دانلود پاورپوینت شیمی عمومی ۱

PowerPoint قابل ویرایش
349 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شیمی عمومی ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شیمی عمومی ۱ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

پرتو کاتدی ،پرتو مثبت ، تابشهای الکترومغناطیسی ، نظریه های کوانتومی ، طیف گسیلی(نشری) هیدروژن،

 

مدل اتمی بور ، ماهیت دوگانه الکترون ، معادلعه شرودینگر ، اعداد کوانتومی.

 

جدول تناوبی ، الکترون خواهی، الکترونگاتیوی، بار الکترون ، ساختار اتم ، ایزوتوپ و ایزوبار.

 

اسلاید ۲ :

تاریخچه اتم

 

– توجه به ایده اتم و پیدایش آن

– ایده اولیه یونانیان قدیم(B.C 400)

– کوچکترین جزء هر عنصر که تمام ویژگیهای آن را داراست.

اسلاید ۳ :

– تمامی اجسام از چهار عنصر ساخته شده اند

-آتش- گرمی

-هوا– سبکی

– خاک- سردی

– آب- رطوبت

-با آمیختن این عناصر به نسبتهای گوناگون ، تمامی

 اجسام حاصل می شوند.

اسلاید ۴ :

١)ماده از ذره های تجزیه نا پذیری به نام اتم ساخته شده است

٢) همه ی اتم های یک عنصر مشابه یکدیگرند.

٣ )اتم ها نه به وجود می آیند و نه از بین می روند.

۴)همه ی اتم های یک عنصر جرم یکسان و خواص شیمیایی مشابه ای دارند.

۵)اتم ها به هم متصل می شوند و مولکول ها را به وجود می آورند.

۶) در هر مولکول همواره نوع و تعداد نسبی اتم های سازنده ی آن یکسان است.

۷) واکنش های شیمیایی شامل جابه جایی اتم ها یا تغییردر شیوه ی اتصال آن ها در مولکول ها است. در این واکنش ها اتم ها خود تغییری نمی کنند.

 

اسلاید ۵ :

آزمایشهای لوله اشعه کاتدی را اصلاح و نسبت بار به جرم این ذرات (الکترونها) را با قرار دادن و انحراف آنها در میدانهای الکتریکی و مغناطیسی تعیین نمود.

                    evH= eE →     v = E/H           

F = evH = mv2/r  →r = mv/eH                    

                                                  e/m = E/rH2

اسلاید ۶ :

با طراحی لوله کاتدی و انجام آزمایشات تامسون  وجود ذرات ریز اتمی اثبات گردید.

 

اگر لوله کاتدی به اندازه کافی تخلیه گردد، جریان الکتریسیته از طرف کاتد به طرف آند  بصورت جریانی از الکترونها بر قرار می شود.

 

جریان حاصل از کاتد ،هم توسط میدان الکتریکی و هم توسط میدان مغناطیسی منحرف می شود.

اسلاید ۷ :

براساس این ویژگیها تامسون نشان داد که اشعه کاتدی جریانی از ذرات باردار منفی است و او این ذرات را الکترون نامید.

 

تامسون توانست نسبت بار به جرم الکترون را به دست آورد.

m/e = 5/69* 10 -9  g/coul               

نسبت  m/e مستقل از نوع گاز داخل لوله بوده و ثابت است، این واقعیت نشان می دهد که الکترون یک ذره بنیادی و مشترک درتمام  اتمهاست.

اسلاید ۸ :

رادفور در سال ۱۹۲۰ پیشنهاد کرد که برای توزیع جرم کل اتم باید ذره بدون بار الکتریکی در هسته وجود داشته باشد.شناسایی نوترون به دلیل اینکه بار الکتریکی نداشت و نیزبدست آوردن پارمترهای آن بسیار مشکل بود.در سال ۱۹۳۲  جیمز چادویک وجود این ذرات را اثبات کرد و آن را نوترون(به معنی خنثی) نامید.او همچنین جرم نوترون را براساس بعضی از واکنش های هسته ای که مولد نوترون هستند بدست آورد و برابر  ۲۴-۱۰ ۱/۶۷۴۹* است.

 

اسلاید ۹ :

– A عدد جرمی

– Z عدد اتمی

تعداد پروتونها Z =

 

تعداد پروتونها+ تعداد نوترونهاA =

 

در یک اتم خنثی تعداد پروتونها برابر تعداد الکترونهاست.

 

 

اسلاید ۱۰ :

بمباران قطعه کوچک و نازکی از طلا با باریکه ای از ذرات آلفا.

 

نشان دادن میزان پراکندگی ذرات توسط صفحه فلوئورسان سولفید روی.

 

اغلب ذرات آلفا ،بدون تغییر و پراکنده شدن ،از صفحه نازک طلا عبور کرده و فقط تعداد کمی با انحراف زیاد از  هسته عبور کرده یا بطور کامل می گردند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 349 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد