دانلود پاورپوینت پروژه نقد بنای فرهنگی ( کتاب خانه کن خینستار)

PowerPoint قابل ویرایش
56 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت پروژه نقد بنای فرهنگی ( کتاب خانه کن خینستار) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت پروژه نقد بنای فرهنگی ( کتاب خانه کن خینستار) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

بیوگرافی بنا

nکتابخانه کن خینستار

n       کتابخانه درفضای باز محوطه خانه روستایی کن خینستا ر واقع شده خانه ای که امروز به عنوان مرکز خدمات عمومی شهرداری از جمله کتابخانه از ان استفاده می شود نه تنها خود این خانه ساختمانی با ارزش و در خور نگهداری است بلکه باغ پیرامون و فضای سبزآن با درختان چندین سا له هم برای شهر ا رزشی نمادین دارد  . مشکل ا ساسی این پروژه قرار دادن ساختمانی جدید با وسعتی حدودm2 1000 در این محوطه بود که طبق خواسته شهرداری می باید ورودی مشترکی با خانه ی روستایی داشته باشد و بنابراین در همان امتداد قرار گیرد در غرب خانه روستایی که شیب زمین تند تر است چند ساختمان متصل به خانه اصلی ساخته شده اند که ارزش زیادی ندارد و زمین انها می توانست بخشی از طرح کتابخانه را در خود جای دهد و در عین حا ل فضای ارتباط دهنده بین خانه وستایی و ساختمان جدیدباشد

اسلاید ۲ :

n

nاز طرف دیگر باغ شمالی خانه که در ادامه ساختمان های ا لحاقی است به دلیل شیب زمین و کمبود نورآفتاب استفاده چندانی ندا رد این باغ که درختانی بلند از جمله یک سرو چند کاج و نخل دارد کمتر ا ز باغ جنوبی مورد استفاده قرار گرفته حد فاصل این باغ با خیابان بوناویستا یک دیوار موج داری کشیده شده که به اندازه خود خانه در نمای کلی مجموعه اهمیت دا رد

nدر ساخت و سازهای محوطه باغ درختهای بزرگ تر حفظ خواهد شد ( ساختمان های در سایه انها قرار می گیرند ) همچنین موحطه و نمای خیا بان بوناوستا تا خانه روستایی حفظ می شوند و بعد از آ ن حد ساختمان جدید به عنوان  ا دا مه حصار موجود تلقی شده و هنگامی که به مسیر پر شیب منتهی به خیابان می رسد چشم اندازی را ا زخیابان به طرف کتابخانه و باغ تشکیل می دهد که تا کنون وجود نداشته در جستجوی ارتباطی عمیق و گسترده با درختان بزرگ شمال کتابخانه را از طرف باغ  سرسرا یی شیشه ای تشکیل می دهد  و از نظر فرم هم عناصر سبک تری که ا ز نمای محکم و یکپا رچه خانه روستایی فاصله می گیرند به کار گرفته شده که نشان دهنده فرم ترکیبی این بناست .

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 56 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد