دانلود پاورپوینت سیستم پاداش و جبران خدمت

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سیستم پاداش و جبران خدمت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سیستم پاداش و جبران خدمت قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

سیستم پاداش و جبران خدمت
Compensation System `

l

l

lسیستمی است به منظور ایجاد شرایطی که هر یک از کارکنان متناسب با کمیت و کیفیت کاری که انجام می دهند پاداش در یافت کنند.

l

lاگر خدمات کارکنان در حد مورد انتظار باشد به صورت حقوق و دستمزد و اگر فراتر از سطح مورد انتظار باشد به صورت پاداش  جبران می شود

l

اسلاید ۲ :

زمان استفاده از پرداخت های تشویقی

l

lزمانی که تلاش سبب بهبود عملکرد گردد

lوقتی که کار منظم و با سرعت و کیفت مناسب انجام شود

lوقتی که در جهت اجرای بهتر استراتژی های سازمان گردد

lاستانداردهای سازمان را بهبود بخشد

lمورد اعتماد کارکنان باشد

lسبب تکرار رفتار با پیامد مطلوب گردد

lسبب یادگیری کارکنان از رفتار مناسب شود

l 

اسلاید ۳ :

ادامه جبران خدمات

در نگرش نوین به مدیریت نیروی انسانی

جبران خدمات تنها از طریق پرداخت حقوق یا دستمزد و مزایای پولی انجام نمی

 پذیرد بلکه میزان کیفیت زندگی کاری (Quality of work life) که شامل

مزایای غیر مستقیم مالی و مزایای غیر مالی است مورد توجه قرار میگیرد

اسلاید ۴ :

ادامه چالشهای منابع انسانی

چالشهای فردی

l    مسئولیت اجتمائی

l    ترک خدمت اختیاری

l   عدم امنیت شغلی

l   تطبیق فرد با شغل

l   بهره و ری

l   کیفیت زندگی کاری

l

اسلاید ۵ :

سلامت سازمانی

سازمان سالم سازمانی است که میزان افسردگی , نا رضایتی ,

 کم تحرکی و فشار روانی کارکنان را به حد اقل ممکن برساند

l

l

lسلامت سازمانی با سه مجموعه به شرح زیر ارتباط دارد:

فشار روانی (استرس)

بهداشت روانی

اخلاق

اسلاید ۶ :

عوامل موثر در ایجاد استرس در محیط کار

نبود باز خور

کمبود اطلاعات در مورد اینده سازمان و مسیر شغلی

نا مشخص بودن انتظارات

فقدان تنوع

حجم کار بیش از حد توان

حجم کار کم

نبود وسائل مناسب برای انجام کار

 

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 29 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد