بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

نگاهی به جغرافیای طبیعی استان گلستان

oاستان گلستان با 2/2 میلیون هکتار مساحت که  45 در صد جنگل و 30 درصد زمین های کشاورزی و 5 درصد را آنرا سایر موارد تشکیل میدهد   در شمال ایران و در  شرق دریای خزر واقع شده  و از طرف شمال با کشور جمهوری ترکمنستان  با 205 کیلومتر مرز مشترک که 120 کیلومنر آنرا را مرز آبی رود خانه اترک شکل داده است و از جنوب با استان سمنان و از شرق با استان خراسان شمالی و از غرب با استان مازندران همسایه است

اسلاید 2 :

آب و هوای استان گلستان

oآب و هوای استان گلستان تحت تاثیر عرض جغرافیایی ، ارتفاعات البرز و جهت امتداد آن ، نزدیکی به دریای خزر ،توده های هوایی و پوشش گیاهی از تنوع زیادی بر خوردار است که سه نوع آب و هوا را میتوان در استان دید.

o1 – آب و هوای معتدل : تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای معتدل و پر باران با میانگین بارندگی 600 تا 800 میلی متر

o2 - آب و هوای کوهستانی : تابستان معتدل و زمستان سرد و برفی

o3 - آب و هوای خشک و نیمه خشک: تبخیر بالا کاهش بارندگی گرمای زیاد

اسلاید 3 :

جغرافیای انسانی استان گلستان

oاین استان از ده هزار سال قبل مسکن اقوام مختلف بوده در نوشته های مورخان یونانی شش هزار سال قبل از میلاد مسیح و در حجاری های عهد هخامنشیان از جلگه گرگان بعنوان مملکتی فعال و اباد یاد شده است  هیرکانی نام منطقه ای بود که در کتیبه ی داریوش در بیستون و در کتب پهلوی به اسم گورکان آمده است و بر اساس تحقیقاتی که از حفاری ها بعمل آمده منطقه گرگان از شش هزار سال قبل مرکزتمدن ، پیش از آریایی بوده است

اسلاید 4 :

شهر های استان گلستان

.1گرگان

.2گنبد کاووس

.3 بندر ترکن

.4 علی آباد

.5 کردکوی

.6 آق قلا

.7 آزاد شهر

.8رامیان

.9مینودشت

.10 گالیکش

.11کلاله

.12بندر گز

اسلاید 5 :

سکونت گاه های روستایی

oروستا های استان گلستان از نظر شکل از نوع متمرکز است

 

oشاهکو ، زیارت ، توشن ، قرن آباد، شیرنگ ، روشن اباد، فندرسک شمالی و جنوبی ،لیوان از مهمترین روستا های استان گلستان هستند

اسلاید 6 :

موقعیت روستای شاهکوه

oشاه کوه در 60 کیلومتری جنوب شرق جلین، در مرکز استر آباد جنوبی و در مشخصات 36 درجه و 34 دقیقه طول جغرافیایی و 54 درجه و 25 دقیقه عرض جغرافیایی قرار گرفته است

o

اسلاید 7 :

شناخت پیشینه تاریخی روستا

oاین روستا از قدیم الایام جزء مرکز ثقل ارتباطی در منطقه بوده و محل عبور کاروانیان، توجه حکومت های پیشین در دوره های مختلف تاریخی به منطقه شاه کوه و احداث چند رباط و سر پناه و و کاروانسرا در مسیر گرگان به شاهکوه دلیل بر رونق زندگی در این منطقه است.

oوجود مسیرهای تاریخی در منطقه و عناصر وابسته به آنها(رباط سفید، کاروانسرای قزلق)

oوجود امامزاده غایب که خود سندی از زندگی گذشته در این مکان میباشد

oوجود ابنیه واجد ارزش معماری و نیز بقایای یک حمام قدیمی با پوشش های منحنی حاکی از معماری غنی در این روستا میباشد

اسلاید 8 :

مشکلات، محدودیتها و تهدیدها

oآثار موجود تاریخی در برابر گزند باد و باران و عوامل مخرب زیست محیطی آسیب پذیرند.

oارزش های تاریخی این روستا در دسترس گردشگران قرار ندارد

oمراجعه کنندگان به روستا بیشتر بومیان منطقه یا افرادی که از روستا مهاجرت کرده اند میباشند و بیشتر برای آب و هوای مطلوب منطقه به روستا می ایند.

oتغییر در پوشش ها  که در بعضی بناها دیده میشوند به حریم بسیاری از آثار تجاوز    کرده اند و چشم انداز و دید مناظر آنها را از بین برده اند.

اسلاید 9 :

قابليت ها، فرصت ها و امکانات

oایجاد شناخت آثار تاریخی و ارزش آثار در روستاییان

oبازشناسی تاریخی منطقه به کمک پژوهشهای باستان شناسی و معرفی آنها به مردم جهت جذب گردش گران بومی و غیر بومی

oاحیای بناهای واجد ارزش معماری( خانه دهقان، خانه کابوسی، خانه حسینی جبلی و ...)

oروستا در حریم راه های ارتباطی قدیمی قرار داشته است.

oقبرستان قدیمی روستا در محدوده بالای روستا از پتانسیل بالایی برای گردشگری برخوردار است

اسلاید 10 :

اوضاع اقلیمی و آب و هوایی منطقه شاه کوه

oموقعیت کوهستانی روستای شاه کوه و ارتفاع زیاد آن از سطح دریا، (2260 متر) باعث شده است كه آب و هوای سرد سیری داشته باشد بارش برف و باران در حد مطلوبی قرار داشته و کوه های اطراف روستا بیش از نیمی از سال و در ارتفاعات کهکشان در تمام طول سال پوشیده از برف است.

oاز نظر پراکندگی مکانی این منطقه از بارش یکسان برخوردار نیست و در نقاط جنوبی کوهپایه های البرز به بیش از 700 میلی متر میرسد که بارش در ارتفاعات بیشتر به صورت برف است

oتابستانهای معتدل و کوتاه از خصوصیات این آب و هواست.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید