دانلود پاورپوینت بررسی تطبیقی قانون کار

PowerPoint قابل ویرایش
57 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بررسی تطبیقی قانون کار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بررسی تطبیقی قانون کار قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

  مقدمه

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی بستر مناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. به طوری که با گسترش فناوری اطلاعات تمامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده و دنیای کنونی در جریان یک  دگردیسی کامل قرار گرفته است.

اسلاید ۲ :

استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت پذیری بنگاه ها را فراهم کرده و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.

اسلاید ۳ :

۲-۱- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی برای کارفرما انجام می‌دهد.

۲-۲- تعلیق‌ قرارداد کار

۲-۳- خاتمه‌ قرارداد کار

فوت کارگر – بازنشستگی کارگر -از کارافتادگی کلی کارگر – انقضاء مدت در قراردادهای کار -پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین – استعفای کارگر

اسلاید ۴ :

۲-۴- جبران‌ خسارت‌ از هر قبیل‌ و پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار

درصورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند. چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایرآن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را درهمان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.

اسلاید ۵ :

دولت مکلف است باتوجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده ازدرآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید. چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی ویا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی ویا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

اسلاید ۶ :

اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهای جسمی وفکری ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار ویا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید. تشخیص موارد از کارافتادگی کلی وجزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود، براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیرکار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اسلاید ۷ :

حقوق بازنشستگی   

مزایای از کارافتادگی

مستمری بازماندگان

حقوق بازنشستگی بازماندگان

پاداش – بازپرداخت به صورت یکجا

اسلاید ۸ :

حقوق بازنشستگی

پاداش بازنشستگی(میزان پایه حقوق بازنشستگی یاBPA) بر اساس میانگین درآمد ماهانه فرد در سال گذشته محاسبه می‌شود و تمامی مدت زمانی که فرد بیمه شده، در ۸/۱ ضرب می شود، اگر که کارمند بیش از ۲۰ سال بیمه شده باشد پاداش تا ۵درصد افزایش می‌‌یابد.

اسلاید ۹ :

مزایای از کارافتادگی

 تعریف مورد قبول این طرح این است که ازکارافتادگی باید بر اثر جراحات، صدمات و بیماری در زمانیکه فرد بیمه است، رخ دادهباشد. افراد از کارافتاده باید حق بیمه خود را برای مدت حداقل EMBED Equation.3  از زمانی که بیمه بوده‌اند را پرداخت کنند، حتی اگر پاداش از کارافتادگی را دریافت کرده باشند. برای کارمندان بیمه شده با از کارافتادگی کامل، مبلغ پرداختی بر اساس(BPA ) مقرر می‌شود. آنهاییکه از کارافتادگی جزئی(فقط یکی از اعضای بدن) دارند ممکن است که تقریبا ۶۰درصد ازBPA را دریافت کنند.

اسلاید ۱۰ :

مستمری بازماندگان

درصورت فوت یکی از افراد بیمه شده تحت پوشش این برنامه، بازماندگان آن فرد، واجد شرایط دریافت یکی از سه موارد مزایای اختصاصی می‌باشند. حداکثر مزایای اهدایی، ۴برابر حقوق ماهانه بیمه فرد فوت شده می‌باشد. مواردی که مستمری شامل حال بازماندگانمی‌شود به شرح زیر است:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 57 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد