بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

موقعیت جغرافیای استان:

استان گلستان بین 53 درجه و 57دقیقه تا 56درجه و22دقیقه طول شرقی و36 درجه و30 دقیقه تا38 درجه و 8 دقیقه عرض شمالی کشور ترکمنستان،از جنوب به استان سمنان ،از شرق به استان خراسان شمالی واز غرب به دریای خزر و استان مازندران محدود می شود.

بر اساس آخرین تقسیمات کشوری استان گلستان متشکل از 11 شهرستان (گرگان،گنبد، بندر گز،کردکوی، بندر ترکمن ، علی آباد ، آق قلا، رامیان، آزاد شهر، مینودشت و کلاله ) ، 21بخش،  23   شهر، 5 دهستان، 989آبادی مسکونی و 75آبادی غیر مسکونی می باشد.

مساحت استان گلستان بالغ بر7/20437کیلومترمربع (3/1درصد ازکل مساحت کشوروبه عبارتی رتبه نوزدهم دربین استانها ) است . وسعت شهرستانهای ستان متفاوت بوده به طوری که شهرستان گنبد با 33/5071کیلومتر مربع (81/24% از مساحت استان) بزرگترین و بندر گزبا 31/239 کیلومتر مربع (17/1%   از مساحت استان) کوچکترین شهرستان میباشد.

اسلاید 2 :

معرفی روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی

موقعیت نسبی این روستا از سمت شمال به اراضی کشاورزی ، از سمت جنوب به ارتفاعات البرز و از سمت شرق به امامزاده طيب ، از غرب به روستاي نومل محدود مي شود . موقع جغرافيايي روستا در 54 درجه و دقيقه دقيقه طول جغرافيايي و 36 درجه و 47 دقيقه عرض جغرافيايي واقع شده است .

روستاي توسكستان به لحاظ تقسيمات كشوري در شهرستان گرگان ، بخش مركزي و دهستان استرآبادجنوبي واقع شده است . اين روستا در فاصله 17 كيلومتري شهر گرگان استقرار يافته است . ارتباط اين روستا با مركز شهرستان و ساير نقاط جمعيتي پيرامون از طريق جاده آسفالته برقرار مي شود .

شرايط آب و هوائي بطور مستقيم  و غير مستقيم در پراكندگي و يا تراكم جمعيتي نقاط جمعيتي تاثيرگذار مي باشد .

عناصر آب و هوائي چون وضعيت دما ، بارش ، رطوبت و باد از مهمترين عوامل مؤثر در محيط طبيعي و محيط انسان ساخت مي باشد . بر اين اساس در راستاي بررسي و شناخت عناصر طبيعي منطقه مورد مطالعه وضعيت آب و هوائي آن مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.

اسلاید 3 :

شناخت و تعیین نحوه کاربری فضا های موجود

طبق بررسي هاي به عمل آمده و تهيه نقشه وضع موجود ار روستا ، كاربري هاي متفاوتي در روستا وجود دارد كه به خدمات رساني اهالي روستا مي پردازند ، در يك گروه بندي جامع مهمترين آنها عبارتند از : كاربري مسكوني ، شبكه معابر ، تجاري ، آموزشي ، بهداشتي و درماني ، فرهنگي و مذهبي و خدمات معين كه مجموعاً سطحي معادل 32812 متر مربع را اشغال كرده اند .

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید