بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بارهای مصنوعی :

  1. دینامیکی :

      آسانسور٬اتومبیل٬انفجار و ...

  1. تنش های قفل شده :

     جوشکاری٬نورد٬جابجا کردن و ...

 

اسلاید 2 :

بارهای ژئوفیزیکی :

  1. ناشی از جو :

      برف٬باران٬باد و ...

   2.ناشی از وزن :

      بار مرده٬بار زنده و ...

   3.زلزله

   4.الکترو مغناطیسی

 

اسلاید 3 :

ساختمان به زمین نیرو وارد می کند وزمین همانقدر به آن فشار وارد می کند

اسلاید 4 :

ستون های نزدیک به باد کشیده و ستون های دیگر
جمع می شوند

اسلاید 5 :

هسته مقاومی که ساختمان را در برابر باد
محافظت می کند

اسلاید 6 :

ساختمان تو خالی مقاوم در برابر باد
و بسیار سبک تر

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید