بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

* شناخت موقعیت استقرار و ویژگی های روستا  :

موقعیت سیاسی:

روستای زشک در غرب شهر مشهد و بعد از شهر شاندیز در فاصله 31 کیلو متری از مشهد واقع است . فاصله روستا از شاندیز 14 کیلومتر است.

مختصات جغرافیایی آن 80 درجه  و 36 دقیقه عرض شمالی و 59 درجه و11 دقیقه طول شرقی است

ارتفاع  این روستا از سطح دریا  1800 متر است.

 

اسلاید 2 :

بررسی راههای ارتباطی :

عمده ترین ارتباط روستا با مشهد و شاندیز است که از سمت مشهد تا شاندیز و ازشاندیز تا هسته اولیه روستای زشک مسیر آسفالته است. از هسته اولیه روستا به سمت کلیه مفاصل آسفالت تخریب شده است.

ازروستا به سمت خرو – کنگ و نیشابور  یک مسیر صعب العبور و مالرو وجود دارد.

اسلاید 3 :

معرفی شهرها وروستاهای همجوار :

صرف نظر از مشهد در اطراف روستا شهر شاندیز وروستاهایی مثل کنگ وجود دارند . در مقیاسی خرد تر این روستا از شمال از طریق جاده خاکی  به مناطق ییلاقی زشک علیا واز شرق از طریق راه مالرو به ارتفاعات باز حصار از جنوب به رودخانه زشک و ارتفاعات کنگ واز غرب به روستای ابرده علیا محدود میشود.ارتباط اين روستا با مشهد ارتباطي اقتصادي وفرهنگي است.

اسلاید 4 :

چگونگی استقرار روستا :

در تقسیم بندی روستاها این روستا در زمره روستاهای کوهپایه ای قرار میگیرد.

زشک در قسمت شمالی و آفتابگیر دره ای قرار دارد که رودخانه زشک در آن جریان دارد.

در واقع بستر استقرار روستا بین کوه و رودخانه و دره است.

اسلاید 5 :

قدمت روستا :

از سابقه روستا اطلاعات دقیقی در دست نیست اما آنچه مسلم است اینست که پیدایش روستا قبل از شکل گیری مشهد بوده است.در ضمن هیچ منبعی در این مورد در دست نیست. 

وجه تسمیه روستا :

واژه زشک از(زوی اشک آور) گرفته شده است. که به معنی منطقه اشک آور است. واین نامگذاری بدلیل وجود چشمه های فراوان در منطقه است.

بناهای تاریخی :

به دلیل پابند نبودن به حفظ شکل خانه های  قدیمی خود وبنا بر فرهنگ نو گرای مردم زشک و میل مردم  به نوگرایی در هر .زمان بنابر پاسخ به نیازهای رو. دست به مقاوم سازی گسترش ویا تغییر کاربری بناهای قدیم خود  زده اند پسر بر روی خانه پدر خانه ای نو بنیاد کرده  به پیروی از همان فرم و عملکرد اما با مصالح جدید. بنابر این هیچ بنایی که با معماری کاملا قدیمی در روستا حفظ شده باشد وجود ندارد

از قدیمی ترین بناهای روستا بنا به استناد به ساروج بکار گرفته شده در ساختمان بنا میتوان به حمام روستا اشاره کرد که قدمت آن به 100 سال میرسد.

اسلاید 6 :

سابقه سکونت و تاریخچه رشد وتحول :

مهمترین علت شکل گیری روستا در این منطقه وجود  چشمه های آبی است که  سرچشمه های آن

ازکوههای اطراف روستاست.

بعلت وجود همین چشمه ها امرار معاش اکثر اهالی روستا از طریق باغداری بوده وهست.

از بهم پیوستن این آبها در بالا دست روستا رودخانه ای تشکیل شده که حیاتی ترین عامل بقای روستا تا  کنون بوده است.

طبق گفته های اهالی  در گذشته مردم روستا به دامداری نیز میپرداختند. که البته هم اکنون تعداد بسیار کمی از اهالی به این کار میپردازند

در سالهای اخیر گسترش شهر مشهد زمینه ای شد تا زشک بعنوان منطقه ای ییلاقی مطرح شود و به طبع

.فعالیتها و رویکردهای اجتماعی جدیدی  به دنبال خود داشت. مثلا بعضی از اهالی  به کارهای ساختمانی وبرخی  نیز به  مغازه داری مشغولند.

اسلاید 7 :

عناصر شاخص طبیعی :

عناصر بارز کوه- دره و رود خانه در اطراف روستا دیده میشوند.

رشته کوه بینالود با جهت شمالغرب – جنوب شرقی – رودخانه زشک که از ارتفاعات بینالود کوههای  سیاه خانی زنبور گاه کوه چمن و تیغ سیاه شروع میشود و پس از پیوستن شاخه های فرعی به نامهای نغندر – کنگ – زشک – بزرگ و کوچک به دشت مشهد میرسد.وسعت کل حوضه آبریز این رودخانه  حدود 199 کیلومتر مربع است.

اسلاید 8 :

باد – بارش - تابش - دما:

در محدوده مورد نظر به طور کلی سه جریان هوایی مشاهده میگردد:

الف) جریان هوای شمال غربی زمستانی با رطوبت نسبتا زیاد با خود ابرهای باران زا همراه دارد وموجب بروز بارندگی ریزش برف ورگبار میگردد.

ب)جریان هوای شمال شرقی تابستانی که از سمت ارتفاعات بینالود میوزند وذر اعتدال هوای ناحیه نقش قابل توجهی دارد.

ج)جریان هوای شمال شرقی که به علت نداشتن رطوبت کافی کاهش دما وسوز همراه است.

میزان بارندگی که بصورت باران برف وتگرگ است حدود 234میلیمتر گزارش شده لست.

حد اکثر درجه حرارت 25 درجه سانتیگراد و متوسط حداقل درجه حرارت 4- درجه نشان داده شده است.میزان درجه  حرارت در منطقه از شمال غرب به سمت جنوب و شرق افزایش می یابد.

اسلاید 9 :

* شناخت محیط طبیعی :

 - طبق مطالعات زمین لرزه های گذشته به سلسله جبال کپه داغ و بینالود میتوان به زمین لرزه های 1250 -  1274- 1308 –1327  در شمال خراسان و عشق آباد ترکمنستان  اشاره کرد.

- طبق مصاحبه با اهالی روستا در طول 15 سال اخیر امسال (سال 86) اولین بار است که در این روستا سیل آمده است.

آیین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله  خطر نسبی زلزله در ایران را به سه پهنه تقسیم بندی کرده است :

خطر نسبی بالا – خطر نسبی متوسط – خطر نسبی کم

 که منطقه خراسان  در منطقه با خطر نسبی کم واقع است.

اسلاید 10 :

* شناخت محیط طبیعی :بیشکتاثیرگذارترینعاملدرشکلکنونیروستاتوپوگرافیخاصاناست
 
شیبنسبتازیادیکهروستارویانقراردارد. حالتپلکانیبهبافتروستادادهاست.
پررنگترینعناصردرپوششگیاهیمنطقههمانباغاتیاستکهدردامنهکوهقراردارندوشاملدرختانآلبالوآلوسیبوگردومیباشند.
 
درحاشیهرودخانهنیزدرختانچناربهوفوروجوددارند.دراطرافروستانیزدربرخینقاطدرختانخوودرویمیوهروییدهانددرختانوبوتههایمختلفنیزدراطرافدهبخصوصمحلهاییکهابمناسبدارندروییدهاند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید