دانلود مقاله وصیتنامه نیما یوشیج

word قابل ویرایش
15 صفحه
18700 تومان

وصیتنامه نیما یوشیج

امشب فکر می کردم با این گذران کثیف که من داشته ام—بزرگی که فقیر و ذلیل می شود، حقیقتا جای تحسر است.
فکر می کردم، برای دکتر حسین مفتاح چیزی بنویسم که وصیت نامه ی من باشد. باین نحو که بعد از من
هیچکس حق دست زدن به آثار مرا ندارد بجز دکتر محمد معین اگرچه او مخالف ذوق من باشد.
دکتر محمد معین حق دارد در آثار من کنجکاوی کند—ضمنا دکتر ابوالقاسم جنتی عطائی و آل احمد با او باشند.


بشرطی که هر دو با هم باشند—ولی هیچیک از کسانی که به پیروی از من شعر صادر فرموده اند در کار
نباشند. دکتر محمد معین که نسل صحیح علم و دانش است کاغذ پاره های مرا بازدید می کند. دکتر محمد معین که هنوز او را ندیده ام مثل کسی است که او را دیده ام.
اگر شرعا می توانم قیّم برای ولد خود داشته باشم دکتر محمد معین قیّم است. ولو اینکه او شعر مرا دوست نداشته


باشد—اما ما در زمانی هستیم که ممکن است همه ی این اشخاص نامبرده از هم بدشان بیاید. چقدر بیچاره است انسان.

Reference: www.goftman-iran.org
وصیت نامه داریوش بزرگ هخامنشی
اینک من از دنیا میروم بیست وپنج کشور جزء امپراتوری ایران است. و در تمام این کشور ها پول ایران رواج دارد وایرانیان در آن کشور ها دارای احترام هستند . و مردم کشور ها در ایران نیز دارای احترام هستند.


جانشین من خشایار شا باید مثل من در حفظ این کشور ها بکوشد . وراه نگهداری این کشور ها آن است که در امور داخلی آنها مداخله نکند و مذهب وشعائر آنان را محترم بشمارد.اکنون که من از این دنیا می روم تو دوازده کرور در یک زر در خزانه سلطنتی داری و این زر یکی از ارکان قدرت تو میباشد . زیرا قدرت پادشاه فقط به شمشیر نیست بلکه به ثروت نیز هست . البته به خاطر داشته باش تو باید به این ذخیره بیفزایی نه اینکه از آن بکاهی . من نمی گویم که در مواقع ضروری از آن برداشت نکن ، زیرا قاعده این زر در خزانه آن است که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند ، اما در اولین فرصت آنچه برداشتی به خزانه برگردان .

مادرت آتوسا برمن حق دارد پس پیوسته وسایل رضایت خاطرش را فراهم کن .ده سال است که من مشغول ساختن انبار های غله در نقاط مختلف کشور هستم و من روش ساختن این انبار ها را که از سنگ ساخته می شود وبه شکل استوانه هست در مصر آموختم و چون انبار ها پیوسته تخلیه می شود حشرات در آن بوجود نمی آیند و غله در این انبار ها چند سال می ماند بدون اینکه فاسد شود و توباید بعد از من به ساختن انبار های غله ادامه بدهی تا اینکه همواره آذوقه دو و یا سه سال کشور در آن انبار ها موجود باشد . و هر ساله بعد از اینکه غله جدید بدست آمد از غله موجود در انبار ها برای تامین کسری خواروبار از آن استفاده کن و غله جدید را بعد از اینکه بوجاری شد به انبار منتقل نما و به این ترتیب تو هرگز برای آذوغه در این مملکت دغدغه نخواهی داشت ولو دو یا سه سال پیاپی خشکسالی شود .

هرگز دوستان وندیمان خود را به کار های مملکتی نگمار و برای آنها همان مزیت دوست بودن با تو کافی است . چون اگر دوستان وندیمان خود را به کار های مملکتی بگماری و آنان به مردم ظلم کنند و استفاده نامشروع نمایند نخواهی توانست آنها را به مجازات برسانی چون با تو دوست هستند و تو ناچاری رعایت دوستی بنمایی .کانالی که من میخواستم بین شط نیل و دریای سرخ بوجود بیاورم هنوز به اتمام نرسیده و تمام کردن این کانال از نظر بازرگانی و جنگی خیلی اهمیت دارد تو باید آن کانال را به اتمام برسانی و عوارض عبور کشتی ها از آن کانال نباید

آنقدر سنگین باشد که ناخدایان کشتی ها ترجیح بدهند که از آن عبور نکنند .اکنون من سپاهی به طرف مصر فرستادم تا اینکه در این قلمرو ، نظم و امنیت برقرار کند ، ولی فرصت نکردم سپاهی به طرف یونان بفرستم و تو باید این کار را به انجام برسانی . با یک ارتش قدرتمند به یونان حمله کن و به یونانیان بفهمان که پادشاه ایران قادر است مرتکبین فجایع را تنبیه کند .توصیه دیگر من به تو این است که هرگز دروغ گو و متملق را به خود راه نده ، چون هردوی آنها آفت سلطنت هستند و بدون ترحم دروغ گو را از خود دور نما . هرگز عمال دیوان را بر مردم مسلط نکن ، و برای اینکه عمال دیوان بر مردم مسلط نشوند ، قانون مالیات وضع کردم که تماس عمال دیوان با مردم را خیلی کم کرده است و اگر این قانون را حفظ کنی عمال حکومت با مردم زیاد تماس نخواهند داشت .افسران وسربازان ارتش را راضی نگه دار و با آنها بدرفتاری نکن .

اگر با آنها بد رفتاری کنی آنها نخواهند توانست معامله متقابل کنند . اما در میدان جنگ تلافی خواهند کرد ولو به قیمت کشته شدن خودشان باشد و تلافی آنها اینطور خواهد بود که دست روی دست می گذارند و تسلیم می شوند تا اینکه وسیله شکست خوردن تو را فراهم کنند .امر آموزش را که من شروع کردم ادامه بده وبگذار اتباع تو بتوانند بخوانند وبنویسند تا اینکه فهم وعقل آنها بیشتر شود وهر چه فهم وعقل آنها بیشتر شود ، تو با اطمینان بیشتری میتوانی سلطنت کنی . همواره حامی کیش یزدان پرستی باش . اما هیچ قومی را مجبور نکن که از کیش تو پیروی نماید و پیوسته و همیشه به خاطر داشته باش که هرکس باید آزاد باشد

و از هر کیش که میل دارد پیروی نماید .بعد از اینکه من زندگی را بدرود گفتم . بدن من را بشوی و آنگاه کفنی را که من خود فراهم کرده ام بر من به پیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در قبر بگذار . اما قبرم را که موجود است مسدود نکن تا هرزمانی که میتوانی وارد قبر بشوی و تابوت سنگی مرا در آنجا ببینی و بفهمی ، که من پدر تو پادشاهی مقتدربودم و بر بیست وپنج کشورسلطنت میکردم ،مردم وتونیز مثل من خواهی مرد .


زیرا سرنوشت آدمی این است که بمیرد ، خواه پادشاه بیست وپنج کشور باشد خواه یک خارکن و هیچ کس در ان جهان باقی نخواهد ماند . اگر تو هر زمان که فرصت بدست می آوری وارد قبر من بشوی و تابوت را ببینی ، غرور وخود خواهی برتو غلبه خواهد کرد ، اما وقتی مرگ خود را نزدیک دیدی ، بگو قبر مرا مسدود نمایند و وصیت کن که پسرت قبر تو را باز نگه دارد تا ینکه بتواند تابوت حاوی جسد تو را ببیند .زنهار زنهار ، هرگز هم مدعی وهم قاضی نشو اگر از کسی ادعایی داری موافقت کن یک قاضی بیطرف آن ادعا را مورد رسیدگی قرار دهد . و رای صادر نماید . زیرا کسی که مدعی است اگر قاضی هم باشد ظلم خواهد کرد .هرگز از آباد کردن دست برندار . زیرا که اگر از آباد کردن دست برداری کشور تو رو به ویرانی خواهد گذاشت زیرا این قاعده است که وقتی کشوری آباد نمی شود به طرف ویرانی می رود . در آباد کردن ،

حفر قنات و احداث جاده وشهر سازی را در درجه اول قرار بده .عفو وسخاوت را فراموش نکن و بدان بعد از عدالت برجسته ترین صفت پادشاهان عفو است و سخاوت ، ولی عفو باید فقط موقعی بکار بیفتد که کسی نسبت به تو خطایی کرده باشد و اگر به دیگری خطایی کرده باشد و تو خطا را عفو کنی ظلم کرده ای زیرا حق دیگری را پایمال نموده ای .بیش از این چیزی نمیگویم این اظهارات را با حضور کسانی که غیر از تو در اینجا حاضر هستند ، کردم . تا اینکه بدانند قبل از مرگ من این توصیه ها را کرده ام و اینک بروید و مرا تنها بگذارید زیرا احساس میکنم مرگم نزدیک شده است .


شهيد غلامرضا آهنگري
استان مازندران ، شهرستان بابل
وصيت نامه
«روحاني شهيد: غلامرضا آهنگري‌» السلام‌ عليك‌ يا حسين‌ بن‌ علي‌، السلام‌ عليك‌ يا مهدي‌ صاحب‌ الزمان‌ -عليهما السلام- درود بر امام‌ بزرگوار، رهبر كبير انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌. در آخرين‌ لحظات‌ عمرم‌ به‌ فكر وصيت‌ نامه‌ افتادم‌ تا به‌ مردم‌ بگويم‌ كه‌ اي‌ ملت‌ عزيز! ما رزمنده‌ها آگاهانه‌ به سوي‌ جبهه‌ها گسيل‌ شديم‌ و نداي‌ خميني‌ بت‌ شكن‌ را لبيك‌ گفتيم‌. در اين‌ حال‌ انديشيدم‌ كه‌ چه‌ بنويسم‌؟ آيا از كارهايي‌ كه‌ براي‌ اسلام‌ كردم‌ بگويم‌ يا از اعمال‌ خوبي‌ كه‌ انجام‌ داده‌ام‌؟ به‌ هر حال‌ شرمنده‌ام‌؛ شرمنده‌ از نعمت هايي‌ كه‌خداوند متعال‌ براي‌ ما مهيا نموده‌ تا قدردان‌ آن‌ باشيم‌ و راه‌ راست‌ را بيابيم‌. من‌ از خداي‌ عادل‌ مي‌خواهم‌ كه‌ اي‌ پروردگار! اين‌ اعمال ‌ناچيزي‌ كه‌ چه‌ در جبهه‌ها و چه‌ در پشت‌ جبهه‌ها انجام‌ داده‌ايم‌ از ما بپذير و مورد قبول‌ درگاه‌ حق‌ گردان‌. من‌ از راه‌ دور از مادر عزيزم‌كه‌ سالهاي‌ سال‌ زحمات‌ بي شماري‌ برايم‌ كشيدند تشكر مي‌كنم‌ و از او مي‌خواهم‌ كه‌ مرا ببخشند، چون‌ نتوانستم‌ رضايتش‌ را به خوبي‌جلب‌ كنم‌.

اي‌ مادر! مرا ببخش‌؛ چون‌ آخرت‌ بايد حساب‌ پس‌ بدهم‌؛ بدون‌ رضايت‌ تو امكان‌ ندارد و افتخار كن‌ كه‌ فرزندت‌ در راه‌ اسلام ‌قدم‌ نهاد و عاقبت‌ به‌ مقصود و معبود خود رسيد. پدر و مادر گرامي‌! بدانيد جوانان‌ امروزي‌ كه‌ رهبرشان خميني‌ باشد، هرگز به‌ ماديات ‌روي‌ نياورده‌ بلكه‌ معنويات‌ را خواستار مي‌باشند و آنهايي‌ كه‌ مي‌خواستند با اين‌ چيزهاي‌ دنيوي‌ و از بين‌ رفتني‌ راه‌ جوانان‌ را منحرف‌كرده‌ و در هدف‌ غير الله‌ متمركز كنند، كور خوانده‌اند. اين ها آنچه‌ را كه‌ اسلام‌ نهي‌ كرده‌ نمي‌خواهند بلكه‌ خدا را مي‌خواهند. من‌ در اين جا از پدر عزيزم‌ كه‌ هيچ وقت‌ نمي‌شود زحماتش‌ را جبران‌ كنم،‌ تقاضا دارم‌ مرا ببخشند و اميدوارم‌ زحماتشان‌ مورد قبول‌ درگاه‌ حق‌تعالي‌ باشد.

از فاميل ها و دوستان‌ خصوصاً بسيجيان‌ عزيز مي‌خواهم‌ اگر از من‌ ظلمي‌ يا گناهي‌ يا بي‌ احترامي‌ ديدند مرا ببخشند. در ضمن‌ ازمادرها و پدرهاي‌ عزيز كه‌ مانع‌ رفتن‌ بچه‌هاي‌ خود به‌ جبهه‌ها مي‌شوند تقاضا دارم‌ جوانان‌ را در اين‌ زمان‌ به حال‌ خودشان‌ بگذارند تا راه‌ اسلام‌ را برگزينند. راه‌ من‌ و امثال‌ من‌ اين‌ است‌ كه‌ از اسلام‌ حمايت‌ كنيم‌ و حمايتمان‌ را عملاً انجام‌ دهيم‌ و راه‌ شما آن‌ است‌ كه‌ از امام‌ و انقلاب‌ اسلامي‌ و همرزمانش‌ را حمايت‌ كنيد و دست‌ از آنان‌ برنداريد

. امت‌ ايران!‌ ان‌ شاء الله‌ راه‌ كربلا باز مي‌شود و به‌ زيارت ‌قبور شهدا و از جمله‌ زيارت‌ قبر سرور و سالار شهيدان‌ كربلا، آقا امام‌ حسين‌ -عليه السلام- نايل‌ خواهيد گشت‌. [اميدوارم در آنجا ما را از دعاي خير فراموش نكنيد]. سلام‌ مرا بر بسيجي هاي‌ قهرمان،‌ از نوجوانان‌ و جوانان‌ تا پيرمردان‌ و لبيك‌ گويان‌ «اذا جاء نصرالله‌ والفتح‌ و رأيت‌ الناس‌ يدخلون‌ في‌دين‌ الله‌ افواجا فسبح‌ بحمد ربك‌ و استغفره انه‌ كان‌ توابا» برسانيد. در آخر از مادر و پدر و دوستان‌ و فاميلان‌ تقاضا دارم‌ كه‌ اگر خواستيد گريه‌ بكنيد براي‌ من گريه نكنيد بلكه براي سرجدا شده امام حسين -عليه السلام- گريه كنيد كه‌ نعمتي‌ است‌ بزرگ‌. از مال‌دنيا هيچ‌ ندارم‌ بجز چند دست‌ لباس‌ و كتاب‌.

قبر مرا در گلستان‌ «سلطان‌ محمد طاهر» جاي‌ دهيد و مراسم‌ عزا را پرخرج‌ ننماييد. يك‌ ماه‌ روزه‌ و نماز استيجاري‌ برايم بگيريد و روي‌ قبرم‌ جوان ناكام‌ ننويسيد. پدرم‌ وصاياي‌ مرا انجام‌ دهد و مادرم‌ ناظر اين‌ مسأله‌ باشد. به‌ اميد موفقيت‌ اسلام‌ بر تمامي‌ كفر جهاني‌ والسلام‌ عليكم‌ و رحمة‌ الله‌ و بركاته‌


غلامرضا آهنگري‌ طاهر

وصيت نامه اميرمؤمنان علی (ع) و آخرين سفارشات به شيعيانش

طبيب مزبور همين كه زخم سر آن حضرت رامشاهده كرده و رو بدان حضرت كرده، گفت: «اى امير مؤمنان، هر وصيتى دارى، بكن كه ضربت شمشير اين دشمن خدا به مغز سررسيده و معالجه سودى ندارد.» در اين وقت بود كه امير المؤمنين كاغذ و قلم و دواتى طلبيد و شروع به وصيت كرد.
ابوالفرج در مقاتل الطالبيين روايت كرده كه پس از ضربت خوردن امير مؤمنان، اطباى كوفه را به بالين آن حضرت آوردند و در ميان آنها هيچ يك در معالجه زخم و جراحى استادتر از اثير بن عمرو نبود و او متخصص در معالجه زخمها و جراحات بود و از جمله چهل نفر جوانى بود كه در زمان ابوبكر در عين التمر به دست خالد بن وليد اسير گشته و در كوفه ساكن شده بود.


طبيب مزبور همين كه زخم سر آن حضرت رامشاهده كرد، دستور داد شُش گوسفندى را بياورند و از ميان آن رگى را بيرون آورد و آن رگ را در زخم مزبور نهاد و پس از اندكى بيرون آورد و آن را مشاهده كرد. سپس رو بدان حضرت كرده، گفت: «اى امير مؤمنان، هر وصيتى دارى، بكن كه ضربت شمشير اين دشمن خدا به مغز سررسيده و معالجه سودى ندارد.» در اين وقت بود كه امير المؤمنين كاغذ و قلم و دواتى طلبيد و شروع به وصيت كرد.


وصيتنامه حضرت على(ع) را در كتابهاى حديث به اجمال و تفصيل به طور مختلف نقل كرده‏اند كه يكى را ابوالفرج نقل كرده است و در كافى مرحوم كلينى هم نظير همين وصيت را كه ابوالفرج روايت كرده، نقل مى‏كند و در نهج البلاغه نيز (در ذيل نامه شماره 47) اجمالى از اين وصيت ذكر شده و خلاصه‏اى از آن در كشف الغمه و روايات ديگر آمده كه همه آنها را مجلسى(ره) در بحار الانوار نقل كرده است و ما همان روايت ابوالفرج را كه نسبتاً جامعتر از ديگران است، نقل مى‌كنيم.


بسم‏الله الرحمن الرحيم
اين وصيتنامه‏اى است كه اميرالمؤمنين، على بن ابيطالب بدان وصيت مى‏كند: گواهى مى‏دهد كه معبودى جز خداى نيست كه يگانه است و شريك ندارد و نيز گواهى دهد كه محمد(ص) بنده و رسول اوست، كه خداوند او را به راهنمايى و دين حق فرستاد تا بر همه اديان پيروزش كند، اگرچه مشركان آن را ناخوش دارند. درود و بركات خدا بر او باد! «همانا نماز و پرستش و زندگى و مرگ من از آن خداوندى است كه پروردگار جهان است و شريكى براى او نيست و بدان مأمور گشته‏ام و منم از نخستين مسلمانان».1


اى حسن! من تو را و تمام فرزندان و خاندانم و هر كسى‏كه اين وصيتنامه به او برسد، به تقوا و ترس از خداوندى كه پروردگار شماست، سفارش مى‏كنم و بايد نميريد جز اينكه مسلمان باشيد و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد؛ زيرا به راستى من از رسول خدا(ص) شنيدم كه مى‏فرمود: اصلاح دادن ميان مردمان از همه نماز و روزه بهتر است و آنچه دين را تباه ساخته و از بين مى‏برد، افساد ميان مردمان است، ولا قوه الا بالله العلى العظيم [نيرويى جز به وسيله خداى بزرگ نيست]. به خويشان و ارحام خويش توجه داشته باشيد و به آنان پيوند كنيد، صله رحم كنيد تا خداوند در روز قيامت حساب را بر شما آسان گرداند.
الله الله فى الايتام، فلا تغبوا افواههم، ولا تضيعوا بحضرتكم: از خدا بترسيد، از خدا بترسيد، درباره يتيمان، پس براى دهنهاشان به سبب سنگدلى‏تان نوبت قرار ندهيد (كه گاهى سير و گاهى گرسنه نگاهشان داريد).


الله الله فى جيرانكم، فانهم وصيه نبيكم...: از خدا بترسيد، از خدا بترسيد درباره همسايگانتان كه رسول خدا(ص) درباره آنان سفارش كرده و پيوسته درباره آنان توصيه مى‏فرمود، به اندازه‏اى كه ما گمان كرديم براى همسايگان از همسايه خود ارث قرار مى‏دهد و حرمت آنان به حدى است كه سهمى در مالشان براى همسايه تعيين كرده!
الله الله فى القرآن، فلايسبقكم الى العمل به احد غيركم: از خدا بترسيد، از خدا بترسيد درباره قرآن مبادا كسى به عمل‏كردن بدان بر شما سبقت جويد.


الله الله فى الصلاه فانه خير العمل وانها عمود دينكم: از خدا بترسيد، از خدا بترسيد درباره نماز؛ زيرا كه نماز ستون دين شماست.

الله الله فى بيت ربكم لاتخلوه ما بقيتم...: از خدا بترسيد، از خدا بترسيد درباره خانه پروردگارتان (خانه كعبه)، مبادا تا زنده هستيد، آن خانه از شما خالى‏ بماند، كه اگر رها شد، مهلت داده نمى‌شويد و به عذاب دچار مى‏گرديد و اگر از شما خالى ماند، كيفر خداوند فرصت زندگى به شما نمى‏دهد.
الله الله فى الزكاه فانها تطفى غضب ربكم: از خدا بترسيد، از خدا بترسيد در دادن زكات اموال خود كه زكات خشم پروردگار را فرونشاند.
الله الله فى شهر رمضان فان صيامه جُنه من النار: از خدا بترسيد، از خدا بترسيد درباره روزه ماه رمضان؛ زيرا كه آن براى شما چون سپرى است از آتش دوزخ.
الله الله فى الفقراء والمساكين فشاركوهم فى معاشكم...: از خدا بترسيد، از خدا بترسيد درباره بينوايان و مسكينان و آنها را در زندگى خود شريك سازيد و از خوراك و لباس خود به آنها نيز بدهيد.
الله الله فى الجهاد باموالكم وانفسكم والسنتكم: از خدا بترسيد، از خدا بترسيد درباره پيكار كردن در راه خدا به مالها و جانها و زبانهاى خويش.


الله الله فى ذريه نبيكم...: از خدا بترسيد، از خدا بترسيد درباره امت پيغمبرتان، مبادا در ميان شما ظلم و ستمى واقع شود.
الله الله فى اصحاب نبيكم...: از خدا بترسيد، از خدا بترسيد درباره اصحاب پيغمبرتان؛ زيرا كه رسول خدا(ص) درباره آنان سفارش فرموده.
الله الله فى النساء وفيما ملكت ايمانكم...: از خدا بترسيد، از خدا بترسيد درباره زيردستانتان، غلامان و كنيزان؛ زيرا كه آخرين سفارش و وصيت رسول خدا(ص) اين بود كه فرمود: «من شما را درباره دو دسته ناتوان كه زيردست شما هستند، سفارش مى‏كنم».2


آنگاه فرمود:
الصلاه الصلاه، لا تخافوا فى الله لومه لائم...: نماز! نماز! درباره خداوند از سرزنش مردمان نهراسيد؛ چه، هر كس به شما ستم كند يا انديشه بد داشته باشد، خداوند شر او را كفايت فرمايد. با مردم به نيكى سخن بگوييد، همان‏طور كه خدا فرمود. امر به معروف و نهى از منكر را ترك مكنيد كه رشته كار از دست شما بيرون شود، آنگاه هر چه دعا كنيد و از خداوند دفع شر خواهيد، پذيرفته نگردد و به اجابت نرسد.

بر شما باد هنگام معاشرت، به فروتنى و بخشش و نيكويى درباره يكديگر. و زنهار از جدايى و تفرقه و پراكندگى و روى‏گردانيدن از هم. و در نيكوكارى، يار و مددكار يكديگر باشيد و بر گناه و ستمكارى كمك مباشيد كه شكنجه و عذاب خدا بسيار سخت است.


خداوند نگهدار شما خاندان باشد و حقوق پيغمبرش را در حق شما حفظ فرمايد، اكنون با شما وداع مى‏كنم و شما را به خدا مى‏سپارم و سلام و رحمتش را بر شما مى‏خوانم.
***
در كافى آمده است كه پس از پايان وصيت پيوسته مى‏گفت: «لااله‏الاالله» تا وقتى كه روح مقدس آن حضرت به ملكوت اعلى پيوست. در نهج البلاغه است كه در پايان وصيت، امام(ع) فرزندان خود را مخاطب ساخته بدانها فرمود:


اى فرزندان عبدالمطلب، نيابم (و نبينم) شما را كه در خون مسلمانان فرو رويد (و دست به كشتار مردم زنيد) به بهانه اينكه بگوييد: «اميرالمؤمنين كشته شده» (و هر كارى بخواهيد، به اين بهانه انجام دهيد) و بدانيد كه در برابر من، جز كشنده من كسى نبايد كشته شود. بنگريد چون من از ضربت او از دنيا رفتم، يك ضربت به او بزنيد و او را مثله مكنيد كه من از رسول خدا(ص) شنيدم كه مى‏فرمود: «از مثله كردن بپرهيزيد. اگر چه به سگ گزنده و هار باشد!»

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله نیمایوشیج

word قابل ویرایش
19 صفحه
18700 تومان
نیمایوشیج مقدمهگويند ققنوس هزارسال عمر کند و چون هزار سال بگذرد و عمرش به آخر آيد هيزم بسيار جمع سازد و بر بالاي آن نشيند و سرودن آغاز کند و مست گردد و بال بر هم زند چنانکه آتشي از بال او بجهد و در هيزم افتد و خود با هيزم بسوزد و از خاکسترش بيضه اي پديد آيد و او را جفت نمي باشد و موسيقي را از آواز او دريافته ...

تحقیق در مورد نیمایوشیج

word قابل ویرایش
15 صفحه
18700 تومان
نيمـايـوشيجعلي اسفندياري در پاييز سال 1315(هـ.ق) برابر با 1274(هـ.ش) در يوش مازندران ديده به جهان گشود. پدرش- ابراهيم‌خان اعظام‌السلطنه- مردي شجاع و آتشي مزاج بود و با كشاورزي و گلّه‌داري روزگار مي‌گذرانيد. نيمايوشيج دوران كودكي خود را در دامان طبيعت و در ميان شبانان گذراند. دوازده سال داشت كه با خانواده‌اش ب ...

دانلود مقاله مقایسة مبانی فکری و سنت شعری رودکی ( پدر شعر فارسی ) و نیما یوشیج ( پدر شعر نو فارسی )

word قابل ویرایش
96 صفحه
34700 تومان
نكات دستوري و صنايع ادبي در اشعار رودكييكي از مواردي كه در اشعار شعرا بدان هميشه توجه شده است رعايت نكات دستوري و صنايع ادبي در كلام منظوم است.اگر چه ديوان رودكي در دست نيست؛ اما با توجه به همين تعداد ابيات برجاي مانده از وي مي‌توان بر گستردگي و فراواني اين موارد در اشعار او اشاره نمود.«ويژگيهاي زبان فارسي در ...

دانلود مقاله نیما یوشیج

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان
شاعري كه از خودش آغاز مي شود نيما يوشيج از تولد علي اسفندياري " نيما يوشيج " روز 21 آبان 1274 شمسي در دهكده دور افتاده (( يوش)) مازندران به دنيا آمد . كه در خردسالي علي نوري خوانده مي شد ، فرزند ابراهيم نوري . نيما نسبت خود را چنين بيان كرده : (( علي بن ابراهيم بن علي بن محمد رضا بن محمد هاشم بن محمد رضا )) . ...

دانلود مقاله نیما یوشیج کماندار بزرگ کوهساران

word قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان
بخش اول تولد ، زادگاه ، خانواده نام نیما ، لادبنعلی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج در 15 جمادی الاول سال 1315 هجری قمری برابربا 11 نوامبر سال 1897 میلادی در دهکده یوش به دنیا آمده است این تاریخ برابر است با 21 آبان ماه سال 1276 شمسی .یوش زادگاه نیما دهکده ای است ییلاقی از دهستان اوز رود بخش نور شهرستان آمل . د ...

دانلود مقاله بررسی مفهوم »عشق« در شعر نیما یوشیج

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیدهادبیات فارسی در هیچ زمانی از حقیقت عشق خالی نبوده است امّا این حقیقت همواره جلوه های متفاوتی را پذیرفته است، تصویری که شاعران معاصر از عشق، در شعر بر جای نهادهاند، هرچند همگام با ادبیاتکلاسیک است امّا به تناسب تغییر نوع نگاه شاعران به شعر،مشخصّهای خاصّی را پذیرفتهاست، این نوشتار به ارزیابی مفهوم »عشق« در ...

خصوصیات آثاز هنری پیکاسو ، نیما یوشیج

پیکاسو از ترکیب رنگها اطلاع کافی داشت، تابلو را مانند دوربین عکاسی میکشید و وقتی که آگاهانه سکت ها را درهم شکست، به خاطر اینکه آگاهانه این کار را کرد، شد. پیکاسو، نیما یوشیج غزلهای زیبا و نابی سروده است که نشان میدهد. متقدمان را خوب می شناخته و پیامهایشان را فراگرفته بوده است، آنگاه تبراندیشه را برداشت و وزن ...

مقاله اخوان ؛ تالی نیما یوشیج در مضمون «شب »

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده مضمون «شب » از جمله مضاميني است که ميتوان در دنبالۀ جستجوي نفوذ ذهن و زبان پدر شعر نوي فارسي در اشعار «مهدي اخوان ثالث »، به آن اشاره نمود. اخوان بر آن بوده است تا در کنار کاربست هنري و بلاغي شب به مانند پيشواي شعري خود نيما يوشيج با به کارگيري نمادين اين مضمون در پي بازنمايي اوضاع سياسي و اجتماعي عصر ...