دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۱۸ صورتهای مالی تلفیقی

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۱۸ صورتهای مالی تلفیقی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۱۸ صورتهای مالی تلفیقی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی

پیشینه تهیه صورتهای مالی تلفیقی

انگلستان

سال ۱۹۲۰ میلادی- تهیه اولین ترازنامه تلفیقی در شرکت نابل Nobel

سال ۱۹۲۹ میلادی- الزامی شدن تهیه صورتهای مالی توسط بورس اوراق بهادار لندن

ایالات متحده

سال ۱۹۴۰ میلادی- الزامی شدن تهیه صورتهای مالی

ایران

۱۳۷۸ هجری شمسی- استاندارد حسابداری شماره ۱۸- الزامی شدن تهیه صورتهای مالی تلفیقی در ایران

اسلاید ۲ :

ضرورت تلفیق

نوعی از ترکیب تجاری که باعث کنترل واحد سرمایه گذار بر واحد سرمایه پذیر می شود به ایجاد یک مجموعه اقتصادی واحد می انجامد. رشته روابط اقتصادی و ماهیت کنترل شرکت اصلی بر شرکت فرعی توجیه پایداری برای تلقی این مجموعه به عنوان یک مجموعه اقتصادی واحد است.

اسلاید ۳ :

هدف صورتهای مالی تلفیقی

ارائه اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد گروه به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیتهای حقوقی جداگانه.

اسلاید ۴ :

تئوریهای گزارشگری مالی

برای پاسخ به مسائل بحث انگیز مربوط به تلفیق از دو تئوری مالکیت و تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه استفاده میشود.

اسلاید ۵ :

مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی

تئوریهای مرتبط با گزارشگری مالی

تئوری مالکیت

در این تئوری بر مالکیت صاحبان بر واحد اقتصادی تاکید می شود. در تئوری مالکیت، در گروهی که متشکل از چند شخصیت قانونی است، صاحب همان گروه، سهامدار کنترل کننده است که به طور معمول سهامداران شرکت اصلی می باشند. بر اساس تئوری مالکیت، منافع سهامداران اقلیت از صورتهای مالی تلفیقی خارج و صورتهای مالی تلفیقی اساسا برای سهامداران شرکت اصلی تهیه می شود. به عبارت دیگر، طبق این تئوری، سهم اقلیت از داراییها و بدهیها و سرقفلی نباید در ترازنامه منعکس شود و لذا سهم اقلیت از حقوق صاحبان سهام در ترازنامه تلفیقی نشان داده نمی شود.

اسلاید ۶ :

مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی

تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه

در این تئوری، داراییها و بدهیهای کل مجموعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته، گروه به عنوان بک واحد اقتصادی جداگانه و منافع سهامداران به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام تلقی می شود. این تئوری مبتنی بر معامله زیر است:

حقوق صاحبان سرمایه + بدهیها = داراییها

در صورتهای مالی تلفیقی مبتنی بر تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، همه افراد ذینفع در واحد اقتصادی در نظر گرفته می شود و سهم سهامدران اقلیت نیز در ترازنامه تلفیقی در بخش حقوق صاحبان سرمایه ارائه میشود.  بر اساس این تئوری، نباید تفاوتی بین اقلیت و اکثریت قائل شد.

اسلاید ۷ :

مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی

مفاهیم تلفیق

مفهوم واحد اقتصادی

مفهوم واحد اقتصادی یک تفسیر مطلق در تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است که بر اساس آن، همه داراییها و بدهیهای قابل شناسایی بر اساس ارزش منصفانه منعکس می شود.

مفهوم شرکت اصلی

طبق مفهوم شرکت اصلی، صورتهای مالی تلفیقی به نوعی گسترش دامنه صورتهای مالی شرکت اصلی برای گزارش اطلاعات بهتر درباره مجموعه های زیر کنترل شرکت اصلی ست. در این مفهوم، داراییهای تلفیقی شامل مجموعه داراییهای شرکت اصلی و شرکتهای فرعی است و سهم سهامداران اقلیت مستثنی نمی شود.

مفهوم تلفیق نسبی

اگربخواهیم تئوری مالکیت را به طور مطلق پیاده کنیم، باید سهم اقلیت از داراییها و بدهیها را در ترازنامه تلفیقی نشان ندهیم. این تفسیر مطلق از تئوری مالکیت رامفهوم تلفیق نسبی می نامندکه معمولادرمشارکتهای خاص اعمال می شود.

اسلاید ۸ :

هدف استاندارد

هدف این استاندارد، الزام واحدهای تجاری اصلی به تهیه صورتهای مالی تلفیقی به منظور ارائه اطلاعات مالی درباره فعالیتهای اقتصادی گروه واحدهای تجاری است، به گونه ای که منابع تحت کنترل گروه، تعهدات گروه و نتایج کسب شده از طریق بکارگیری منابع گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد نشان دهد.

اسلاید ۹ :

دامنه کاربرد

این استاندارد باید در تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی برای گروه واحدهای تجاری و همچنین حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی به منظور انعکاس در صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی به کار رود.

اسلاید ۱۰ :

الزام صورتهای مالی تلفیقی

هر واحد تجاری‌ اصلی‌ باید صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ را تهیه‌ و صورتهای‌ مالی‌ جداگانه‌ خود را همراه‌ آن‌ ارائه‌ کند به جز درصورتیکه واحد مذکور حاثز تمام شرایط زیر باشد :

الف. خود واحد تجاری فرعی و تماماً متعلق به واحد تجاری اصلی دیگر باشد یا واحد تجاری فرعی  یک واحد دیگر با مالکیت کمتر از ۱۰۰ درصد سهام باشد اما سایر صاحبان سهام،  علیرغم  آگاهی از قصد واحد تجاری اصلی برای عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی، مخالفت خود را اعلام نکرده باشند.

ب. سهام یا سایر اوراق بهادار  آن واحد در بورس اوراق بهادار یا سایر بازارهای در دسترس عموم، معامله نشود.

ج. برای عرضه هرگونه اوراق بهادار به عموم،  صورتهای مالی خود را به هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار یا سایر مراجع قانونی تحویل نداده یا درجریان تحویل آن نباشد.

د. واحدتجاری اصلی نهایی یا میانی آن واحد، صورتهای مالی تلفیقی قابل دسترس برای استفاده عمومی را براساس استانداردهای حسابداری تهیه کند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 32 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد