاید به علت تغییر تگ های بلاگفا باشد.

مدیریت وبلاگ در میهن بلاگ

در شکل زیر قسمت های اصلی مدیریت یک وبلاگ را در سایت میهن بلاگ می بینید که تک تک آنها را توضیح خواهیم داد
ارسال مطلب : در این قسمت یک محیطی برای طراحی و نوشتن یک مطلب جهت ورود به وبلاگ قرار دارد که از قسمت های مثل انواع خط ها ، اندازه و رنگ قلم ها ، کشیدن جدول ، قرار دادن عکس و ... تشکیل شده است . شاید یکی از ضعف های سیستم میهن بلاگ وجود ضعف در این قسمت است. هر کاربری که چند روزی با این قسمت کار کند متوجه ضعف های آن می شود.


آرشیو ارسال ها : در این قسمت اشخاص می توانند مطالبی را از زمانی که وبلاگ را راه اندازی کرده اند مشاهده کنند و در صورت لزوم ویرایش کنند.
آرشیو نظرها : در این قسمت مسئول وبلاگ می تواند نظرهایی که اشخاص به مطالب او داده اند ببیند و جواب دهد یا حذف و یا پنهان کند
مدیریت موضوعات وبلاگ : در این قسمت شخص می تواند وبلاگ خود را در قالب چند یا چندین موضوع دسته بندی کند و این از اصول کار یک وبلاگ نویس موفق است.


مدریت کاربران وبلاگ : در این قسمت مدیر وبلاگ نویسندگانی را استخدام کند و محدوده کار آنها را مشخص کند
مدیریت خبرنامه : در این قسمت مدیر وبلاگ می تواند لیست ایمیل اشخاصی را که خواهان ارسال خبرنامه به پست الکترونیکی یشان هستند مشاهده کند و همچنین تغییراتی را انجام دهد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید