بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مفهوم فناوری

تکنولوژی از دو لغت یونانی Techو Logia  تشکیل شده است که اولی به معنی مهارت و دومی به معنی علم و دانش است.

فناوری یا تکنولوژی به معنی کاربرد منظم معلومات علمی و دیگر آگاهی های نظام یافته برای انجام وظایف عملی است.

اسلاید 2 :

فناوری به کلیه دانشها، فرآیندها، ابزارها، روشها و سیستم های به کار رفته در ساخت محصولات و ارائه خدمات گفته می شود.

فناوری کاربرد عملی دانش و ابزاری برای کمک به تلاش انسان است.

اسلاید 3 :

طبقه بندی فناوری

 • فناوری جدید: فناوری که جدیداً عرضه شده مثال نرم افزارهای جدید کامپیوتر
 • فناوری نوظهور: فناوری که هنوز تجاری نشده مثل فناوری نانو
 • فناوری پیشرفته: فناوری پیچیده ای که در صنایع استفاده می شود.
 • فناوری سنتی: در سطح گسترده در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد و برای یادگیری آن به آموزش سطح پایین نیازمندیم(نیازهای اساسی)
 • فناوری متوسط: فناوری است که بین فناوری پیشرفته و سنتی است
 • فناوری مناسب: فناوری است که سازگاری لازم برای استفاده بهینه را دارد.

اسلاید 4 :

چرخه حیات فناوری

الف – دوره پروردگی

ب- دوره معرفی و رشد

ج – دوره اشباع

د- دوره نزول

اسلاید 5 :

فرآیند نوآوری فناوری

فرآیند نوآوری فناوری مجموعه پیچیده ای از فعالیت هاست که ایده و دانش را به واقعیت فیزیکی و کاربردهای عملی تبدیل می نماید.

فرآیند نوآوری فناوری شامل 8 مرحله است:

1- تحقیقات پایه.

2- تحقیقات کاربردی.

3- تحقیقات توسعه ای.

 

4- پیاده سازی فناوری.

5- تولید .

6- بازاریابی.

7- انتشار فناوری.

8- ارتقای فناوری.

اسلاید 6 :

مفاهیم فناوری اطلاعات

فناوری : مجموعه ای از فرآیند ها ، روش ها ، فنون ، ابزار ، تجهیزات ، ماشین آلات و مهارت هایی است که توسط آن کالایی ساخته شده یا خدمتی ارائه می گردد.

اطلاعات (ALA): تمام ایده ها ، واقعیت ها و کارهای خلاقانه ذهن که به صورت رسمی یا غیر رسمی و به هر حالتی ثبت ، منتشر یا توزیع گردد.

 

اسلاید 7 :

 

تعاریف فناوری اطلاعات:

 • فناوری اطلاعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی، روش ها و راهکارهای حل مساله و توانایی راهبری با استفاده از دانش کامپیوتر است.
 • فناوری اطلاعات شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفته علوم و فناوری کامپیوتری ، طراحی کامپیوتری ، پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و کاربردهای آن است.
 • فناوری اطلاعات تلفیقی از دانش سنتی کامپیوتر و فناوری ارتباطات به منظور ذخیره ، پردازش و تبادل هر گونه (اعم بر متن، صوت ، تصویر و غیره) است.
 • فناوری اطلاعات مجموعه ای از سخت افزار ، نرم افزار و فکر افزار است که گردش و بهره برداری از اطلاعات را امکان پذیر می سازد.

اسلاید 8 :

Reference

 • James A.Senn, Information Technology Pearson Prentice Hall, 2004, ISBN: 0-13-143626-0
 • Carol W. Brown and others, Managing Information Technology
 • Laudon&Laudon, Management Information Systems
 • O’Brien & Maracas, Introduction to Information Systems
 • Baltzan & Philips, Essentials of Business Driven Information Systems

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید