بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

nتوق

Xanthium strumarium

Common cocklebur (Heart leaf cocklebur)

علف هرزي يكساله و از خانواده Asteraceae كه از طريق بذر توليد مثل مي كند،داراي ريشه هاي زيرزميني و منشعب بوده و كل گياه ظاهري پشم آلود دارد.ساقه هاي گياه بالارونده و منشعب و شياردار و زبر مي باشند. برگهاي اين گياه متناوب بوده مثلثي تا قلبي شكل است،هر دو طرف برگ زبر است،برگ داراي دمبرگ طويل است.گلها كوچك و داراي گلهاي نر و ماده مجزا از يكديگر مي باشند.كپسول بذر چوبي است. داراي تعداد زيادي زوائد قلاب مانند روي كپسول است و در انتهاي كپسول بذر دو زوائد خارمانند ديده ميشود.درهر كپسول دو حجره وجود دارد كه محتوي بذرهاي قهوه اي رنگ تيره،استوانه اي شكل و مسطح و نوك تيز مي باشند.

اسلاید 2 :

nتوق ماده Hydroquinone تولید می کند که باعث نفری و تورم کبد در دام می شود.

توق از علفهاي هرز مزارع توتون،چغندرقند، پنبه، ذرت، گندم،جو، نيشكر،باغهاي ميوه، سبزي وصيفي واراضي باير است.

اسلاید 3 :

nعلف هرز تلخه                           (Acroptilon repens(L) DC) كه نام انگليسي آن Russian Knapweed است، گياهي چند ساله از خانواده كاسني بوده كه ساير نام هاي لاتين آن Centaurea repens و
 Centaurea picris مي باشد. نام هاي خارجي آن Mountani Bluet و Turkestan Thistle و Hardhead Thistle  و Creeping Thistle بوده و در زبان فارسي به تلخه، تلخه گيجه، و تلخه دانه معرفو مي باشد. تلخه در گذشته (و حتي گاهي اوقات در حال حاضر) براساس طبقه بندي امريكاي شمالي Centaurea repens ناميده مي شد. البته اين گياه خصوصيات عمومي مشتركي با جنس Centaurea  ندارد و در جنس Acroptilon قرار مي گيرد.

اسلاید 4 :

nنام جنس Acroptilon كه به معني نوك پر مانند است،‌بدليل موهاي ريز و پر مانندي است كه در نوك براكته هاي كلاپرك گل وجود دارد. لقب repens براي اين گونه نيز به رشد خزنده ربشه هاي آن مربوط مي شود.

اسلاید 5 :

   كاهوك

nLactucaserriola

n   Prickly lettuce

n كاهو خاردا ر

nگياهي است يكساله زمستانه يا دو ساله، به صورت ايستا با ارتفاع 30 تا 180 سانتي متر كه توسط بذر تكثير مي شود. داراي ساقه هاي نسبتا"" سخت و تو خالي، در بخش بالايي منشعب، به رنگ سفيد متمايل به قرمز و رگه دار. برگها نسبتا"" بزرگ، به رنگ سبز متمايل به آبي، رگبرگ ا

اسلاید 6 :

nخار زن بابا

nOnopordonacanthium

nScotch thistle

nگياهي است يكساله يا دوساله، با ارتفاع 30 تا 200 سانتي متر كه توسط بذر تكثير مي شود. داراي ساقه اصلي طويل و قوي با انشعابات متعدد، حاوي كركهاي متراكم متمايل به خاكستري. داراي برگهاي طويل، كشيده و سرنيزه اي با حاشيه اي بريده بريده و منتهي به خارهايي تيز. گ

اسلاید 7 :

nشير تيغي

nSonchusoleraceus

nSmooth sowthistle

nگياهي است يكساله بهاره، بصورت ايستا، با ارتفاع 30 تا 100 سانتي متر كه توسط بذر تكثير مي شود. داراي ساقه هاي تو خالي صاف و معمولا"" منشعب است. برگهاي پائيني دمبرگدار و داراي بريدگيهاي عميق و برگهاي بالايي ساقه آغوش با حاشيه دندانه دار يا خاردار مي باشد. گل

اسلاید 8 :

nشنگ

nTragopogon major

nYellow goatsbeard

nگياهي است دو ساله يا دائمي به ارتفاع 30 تا 90 سانتي متر كه توسط بذر تكثير مي شود. داراي ساقه هاي صاف، منشعب و حاوي شيرابه سفيد است. برگها به رنگ سبز روشن، باريك و كشيده با حاشيه موج دار و كركدار است.گل آذين بصورت منفرد در انتهاي شاخه ها،گلها زبانه اي به

اسلاید 9 :

nخار ايتاليايي (تاتاري)

nCarduuspycnocephalus

nPlumeless Thistle

nگياهي است علفي يكساله بصورت ايستاده با ارتفاع 60 تا 80 سانتي متر. داراي ساقه هاي منشعب و پوشيده از پره هاي تيغ دار در 3 رديف طولي. برگها معمولاً راست يا گاهي خميده به سمت پشت، مجهز به تيغهاي بلند با لكه هاي سفيد و مشخص در امتداد رگبرگ اصلي. گل آذين بصورت

اسلاید 10 :

nگلرنگ وحشي

nCarthamusoxyacantha

nwild safflower

nگياهي است يكساله، با ارتفاع20 تا 90 سانتي متر كه توسط بذر تكثير مي شود. داراي ساقه هاي منشعب، سفيد رنگ و حاوي كركهاي پراكنده است. برگهاي قاعده اي بصورت روزت، داراي بريدگيهاي عميق و منتهي به خار و برگهاي ساقه اي بدون دمبرگ، نيمه ساقه آغوش و داراي خارهاي ت

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید