بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

حسابداری

حسابداری فن ثبت، طبقه‌بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یک شخصیت حقیقی یا حقوقی در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از بررسی این اعداد است. این عملیات معمولاً به وسیله یک حسابدار انجام می‌شود. هدف حسابداری حفاظت از ثروت و کنترل آن است.

امروزه برای حسابداری عموماً از روش دوطرفه (دوبل) استفاده می‌شود.

اسلاید 2 :

—تاریخچه حسابداری

—حسابداری در جهان نزدیک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد. پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهایی بر می گردد که دراین سرزمین پا گرفت، و مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان اس. در طول تاریخ، روشهای حسابداری متوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد، که در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته است. ممیزی املاک در تمدن ساسانی(در جریان اصلاحات انوشیروان، به منظور تشخیص مالیاتهای ارضی، کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین و نوع محصول در دفتری ثبت می گردید.) و تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان(نگارش اعداد را به صورت علایمی کوتاه شده از نام اعداد عربی، حساب سیاق می نامند.

—

اسلاید 3 :

تغییرات سریع جامعه امروزی، حسابداری یا «زبان تجارت» را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تحلیل اطلاعات اساسی اقتصادی در مؤسسات مختلف مورد استفاده می باشد، بسیار پیچیده کرده است. تصمیم گیری صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات قابل اعتماد برای توزیع مطلوب ثروت و استفاده از منابع کمیاب ملی بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای ایفا می کند. در دنیای متغیر بازرگانی و صنعتی، نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده است. و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مؤسسات اقتصادی با برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است.

اسلاید 4 :

—منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)چیست؟

—حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و باتجزیهو تحلیل گزارشهاو بررسی راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند.در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیارمهم در اختیار میریت میباشد تا مدیران را در برنامه ریزی ، کنترل ونظارت وبررسی نتایج فعالیتها، یاری نماید. مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی ،بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و کنترل خود را برروی هزینه های مواد ،دستمزد و و سایر هزینه های تولید اعمال می کند. مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشنددر تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایرتصمیم گیریها و راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهندشد .

—

اسلاید 5 :

—تعریف حسابرس مستقل و بازرس قانونی

—حسابرس مستقل – فردی است که به دعوت صاحبان سهام و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ذینفع و یا به حکم قانون حساب های موردنظر را رسیدگی کرده و نتیجه را کتباً به دعوت کننده یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که او تعیین نموده است گزارش می دهد.

—بازرس قانونی – فردی است که طبق مقررات قانون تجارت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تحت شرایط خاصی تعیین می شود. بازرس قانونی علاوه بر صورت های مالی ، نسبت به گزارش فعالیت های هیئت مدیره نیز اظهار نظر می کند . همچنین بازرس قانونی موظف است کلیه گزارشات وقوع جرم را صرفاً به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نماید.

—

اسلاید 6 :

مراحل حسابداری

—به طوری که از تعریف فن حسابداری بر می‌آید این فن دارای ۴ مرحله می‌باشد:

—

—ثبت فعالیتهای مالی

—طبقه بندی اقلام ثبت شده

—تلخیص اقلام

—تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده

اسلاید 7 :

—روش های حسابرسی

—روش های حسابرسی ، عملیات یا راه کارهایی هستند که حسابرس می بایست انجام دهد تا بتواند، اطلاعات، شواهد و مدارک لازم را برای ارائه اظهار نظر تخصصی و حرفه ای خود گردآوری نماید. انتخاب مناسب ترین روش های حسابرسی برای هر کار ، مستلزم کاربرد قضاوت و تجربه حرفه ای است .

—

اسلاید 8 :

استانداردهای اجرای عملیات (اجرای عملیات حسابرسی )

1- برنامه  ریزی کافی و سرپرستی – عملیات حسابرسی باید به میزان کافی و مناسب برنامه ریزی شده و کارکنان تحت سرپرستی و نظارت کافی قرار گیرند .

2- کسب شناخت کافی از ساختار کنترل داخلی – برای برنامه ریزی حسابرسی و تعیین نوع، زمان بندی و میزان آزمون هایی که باید اجرا شود ، باید شناخت کافی ایز ساختار کنترل داخلی کسب گردد.

3- کسب شواهد کافی و قابل اطمینان – شواهد کافی و قابل اطمینان باید از راه بازرسی ، مشاهده ، پرس و جو و دریافت تأییدیه کسب گردد تا به عنوان مبنایی معقول برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی مورد رسیدگی  ، مورد استفاده قرار گیرد.

اسلاید 9 :

—طرح حسابرسی

—طرح حسابرسی عبارت است از اهداف کلی از کار حسابرسی که رئوس مطالب مربوط به نوع و ویژگیهای عملیات صاحبکار را مشخص می کند و شکل و محتوی آن به عواملی چون اندازه واحد مورد رسیدگی ، پیچیدگی کار ، روش ها و تکنولوژی خاص مورداستفاده حسابرس بستگی دارد. طرح حسابرسی باید اهداف کلی را به گونه ای مشخص نماید که انجام حسابرسی و تدوین برنامه های حسابرسی ، برای حسابرسی مشخص باشد . پیش نویس طرح حسابرسی معمولاً قبل از شروع کار در محل صاحبکار تهیه می شود و با کسب اطلاعات جدید و یا مشکلات ایجاد شده در حین کار ، در طول رسیدگی ها تعدیل و اصلاح می شود.

—

اسلاید 10 :

—هدف و اصول کلی حسابرسی صورت های مالی

—هدف حسابرسی مستقل ، انجام حسابرسی در چارچوب استانداردهای حسابرسی جهت کسب اطمینان معقول از نبود اشتباه یا تحریفی با اهمیت در صورت های مالی و اظهار نظر نسبت به ارائه مطلوب آن درا نطباق با استانداردهای حسابداری ، از کلیه جنبه های با اهمیت و نهایتاً اعتبار بخشی به آن است .

—

—خطر حسابرسی

—خطر حسابرسی یعنی احتمال خطر این که حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی اشتباه یا تحریف با اهمیت ، نظر حرفه ای نامناسب اظهار کند. خطر حسابرسی از لحاظ کلیت صورت های مالی عبارت است از این که تحریفی با اهمیت در صورت های مالی وجود داشته باشد و حسابرسان با روش های رسیدگی خود آن را کشف نکنند. خطر حسابرسی در سطح مانده یک حساب یاگروهی از معاملات از سه جزء خطر ذاتی ، خطر کنترل و خطر عدم کشف تشکیل می شود.

—

—

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید