روش های اجرایی در ساماندهی امور اموال و جمع داری اموال

Word قابل ویرایش
9 صفحه
0 تومان
رایگان – خرید و دانلود

مقدمه:
یکی از مواردی که در هر سازمانی مورد توجه و اهمیت می باشد اموال و دارایی هایی می باشد که در آن سازمان به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف سازمانی مورد استفاده کارکنان قرار می گیرد.
لذا از آنجاییکه اغلب افرادی که به عنوان کارمند ، در یک سازمان مشغول به کار می شوند، آموزش های لازم در خصوص میزان اهمیت نسبت به اموالی که در اختیارشان قرار گرفته است و یا آگاهی لازم از نحوه نگهداری و استفاده صحیح از این دارایی ها، را کسب نکرده اند، استهلاک این اموال بسیار سریعتر از حالت استاندارد آن صورت می گیرد و این امر باعث ایجاد خسارات مالی و فنی به ساختار سازمان می شود.
لذا دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی با توجه به لزوم ارائه آموزش های لازم جهت آگاه سازی کارکنان نسبت به ساماندهی امور اموال و دارایی های قسمت های مختلف در دانشگاه آزاد اسلامی و آموزش نحوه جمع داری اموال اقدام به تدوین و ارائه دفترچه برنامه درسی مذکور نموده است./

دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی

اهداف دوره :
از شرکت کنندگان انتظار می رود بعد از اتمام دوره:
۱- به فرایند تحصیل دارایی پی ببرند.
۲-ارزش معنوی دارایی را بدانند.
۳- در حفظ اموال کوشا بشوند.
۴-به زیردستان و همکاران دیگر نگهداری از اموال را بیاموزند.
۵-از روش های ساماندهی اموال اطلاعا یابند.
۶-اصول مربوط به جمع داری اموال رابیاموزند.

شرایط شرکت کنندگان:
– کارکنان رسمی ، تمام وقت و قراردادی حوزه اداری- مالی دانشگاه آزاد اسلامی

معیارهای ارزشیابی
– حضور منظم و مستمر در طول دوره
-مشارکت در فعالیت های کلاسی
– انجام آزمون کتبی در پایان دوره

مدت دوره :
۱۶ ساعت معادل یک واحد درسی

عنوان و سرفصل مطالب
بخش اول – کلیات
-مفاهیم و تعاریف اموال
-شناخت اموال
-طبقه بندی اموال
-دفاتر و حسابها
-ثبت اموال
-سیستم های کنترل
-شناسنامه برای اموال مهم
– اداره امور اموال ودارایی های ثابت
– کلیاتی در خصوص سازمان دارای اموال
– ارزش اموال و لزوم نگهداری اموال
– مبانی حقوقی اموال و انواع آن
– انواع مال
-انواع مال منقول و غیر منقول
– آشنایی با روش های محاسبه استهلاک اموال
بخش دوم- هزینه ها
– تعریف هزینه ها
– هزینه های جاری
-هزینه های سرمایه ای
-سایر هزینه ها

بخش سوم – دارایی ها
-تعریف دارایی
-معرفی انواع دارایی
– تعریف دارایی های منقول
-تعریف دارایی های غیر منقول

بخش چهارم – راه تحصیل دارایی
-خرید(تدارکات)
-پرداخت ها(مالی)
-تحویل(انبار)

بخش پنجم – استهلاکات
– علل استهلاک گیری دارایی
– تعریف استهلاک
– انواع استهلاک

بخش ششم-اسقاط
-تعریف اسقاط
-بررسی علل اسقاط دارایی

بخش هفتم-فروش یا واگذاری

-علل فروش یا واگذاری
-فرایند خروج دارایی
-کنار گذاری اموال

منابع :

۱-نشریه شماره ۴۲ سازمان حسابرسی
۲-نشریه شماره ۹۰ سازمان حسابرسی
۳-حسابداری دارایی های نامشهور،سازمان حسابرسی‌
۴-اصول پذیرفته شده حسابداری، سازمان حسابرسی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 0 تومان در 9 صفحه
رایگان – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد