بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعریف معماری :

معماری تبلوری از فرهنگ یک جامعه در گذرزمان می باشد .معماری هنر خوب زيستن است وترکیب وتجسم هنر وماده .

تاریخچه معماری در ایران :

دردوران پیش از پایداری حکومت هخامنشی بناهای زیبا وبا شکوه بسیاری درایران ساخته می شد .از جمله چغاز بنیل نزدیک هفته تپه خوزستان .

اسلاید 2 :

    در زیر معبد چغاز بنیل ویرانه ای از یک معبد کهن تر نهفته است که با استفاده ازمصالح آن بعضی دیوارهای چغازنبیل را ساخته اند. دراین معبد که اکنون به صورت زیرزمین چغازنبیل در آمده انواع واقسام قوس ها وپوششها که تا به امروز در معماری ایران به کار رفته ، دیده می شود وبی گمان می توان آن را پایه وآغاز معماری ایران به ویژه فن پوشش واصول معماری در ایران دانست همچنین در کنار شهر دورانتاش سردابه هایی است که به آرامگاه بزرگان شهر اختصاص یافته است. در این سردابه ها نیز پوشش طاق (به صورتی که امروز رومی گفته می شود) به طرز بسیار پرداخته واستوار به چشم می خورد. کاربرد قیر در بند آجرها آغاز عایق کاری در ساختمان را نشان می دهد.

اسلاید 3 :

 

   ایلامیان در باختر وجنوب ایران زندگی می کردند وعلاوه برآنها اقوام دیگر هم در ایران می زیسته اند (مثل مادها و...) آثار به جا مانده از هیچ قومی به اهمیت معماری ایلامیان نیست به ویژه که هیچ یک ازآثارشان به اندازه معماری ایلامیان برمعماری ایران تأثیر نگذاشته است .چنانکه 5 شیوه از 7 شیوه معماری ما با هنر ایلامی پیوند دارد.

   اززمان پادشاهی مادها چند دخمه وپرستشگاه ودژدر سرزمین ایران باقی است که معروفترین آنها عبارتند از :

    دخمه وپرستشگاه قزقاپان بیرون از خاک ایران امروزی (در باختر ایران )

    دخمه های سکاوند فخریکا وشیرین وفرهاد در کردستان

    دخمه وپرستشگاه دائو – دختر در فارس .

اسلاید 4 :

شیوه های معماری ایران :

   در معماری ایران هفت شیوه تعریف شده است که دو شیوه آن به پیش از اسلام تعلق دارد.

   با این که در طول سه هـزار سال تاریخ معماری ایران کشور ما دستخوش تغییـرات بسیـار شـده وبا فـرهنگ های گـوناگـون تـلاقی داشتـه است ، لیکـن

    می توان گفت در اصول معماری ایرانی تغییر چندانی داده نشده که آن را دگرگون کند. روش های گوناگون معماری مانند رشته ای به هم پیوسته است.

    تاکنون آثار معماری را به یکی از اقوام منسوب داشته اند که در آن زمان برایران فرمانروایی می کرده اند واز این روی سبک هایی به نام سلجوقی ، مغولی ، تیموری ، صفویه وقاجاریه مشهور شده است . درمعماری باید وجوه مشترک که برخاسته از خاستگاه وپرورشگاه آنست در نظر گرفته شود مثلاً گفته می شود فلان خط شیوه تبریزی دارد یا شیوه شعرفلان شاعر خراسانی است طبیعی است که شیوه های معماری هم – که یکی از هنرهای چشمگیر ایرانی است – مبتنی براصول وضوابطی است که عمدتاً در زادگاه آن پرورش یافته اسـت.

اسلاید 5 :

                  شیوه های هفتگانه معماری ایران :

   شیوه پارسی :

   درسده ششم پیش از میلاد مسیح ، امپراتوری گسترده ای در ایران پدید آمد که کوروش پادشاه آن بود. کوروش ابتدا پارس ها ومادها و دیگر طوایف را به زیر فرمان خویش درآورد. سازندگان ومعماران ایرانی با بهره گیری از تمام هنرمندان ملت های تابع شاهان پارسی ، کاخ ها - کوشک ها وپرستشگاه هایی درپایتخت وشهرهای بزرگ برپا ساختند. هنرمندان دستآوردهای همه پدیده های هنری سراسرممالک مفتوحه را گرد آوردند وپس از پرداخت ، هر چه زیباتر درکنار هم آراستند و هنری گرانمایه را به وجود آوردند که چهره وسرشت ایرانی داشت وبدین گونه شیوه ای به نام شیوه پارسی پدیدار گردید.

اسلاید 6 :

   کاخهای باغ بزرگ پاسارگارد مانند: کاخ بار ، کاخ اختصاصی ، کاخ شرقی ، زندان سلیمان ، آتشدان یا سکوی نذورات ،تختگاه ، آثاری از باغ ، بارو و  آبنما  و... آثار یاد شده در اولین پایتخت امپراتوری هخامنشی قابل مشاهده است.

    آثاری از شیوه پارسی که در ایران کنونی بجای مانده است ، به شرح زیر معرفی می شود:

1- پاسارگاد( میان راه اصفهان –شیراز ، نزدیک روستای  مادر سلیمان )

2- آرامگاه کوروش در میان دشت ، در مجاورت باغ پاسارگاد است .

3- شهر پارسه و ارگ شاهی (در دامنه کوه رحمت ودرکنار دشت مرودشت) .

اسلاید 7 :

                خلاصه ويژگيهاي  شيوه معماري دوره پارسي:

1) استفاده از هنرها و فن آوری دیگر ملل تابع وترکیب واختلاط آن با هنر وتفکرملی و بومی

2) طراحی وترکیب تالار و ایوانهای ستوندار

3) پاک تراش کردن سنگ و اتصال آنها با بستهای فلزی

4) استفاده از حجاری، کاشی های لعابدار، جواهرات در نماسازی وتزئینات بنا

5) گرایش به ایجاد صفه (سکو ) در برخی بناها

6) گستردگی در غالب بناها (طول ، عرض ، ارتفاع)

7) ایجاد پوشش مسطح با استفاده از تیرهای چوبی وستون در تالارها وایوان ها

8) استفاده از خشت خام در داخل دیوارهای قطور وباربر

9) کف فرش کردن فضاهای پوشیده با ترکیبی از گچ وگل اخری

10) نمادین بودن معماری (سمبولیک ) القا اهداف سیاسی ، فرهنگی و...

اسلاید 8 :

شیوه پارتی :

    پس از حمله اسکندر و براندازی امپراتوری پارس ، سرزمین ایران به عنوان بخشی از متصرفات اسکندر نصیب یکی از سرداران او یعنی سلوکوس گردید.

    سلوکوس یونانی پس از ازدواج با یک نجیب زاده ایرانی سعی در این داشت که سبب امتزاج دو فرهنگ یونانی وایرانی شود که این امر تحقق نیافت.

    اولین تجلی دوگانگی این دو فرهنگ در عدم تجانس مذهبی بود ، مضافا اساس تمدن مادی گری یونانی وعرفانگرایی ایرانی ، نزدیکی دو فرهنگ را ناممکن می کرد. شیوه پارتی دارای دو دوره است. پارتی اشکانی وساسانی.

اسلاید 9 :

      خلاصه ویژگی های شیوه معماری پارتی (اشکانی ):

           (معماری قرون 1،2 ق- م و1،2میلادی )

1) استفاده از انواع طاقهای مازه دار و گنبد

2) استفاد ه از سنگهای پاک تراش بدون ملات در برخی از بناها

3) ایجاد بناهایی با یک یا دو و یا چهار ایوان طاق پوش

4) استفاد از سنگ لاشه و ملات گچ در ساختار بنا و سازه های آن

5) اختلاط هنر بومی با هنرهای یونانی و رومی

6) آمودهای گچی و رنگ آمیزی روی بدنه داخلی

اسلاید 10 :

            خلاصه ویژگی های شیوه معماری پارتی (ساسانی ):

                        (معماری قرون 3،4،5،6 میلادی )

1) استفاده از انواع طاقهای مازه دار وگنبد

2) استفاده از سنگ لاشه وملات گچ ( در سطح وسیع ) در ساختار وسازه بناها

3) محوریت تالار گنبد دار در بنا

4) مرکزیت حیاط سرباز وقرار گرفتن اتاق ها وفضاهای سرپوشیده در اطراف حیاط

5) رشد شهرسازی

6) ساخت قلعه ها و برجهای نگهبانی و حفاظتی در نزدیک یا مجاورت شهرها

7) ساخت معابد و چهار طاقی های کثیر در سراسر ایران

8) آمود گچ کاری و گچ بری در نمای خارجی و داخلی بناها

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید