بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

100   ميليارد  سلول

25  سلول در يك نقطه

طول همه سلولهاي مغز در كنار همديگر به اندازه  صدها  كيلومتر است

در هر ثانيه 2 هزار سلول مغزي در جنين توليد مي شود.

بعد از تولد تا  25  سالگي هر روز  12  ميليون سلول مغزي از بين مي روند. (5/4  مليارد سلول در سال)

98  درصد سلولهاي مغزي تا پايان عمر باقي مي مانند.

اسلاید 2 :

رنه دكارت فيلسوف فرانسوي

متوجه چيزهايي شد كه در ذهن او وجود دارد و به طور ناخودآگاه بر درك و فهم او از جهان و اقدامات و افعال او تاثير گذار است و رفتار او را هدايت مي كند ولي صحت آنها جاي شك دارد و نميداند كي؟  چطور و به چه دليل؟ در ذهن او ايجاد شده اند.

او تصميم گرفت ذهن خود را تخليه كند.

باورهاي غلط را كنار بگذارد.

بقيه را تقويت ، اصلاح و يا تكميل نمايد.

اسلاید 3 :

قالبهای ذهنی

مفروضات پايه و حک شده در ذهن

اعتقادات عمومی یا برداشتهای کلی که به مثابه عينکهايی هستند که تمام توجه، عقل، منطق و درک انسان  و  سرنوشت دنيا و آخرت او را می سازند.

اسلاید 4 :

چرا اطلاعات وارد قالب قبلی می شود؟

راز کار مغز بر الگوسازی و بکارگيری الگوها به صورت خودکار است. 

برای اینکه پديده ها را سریع تشخیص داده، درک کنيم و تصميم مناسب بگيريم

تشخيص و تفکيک صدای زنگ تلفن از صدای زنگ

ذهن الگو می سازد تا اطلاعات ورودی را سريع شناسايی، دسته بندی، حفظ و منتقل کند تا مجبور به بررسی نباشد.

اسلاید 5 :

مغز انسان . . .

هرگاه بتواند ما را می فريبد

اسلاید 6 :

قالب هاي منفي:

بدون آگاهي، تعمق و تفكر در ذهن ايجادشده

نمي دانيم چه زمان؟ به چه دليل؟  و چطور؟ درباره موضوعي به چنين عقيده يا برداشتي رسيده ايم .

اگر اطلاع داشته باشيم اگر چه منفي باشد ولي تفكر كليشه اي و قالبي نيست .

گره زدن دست

انسان افكار و رفتاري دارد كه خودش از آن بي خبر است.

اسلاید 7 :

مراقب باشيد!!!

وقتی به محل کار روزانه خود می رويد الگوهای ذهنی معمول سراغتان می آيند همين طور هنگام نماز!

اسلاید 8 :

همانطور که در کودکی با گفتن چرا اطلاعات زیادی دریافت کرده ایم و ذهن قالب گرفته است، امروز و در بزرگسالی باید یاد بگیریم که چگونه فرضیات و بدیهیات قبلی را زیر سوال ببریم. 

اسلاید 9 :

در سازمان خلاق هرگز ”هرگز“ نمی شنوید، و نمی شود را به ”نه می شود“ تبدیل کرده اند.

اسلاید 10 :

توبرگ به آب اندازكوچك مشمار آن را

شايد كه نجات افتد زنبور غريقي را

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید