بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مرحله اول: مطالعات پايه و تشخيص وضعيت موجود

1 - 1 - پيشينه و زمينه

1- 1 – 1 – بررسي اجمالي موقعيت سياسي و جغرافيايي

روستا و پيشينه تاريخي آن

موقعيت سياسي:

استان آذربايجان شرقي با حدود 47821 كيلومتر مربع وسعت در بين استانهاي ارديبل، زنجان ، آذربايجان غربي، قرار دارد. جمهوريهاي آذربايجان،‌ارمنستان و نخجوان سه كشوري هستند كه در شمال استان آذربايجان شرقي قرار دارند. مركز استان شهرستان تبريز است كه تا تهران 597 كيلومتر فاصله دارد.
 بلندترين نقطه استان قله سبلان است كه 4844 متر ارتفاع دارد در حاليكه كنار رودخانه ارس فقط 100 متر از سطح دريا بلندي دارد.


به لحاظ كوهستاني بودن، عرض جغرافيايي بالا، تأثير درياهاي خزر - سياه - مديترانه، و … آب و هواي استان سرد تا معتدل همراه با بارش فراوان است. معهذا نواحي كم ارتفاع شمال استان هواي گرم دارد.

به لحاظ موقعيت جغرافيايي پوشش گياهي در استان متنوع و گسترده است. فرهنگ مردم آذربايجان شرقي مجموعه اي از سنت هاي ديرين و باستاني است و مردم اين استان به زبان تركي آذري تكلم مي نمايند. كشاورزي، دامداري، باغداري و صنايع معدني و ماشيني و كشاورزي گوناگون از جمله منابع اقتصادي استان است .

اسلاید 2 :

موقعيت نسبي

روستاي عنصروديکي از روستاهاي دهستان سهند از توابع بخش مركزي، در شهرستان اسکو مي باشد. فاصله روستا تا شهر اسکو 25  کيلومتر و تا کندوان 5 کيومتر مي باشد. اين روستا از طرف شمال با روستاهاي زينجناب ، از طرف غرب با روستاهاي آمغان واسکندان واسفنجان وفسنديق  از طرف جنوب نيز با روستاي کندوان همسايه مي باشد. فاصله روستا از همسايگان به ترتيب 5 کيلومتر، 4 کيلومتر و 12 کيلومتر،16 کيلومتر و 22 کيلومتر مي باشد. طرق ارتباطي روستا با شهرها و روستاهاي ياد شده به صورت آسفالت مي باشد.

اسلاید 3 :

 • موقعيت جغرافيايي
 • منطفه اي كه روستاي عنصروددر آن قرار گرفته، كوهستاني بوده و در دامنه کوه قار قالان از سلسله جبال سهند بوجود آمده كه رودخانه هاي فصلي و بعضاً دائمي در آنها جريان يافته و آباديهاي چندي در اين دره ها شکل گرفته اند.در شرق روستا رشته كوههايي ملاحظه مي شود كه از شمال به جنوب كشيده اند و شيب عمومي روستا را از جنوب شرقي به شمال غربي را تشكيل مي دهند.
 • پيشينه تاريخي روستا
 • با عنايت به نظر مهتران و سپيد مويان، روستا قدمتي در حدود بيش از 3000 سال دارد.

اسلاید 4 :

وجه تسميه

ويژگيهاي قومي- اجتماعي روستا:

بر اساس اظهارات معتمدين روستا،بدليل موقعيت جغرافيايي که درميان کوههاست آستاري گفته مي شده که بعد ها با توجه به اشرافيت با رودخانه آغ بولاغ به عنصرود  معروف شده است و از آن زمان تا کنون هيچ تغييري نيافته و به مرور زمان به اين نام شهره گشته. قبل از انقلاب راه اصلي روستا از مسير خاکي اسفنجان تا عنصرودبود که اين مسير بعد از انقلاب کلا آسفالته شد.و آن چنان مهاجرت چشمگيري به روستاهاي ديگر صورت نگرفته است.

زبان و گويش:

کليّه ساکنين اين روستا به زبان ترکي آذري وبدون  هيچ   لهجه اي  تکلّم مي کنند.

دين و مذهب:

کليّه ساکنين اين روستا مسلمان بوده و جزو مذهب شيعه اثني اشعري هستند.

اسلاید 5 :

 • 1 - 1 – 2 – بررسي طرحهاي فرادست مصوب
 • 1 - 1 – 2 – 1 – نقش و جايگاه روستا در طرح فرادست
 • تعيين و نقش جايگاه روستا و تعيين سلسله مراتب سطح‌بندي آبادي ها به عوامل عمده‌اي از جمله موارد ذيل بستگي دارد:
 • عوامل طبيعي
 • عوامل اجتماعي – فرهنگي
 • عوامل اقتصادي
 • راههاي ارتباطي
 • ضوابط کالبدي
 • براي تعيين جايگاه روستا و سطح‌بندي فضا از روش‌ها و تکنيک‌هاي منطقه‌بندي استفاده مي‌شود که حاصل آن تقسيم فضا به قلمروهاي همگن يا عملکردي آن است.

اسلاید 6 :

در تعيين قلمروهاي همگن، هر سطحي از فضا بر اساس شاخص يا شاخص‌هايي که معروف تجانس، يکپارچگي يا يکنواختي است، تقسيم مي‌شود و در تشخيص قلمروهاي عملکردي نيز با ارزيابي روابط ميان کانونهاي جمعيت و فعاليت و تحليل‌هاي جاذبه و جريان فضاها متمايز مي‌شوند.

در سطح‌بندي فضا به منظور سطح‌بندي مراکز روستايي، ترکيبي از هر دو شيوه براي تعيين فضاهاي همگن و عملکردي، به گونه‌اي تواماً ضروري است. به اين دليل که فضاهاي مناسب براي تشخيص و برنامه‌ريزي مراکز روستايي مشخص مي‌شوند. در مطالعات طرحهاي بالادست (طرح ساماندهي فضاها و مراکز روستايي جهاد کشاورزي) در خصوص تعيين جايگاه روستا، رتبه‌بندي و تعيين سلسله مراتبي آبادي ها عوامل زير مورد توجه قرار مي گيرند:

اسلاید 7 :

جمعيت و روند تحولات آن (امتياز بيشتر براي جمعيت بيشتر با آهنگ رشد مثبت و بيشتر).

موقعيت مکاني مناسب براي پوشش آباديهاي پيراموني (مرکزيت مکاني به تعبير کريستالر).

امکانات خدماتي و زيربنايي موجود.

توان اقتصادي (سطح زير کشت، دام و ...) بازار.

قابليت‌هاي توسعه (توسعه کليه بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ...).

با توجه به مراجعات حضوري به سازمان محترم مسكن و شهرسازي استان آدر بايجان شرقي و با عنايت

به تفکيک شهرستان اسکو از شهرستان تبريز، مطالعاتي در اين زمينه صورت نگرفته و در طرح جامع

توسعه اجتماعي- اقتصادي استان آذربايجان شرقي، مصوب سال 1375 که توسط گروه مطالعاتي هامون

براي سازمان برنامه و بودجه استان کردستان تهيه شده است، در ارتباط با روستاي مورد مطالعه طرح و

برنامه اي پيش بيني نشده است.

اسلاید 8 :

1 - 1 – 2 – 2 – ارائه فهرست پيشنهادهاي طرحهاي مذكور در مورد خدمات و امكانات پيشنهادي براي روستا

1 - 1 – 3 – ارايه ديدگاه روستاييان

1 - 1 – 3 – 1 – معرفي مسائل و مشكلات روستا از نظر ساكنين آن

نياز سنجي به معني اعم از دهه 1970 مجدداً مورد توجه محافل علمي قرار گرفته است. اين توجه به چند انگيزه سرچشمه مي‌گيرد:

از ديدگاه انساني و بشر دوستانه، سؤال بر سر آن است که انسانها به چه نياز دارند تا خوشبخت شوند اين سؤال خود بحث‌هاي فلسفي زياد و مختلفي را در پي داشته است.

از ديدگاه سياست، بيش از پيش به اين نکته پي برده شده است که ثبات يک جامعه در حد زياد به آن وابسته است که تا چه حد نياز انسانهاي آن جامعه ارضا شده باشد تجربيات و تحقيقات نشان داده‌اند که تصميمات و اقدامات سياستمداران تا حد زيادي از نيازهاي مردم انحراف دارد و بسياري از تضادهاي اجتماعي که پهنه آنها از نارضايتي ساده و اعلام مخالفت‌ تا انقلاب مي رسد، از همين جا سرچشمه مي‌گيرد. بنابر اين، شناختن نيازها انگيزه‌هاي مختلفي دارد اما هر چه جامعه‌اي مجبور است براي ادامه حيات و ثبات خويش نيازهاي موجود در آن جامعه را بشناسد. بر اساس آنها برنامه‌ريزي نموده و در رابطه با اهداف آن جامعه در ارضا نيازها بکوشد. از اين رو، و از نظر علمي قاعدتاً دو سوال مطرح است.

اسلاید 9 :

الف: چگونه مي‌توان نيازهاي جامعه روستا را شناخت؟

ب: آيا مي‌توان اين نيازها را مبناي برنامه‌ريزي قرار داد؟

روشن است که بهترين طريق شناخت نيازها کسب اطلاع از خود افراد مورد نظر مي‌باشد. اما کم اتفاق مي‌افتد که برنامه‌ريزان ادعا و يا فرض مي‌کنند که برخي از امور وسائل نيازهاي احساس شده از سوي افراد جامعه‌اند. در مواردي، چندان کم ادعا مي‌شود که افراد مورد مطالعه وضعيت نيازهاي خود را نمي‌باشند و اگر از آنها سؤال شود که چه نيازهايي دارند جواب مشخص و قابل اطميناني نداده و مخصوصاً نمي‌توانند تضادهاي بين نيازهاي خود را تشخيص دهند و لذا نمي‌توان اينگونه نيازهاي احساس شده و ذهني از سوي افراد را مبتاي برنامه‌ريزي قرار داد بلکه نيازهاي حقيقي نيازهاي ديگري هستند.

بر اساس مطالعات ميداني و مصاحبه هاي محققين با اعضاي محترم شوراي اسلامي روستا و  ريش سفيدان محل، اهم مسائل و مشكلات روستاي عن به شرح زير مي باشد:

اسلاید 10 :

1- بيكاري: با توجه به مطالعات انجام يافته در روستا و كل منطقه، عمده ترين مشكل اهالي، بيكاري و كمبود مراكز اشتغالزا در منطقه مي باشد. از اينرو، جمعيت مازاد كشاورزي ناچار به دامپروري و قالي بافي که در روستاي مذکور بسيار مهم است گرويده شده اند.

2-فقدان وجود پل: در روستاي عنصرودهمنان طوري که پيشتر نيز اشاره رفت ، مجاورت با رود خانه آغ بولاغ باعث گشته که متأسفانه در فصل سيلاب که اصلاً و در ساير مواقع نيز مشکلات عبور و مرور باشد که مورد فوق يکي از اساسي ترين نياز هاي ساکنين مردمان اين مکان ميباشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید