بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه:

رويشگاه اصلي اكاليپتوسهاي جهان قاره استرالياست. اين قاره از نظر آب و هوايي، خشك و موطن گونه‌هاي خشكي پسند به شمار مي‌رود. دانه اوكاليپتوس را در سال 1875 به اروپا آوردند و در اسپانيا، جنوب فرانسه و در الجزاير آن را كاشتند و كشت آن بزودي تعميم يافته و سراسر اين كشورها را پر از درخت اوكاليپتوس كرد.

در استراليا بيش از 600 گونه دارد و از نظر پوشش گياهي و درختي بسيار غني است. بطوريكه در حدود 90% درختان منطقه را اكاليپتوس و واريته‌ها تشكيل مي‌دهند.

اسلاید 2 :

گونه‌هاي اين جنس از نواحي استوايي گرفته تا گرمسيري و نيمه گرمسيري و آب و هواي نيمه خشك و مديترانه‌اي، هم از سطح دريا گرفته تا ارتفاع 4000 متري و روي خاكهاي بسيار متنوع مي رويند. در حدود 40 گونه از اين جنس در خارج از محيط جغرافيايي خود، بطور گسترده اي پراكنده شده‌اند. جنگلهاي اكاليپتوس از نظر طبقه‌بندي جهاني جزء جنگلهاي پهن برگ هميشه سبز مياني هستند. كشورهاي نظير برزيل و آرژانتين در حال حاضر بيشترين سطوح جنگلكاري خود را به اكاليپتوس اختصاص دادند.

اسلاید 3 :

اكاليپتوس در اوايل قرن حاضر وارد ايران شد و كشت آن در شمال و جنوب كشور معمولاً در باغها، در حواشي خيابانها بصورت زينتي انجام ‌گرفته است.

اسلاید 4 :

گياهشناسي اوكاليپتوس

اكاليپتوس جز خانواده Myrtacea ميباشد.

درختي زيبا به ارتفاع 35 تا 45 متر ولي در نواحي استراليا و تاسماني به ارتفاع 80 تا 100 متر هم مي‌رسد برگهاي متقابل و عاري از دمبرگ، بيضوي كه كناره پهنك آن صاف است.

بيشتر گونه‌هاي اكاليپتوس داراي گل هاي كرم رنگي هستند و ميوه آن كپسول چهار گوش است.

اسلاید 5 :

گونههاي رايج در ايران:

1- گونه Eucalyptus camaldulensis

2- Eucalyptus globulusLabill

3- Eucalyptus microtheca

اسلاید 6 :

سازگاري اوكاليپتوس

يكي از خصوصيات مهم گونههاي اوكاليپتوس داشتن نرمش آن در سطح وسيع است. تعداد زيادي از گونهها در موطن اصلي خود در حوزهاي محدود انتشار دارند و همين گونهها در خارج از موطن خويش انتشار وسيعي دارند.

اسلاید 7 :

عوامل مهم نرمش اوكاليپتوس در ايران

الف) مقاومت در برابر سرما و يخبندان

ب) مقاومت در مقابل خشكي

ج) مقاومت در مقابل شوري خاك

اسلاید 8 :

شرايط محيطي براي اكاليپتوس

نور

آب

خاك

PH

كوددهي

اسلاید 9 :

تكثير اكاليپتوس Propagation

تقريباً تمام اكاليپتوسها از طريق بذر توليد مثل ميكنند. با توجه به تحقيقاتي كه درباره قلمه زدن يا تقسيم ريشه و غيره در سرتاسر جهان ميشود، هنوز كانون اصلي تكثير، جوانهزني بذر ميباشد.

اسلاید 10 :

كاشت اوكاليپتوس

بهترين زمان براي كاشت اوكاليپتوس قبل از شروع زمستان ميباشد. از آسيب رسيدن به سيستم ريشه اجتناب كنيد. زيرا ريشه اين درخت در نواحي باتلاقي باعث خشكانيدن باتلاقها و مردابها گرديده و از تكثير پشه آنوفل و ميكروبهاي مولد بيماري جلوگيري بعمل ميآيد.

آبياري قبل و بعد از كاشت لازم است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید