بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه:

دستگاه آیزوماکس:

دستگاه آیزوماکســی یکی از جدیدترین پدیده ها و ابداعات صنعت پالایش نفت در جهان است ،در مجاورت کاتالیست مخصوص و تحت فشار و حرارت زیاد در محییطی فشرده از هیدروژن ملکول های سنگین نفت گاز مودم دار که از دستگاه تقطیر در خلاء حاصل گردیده است شکسته و اشباع شده و تبدیل به فراورده های سبک می گردد .

این فراورده ها عبارتند از:

  گاز ،گاز مایع،نفت سفید و نفت گاز.

شرح عملیات در قسمت آیزو ماکس

الف: HYDE  OGEN  FACLLITTES  MAKE  UP        

اسلاید 2 :

NATURE  OF FROCESS   - 1 

 تأسیسات هیدروژن که برای آیزوماکس مورد استفاده قرار می گیرد . شامل کمپر سورها و ظروف و مبدل های

 حرارتی است. این هیدروژن تولیدی هیدروژنی است که در قسمت راکتور مورد استفاده قرار می گیرد.

در مواقع اضطراری و در وقتی که هیدروژن تولیدی کافی نیست ترتیبی برای تغذیه از  Platformer داده شده  تا در

صورت وضع اضطراری یا کافی نبودن هیدروژن و یا قابل استفاده نبودن هیدروژن ازین هیدروژن در قسمت مذکور بتوان استفاده کرد.

کاربوستر کمپرسورها:

1)- کمپرس و متراکم کردن 100 درصد جریان هیدروژن از قسمت هیدروژن

2)- و یا تراکم مخلوطی از ـــــ هیدروژن تولیدی از واحد هیدروژن همراه با هیدروژن پات فورمر است.یکی از مراحل کمپرسور فشار را به 32KG/CM2      یا465  PSIG یعنی معادل فشار هیدروژن کتری فورمر می رساند.

اسلاید 3 :

دو مرحله دیگر کمپرسورها برای بالا بردن فشار هیدروژن به اندازه فشار قسمت راکتور است .

کاتالیست L.T.S)) واحد هیدروژن متناوبا " نیازمند احیا EDUCTION) است" برای  انجام این کار یک جریان گردش از ازت را به وسیله یکی از کمپرسورهای هیدروژن C-601A      یا B       یا C   برقرار می کنند.

در این موقع باید سایر قسمت های سیستم از این مدار جرخش مجزا باشد.

این عمل 2 تا 3 روز طول می انجامد که در قسمت احیا کاتالیست         ( ( L.T.Sواحد هیدروژن مفصلا شرح  داده است.

2-  جریان عملیات:

عمل تراکم هیدروژن به وسیله سه کمپرسور انجام می گیرد.

قابلیت تراکم هر کدام ازکمپرسورها 50 درصد مقدار فشاری است که در آن فشار وضعیت واحد رضایت بخش بوده و

وضعیت آن در حیطه کنترل و قابل انعطاف است.

اسلاید 4 :

هیدروژن تولیدی توسط قسمت هیدروژن سازی با فشار ی معادل  8/13 کیلو گرم بر سانتی متر مربع یا PSTG  200 وارد دو کمپرسور از سه کمپرسورC   یاC-601  A  می گردد.

برای کنترل فشار سیستم در مواقع احیاء یا تبدیل کاتالیست – های آیزوماکس از شیر کنترل   PV-693A استفاده می شود.

در موقع تبدیل کاتالیست باید از هیدروژن تولیدی استفاده شود البته این عمل متضمن این است که هوا کاملا  به سیستم قطع شود.

در وضعیت عادی (Normal-Operation) فشار ورودی به وسیله PIC-693کنترل می شود. HS-682طوری قرار داده شده که فرمان از PIC-693روی شیر کنترل PV-693B فرستاده شده و جریان برگشتی  (SPILL  BACK)از خروجی مرحله اول را تنظیم می کند. هر یک از جریان های هیدروژن از (SUTLL  SEPARATOR) های 1C  یا 1B .PD-1A می گذرند.روی ورودی هر یک ازین(SUCTION SEPARATOR) ها یک فیلتر تعبیه شده (فیلتر تیغه ای) ضمنا یک PI   نیز روی آنها قرار دارد که افت فشار را در طول این مسیر اندازه می گیرد. برای اجتناب از کار کردن با CAS در نقطه شبنم    ظروف مذکور را به وسیله کویل بخار در داخل ظرف و لوله های انتقال را به وسیله STEAM  TRACTNG)) به حد کافی گرم نگه می دارند.

اسلاید 5 :

(SUCTION   SEPARATOR) ها با جداکننده های گاز ورودی دو عمل ضربه گیری و مرطوب کردن گاز را تواما انجام می دهند.  هر کدام از   SUCTION  SEPARATOR ها دادای دو لوله خروجی بوده که هر کدام به یک سیلندر  می روند و به این ترتیب تشکیل مرحله اول مپرسور را می دهند.

روپوش سیلندر به وسیله آب مقطر STEAM  CONDENSATE) C°49  یا F° 120 خنک می شود که البته این درجه حدود F °10 بالاتر ازنقطه شبنم گاز موجود در مرحله اول است .

3- کنترل عملیات PROCESS  CONTROL) :

هیدروژن با همان میزان تولیدی می تواند به کمپرسورها وارد شود.

فشار هیدروژن در قسمت هیدروژن سازی با تخلیه مازاد به آتمسفر از طریق PRC-758 صورت می گردد. علاوه بر این  PRC-693که روی حداقل  (VENT) تنظیم شده نیز عمل خواهد کرد. جریان هیدروژن به آیزوماکس توسط FR-764  اندازه گیری می شود.

اسلاید 6 :

در صورت لزوم هیدروژن از  ( PLATFORMER) با فشار کنترل شده به قسمت کمپرسورها وارد  می شود.

فشار ورودی مرحله اول و د.م کمپرسورها به وسیله جریان گردش بخشی از هیدروژن متراکم شده خروجی مرحله اول و سوم به ترتیبی که قبلا نشان داده شده کنترل می شود.

کل جریان هر مرحله از کمپرسورها میتواند برای یک میزان مناسب از طریق (BY  PASS) به صورت دستی  تنظیم گردد.

این کنترل ها برای تنظیماتی با اضافات کم بین 5 تا 10 درصد تهیه و آماده می شود.

ضمنا می توانند برای باز نگهداشتن جزئی از شیرهای کنترل SPTLLBACK) ها نیز تنظیم شوند.

ظرفیت عمل کمپرسور و کولر طراحی شده برای یک مقدارBY PASS   CONTROL) که این مقدار  مساوی 5 درصد کل جریلن گاز هیدروژن است و این حداقل میزان و مقدارBY  PASS) است که برای  کنترل خوب و مناسب لازم است.

اسلاید 7 :

وسایل معمولی ابزار دقیق که در این قسمت تهیه شده اند عبارتند از :

1-نشان دهنده فشار  PI  و هشدار دهنده فشار پایین LPA

2- نشان دهنده فشار (روی خروجی مرحله اول، روی ورودی و خروجی       BAYONET  FILTER ها روی ورودی و خروجی سلیندر مرحله دوم و بالاخره روی ورودی و خروجی مرحله سوم سلیندرها).

3-H.T.A.  روی خروجی هر یک از سیلندر های کمپرسور و H.T.S روی خروجی مرحله سوم.

4-.  روی ورودی و خروجی هر یک از اینتر کولر ها روی ورودی و خروجی هر یک از سیلندرها. روی خروجی هر یک از ظروف P.D. ضربه گیرها ،روی هر یک ازSUCTION  SEPARATOR)ها و بالاخره روی ورودی گاز ازPLATFORMER در اینجا واکنش های  اصلی را که در آیزوماکس صورت می گیرد ،شرح داده می شود:

اسلاید 8 :

الف:  آیزومریزیشن و هایدروکراکینگ پارافین

پارافین های نرمال آیزو مر می شوند و سپس به وسیله هیدروژن شکسته و به آیزوپارافین های کوچکتر و اساسا اجزائی  چون ایزوبوتان وایزوپنتان تبدیل می شود.

ایزو پارافین ها آمادگی بیشتری برای شکسته شدن از نرمال پارافین ها دارند. محصولات حاصل از هایدروکراکینگ به  موجب (تابع) عملکرد حرارت می باشند. مقدار هایدروگراکینگ با عمر کاتالیست افزایش می یابد،زیرا حرارت عملیاتی بایستی افزایش یابد تا کاهش فعالیت کاتالیست را جبران نماید.

ب:  آیزومرزیشــن و هایدرودی الکیلیشــن نفت ها:

 عملیات روی نفتن های یک حلقه ای به این صورت انجام می گردد که ابتدا شاخه جانبی ایزومـــر می شود و سپس  از حلقه نفتـــی جدا می شود در اثر این واکنش یک نفتــــن سبک تر و جزئی دیگر بنام آیزوپارافیـــن تولید می شود که معمولا آیزوبوتان اســت.

اسلاید 9 :

ج: باز شدن حلقه –ایـزومــرشدن – و هایدرودی الکیلیش نفتن های دو حلقه ای:

 در اینجا نفتن های دو حلقه ای در مسیر واکنش قرار می گیرند که ضمن باز شدن یکی از حلقه ها تبدیل به نفتن یک حلقه ای با یک شاخه جانبی الکیل که روی آن جانشیتن شده می گردد.

نفتن حاصل سرعت طبق آنجه که در قسمت قبل راجع به نفتن یک حلقه ای گفته شد طبق واکنش عمل می کند.

د:  هایدررودی الکیلشن الکیل بنزن:

الکیل بنزن یک حلقه بنزنی است که دارای یک شاخه زنجیری است که این شاخه ها به یک کربن یا بیشتر متصل اند.

بیشتر تبدیلات الکیل بنزن ها با برداشتن شاخه جانبی الکیل در جریان الکیله شدن واقع می شود.

اجزاء حاصل یعنی پروپیل (C3 H7-)  اتیل (〖C_2 H〗_(5-)) و متیل (- 〖CH〗_3)  دوباره با هم ترکیب شده و  تشکیل آیزوپارافین های سبک را می دهد.

اسلاید 10 :

ه- باز شدن حلقه- ایزومــر شدن و هایدرودی الکیلیش بنز و نفتن ها

بنز و نفتن ها ترکیبات تک حلقوی بنزینی هستند که در ساختمان شیمیایی شامل نفتن ها نیز هستند.

بنر و نفتنبنز و نفتن ها به صورتی عمل می کنند که اول حلقه نفتن باز شده و به حلقه آروماتیک بنزن وصل شده برای بوجود آمدن الکیل بنزن،و واکنش و فعل انفعال در مورد این الکیل بنزن به همان صورت است که قبلا در مورد هایدرودی الکیلیشن و الکیل بنزن شرح داده شد.

و- هایدروزینشن –باز شدن حلقه –آیزومریزیشنو هایدرودی الکیلیشن نفتالین ها

نفتالین از دو حلقه بنزنی درست شده و دو اتم کربن معمولی دارد .

نفتالین ها ابتــدا توسط هایدروژینیش یکی از حلقه هایشان تبدیل به نفتن شده و سپس بنز و نفتن حاصل می شود که عملیات و واکنش های مربوط به بنز و نفتن ها در قسمت قبل مفصلا شرح داده شد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید