بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

خانه های تاریخی تبریز
-خانه گنجه ای زاده،اوائل قاجارو پهلوی اول


خانه گنجه ای زاده نیز از بناهای تاریخی شهر است که از دو قسمت به شکل حرف (دال) ساخته شده است این خانه ترکیبی از معماری سبک قاجار و پهلوی است.

اسلاید 2 :

خانه های تاریخی تبریز
- خانه گنجه ای زاده،قاجار و پهلوی اول

معماری خانه

استفاده از زاویه های تیز در ساخت خانه گنجه ای زاده و پنجره های مستطیل شکل بدون خمیدگی های معمول بناهای ایرانی در ساختمان این بنا شاهد زتده آغاز معماری مدرن و فاصله گرفتن از معماری سنتی ایران در تبریز است.

اسلاید 3 :

خانه های تاریخی تبریز
خانه گنجه ای زاده،قاجار و پهلوی اول


معماری خانه

از خصوصیات بارز این بنا پلانهای معماری،ترکیب دو بخش مجموعه،ایوانها، راه پله های دو طرفه و کاربرد مطلوب آجر است.

اسلاید 4 :

خانه های تاریخی تبریز
-خانه گنجه ای زاده،قاجار و پهلوی اول

معماری خانه
 

هسته اصلی این ساختمان اتاق طنبی است که در طرفین آن راهروهای ورودی و در جانبین آن اتاق های جانبی گوشوار قرار گرفته است از پیش آمدگی اتاق های گوشوار به عنوان ایوان ستونداری استفاده شده است. ایوان شامل 5 دهنه می باشد که با قوس های نیم دایره پوشش شده است.

اسلاید 5 :

خانه های تاریخی تبریز
-خانه مجتهدی،اواسط قاجاروپهلوی اول

ورودی جنوبی از یک هشتی وارد حیاط جنوبی و بنای بیرونی می شود و ورودی دیگر از کوچه ای در غرب مجموعه به اندرونی می رسد. این ورودی از طریق یک هشتی به زیرزمین بخش غربی و از آنجا به کمک یک راهرو به هر دو حیاط متصل می شود.ورودی دیگری هم در شمال بنا وجود دارد.
بنای شمالی دو طبقه بوده و ظاهرا فقط در زیر طنبی زیرزمین وجود داشته است.اما در بنای جنوبی همه ی بخش ها زیر زمین دارند و فقط طنبی یک طبقه است و در راهروهای کناری که به گوشواره ها منتهی می شوند این بخش دو طبقه می شود.

اسلاید 6 :

 خانه های تاریخی تبریز
خانه مجتهدی، اواسط قاجار و پهلوی اول

تزئینات خانه
همه بناهای این مجموعه تزئینات آجرکاری در قاب های دور پنجره و درها دارند. در بخش هایی از آجرکاری بندهای برجسته استفاده شده است. تزئینات فلزی نرده ها، تزئینات گچی سرستون ها و پنجره های ساختمان بسیار زیبا ساخته شده اند.
 از تزئینات دیگر این بنا نقاشی های دیواری در طنبی ساختمان شمالی و اتاق گوشواره ی ساختمان جنوبی هستند و همچنین شومینه های بسیار زیبای ساخته شده است.

اسلاید 7 :

خانه های تاریخی تبریز
-خانه قدکی،اواخرقاجار و پهلوی اول

تزئینات خانه
ظرافت پنجره های ارسی مشجر،آینه کاری و
گچ بری سقف ایوان و تنوع کاربری های آجری
و نقش طرح های زیبا بر دیوار آجری،قرینه-
سازی فضای سبز دو طرف حوض حیاط بنا و
ستون های پیچی و رف بندی اتاق از جمله
ویژگی های بارز خانه قدکی است و سر ستون های
زیباو طاق های متقارن آن تصویر زیبا از ساختمان
-سازی عصر قاجار را به نمایش می گذارد.


 

اسلاید 8 :

خانه های تاریخی تبریز
-خانه قدکی،اواخر قاجار و پهلوی اول

به عقیده کارشناسان این بنا یکی از بهترین نمونه های معماری ایرانی برای سکونت در اقلیمی با شرایط آذربایجان محسوب می شود.

اسلاید 9 :

خانه های تاریخی تبریز
-خانه شربت اوغلی،اواخرقاجاروپهلوی اول

معماری خانه

ساختمان با بیش از 1600 متر مربع عرصه،دو طبقه و دارای اندرونی و بیرونی است.اندرونی شامل حیاطی است به ابعاد 9/60 در 31/60 متر که از کوچه شمالی به آن وارد می شوند. از ورودی وارد هشتی شده و از آن با دالان طویلی مارا به حیاط باغچه ی بیرون هدایت می کند.

اسلاید 10 :

خانه های تاریخی تبریز
-خانه شربت اوغلی
اواخر قاجار و پهلوی اول


تزئینات خانه

فرم سر در و گچ بری و قاب بندی گچی و آجری،رفعت ستون ها و نمای سفید یکدست و نمای پر کار آجری ضلع شرقی از مهم ترین عوامل تزئینی آن می باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید