بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اهداف درس

nآشنايي با مفاهيم اوليه فناوري اطلاعات

n آشنايي با جامعه اطلاعاتي و تاثير فناوري اطلاعات بر وجوه مختلف آن

n مطالعه سواد اطلاعاتي، توسعه اطلاعاتي و الگوهاي مختلف

n آشنايي با معماري كامپيوتر و سيستم عامل 

n آشنايي با شبكه هاي كامپيوتري، پروتكلها ، سرويسها و ..

اسلاید 2 :

سيلابس درس

nمفاهيم  اوليه فناوري اطلاعات شامل تعاريف ، مزايا ، معايب ، محدوديتها ، مقايسه فناوري مولد و فناوري اطلاعات و ..

n جامعه اطلاعاتي و مفاهيم مرتبط

n تاثير فناوري اطلاعات بر وجوه مختلف جامعه از جمله اقتصاد، تجارت، آموزش،  حكومت، كسب وكار  توليد ، سازمان ، و...

n معماري اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي

اسلاید 3 :

nتوسعه اطلاعاتي ،سواد اطلاعاتي و استانداردهاي موجود ( ICDL، ICCS و....)

n مقدمه اي بر معماري كامپيوتر ( الگوها و اجزا)

n مروري بر سيستم عامل و ويژگيهاي آن

nمفاهيم اوليه شبكه هاي كامپيوتري ( شامل تعاريف ، كاربردها ، مزايا، و ...)

n انواع شبكه هاي كامپيوتري  و کاربرد هر يك

اسلاید 4 :

nPeer to Peer، Client Server، Lan، Wan، Man، Interanet، Extranet، Internet

n انواع توپولوژيهاي شبكه  و ويژگيهاي هر يك

n معرفي  تجهيزات فيزيكي شبكه و ويژگيهاي هر يك ( شامل : سرور، روتر، گيت وي، مودم ، مسير انتقال و.......)

n سيستم هاي عامل شبكه و مقايسة آنها

اسلاید 5 :

nمفاهيم پروتكلهاي  شبكه، پروتكل استاندارد  OSI  و لايه هاي آن،

 پروتكل   Tcp/Ip و كاربرد آن

n پروتكل Tcp/IP و سرويسهاي عمومي در اينترنت ( شبيه : DHCP، DNS، ‍Proxy، Mail، Ras، ...)

n مروري بر امنيت شبكه ، تهديدات و روشهاي مقابله با آنها ( Firewall، Proxyو ..)

اسلاید 6 :

فناوري اطلاعات زمينه هاورشته هاي متعددي را دربر مي گيرد كه برخي از آنها كاملا نو است از جمله:

 • پايگاههاي داده
 • سيستم هاي مبتني بر وب
 • سيستم هاي عامل
 • مدلسازي و شبيه سازي
 • تجارت الكترونيكي
 • پول الكترونيكي
 • دورا عمليات

اسلاید 7 :

 • روشهاي خبره و هوشمند
 • مهندسي اينترنت
 • شناسايي الگو
 • افزارهاي چند رسانه اي
 • واقعيت مجازي
 • دولت الكترونيكي
 • توسعه محيطهاي مجازي

اسلاید 8 :

 • دورا توليد(دورا ساخت)
 • دورا ربات
 • مديريت دانش
 • مديريت الكترونيكي
 • سازمانهاي مجازي
 • دورا پزشكي
 • دورا جراحي
 • انتقال حس

اسلاید 9 :

 • دورا كنترل
 • نشر الكترونيكي
 • كلاسهاي مجازي
 • آزمايشگاه مجازي
 • دانشگاه مجازي
 • اقتصاد ديجيتالي
 • محاسبات كوانتومي
  • تفكر خلاق
  • كتابخانه ديجيتال
  • نظريه اطلاعات
  • امنيت اطلاعات
  • تمدن اطلاعاتي
  • فرهنگ اطلاعات

اسلاید 10 :

 انجمن فنّاوري اطلاعات امريكا: زمينه‌هاي كاري درIT را در محدودة مطالعه، طراحي، توسعه، پياده‌سازي، مديريت وپشتيباني ازسيستمهــــاي مبتني بر كامپيوتر تعريف مي‌كند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید