دانلود پاورپوینت بلایت باکتریایی پنبه

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بلایت باکتریایی پنبه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بلایت باکتریایی پنبه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

تاریخچه و مناطق انتشار بیماری :


          بلایت باکتریای پنبه یکی از مهمترین عوامل خسارتزای پنبه می باشد وتقریباً در تمامی مناطق پنبه خیز دنیا وجود دارد و از بیماریهای مهم پنبه در کشورهای هند ، پاکستان ، چین ،جنوب شرقی آسیا ،آمریکای جنوبی،استرالیا ، اروپا ، آفریقا ، تاجیکستان ، ترکمنستان ، آذربایجان وازبکستان می باشد .این بیماری برای اولین بار در دنیا در سال ۱۸۹۱توسط ژرژ آتکینسون از آلاباما گزارش شده است، که او ابتدا این بیماری را زنگ سیاه و سپس لکه زاویه ای برگ   پنبه نامگذاری کرد . در ایران این بیماری در سال ۱۳۳۸ توسط دفتری از تالخونچه اصفهان گزارش شده است .این بیماری در استانهای شمالی تا کنون مشاهده نشده بود ولی در سال ۱۳۸۳ در استان گلستان گزارش شد. این بیماری به نامهای ساق سیاه پنبه ، پاسوزک  ، کولی و بلایت باکتریایی پنبه نامیده می شود.
                                                                    
                                                                                         

اسلاید ۲ :

         خسارت واهمیت بیماری :


       به دلیل اینکه عامل بیماری به تمام قسمتهای پنبه حمله می نماید ، خسارت بیماری در صورت شیوع بیماری زیاد خواهد بود . این بیماری سبب مرگ گیاهچه پنبه ، کاهش فتوسنتز ، کاهش توانایی گیاه در قائم نگه داشتن خود ، ریزش برگ ، قوزه و ساقه می شود . خسارت بیماری بسته به مرحله ای از رشد گیاه که مورد حمله بیمارگر قرار می گیرد ، رقم کاشت و شرایط مساعد بیماری ( باد وباران ،هوای نسبتاً گرم) در طول دوره رشد پنبه متفاوت است .
      میزان خسارت بیماری در ایران توسط اداره کشاورزی قم در ارقام بومی بین ۲۰-۱۵ درصد ، دکتر بهداد ۳۰-۲۰ درصد درکمندان اصفهان و در اردکان یزد تا ۸۰ درصد در ارقام بومی گزارش شده است . به دلیل شرایط مساعد شیوع بیماری در استانهای گلستان ومازندران جلوگیری از ورود یا شیوع بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار و برای جلوگیری از خسارت زیاد بیماری اقدامات پیشگیرانه ضروری می باشد.

اسلاید ۳ :

عامل بیماری :


عامل بیماری بلایت باکتریایی :
            
Xanthomonas campestris  pv. malvacearum(smith)Dowson           که دارای همنامهای :

                              

Xanthomonas malvacearum  ( E.F.Sm.)                                      

  Psudomonas malvacearum  ( E.F.Sm.)                                        

malvacearum   Phytononas ( E.F.Sm.)                                           

  Bacterium malvacearum  ( E.F.Sm.)                                            

باکتری عامل بیماری گرم منفی ، میله ای شکل و دارای یک تاژک قطبی است .اندازه باکتری ۸/۱- ۷/۰ * ۷/۰ – ۴/۰ میکرومتر می باشد. تولید کپسول واسپور نمی کند . دمای بهینه جهت رشد این باکتری در محیط کشت ۳۰-۲۵ درجه سانتیگراداست . رنگ کلنی این باکتری درمحیط کشت مصنوعی زرد روشن  است. رشد نسبتاً کند داشته به شکل محدب،صاف با حاشیه یکدست می باشد.

اسلاید ۴ :

چرخه زندگی :
عامل بیماری در خاک در غیاب بقایای پنبه آلوده توان بقاء کمی دارد . اصلی ترین مایه اولیه آلودگی از بذرهای آلوده و بقایای گیاهی تأمین می شود .
در طول رشد بذر در خاک باکتریهای موجود دربذر سبب آلوده کردن کوتیلدونها شده و سبب ایجاد لکه های سبز روشن تا قهوه ای متمایل به سیاه در کوتیلدون و برگهای اولیه و همچنین در صورت مساعد بودن شرایط محیطی  برای شیوع بیماری سبب بلایت گیاهچه می شود . اگر گیاهچه آلوده دوام بیاورد، آلودگی ثانویه در دیگر گیاهان و در مراحل مختلف ایجاد خواهد شد .مایه آلودگی توسط باد وباران ، آبیاری  بارانی و آب آبیاری از گیاه آلوده به گیاهان سالم دیگر انتقال می یابدو سبب ایجاد آلودگیهای بعدی می شود . پاتوژن در برگها از راه روزنه ها وارد برگ می شود .باکتری عامل بیماری توسط قطرات آب ، باد و باران به تمام قسمتهای هوایی گیاه پخش شده وسبب آلودگی اندامها می شود . آلوده شدن قوزه ها در اکثر مواقع سبب آلوده شدن کرکهای روی بذر ، الیاف و سطح بذر شده و گاهی آلودگی داخلی بذر اتفاق می افتد ، که در نتیجه باکتری توسط بذر به مناطق دیگر انتقال یافته و به عنوان کانون آلودگی در آینده بروز خواهد کرد . پاتوژن قادر است در بذر و بقایای خشک شده گیاه زمستان گذرانی کرده و با کاشت پنبه و در صورت مساعد بودن شرایط بیماری ، آلودگی ایجاد خواهد شد .

اسلاید ۵ :

علائم بیماری :

      عامل بیماری قاد راست در تمام مراحل رشد گیاه و به همه قسمتهای هوایی بوته حمله نماید و علائم متفاوتی شامل بلایت گیاهچه، سیاه شدن ساقه ، لکه زاویه ای برگ و پوسیدگی قوزه را ایجاد می نماید.
      اولین نشانه آلودگی باکتریایی ظاهر مومی وآبدار بافت برگ ، ساقه وقوزه آلوده است سپس بافتهای آلوده به قسمتهای نکروزه قهوه ای یا سیاه تبدیل می شوند .
      اولین علائم بیماری روی  کوتیلدون مشاهده می شود . در روی کوتیلدون لکه های گرد یا بیضی شکل کشیده که ابتدا سبز روشن بوده و حالت آب گزیدگی دارند و بعداً خشک شده و قهوه ای رنگ می گردند .
      در روی 
ساقه و طوقه علائم به صورت لکه های کشیده ی قهوه ای یا سیاه دیده می شود که فقط قسمت سطحی بافت حالت آبسوخته پیدا می کند و به آوند چوبی کمتر سرایت می کند . محل طوقه باریکتر شده و گاهی در اثر وزش باد ، بوته ها می افتند. (بیشتر این علایم در نواحی که آبیاری غرقابی صورت می گیرد ،دیده می شود.)

اسلاید ۶ :

      علایم روی برگ به صورت لکه های آبسوخته که در زاویه ی بین رگبرگهای کوچک محدود می شوند، ظاهرمی شود که ابتدا به رنگ سبز تیره بوده سپس سیاه رنگ شده ،دراطراف قسمتهای نکروزه شده ، کلروز به وجود می آید ، البته در برگهای اولیه لکه ها در اکثر موارد زاویه دار نبوده و گرد یا بیضی شکل می باشند ، آلودگیهای زیاد سبب ریزش برگ میشود. علاوه برعلائم فوق در برگها ، موقعی که لکه ها در اطراف رگبرگ اصلی تجمع پیدا کرده و با هم جمع شوند و این در حالی باشد که نقاط پراکنده در برگ مشاهده شود ، این گونه علائم را به نام بلایت رگبرگ می نامند.
در ارقام بسیار مستعد ، قسمتهای نکروزه شده در امتداد رگبرگهای بزرگ برگ و روی ساقه ها ممکن است قهوه ای متمایل به سیاه تا سیاه شوند و اغلب با قشری از لعاب و سلولهای باکتریایی خشک پوسیده می شوند.
     
همین لکه ها روی قوزه هم دیده می شود و باعث آلودگی بذر و فساد الیاف وهمچنین ریزش قوزه های جوان می گردند .
     
محل مورد حمله درساقه، برگ و قوزه در ابتدا مرطوب بوده و همراه با ترشحات زرد رنگ(حاوی سلول باکتری) می باشد، در مراحل پیشرفت بیماری لکه ها خشک و چروکیده می شود.عامل بیماری گاهی باعث سیاه شدن دمبرگ نیز میگردد،بیماری ازطریق دمبرگ به رگبرگ اصلی برگ نفوذ و آن را سیاه میکند .

اسلاید ۷ :

اپیدمیولوژی بیماری بلایت باکتریایی پنبه :

  منبع آلودگی معمولاً از بذر و بقایای گیاهی تأمین می شود و گیاهان آلوده از این منابع آلوده کننده به عنوان کانونهای ثانویه بیماری به شمار می روند. بر اساس تحقیقات انجام شده بیمارگر قادر است در روی الیاف پنبه و بذر به مدت ۵۶ ماه زنده بماند وهمچنین بیمارگر قادر است در اندام های تازه گیاه به مدت ۵ تا ۶ ماه دوام آورد .

   گیاهان آلوده ای نیز که به صورت خودرو و از بذرهای سال قبل مزرعه  و زودتر از گیاهان اصلی سبز می شوند منبع آلودگی در مزرعه هستند .

   باکتری عامل بیماری از جمله عوامل بیماریزایی است که تولید پلی -ساکاریدهای لزج و لعابی می کند که به صورت تراوشات از سطح اندامهای آلوده خارج می شود. آفات مکنده از مهمترین حشراتی هستند که علاوه بر انتقال از طریق نیش خود عامل بیماری را در زمان تغذیه به درون بافت میزبان هدایت می کنند، سنها و زنجره ها از مهمترین این آفات می باشند. شته ها قادر به انتقال باکتری نیستند ولی با زخمهایی که در اندامهای پنبه به وجود می آورند ، راه ورود بیمارگر به میزبان را تسهیل می نمایند .

 

اسلاید ۸ :

آب آزاد برای آلودگی ناشی از بذر لازم است ، ولی برای آلودگیهای بعدی ، رطوبت نسبی و دمای مناسب محیط لازم است . بنابراین برای اپیدمی شدن بیماری شرایط زیر لازم است :
۱- ایجاد آلودگیهای اولیه در گیاهچه
۲ – بارندگیهای زیاد اول فصل به خصوص تا شش هفته بعد از کاشت
۳ – دوره های متعدد باد وباران که باعث شود رطوبت نسبی داخل مزرعه بالای ۸۵ درصد شود.
۴ – حرارت مناسب ۲۰-۱۷ درجه سانتیگراد در شب و ۳۲-۲۸درجه سانتیگراد در روز در آلودگیهای ثانویه
هوای خشک وگرم از انتشار و فعالیت بیماری جلوگیری بعمل می آورد .
 
باد فعالترین عامل محیطی درانتشاراین باکتری است اما اینوکولوم توسط باران، شبنم ،آب آبیاری و در حد کمتر توسط حیوانات،حشرات و ماشین آلات نیز منتشر می شود .
بذرها در انتشار محلی این باکتری اهمیت دارند
و وسیله ی انتقال باکتری را تا فواصل دورفراهم می کند.
باکتری ازراه منافذ روزنه هوایی ، سیستم آوندی و گل های آلوده وارد گیاه می شود . رطوبت نسبی بالای ۸۵درصد و دمای هوا
ی بین ۳۶-۳۰ درجه سانتیگراد برای حداکثر توسعه بیماری ، مساعد است .

اسلاید ۹ :

مدیریت بیماری :

– ضدعفونی بذر پنبه نه تنها سبب کاهش شیوع بیماری بلایت باکتریایی شده بلکه سبب کاهش بیماریهای مرگ گیاهچه ناشی از عوامل بیماریزای دیگر می شود. تا کنون در دنیا ترکیبات کربوکسین تیرام ، اکسی کربوکسین ، ترکیبات مسی ، اکسی کلرید مس و ترکیبات معدنی جهت ضدعفونی بذر پنبه بر علیه بیمارگر ( پاتوژن ) مصرف شده است .
– مدفون کردن بقایای گیاهی بلافاصله بعد از برداشت همراه با شخم عمیق سبب از بین رفتن پاتوژن در مزرعه شده و از جمعیت اولیه بیماری در سال بعد کاسته خواهد شد.
– تناوب با غلات سبب کاهش اینوکلوم عامل بیماری می شود .
– کشتهای ردیفی یا بصورت جوی و پشته سبب کاهش خسارت بیماری شده ولی در کشتهای غرقابی یا کرتی میزان بیماری افزایش می یابد .
– کرک زدایی بذوربا اسید ( دلنته کردن )
– ارقام مقاوم

اسلاید ۱۰ :

 – جلوگیری از انتقال وش ، بذر ، کنجاله و دیگر فرآورده های خام پنبه از مناطق آلوده به مناطق عاری از بیماری
 – تعادل در کوددهی و استفاده نکردن زیاد از کودهای ازته
– بازدید مداوم از مزارع و شناسایی کانونهای آلودگی بخصوص در اوایل رشد گیاه و منهدم کردن گیاهان آلوده
– کندن و بیرون آوردن بوته های آلوده و سوزاندن آنها و سپس غرقاب کردن مزرعه سبب کاهش جمعیت عامل بیماری می شود .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 29 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد