بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 

 • دومین نسل از سیستم های اطلاعاتی است که در اواخر دهه 1960 با رشد تکنولوژی پایگاه داده ها توسط IBM طراحي گردید. این سیستم ، پشتیبانی از مدیران سازمان در سطوح میانی وعالی را بعهده دارد ومتشکل از دویا چند سیستم TPS است که اطلاعات مورد نیاز مدیران را در قالب گزارشات ترکیبی ارائه می نماید بهمین دلیل به آن سیستم گزارشات مدیریت نیز اطلاق می گردد.
 • گزارشات ترکیبی ، گزارشاتی هستند که شامل اطلاعات در دو یا چند زمینه از حیطه های وظیفه ای سازمان می باشند. مانند: گزارشاتی که نشاندهنده میزان تولید واقعی، پیش بینی تولید ، میزان فروش پیش بینی و واقعی و ...است چنین گزارشاتی ميتواند بمنظور برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و کنترل عملیات بکار گرفته شود.

اسلاید 2 :

سیستمهای پردازش عملیات TPS  در هر یک از زمینه های خاص عملیات طراحی و گزارشهای خاص آن عملیات را ارائه می کنند ولی نیاز مدیران سطوح میانی به گزارشهای ترکیبی از زمینه های عملیات مختلف ضرورت طراحی چنین سیستمی را مطرح کرد

 

اسلاید 3 :

 

 • وظایف برنامه ریزی، کنترل، و تصمیم گیری در سطح مدیران میانی را از طریق تأمین گزارشات از عملکرد جاری و گذشته سازمان پشتیبانی می کند.
 • اطلاعات ورودی: داده های خلاصه عملیات، داده حجیم، مدلهای ساده
 • پردازش: مدلهای ساده، تحلیلهای ساده
 • اطلاعات خروجی: گزارشات ثابت، گزارشات خلاصه و موارد خاص
 • کاربران: مدیران رده میانی

اسلاید 4 :

 • یک سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیران سازمان را با اطلاعات و ایجاد بازخوردهای روزانه پشتیبانی می کند تا تصمیمات موثرتر بگیرند
 • خروجی این سیستم یا گزارشها از طریق تجمع داده های سیستمهای پردازش عملیات حاصل می شود.
 • هر یک از سیستمهای اطلاعات مجموعه یکپارچه از زیر سیستم ها هستند، که معمولا در امتداد خطوط عملیات در سازمان یافته است

اسلاید 5 :

Scheduled reports گزارشهای زمان بندی شده                             

این گزارشها براساس جدول زمانی صادر می شوند مانند روزانه، ماهانه و ...

Key-indicator report  گزارشهای کلیدی                                     

خلاصه اتفاقات مهم در روز گذشته که در ابتدای روز بعد برای مدیریت در دسترس است

Demand reportگزارشهای خواسته شده                                       

این گزارشها به خواست مدیر در اختبار وی قرار می گیرند

Exception report گزارشهای خاص                                            

به صورت خودکار در مواقعی که سازمان با یک پدیده استثنایی در ارتباط است تولید می شوند

اسلاید 6 :

1-  گزارش ها را با فرمتهای ثابت و استاندارد تهیه می کند

2- از داده های داخلی ذخیره  شده در سیستم کامپیوتری استفاده می کند

3- امکان ایجاد گزارشهای سفارشی برای کاربران وجود دارد

4- نیاز به درخواست رسمی از سوی کاربران دارد

اسلاید 7 :

 • گاهی مواقع برنامه MIS داده های TPS را مستقیما نمی خواند، بلکه از بین آن ها، داده هایی را انتخاب و در یک پایگاه داده ذخیره می کند. زیرا:

1- ایجاد امنیت برای داد های اصلی TPS

2- انتقال داده ها از یک کامپیوتر بر روی کامپیوتر دیگر (وقتی TPS و MIS بر روی دو کامپیوتر مجزا نصب شده اند)

3- ادغام داده ها به طوریکه پردازش و کارایی افزایش یابد

4- MIS با این کار می تواند یک کپی از داده ها را برای خود ذخیره کند

اسلاید 8 :

 • برنامه استراتژِیک و سیاستهای شرکت
 • TPS ها
 • منابع خارجی:

1- رقابت

2- بازار

اسلاید 9 :

خروجی ها و خرده سیستمهای MIS بازاریابی

گزارشها و خرده سیستمهای :

 • تحقیقات بازار
 • توسعه محصول
 • تبلیغات
 • فیمت گذاری

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید