مقاله اثرگذاری و نقش احساس در فرایند طراحی محصول درآمدی بر روش شناسی مهندسی کانسی

word قابل ویرایش
21 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

اثرگذاری و نقش احساس در فرایند طراحی محصول درآمدی بر روش شناسی مهندسی کانسی

چکیده : امروزه محصولات و تولیدات نیازمند در نظر گرفتن عواطف و احساسات حقیقی درونی کاربران هستند تا خریداران بتوانند تفاوت هر محصول را از محصول دیگر تشخیص داده و با خرید آن رضایت مندی خود را نشان دهند. مهندسی کانسی به عنوان یک تکنولوژی نوین ارگونومی مشتری مدار (مصرف کننده گرا) بر مبنای علوم مختلف و کامپیوتر برای توسعه محصولات جدید شکل گرفته است . این تکنولوژی به صورت “انتقال احساس و تصور مشتری یا همان مصرف کننده نسبت به یک محصول به عناصر طراحی ” تعریف شده است .
احساسات نهایی به عنوان داده های ورودی سنجیده شده ، متعادل و تجزیه و تحلیل شده و نهایتا توسط مهندسی کانسی پردازش می شوند تا با کلیه اطلاعات بدست آمده نحوه ی ارتباط احساس روانشناسانه با محصول حاصل شود و به عبارتی طراحان را قادر کند که تصورات و احساسات مصرف کننده و مشتریان را در محصول جدید پیاده کنند. مهندسی کانسی این امکان و شرایط را برای طراحان فراهم می کند که قبل از ورود محصول به بازار، طراحی خود را مورد ارزیابی قرار دهند. این مقاله توضیح روش شناسی مهندسی کانسی ، مفهوم و نحوه ی بکارگیری آن و همچنین به نقش احساس و عواطف در طراحی می پردازد.
واژه های کلیدی : مهندسی کانسی ، احساس و عواطف ، روش شناسی ، طراحی محصول ، ارگونومی

۱. مقدمه
طراحی و توسعه ی محصولات جدید همواره چالشی برای شرکت ها در رابطه با بازارشان بوده است . بخصوص امروزه جهانی سازی و توسعه بر پایه ی فناوری و فشار اقتصادی -رقابتی در بازارهای بین المللی در حال افزایش می باشد [۱]. در دو سه دهه اخیر شرکت های متعددی حجم زیادی از محصولات را تولید کرده و مردم هم آن محصولات را خریده اند. طراحان و تولید کنندگان ، محصولات را با فکر، نظر و سلیقه خود طراحی می کردند، و از طرفی هم استفاده گران بدون توجه به علائق شخصی مجبور به خرید آنها بودند.
رویکرد و سیاست خروج محصول ۱ به معنی تولید بر مبنای طرح شخصی تولید کننده ، بدون در نظر گرفتن علاقه مشتری به عنوان اصول راهبردی در تولید و ارائه محصولات آن زمان بوده است . اما نکته مهم اینجاست که در حال حاضر استفاده گران خیلی چیزها را در خانه خود دارند که دیگر آنها را نمی پسندند. در واقع محصولاتی که در زمان نه چندان دور نوظهور بودند اکنون به حد بلوغ و اشباع رسیده و فروش آنها مثل قبل فزاینده نیست . راه حل های تجربه شده ی موفق در زمان خود از جمله به روز رسانی یا کاهش قیمت ها جهت افزایش بازگشت سرمایه ، دیگر نمی تواند به تنهایی پاسخگو باشد [۲].
بدنبال شرایط جدید زندگی ، نوع تقاضا و توقعات مشتری کاملا دگرگون شده است . امروزه مشتری ها به سبب فناوری های جدید در انواع ارتباطات و کسب اطلاعات ، از هوش تخصصی بیشتری نسبت به گذشته برخوردار هستند. تعداد بی شماری از مردم مایلند ویژگی های فردی خود را همراه با منحصر به فرد بودن محصولشان به دیگران نشان دهند. در این وضعیت ، تولیدات انبوه باید بتواند با خواسته ها و نیازهای شخصی در باره ی سه ویژه گی مهم فرم ، طرح ، و کارکرد محصول قابل انطباق باشد. سیاست و رویکرد بازارگرا۲، نوع دیگری از برنامه ریزی و تدوین اصول راهبردی در تولید بر طبق نظر و تمایل مصرف کننده می باشد. چرا که امروزه مصرف کننده ها در انتخاب محصول با توجه به نیاز و تمایل خود بسیار دقیق و سخت گیرتر عمل می کنند. تولید کنندگان به این نتیجه رسیده اند که باید سیاست تولید خود را تغییر و به سمت مشتری محوری و مصرف کننده گرایی حرکت داده تا بتوانند در میدان رقابت در بازار باقی بمانند [۳].
با وجود توسعه ی طراحی ارگونومیکی ۳ در جهت ارتقاء توان مشتری بر درک ابزارهای تکنیکی به شیوه ای آسانتر، نهایتا مشتری ها تصمیم نهایی شان را بعضا ناآگاهانه و اصولا بر پایه ی عوامل ذهنی قرار می دهند. آنها محصولی را خریداری می کنند که در کل احساس بهتری نسبت به آن دارند و اغلب از توضیح علت آن در قالب کلمات ناتوان هستند. در همین راستا در طول سال های گذشته رشد فزاینده ای را می توان در حرفه ی طراحی صنعتی با در نظر گرفتن احساس و عاطفه مشاهده کرد [۴]. امروزه محصولات و تولیدات نیازمند در نظر گرفتن عواطف و احساسات حقیقی درونی کاربران هستند تا خریداران بتوانند تفاوت هر محصول را از محصول دیگر تشخیص داده و با خرید آن رضایت خود را نشان دهند [۲]. در نظر گرفتن همین ویژگی ( احساس ) در روند طراحی ، می تواند به یک پیشرفت چشمگیری در فروش اساسی محصولات منجر شود. این موضوع برای مدیران و برنامه ریزان شرکت های تولیدی کاملا مورد قبول واقع شده است . مدیران آگاه می دانند که برای باقی ماندن در بازار و توانایی حضور در عرصه رقابت محصولات مشابه که بسیاری از آنها تقریبا عملکرد یکسانی را ارائه می کنند باید به نیازها و خواسته های احساسی – عاطفی مشتری به عنوان بخش اصلی کیفیت توجه لازم را داشته باشند [۵]. این مسئله از مهم ترین عوامل تعیین خط مشی در روند طراحی محصول شناخته شده است . در شکل ۱ جایگاه ، اولویت و ترتیب اهمیت و اثرگذاری هر یک از سه عامل اصلی عملکرد، ارگونومی ، و زیبایی (احساس و عاطفه ) در ارزیابی کلی محصول و همچنین رابطه ی آنها با میزان رضایت مندی خریدار یا مصرف کننده ، در راستای برنامه ریزی و رویکرد جدید توسعه ی مداوم شرکت خودروسازی مزدا نشان داده شده است .
با یک مطالعه و بررسی دقیق بر روی محصولات موفق به خوبی می توان دریافت کرد که توجه طراحان حرفه ای امروزی ، فقط به ظواهر قابل دیدن یک محصول معطوف نگردیده است ، بلکه ویژگی های دیگری نیز در نظر گرفته شده است [۶]. چرا که اشیاء منفرد و مستقل دیده نمی شوند بلکه آنها در زمینه و محیط هم دیده می شوند، در دست قرار می گیرند، لمس می شوند و گاهی اوقات نیز شنیده یا حتی چشیده می شوند. هنگام خرید یک محصول مشتری احساس و تصوری روحی روانی پیرامون محصول دارد و اگر محصول مورد نظر انتظارات وی را برآورده نکند، تمایلی به خرید آن ندارد.
بنابراین اگر محصولات جدید خصوصیاتی منطبق بر احساسات و خواسته های آنان داشته باشند کالای جدید خریداری خواهد شد.

این نوع نگرش از طراحی ، حوزه ای را ارائه می کند که در آن علوم مختلفی نظیر طراحی ، مهندسی ، ریاضیات ، آمار مهندسی ، روان شناسی ، و هنر با یک هماهنگی منظم ضمن داشتن کاربردهای خاص خود در رسیدن به یک هدف مشخص بکار گرفته می شوند.
یک روش موفق ارائه شده در این حوزه ، مهندسی کانسی می باشد.
مقاله حاضر سعی دارد تا ضمن توضیح و بیان مفهوم کانسی ، روش شناسی مهندسی کانسی ، نحوه ی بکارگیری این تکنولوژی ، به نقش احساس و عواطف در فرایند طراحی بپردازد.
۲. تعریف کانسی
کانسی یک کلمه ژاپنی است که واژه مرتبط و معادلی برای آن نه در انگلیسی و نه در هیچ زبان خارجی دیگری پیشنهاد نشده است .
واژه کانسی رابطه بسیار تنگاتنگ با فرهنگ مردم کشور ژاپن داشته و در واقع قابل ترجمه به یک زبان دیگر در قالب یک کلمه مشخص معادل نمی باشد. شاید تجربه و مشاهده کردن کانسی راحت تر از تعریف کردن آن برای محققین غیر ژاپنی باشد. برای این منظور و درک بهتر و مناسب تر از مفهوم کانسی ، دو مثال متفاوت را بیان می کنیم [۸ و ۷].
مثال اول : یک نوع خاصی از کانسی زمانی بروز می کند که انسان در مقابل یک شاهکار هنری در محیط خاص خود قرار گیرد. فرض کنید در برابر یک تصویر یا یک نقاشی از طبیعت در فصل تابستان هستید. با دیدن این نقاشی و تمرکز بر آن ، ممکن است برای لحظاتی شما گرمای خورشید و نسیم خنکی که آهسته می وزد را بر روی پوستتان حس کنید، رقصیدن پروانه ها در پرتوهای آفتاب که از میان درختان عظیم سر به فلک کشیده می تابد را تجسم کنید، طعم و مزه گیلاس های تازه را در دهانتان ، و در کل بوی تابستان را حس کنید. بنابر این شاید یک احساس خوبی برای شما بوجود بیاید که توصیف آن بسیار کار سختی است . این همان چیزی است که کانسی به دنبال آن است .
مثال دوم : تصور کنید قصد خرید یک خودروی جدید را دارید. برای این منظور ممکن است جهت بازدید و امتحان ، خودروی مورد نظر را از نمایندگی برای زمان کوتاهی به امانت بگیرید. طی گشت کوتاهی که داشته اید احتمالا شما بوی مواد جدید و نو را حس می کنید، سطوح مختلفی را لمس می کنید، کیفیت هر جزئی را با دقت خاصی کنترل می کنید، وقتی موتور را روشن می کنید صدای منحصر به فرد آن را می شنوید، هنگامی که پدال گاز را فشار می دهید و حرکت می کنید در مقابل فشار را روی کمر و شانه های خود حس می کنید، به بالا رفتن عقربه ی سرعت سنج نگاه می کنید، همه ی این عوامل ذهنی در چگونگی احساس شما از وسیله ی مورد نظر مؤثر می باشند و آنها هستند که در آخر تعیین می کنند که آیا شما مدل به خصوص خودرو را بخرید یا نه ؟
کانسی مطالعه و تحقیق در باره ی ساختار احساساتی می باشد که زیر مجموعه رفتارهای انسان است . کانسی برداشت شخصی و متفکرانه از یک کار هنری ، محیط و یا موقعیتی با استفاده از تمامی قوای حواس پنج گانه انسان شامل بینایی ، شنوایی ، لامسه ، بویایی ، و چشایی است [۱۰ و ۹]. کانسی تقریبا حاصل تمامی احساسات نهایی است اما این باز هم نمی تواند تمامی مفهوم کانسی را بیان کند. کانسی واژه ای است که در برگیرنده معانی و مفاهیمی مانند حساسیت ، شور، احساس ، زیبایی ، عواطف ، حواس ، هیجان ، مهر، و شهود است [۱۲ و ۱۱] . شیمیزو و همکارانش کانسی را دقیقا مرتبط با توانایی های بشر نظیر قدرت احساس ، شناخت ، تشخیص ، ارتباط و خلق رویدادی میداند که در آن فرایندها به هم می پیوندند تا این مفاهیم همگی قسمتی از یک کانسی باشند[۱۳]. در سال ۱۹۹۷ پروژه خاص ارزیابی کانسی برای مدت پنج سال در دانشگاه تسوکوبای کشور ژاپن به انجام رسید [۱۴]. از آنجایی که اصطلاح کانسی تا آن زمان توسط محققان زیادی در معانی مختلفی بکار رفته بود از آنها خواسته شد که هر کدام تعاریف خاص خود را از کانسی ارائه کنند. با جمع آوری این اظهارات و تجزیه و تحلیل آنها، جملات کلیدی مشخص دربیان مفهوم کانسی در پنج حوزه ، تعریف ، دسته بندی و به صورت زیر ارائه شد:
الف ) کانسی یک تأثیرپذیری شخصی است که فقط بخشی از آن را می توان با لغات توصیف کرد.
ب ) کانسی یک مفهوم ادراکی است که از دانش ، تجربه و شخصیت افراد تأثیر پذیر است .
پ) کانسی چیزی است دو طرفه ما بین شهود و فعالیت ذهنی .
ت ) کانسی حساسیت ویژه ای به ظواهر و صورت دارد نظیر زیبایی .
ث ) کانسی مفهومی است برای خلق کردن تصاویر ذهنی که اغلب با فکر بشری همراه است .
البته لازم به ذکر است که آنچه در کانسی بیش از همه اهمیت دارد رفتار انسان است که می تواند در شرایط متفاوت علاوه بر انعطاف پذیر بودنش به صورت پویا تغییر یابد. بنابر این در حوزه های تحقیق و پژوهش این مسئله حتما می باید مورد توجه قرار گیرد.

٣. مهندسی کانسی
در بسیاری از روش ها با رویکرد ارائه طرح های مشتری گرا تحقیقات کاربردی نقش مشتری در فرایند طراحی ، بر روی عملکرد و کیفیت بیشتر از احساس مشتری بر محصول ، تمرکز نموده است .
در این روش ها تحلیل احساس مشتری ها به صورت نسبی با استفاده از تکنیک های تحقیقات بازاری مطالعه شده و در آن مشتریان فقط به عنوان یک منبع ارزیابی نقش دارند و محصولات در صورت نیاز، ارزیابی شده و مجددا دوباره طراحی می شوند. این روش ها که بر مبنای آزمون و خطا پایه ریزی شده بود مشکلات خاص خود را دارد.
مهندسی کانسی که گاهی مواقع به “طراحی احساسی و عاطفی “۱ و یا “مهندسی احساسی “۲ هم به آن اشاره شده بر خلاف روش های دیگر این امکان و شرایط را برای طراحان فراهم می کند که قبل از ورود محصول به بازار، طراحی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. مهندسی کانسی یکی از اولین و بهترین شیوه های توسعه ی محصول است که قابلیت ترجمه ی دریافت ها، احساسات ، و خواسته های درونی مشتری در باره ی ایده یا محصول را به پارامترهای ادراکی طراحی را داشته ، و به عنوان یک روش ابداعی موفق در حل نیازها و اهداف طراحان و تولیدکنندگان در فرایند طراحی شناخته شده است [۱۵]. این شیوه به عنوان یک تکنولوژی نوین ارگونومی مصرف کننده گرا۳ توسط پروفسور میتسو ناگاماچی استاد دانشگاه هیروشیما از کشور ژاپن در اواخر دهه ۷۰ میلادی ابداع شده و بطور چشمگیری توسعه یافته است [۱۶]. امروزه متخصصین زیادی با این روش بخصوص در شرکت های ژاپنی در حال کار کردن بوده و همچنین تعداد قابل توجهی از اساتید دانشگاه های ژاپنی در پروژه های تحقیقاتی خود از مهندسی کانسی به عنوان یک روش جدید شناخته شده استفاده می کنند. در این روش طراحان ویژگی های حسی که ناشی از موارد خاص برخاسته از عکس العمل مشتری ها می باشد را تعیین کرده و سپس طراحی محصول را با در نظر گرفتن این خصوصیات انجام می دهند. در شکل ۲ شیوه ، فرایند و مفهوم مهندسی کانسی با استناد به تألیفات ابداع کننده ی این روش ، پروفسور ناگاماچی با تصویر نشان داده شده است .

مهندسی کانسی بطور کلی روشی برای توسعه نظام مند محصولات خلاقه و جدید است که می تواند به عنوان ابزاری برای ارتقاء مفاهیم مورد نظر طراحان در محصولات بکار رود. احساست نهایی به عنوان داده های ورودی سنجیده شده ، متعادل و تجزیه و تحلیل شده و نهایتا توسط مهندسی کانسی پردازش می شوند تا با کلیه اطلاعات بدست آمده نحوه ی ارتباط احساس روانشناسانه با محصول حاصل شود و به عبارتی طراحان را قادر کند که تصورات و احساسات مصرف کننده و مشتریان را در محصول جدید پیاده کنند .[۱۸]
۴. انواع مهندسی کانسی
با توجه به توسعه و پیشرفت هایی که در طول بکارگیری این تکنیک در یکی دو دهه اخیر بوجود آمده است مهندسی کانسی در قالب شش نوع متفاوت تقسیم بندی و بکار گرفته شده است . این شش نوع به ترتیب کاربرد آنها عبارتند از: نوع اول – روش طبقه بندی دسته ها۴ ، نوع دوم – سیستم کامپیوتری مهندسی کانسی ،
نوع سوم – سیستم مهندسی کانسی مختلط ۶ ، نوع چهارم – الگو و مدلسازی مهندسی کانسی ۷ ، نوع پنجم – سیستم مهندسی کانسی مجازی ۱ ، و نوع ششم – سیستم طراحی کانسی مشارکتی ۲ . نوع اول و نوع دوم متداول ترین روش های بکارگیری مهندسی کانسی بوده و در عین حال بیشترین کاربرد در طراحی محصولات را دارا می باشند. روش طبقه بندی دسته ها ساده ترین و سریع ترین روش می باشد. در این شیوه ابتدا مطالعات و تحقیقات بازاری به انجام می رسد و سپس رویکرد و سیاست طراحی محصول جدید مشخص می شود. با استفاده از تمامی نتایج تحقیقات به عمل آمده ، مفهوم انتخابی کانسی در مرحله ی صفر برای شروع روند طراحی بر مبنای مهندسی کانسی تعیین می گردد. این مفهوم سپس به زیرشاخه هایی در مرحله ی اول و جزئیات با معنای بیشتری در مرحله ی دوم شکسته و خرد می شود. به همین ترتیب با یک ساختار درختی ، تاثیر پذیری احساس مشتریان و مصرف کنندگان تا مراحل بعدی ادامه پیدا می کند تا آنجایی که به خصوصیات و عناصر طراحی مورد نظر دست پیدا کرد. نمونه ی بارز طراحی و توسعه ی یک محصول جدید مبتنی بر مهندسی کانسی با این شیوه در صنعت خودرو سازی با موفقیت به وقوع پیوست (شکل ۳). این اتومبیل با نام مزدا میاتا۳ در کشور ژاپن ، اروپا و امریکا به بازار ارائه شد. در طول روند طراحی آن ، دائما مهندسی کانسی برای تعداد زیادی از جزئیات به کار گرفته شد [۱۹]. هدف این بود که راننده در حالتی باشد که با خودرو حس وحدت و یکی شدن ۴ را احساس کند.

وسیله نقلیه ای که طراحی تمام قسمت های آن از ابتدا بر مبنای مهندسی کانسی صورت پذیرفت . ویژگی های بیرونی نظیر: طول و عرض ، درها، چراغ ها، صدای موتور، سیستم اگزوز، کاسه چرخ ها، آیینه ها و همچنین ویژگی های داخلی نظیر: چرخ فرمان ، دسته تعویض دنده ، داشبورد، صندلی ها دقیقا بر مبنای خواسته ها، احساسات و نیاز های درونی گروه هدف استفاده کنندگان آن طراحی و ساخته شد.
نوع دوم مهندسی کانسی با کمک و استفاده از کامپیوتر شکل گرفته است . در این روش با استفاده از تکنیک ها و روش های آماری و ریاضی پیوند کانسی و ویژگی های محصول به وقوع می پیوندد. در این سیستم با بکارگیری پایگاه داده ها برای کلمات ، تصاویر، طرح و رنگ ، اطلاعات مرتبط با خصوصیات طرح که شامل عملکرد محصول می باشد را از مجرای قوانین و سیستم های هوشمند کامپیوتری عبور داده و ارتباط بین احساس مشتری یا همان مصرف کننده با طرح ایجاد می شود. روش های تجزیه و تحلیل آمار مهندسی که بیشترین کاربرد را در این حیطه دارد، برای ارزیابی و سنجش ویژگی های معنایی محصول مورد استفاده قرار می گیرد.
۵. ارزیابی ، تحلیل و بحث در مهندسی کانسی
با استناد به مقالات و مکتوبات منتشر شده ، چهار مطلب اساسی و پایه ای در باره ی این تکنولوژی قابل ذکر است [۱۷]، الف ) چگونگی درک و دریافت احساس مشتری (کانسی ) در مورد یک محصول در قالب مفاهیم روانشناسی و ارگونومی ، ب ) چگونگی تعیین و تشخیص خصوصیات طراحی از روی احساسات مشتری ، پ) چگونگی شکل دهی مهندسی کانسی به صورت یک تکنولوژی ارگونومیکی ، ت ) چگونگی تطبیق و تعدیل کردن طراحی محصول با در نظر گرفتن تغییرات رفتارهای اجتماعی حاضر و تمایلات و ترجیحات مردم .
یکی از مهم ترین مسائلی که در مهندسی کانسی مطرح می باشد این است که چگونه می توان احساس یا همان کانسی مشتری را بطور دقیق محاسبه و بدست آورد. در مهندسی کانسی تمامی ابزارها، تکنیک ها و روش های اندازه گیری که در تحقیقات علوم و ارگونومی قابلیت بکارگیری را دارند مورد استفاده قرا می گیرد. در این مطالعات ، ادراک و شناختی که توسط حواس پنج گانه انسان به دست می آید از اهمیت خاصی برخوردار است . حس بینایی و شنوایی به نسبت میزان تاثیر گذاری در درک انسان از محیط ، و همچنین بویایی ، چشایی و لامسه هر کدام به نوعی در بحث اندازه گیری کانسی مورد استفاده قرار می گیرند. از طرفی همانطور که در بخش های قبلی در بیان مفهوم کانسی به آن پرداختیم ، کانسی یک پدیده ای است که در درون افراد ایجاد می شود. تحقیقات زیادی نشان داده است که چهره ی افراد تا اندازه ای می تواند نشان از احساس درونی باشد [۲۰]. بنابر این یکی از شاخصه های مهم در تحلیل کانسی چهره ی افراد است که می تواند بیانگر رفتارها و حالت های گوناگون در شرایط و موقعیت های متفاوت باشد. دمای صورت ، حالتهای چشم از جمله پهنا و خیره شدن چشم ، و دیگر تغییرات در چهره در جهت ارزیابی احساس مشتری مورد استفاده قرار گرفته شده است .
ناگاساوا و همکارانش [۲۱] بطور کلی اندازه گیری های مرتبط با موضوع کانسی را در دو بخش اساسی تقسیم بندی کرده اند، یکی اندازه گیری در حوزه شاخصه های فیزیولوژی و دیگری در حوزه روانشناسی . در حوزه ی فیزیولوژی پاسخ ها، رفتارها و عکس العمل قسمت های مختلف بدن انسان در مواجهه با یک محرک خارجی با استفاده از تجهیزات و دستگاه های مرتبط ثبت و اندازه گیری می شوند [۲۲]. امواج بیولوژیکی ۱ تولید شده از بدن انسان متناسب با نوع و فعالیت اندام های مختلف بدن ، نقش بسیار مهمی را در این حوزه دارا می باشند. از جمله این سیگنال ها می توان به الکتروانسفالوگرافی ۲ و الکترومیوگرافی ۳، به ترتیب امواج معرف نمودار الکتریکی فعالیت مغز و ماهیچه ها، و همچنین الکتروکاردیوگرافی ۴ (نمودار الکتریکی ضربان قلب ) اشاره کرد. هر کدام یک از این سیگنالها برای اهداف مشخصی در تعیین و ارزیابی مشاهده ای در بحث اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 21 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد