بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

lدر هتل هاوموسسه هايي كه ارتباطات درون شهري و برون شهري دارند قسمت رزروازاهميت زيادي برخورداراست چون ارتباط بين متقاضي وهتل اولين اهم است همچنين نوع ارتباط بامتقاضي درموفقيت هتل تاثيرگذاراست. 

اسلاید 2 :

تعريف مسِِِاله

موضوع پروژه در رابطه با رزرواسیون هتل پردیس میباشد.کار این سیستم به این صورت است که پس از تماس متقاضی ، نوع اتاق ، تعداد نفرات ، تاریخ ورود و خروج ، نام مهمان و شماره تلفن از متقاضی دریافت میشود و شماره حساب هتل به متقاضی داده میشود و پس از اینکه متقاضی شماره فیش پرداختی را به هتل عرضه نماید درخواست او ثبت میشود. مشکلی که در اینجا مطرح است این است که ظرفیت هر آژانس برای ارتباط با هتلهای شهرهای مختلف محدود است و معمولا مسئول رزرو مجبور به توصیه یک هتل خاص  به مسافرمیشود که این موضوع انتظار مسافر را از آژانس بالا برده و با مواجه شدن با کوچکترین مشکلی، آن را متوجه آژانس میداند.همچنین اگر رزرو از سوی مسافر ایجاد شود ، با توجه به بی اطلاعی او از جزئیات هتل ممکن است هنگام ورود باعث نارضایتی او شود و همچنین پرداخت وجه از طریق بانک به هتل نیز دارای مشکلات فراوانی است.  

اسلاید 3 :

نحوه ي يافتن مساله

lملاحظات داخلي:

با توجه به گزارشات مسئولان رزرو ، مشکلات آنها در ارتباط با مسافران و توضیح مشخصات و قیمتهای هتل است.همچنین با توجه به گزارشات مالی محاسباتی ، امکان بروز اشتباهات حسابداری و مالی وجود دارد. همچنین برای مسافری که قصد رزرو دارد ، با توجه به بی اطلاعاتی از جزئیات و تصاویر هتل هنگام ورود ممکن است باعث نارضایتی او شود. پرداخت وجه به بانک نیز باعث هدر رفتن وقت و هزینه مسافر میشود.مشکلات آژانسها نیز در رابطه با کارمزدهای بسیار اندک هتلهاست که مسئولان آژانسها را مجبور به اخذ مبالغی بیش از قیمت هتل میکند و در نهایت باعث رنجش مسافر میشود و نخستین مشکلی که برای مسافر از سوی هتل ایجاد شود ، مسافر آن را متوجه آژانس میداند.

اسلاید 4 :

ملاحظات خارجي:

مقایسه عملیات فعلی با مدل تجویزی:

با استفاده ازاینترنتی کردن سیستم رزرواسیون ، مانند هتل بين المللي ايران مسافران اطلاعات کاملی از هتلهای مقصد خود به همراه تصاویر و جزئیات قیمتهای هر هتل دریافت و با توجه به سلیقه خود هتل مورد نظر را انتخاب مکنند. همچنین در این روش مسافران به صورت سریالی و پشت سر هم در شهرهای مختلف اقدام به رزرو هتل میکنند که در روشهای سنتی این عمل بسیار سخت است. نکته قابل توجه استقبال هتلها از مسافران اینترنتی است ، زیرامشکلات آنها در ارتباط با این مسافران کمتر از بقیه است و همچنین امکان بروز اشتباهات مالی و حسابداری به حداقل رسیده است.

اسلاید 5 :

با استفاده از مدلهای تاریخی که سازمانها برا ساس آن توسعه می یابند:

در مدلهای تاریخی رزرواسیون به صورت سنتی بوده و مردم با ارتباط مستقیم با مسئول رزرو و بانک رزرو خود را انجام میدادند.

از طریق فعالیتهای سازمان با فعالیتهای رقیب:

امروزه بیشتر هتلهای رقیب مانند هتل بين المللي ايران رزرواسیون خود را اینترنتی کرده اند که باعث جلب مسافر بیشتر شده است. زیرا امروزه استقبال مردم بیشتر از هتلهای اینترنتی  است.

اسلاید 6 :

از طریق تحلیل تغییرات در سیاست دولت و صفات اجتماعی:

با توجه به سیاست کشورها برای پیشرفت تکنولوژی در کشورما نیز سیاست دولت از این مقوله مستثنی نبوده که دولت الکترونیک به صورت کامل در کشور اجرا و بهره برداری شود ، این طرح نیز میتواند به صورت زیر مجموعه هایی از آن دولت الکترونیک محسوب شود و هتلها بر این مشی اقدام به روز رسانی تکنولوژی سیستم رزرواسیون اینترنتی نموده و مینماید و بعد از این به جای سیستم سنتی رزرو سیستم اینترنتی رزرو را به مسافران و متقاضیان ارائه میدهد.

اسلاید 7 :

طراحي و امكان سنجي

ارائه راه حل:

با بررسی وضع موجود با استفاده از روش رزرواسیون اینترنتی میتوان بسیاری از مشکلات هتلها از قبیل مشکلات مالی و حسابداری و فشار زیاد کار مسئول بخش رزرو و مشکلات مسافران از قبیل ترک کردن محل کار و رفتن به دفاتر مسافرتی و بانک و سهولت کار در انتخاب هتل و همچنین مشکلات آژانسها در رابطه با مسافران برطرف خواهد شد.

اسلاید 8 :

امکان سنجی تکنیکی:

با توجه به فن آوری روز کشور در حال حاضر امکان اینترنتی کردن رزرو هتل مهیا میباشد.البته سیستم مورد نظر در هتل وجود ندارد و باید توسط نیرویی متخصص در هتل پیاده سازی شود.البته هتل این نیرو را جهت اجرای این پروژه در اختیار ندارد و باید از یک نیروی متخصص دعوت به همکاری نماید.

اسلاید 9 :

امكان سنجي عملياتي

کارایی تکنیکی:

با اجرا ی سیستم اینترنتی رزرو بسیاری از مقاصد که همانا راحت تر شدن کار مسئول رزرو و سهولت کار برای مسافران و آژانسها است امکان پذیر خواهد شد.

اسلاید 10 :

پذيرش در سازمان:

استفاده از سیستم اینترنتی رزرو برای کاربران هتل و یا مسافران و آژانسها بسیار راحت است و کافی است مسافران با ورود به سایت هتل و تکمیا فرم رزرو و انجام بقیه عملیات  و بدون دخالت مسئول رزرو ، اتاق مورد نظر خود را رزرو نمایند و برای پرسنل هتل کافی است که با چک کردن سایت هتل به تقاضای مسافران پاسخگویی نمایند و آن را ثبت کامپیوتر هتل نمایند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید