whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت سروی ساختمانهای بلند منزل ۱۴_۲۳ دلو سال ۱۳۸۶

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سروی ساختمانهای بلند منزل ۱۴_۲۳ دلو سال ۱۳۸۶ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سروی ساختمانهای بلند منزل ۱۴_۲۳ دلو سال ۱۳۸۶ قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

طرزالعمل کاری سروی ساختمانهای     
 بلند منزل

 سروی به اشتراک ۴۰ سرویر اداره مرکزی احصائیه مرعی الاجرا قرار گرفت .                                   

این سروی که از بودجه عادی دولت تمویل گردید  در مدت ده روز به  اتمام رسید

اسلاید ۲ :

هدف سروی

هدف از تطبیق سروی این بود تا معلومات در رابطه به    اینکه در ساختمانهای بلند منزل چه نوع سهولت برای معلولین و معیوبین در نظر گرفته شده است دریافت گردد .      

اسلاید ۳ :

میتودولوژی سروی

سروی بلند منزل ها در نواحی  ۱۷ گانه شهر کابل صورت گرفت در این سروی چــوکات اساسی برای انتخاب نمونه وجودنداشـته ویک سـروی کلـی ساخـتمانهای بلند منزل در سطح شهر کابل بود و نظربه ان درتمام نواحی شهر کـابل سرویران فورمـه های مطروحه را بـــا روش مصاحبه مسـتقیم و با المواجه بامـالکین ساختمانها و یا سایر اشخاص با صلاحیت در ساختمان خانه پری گردیده است.

اسلاید ۴ :

تعاریف و اصطلاحات مورداستفاده درسروی

 تعاریف :                                                             درفورمه های مطروحه در سروی ساختمانهای بلند منزل بعضی تعاریف و اصطلاحات در نظر گرفته شده که ذیلا توضیح میگردد.    

 ساختمانهای بلند منزل : ساختمانهای بلند منزل درین سروی به ساختمانهای اطلاق میشود که دو طبقه و یا بیشتر از دوطبقه باشد.     

نوع ساختمان : ساختمان تحت پرسش چه نوع ساختمان است یعنی یک ساختمان رهایشی است مکتب است و یا  شفاخانه

اسلاید ۵ :

واحد احصائیوی

واحد احصائیوی درین سروی ساختمانهای بلند منزل تکمیل شده و تحت کار بود.                                           

طوریکه ارقام نشان میدهددرین سروی ۶۸۱ ساختمان تکمیل شده و ۴۲۲ ساختمان تحت کار سروی شد .                                                            

اسلاید ۶ :

نتایج سروی

در سروی مورد نظر معلومات در مورد تعداد مجموعی ساختمانهای بلند منزل به تفکیک نوع ساختمان (ساختمان دولتی و یاشخصی) به تفریق نواحی جمع اوری گردیده است طوریکه ارقام نشان میدهد از سال ۱۳۸۱الی ۱۳۸۶ مجموعا (۱۱۰۳) ساختمان بلند منزل در نواحی (۱۷) گانه شهر کابل اعمار گردیده که از جمله (۲۶) ساختمان که(۱۱%) مجموع ساختمانهای بلند منزل میباشد دولتی و(۹۷۷) ساختمان که ( ۸۹%)  فیصد ساختمانهای مجموعی را احتوا میکند ساختمانهای شخصی است.

اسلاید ۷ :

سهو لت ها برای معلولین و معیوبین

از مجموع ۱۱۰۳ ساختمان بلند منزل صرف در۱۹۵ ساختمان که  ۱۷٫۷ % مجموع ساختمانهای بلند منزل را تشکیل میدهد سهولت لفت  زینه های برقی و زینه های مایل  برای معلولین را در نظر گرفته است که از جمله ۷ ساختمان دارای زینه های برقی ۵۶ ساختمان دارای زینه های مایل برای معلولین و معیوبین و ۱۳۲ ساختمان دارای سهولت  لفت بوده است.

 

 

اسلاید ۸ :

تعداد ساختمانهای بلند منزل به تفکیک نواحی و طبقات

 طوریکه از مـــطالعه جــــداول بر می اید از مــــجموع ساختمانهای تحت پوشش به تعداد (۴۵۸)ســاختمان دو طبقه به تعداد(۲۳۹)ساختمان سه طبقه به تــــعداد (۱۳۱)ساختمان چهار طبقه و به تــعداد ( ۲۷۵) ساختمان پنج طبقه و بیشتر از اعمار گردیده است  .                                                                                                                                               

 

اسلاید ۹ :

امکانات تنویر و تسخین

تنویر :                                                                

(۷۵۷) ساختمان ازجنراتور غرض تامین برق و (۳۴۶) ساختمان از برق ابی استفاده می نمودند .                 

تسخین :                                                               

در( ۷۳) ساختمان سیستم مرکز گرمی نفتی در  (۱۴۵) ساختمان سیستم مرکز گرمی برقی نصب گردیده است .                     

همچنان نظر به ارقام جمع اوری شده در (۳۲۱)ساختمان   جدیدالاعمار سهولت ایر کاندیشن یا تصفیه هوا در نظر گرفته  شده بود                                                                  

اسلاید ۱۰ :

سایر امکانات ساختمان

درین سروی سایر امکانات ساختمان هم مورد پرسش قرارگرفته مثلا مجموعادر۱۷ ناحیه شهر کابل (۸۱۱)

ساختمان دارای سهولت پارکنگ وسایط (۹۲۵) ساختمان دارای سهولت چاه عمیق  و (۹۰۵) ساختمان ذخیره اب دارد  .

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 12 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد