مقاله ارزیابی ویژگی های انواع سیستم های پرداخت الکترونیک از دیدگاه کاربران ایرانی

word قابل ویرایش
27 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
هدف مقاله ارزیابی ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیک همچون ایمنی ، قابلیت ردگیری ، گمنامی ، استفاده ی آن لاین ، میزان هزینه ، قابلیت اعتماد و … از دیدگاه کاربران ایرانی است . ، بررسی این موضوع به منظور طر احی و ایجاد سیستم های پرداخت الکترونیک مناسب امری ضروری است . تجارت الکترونیک در بسیاری از موارد نیازمند زیرساخت های اصلی مانند سیستم های پرداخت الکترونیک جدید است و توسعه ی آن نیز در گرو پیشرفت چنین بسترهایی می باشد. برای آگاهی از نگرش کاربران نسبت به سیستم های پرداخت الکترونیک ، پرسشنامه ای استاندارد در خصوص ویژگی انواع کارت های اعتباری ، هوشمند، بدهی ، چک الکترونیک و وجه نقد الکترونیکی استفاده شده است . نتایج حاصل از جمع آوری اطلاعات از ۳۸۴ کاربر و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که از دیدگاه کاربران ایرانی ، امنیت و اعتماد از مهم ترین ویژگی ها و قابلیت تبدیل و ردگیری از کم اهمیت ترین ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیک است . ویژگی هایی که توسط کاربران مختلف برای سیستم پرداخت الکترونیک مشخص می گردد، علاوه بر آن که برای طر احی سیستم های جدید مهم تلقی می گردد باعث مقبولیت آن در میان کاربران نیز خواهد شد.
واژه های کلیدی :
سیستم پرداخت الکترونیک ۱،کاربران ایرانی ٢، بنگاه ٣، امنیت ۴ ،اعتماد

١- مقدمه
امروزه اینترنت برخلاف انتظارات ما به گونه ای دیگر است . بسیاری از دات کام (com.)های اولیه ورشکسته شده اند و یا تعداد اندکی از آن ها توانسته اند از طریق وب سود کسب کنند. دلایل فراوانی برای این شکست وجود دارد اما یکی از مهم ترین دلایلی که هنوز هم وجود دارد، مشکل پرداخت در اینترنت می باشد. سیستم های پرداخت سنتی برای عمل کردن در یک فضای سایبر، اصلاح شده و علاوه بر آن موضوعات جدیدی در زمینه ی پرداخت الکترونیک ظهور نمودند. نیاز به یک سیستم پرداخت جدید و بهبودیافته برای خریدهای آن لاین و هم چنین خریدهای غیرآن لاین دایماٌ افزایش یافته است .
نیازهای جدید در نتیجه ی سه عامل اصلی نشأت گرفته اند( Walezuch and١۵:P,٢٠٠٢ ,Duppen). نخست وجود جهانی سازی است . مردم در سراسر دنیا روز به روز و بیشتر از هر زمان دیگری خواهان معامله با یک دیگر می باشند. ورود بسیاری از شرکت های پشتیبانی و لجستیکی در سطح جهان باعث شده است که انتقال محصولات به فراسوی مرزهای جهانی بدون مسأله ی خاصی صورت گیرد. اما با این وجود عملیات پرداخت در این گونه موارد با مسائلی روبه رو شده است . به دلیل وجود هزینه ی بالای معاملاتی ، سیستم های تسویه بانکی بطور قابل ملاحظه ای صعب العبور را در مسیر معاملات بین المللی ایجاد کرده است . این امر به ویژه خود را در بخش C2Cآشکار ساخته است ؛جایی که هزینه های معاملاتی در مقایسه با سایر معاملات تجاری نسبتاٌ بالا می باشد.
دوم رقابت در بازار پولی بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است . موانع قانونی به آرامی در سطح جهان به حاشیه خزیده و فضای مناسبی را برای رقابت جهانی ایجاد کرده است . هم چنین قوانین موجود برای نهادهای غیربانکی که تمایل به ارائه ی خدمات مالی دارند آسان تر گشته است . در نتیجه بانک ها و دیگر مؤسسات مالی مداوم به دنبال کاهش هزینه ها می باشند. روش های جدید پرداخت الکترونیک فرصت های فراوانی برای کاهش هزینه ها ایجاد کرده است .
سوم ، ضایعات ناشی از افزایش فروش آن لاین در سال های اخیر، نیاز به یک روش پرداخت آن لاین ساده و ایمن را افزایش داده است . مشتریان اینترنتی تقریباً تمام خریدهای آن لاین خود را از طریق کارت های اعتباری انجام می دهند. اما برتری کارت اعتباری در بازار فروش آن لاین به این معنا نخواهد بود که این وسیله بهترین و مطلوب ترین روش برای پرداخت در اینترنت می باشد.
با توجه به مواردی که در بالا به آن اشاره شد این مسأله را می توان از دیدگاه کاربران مختلف و با توجه به عوامل و شاخص های اثربخش مانند ایمنی ، قابلیت ردگیری ، بی نام بودن ، آن لاین بودن ، هزینه ، قابلیت اعتماد و سایر موارد مطرح کرد.
ضمنا کاربران را می توان در قالب شخصیت (مشتریان ،تجار، قانون گذاران ، نهادهای مالی ، تولیدکنندگان این نوع از سیستم های الکترونیکی ) مورد بررسی قرار داد. در این مقاله سعی شده تا ویژگی های سیستم پرداخت الکترونیک از دیدگاه کاربران ایران مشخص و اولویت بندی گردد. بنابراین ، ابتدا چارچوب نظری مقاله در خصوص سیستم پرداخت به طور کلی و سیستم های پرداخت الکترونیک و ویژگی های آن ها مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد، سپس روش شناسی تحقیق بیان می شود و در ادامه پس از بحث و تحلیل ، نتیجه گیری صورت می گیرد.
٢- چارچوب نظری
٢-١- سیستم پرداخت
سیستم های پرداخت بخش حیاتی زیرساخت اقتصادی و مالی یک کشور هستند.
عملکرد خوب آن ها در انتقال امن و به موقع وجوه مهم ترین اثر آن ها در عملکرد کلی نظام اقتصاد می باشد. اما سیستم های پرداخت می توانند ریسک جدی برای مشترکین داشته باشند. به این ترتیب که این سیستم ها می توانند به صورت یک کانال ، مشکلات را از یک قسمت از اقتصاد به بخش های دیگر منتقل کنند. این ریسک سیستمیک دلیل اصلی توجه و علاقه بانک های مرکزی در طراحی و اپراتوری این سیستم ها می باشد. (Bank of England, 2005)
یک نظام پرداخت در واقع یک سری ترتیباتی است که اجازه می دهد که استفاده کنندگان پول را انتقال دهند. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته پول عبارت است : از سکه و اسکناس چاپ بانک مرکزی و طلب از مؤسسات اعتباری به شکل سپرده .
برای انجام پرداخت ، پرداخت کننده باید درخواست خود را به بانکی که پول را در اختیار دارد، بدهد. این درخواست ممکن است به صورت کاغذی باشد مثل چک و یا به صورت الکترونیکی باشد مثل کارت های پلاستیکی .
در مرکز هر سیستم پرداخت امکانات و شرایطی وجود دارد که انتقال پول را متصل می شوند). بنابراین سیستم های پرداخت از تعدادی از شبکه ها که اعضارا به هم پیوند می دهد، سوئیچ ها برای توزیع پیغام ها و قانون و رویه به منظوراستفاده از این زیر ساخت تشکیل شده است . به عبارت دقیق تر هر سیستم پرداختی شامل ویژگی های زیر می باشد:
. استانداردهای فنی توافق شده و روش های انتقال پیغام ها بین اعضا؛
. یک ابزار توافق شده برای تسویه ی طلب های اعضا از یک دیگر (مثل حساب در بانک مرکزی )؛
. یک مجموعه از قوانین و رویه های اجرایی (٢٠٠٠ ,Bank of England)
۲-۱-۱- اهمیت سیستم های پرداخت
سال های متمادی نحوه ی عملکرد و کارکرد نظام پرداخت به عنوان نگرانی و دغدغه بانک های مرکزی مطرح نبود. عملیات این نظام بیشتر به عنوان یک فعالیت مکانیکی و پشت پرده وجود داشت که سیاست گذاری خاصی را نمی طلبید. این تفکر در حال حاضر تغییر پیدا کرده است . اقتصادهای مدرن در پانزده سال اخیر ناظردو اتفاق بوده اند:
الف – رشد چشمگیر گردش پول در سیستم های پرداخت ، هم از لحاظ تعداد مبادلات انجام شده و هم از لحاظ مقدار ارزش پول تغییر کرده است . علت این امر ،رشد سریع فعالیت بازارهای مالی در سراسر جهان می باشد که پرداخت های مربوطه به تبع آن رشد کرده است .
ب _ رشد چشمگیر تکنولوژی .وجوه با بهره گیری از تکنولوژی می توانند از سیستم های پرداخت بسیار سریع تر عبور کنند.(٢٠٠٠ ,Bank of England)
در کشور انگلستان گردش نظام پرداخت ۴٢ برابر تولید ناخالص داخلی (GDP) سالانه این کشور می باشد. به بیان دیگر تنها شش روز کاری کافیست تا نظام پرداخت انگلستان ارزشی برابر با GDP کشور را پردازش نماید.(١٩٩۶ ,Sheppard)
٢-١-٢- اجزای سیستم پرداخت
با توجه به تعریف بانک جهانی و بانک تسویه های بین المللی سیستم پرداخت ، نظامی است که دارای اجزای زیر می باشد:
. مؤسسات ارائه دهنده ی خدمات مالی
. ابزارهای پرداخت
. سیستم های تسویه و پایاپای
. قوانین حاکم بر این سیستم
بنابراین تعریف هر سیستم پرداخت : اولاً دارای تعدادی مؤسسه ارایه دهنده ی خدمات پرداخت می باشد. ثانیاً این مؤسسات از طریق معرفی یک دسته ابزارهای پرداخت به ارائه خدمات می پردازند. ثالثاً مبادلات انجام شده فیمابین مؤسسات ، از طریق تعدادی از سیستم ها پایاپای و تسویه می گردند. حال آنکه این ترتیبات براساس یک سری قوانین و مقررات اداره و اجرا می شوند. در صورت بروز خطا با استفاده از همین قوانین و مقررات اتفاقات رتق و فتق می شود. در کنار موضوع های شرح داده شده ، بانک مرکزی بر عملکرد درست این سیستم ها نظارت می کند و یا حتی قسمتی از سیستم را در دست می گیرد (٢٠٠١,bank far internationalsettlements)
٢-٢- مروری بر سیستم های پرداخت الکترونیک
در پیاده سازی ساختارهای پرداخت سنتی و معمولی ، مشتری محصول را مشاهده وآن را امتحان می کند و سپس بابت آن پول پرداخت می نماید و یا آن که از چک یا کارت اعتباری برای خرید محصول مزبور استفاده می کند (شکل شماره ی ٢ و١).
شکل شماره ی (١)سیستم پرداخت سنتی

در دنیای تجارت الکترونیک ، در بیشتر موارد مشتری به طور فیزیکی محصول را در زمان معامله مشاهده نمی کند و روش پرداخت به به صورت الکترونیکی می باشد. بنابراین ایجاد اطمینان و مقبولیت نقش عمده ای را در دنیای تجارت الکترونیک ایفا می کند این امر در زمینه ی نحوه ی پرداخت و در مقایسه با روش های سنتی بسیار حائز اهمیت تر است .
سیستم های پرداخت الکترونیک ، سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری را به گونه ای در کنار هم قرار می دهند که متعا قب آن مشتریان را قادر می سازد به صورت آن لاین (On-line) بابت محصول خریداری شده و یا خدمت ارائه شده وجه خود را پرداخت کنند، اهداف اصلی سیستم پرداخت الکترونیک شامل افزایش کارایی ، بهبود امنیت ، افزایش رفاه و آسایش مشتری و هم چنین سهولت در استفاده از سیستم پرداخت می باشد. همان طوری که در شکل شماره ی (٢) نشان داده شده است برای پیاده سازی EPS چندین ابزار و روش وجود دارد.

همان طور که قبلاً نیز توضیح داده شد در تجارت معمول و سنتی ، مشتریان برای خرید کالاها و خدمات از وجه نقد، چک یا کارت های اعتباری استفاده می کردند؛ اماخریداران آن لاین ١ برای خرید کالاها و خدمات به صورت آن لاین ممکن است از
سیستم های پرداخت ذیل استفاده کنند:
. انتقال وجوه به صورت الکترونیک ٢: در این روش وجوه شیوه ی الکترونیکی و از طریق مؤسسات مالی انتقال می یابد.
. کارت های اعتباری : این نوع از کارت ها براساس اعتبار مشتری قابل شارژ می باشدو یکی از رایج ترین روش های استفاده از سیستم پرداخت الکترونیک به شمار می آید.
. پول الکترونیک ١: یک وجه یا پول استاندارد٢ می باشد که قابلیت تبدیل به شکل الکترونیکی را داراست و از آن می توان برای پرداخت برای خریدهای آن لاین استفاده کرد.
. هدایای الکترونیک ٣: یکی از شیوه های ارسال گواهی هدیه یا وجوه الکترونیکی از یک شخص به شخص دیگر می باشد. دریافت کننده هدیه ی مزبور قادر است در فروشگاه ها و مغازه هایی که چنین هدیه ای را قبول می کنند به خرید بپردازد.
. پرداخت قبوض آب ، برق و تلفن ماهیانه به صورت آن لاین .
. کارت های هوشمند۴: در این نوع از کارت ها ارزش مشخصی ذخیره شده و علاوه بر آن اطلاعات شخصی و مالی مهمی در آن گنجانده شده است که از آن برای پرداخت آن لاین استفاده می گردد.
. کیف الکترونیک ۵: کیف الکترونیکی شبیه کارت های هوشمند می باشد و در آن میزان مشخصی از پول ذخیره شده است .
. سیستم های پرداخت خرد یا کوچک ۶ که شبیه کیف های الکترونیک می باشد شامل میزان مشخصی از پول است که در آن ذخیره گردیده است اما از آن برای پرداخت های کوچک مانند پنی یا درصدی از پنی (پنی ٧ پول خرد آمریکا و به عبارتی پول خرد دلار می باشد) استفاده می گردد.
گرچه سیستم هایی که بیان گردید مستقل از یک دیگر به نظر می رسند، اما شباهت های بسیاری در بطن آن ها وجود دارد. برای مثال زمانی که از کیف دیجیتالی برای ذخیره ی اطلاعات مربوط به کارت اعتباری استفاده می گردد از آن به عنوان کارت های پرداخت یاد می کنند و زمانی که پول الکترونیکی در آن ها ذخیره می گردد ،کیف دیجیتال یک نوع پول الکترونیک تلقی می گردد. البته با رشد و ارتقای چنین صنعتی باید موارد مزبور به نحوی حل شده باشند (٢٠٠٢ ,Bidgoli Hossein )
٢-٢-١- ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیک
عوامل متعددی در موفقیت یا عدم موفقیت سیستم های پرداخت نقش دارند؛ اما تمامی آن ها به دلیل ماهیت فنی سیستم های پرداخت نیست . هم چنین مقبولیت سیستم مورد نظر کاربر به بسیاری از موضوع ها بستگی دارد برای مثال می توان به نحوه ی انتخاب مشتری ، اولویت ها، تبلیغات ، شرایط بازار و … اشاره کرد. بنابراین موضوعات مختلفی را می توان در تحقیقات و مطالعات مربوط به سیستم های پرداخت پیدا نمود برای مثال : (١٩٩۶) Lundquist &Lynch ، ,(١٩٩٧)wayner, (١٩٩۵) Neuman &Medvinsky در کتاب خود به امنیت ، قابلیت اتکا ١ ، قابلیت تبدیل ٢، کارایی ، ردگیری و … اشاره کرده اند.
البته ذکر این نکته مهم است که تمامی این افراد ،بیشتر مسائل تکنیکی سیستم های پرداخت الکترونیک را مدنظر قرار داده اند. در این مطالعه مواردی در نظر گرفته شده که از لحاظ کاربر مهم و با کاربران مرتبط است . ویژگی هایی که در این مطالعه به آن اشاره می شود برای ارزیابی سیستم های پرداخت مورد استفاده قرار می گیرند (٧-١.fp,٢٠٠١.Abrazherich٢٠٠٢,Hnatyk),(shon&paula١٩٩٨).
. گمنامی :
این ویژگی مبین خواسته های کاربر مبنی بر حفظ اطلاعات شخصی و خصوصی و هویت وی می باشد.(٢٠٠۴,madhoushi ) در برخی از معاملات هویت طرفین معامله می تواند فاش نگردد که به آن گمنامی گفته می شود.گمنامی به این مسأله اشاره می کند که امکان کشف و افشای هویت هیچ فردی وجود ندارد. گمنامی زمانی اهمیت می یابد که هزینه ی انجام معامله به اندازه ای نیست که ارزش آن را داشته باشد تا تمام مشخصات و اطلاعات شخصی فرد را از وی درخواست کنیم . در هر کشوری زمانی که فردی در مغازه یا بازار کالایی را به صورت نقد خریداری می کند، هیچ کس نمی تواند تشخیص دهد که پول خریدار از کجا آمده و چگونه تهیه شده است و در عین حال در مورد هویت و شخصیت فرد پرداخت کننده نیز اطلاعاتی در دسترس نمی باشد. بنابراین وجه نقد یک نوع سیستم پرداخت گمنام ١ می باشد. در حال حاضر، نحوه ی افشای اطلاعات شخصی کاربر با توجه به حقوق (مدنی ) وی تحت عنوان “Privacy” نامیده شده است . در بسیاری از کشورها حقوق خصوصی ٢ وضع گردیده که استفاده از اطلاعات مشخصی توسط بانک ها، مراجع قانونی و سایر بخش ها مانند سیستم های پرداخت آن لاین را محدود کرده است . مثلاً در اروپا کمیسیون اروپایی حمایت مستقیم در اطلاعات ٣ قوانین ویژه ای را به این منظور وضع کرده است
.( NACHA, 2005)
. قابلیت کاربرد
ارزش افزوده ی مکانیزم های پرداخت به میزان مفید بودن این سیستم ها در خرید بستگی دارد.ویژه ی قابلیت کاربرد (یا مقبولیت ۵) در بسیاری از مراجع استفاده می شود . سیستم پرداخت تا آن جا تعریف مشخصی دارد که در زمان فروش و آن لاین برای عمل پرداخت مناسب باشد. برای مثال از وجه نقد استفاده ی گسترده ای به عمل می آید و در دنیای مجازی و غیرمجازی که به صورت غیر آن لاین ٧ هم از آن استفاده می گردد از قابلیت کاربرد بالایی برخوردار است . کارت های بدهی و اعتباری قابلیت کاربردی بالایی دارند، اما قابلیت کاربرد در کشورهای مختلف متفاوت و نسبی می باشد. برای مثال در آلمان و هلند چک از نقدینگی کامل برخوردار نبوده و به همراه سایر سیستم های پرداخت رشد نکرده است ؛ در حالی که در کشورهایی مانند انگلیس و ایالات متحده ی آمریکا، چک هنوز سریع ترین شیوه ی پرداخت و قابلیت کاربرد آن به مراتب بالاتر است
.( NACHA, 2005)
. تأیید
تأیید به معنای نحوه ی کنترل اعتبار معامله می باشد. (١٩٩٧، .Asokan et al)
شیوه ی تأیید به دو صورت آن لاین و غیر آن لاین صورت می گیرد. تأیید غیر آن لاین به این معناست که کاربران در زمانی که به شبکه وصل نمی باشند؛ می توانند بدون حضور طرف سوم (واسطه ی انجام معامله ) پول مورد نظر را مبادله کنند ۲۰۰۴).,Madhoushi )
. قابلیت تبدیل
کاربران از مکانیزمی استفاده کنند که در زمان پرداخت به سادگی بتواند جوابگوی نیاز آن ها باشد. تاکنون مسائل و مباحث فراوانی در زمینه ی پرداخت گسترش یافته است
.کاربران انتظار دارند که سیستم های جدید تمامی خدمات لازم را ارائه دهد و اهداف مختلف را محقق سازد. وجوهی که از طریق مکانیزم های پرداخت مبادله می گردد باید قابل تبدیل به وجوهی باشد که در سایر سیستم های پرداخت وجود دارد. کاربران باید بتوانند پول را از طریق سیستم های پرداخت الکترونیک به سایر اشکال پولی مورد قبول تبدیل کنند. برای مثال پول ناشی از سیستم های پرداخت الکترونیک را به پول نقد تبدیل و یا آن را به حساب دیگری واریز کرد. (٢٠٠۴ ,Madhoushi)
. کارایی
مباحث فراوانی در زمینه ی توانایی سیستم های پرداخت برای قبول پرداخت های خرد۴ و اندک گسترش یافته است (١٩٩۶ Shamir &Rirest ،Hauser ; ١٩٩۶، Steiner،fe unidner ) مبلغ پرداخت های خرد کمتر از یک یورو می باشد و به عبارت دیگر نسبتی از سنت ۵ می باشد.
. سیستمی که از کارایی لازم برخوردار باشد باید توانایی پردازش پرداخت های اندک و خرد را داشته باشد بدون آنکه عملکرد آن متحمل کاستی و هزینه گردد. ( ,Low 1994،Maxemchuk and paul ).
هزینه ی انجام هرگونه معامله برای پردازش مبالغ اندک باید منطقی باشد. تداوم پرداخت های خرد و اندک به دلیل قابلیت استفاده آنها در مقالات ، اخبار و گزارش سهام روزبه روز افزون تر می گردد.(٢٠٠۵ ,NACHA )
. قابلیت تعامل
در صورتی که سیستم پرداخت تنها به یک شرکت وابسته نباشد این سیستم ، یک سیستم متعامل می باشد که به سایر بخش های ذینفع نیز اجازه و امکان اتصال را می دهد. با استفاده از استانداردهای باز و جامع ٢ برای پروتکل ها و زیرساخت های انتقال داده می توان به این هدف رسید. یک سیستم متعامل قادر است نیاز مشتری را به سرعت مرتفع کندو سطح قابلیت های خود را در آینده ارتقاء دهد. طبیعی است که بسیاری از شرکت هایی که از تکنولوژی جدیدی استفاده می کنند به دلیل ارزش افزوده ای که تکنولوژی جدید ایجاد می نماید از آن انتظار دارند و قاعدتاً براساس توانایی های آن سرمایه گذاری و رفتار می کنند. برای مثال می توان به متولیان نظریه ی متعامل مانند پروژه SEMper و پروژه ١٩٩۴ ,.CAFE Bolyet al اشاره کرد. ( NACHA, 2005)
. چند واحد پولی
در میان کشورهای مختلف ، زمانی پرداخت های کارا و مؤثر وجود خواهد داشت که سیستم های مربوط به آن توانایی پردازش چندین واحد پولی را داشته باشد. کارت های اعتباری هم اکنون چنین رسالتی را انجام می دهد. در بسیاری از کشورها، سیستم های پرداخت موجود از چنین ویژگی برخوردار نیست و واحد پولی آن ها متعلق به ناحیه یا منطقه ی خاصی می باشد. سیستم های پرداختی که دارای چند واحد پولی هستند، مستلزم توسعه ی بیشتر هستند.(٢٠٠۵ ,NACHA )
. قابلیت اعتماد
به طور طبیعی کاربران و محیط تجاری سیستم هایی را می پذیرند که از قابلیت اّتکا و اعتماد بالایی برخوردار باشد. زیرا انجام خدمات و روال کاری واحدهای تجاری به دسترسی آسان و عملیات موفق زیرساخت های پرداخت بستگی دارد.( Medvinsky
(and Neuman, 1995
در صورتی که سیستم های پرداخت فعلی مورد حمله قرار گیرد و یا از مهندسی سطح پایینی برخوردار باشند هزینه های ناشی از آن غیرقابل جبران بوده و نگهداری چنین سیستم هایی توجیه پذیر نخواهد بود.
. توانایی رشد
با توجه به افزایش استفاده ی تجاری از اینترنت ، تقاضا برای استفاده از زیرساخت های پرداخت نیز رو به افزایش است . زیر ساخت های پرداخت باید از قابلیت رشد برخوردار باشد و کاربران و فروشگاه های جدید را در خود بپذیرد. این زیرساخت ها باید در شرایط طبیعی فعالیت کنندو بدون هیچ گونه مشکلی خدمات لازم را باکیفیت مناسب ارائه دهند.(١٩٩۵,Medvinsky and Neuman)
سیستم هایی که توانایی رشد کافی ندارند از فروشگاه ها درخواست نصب نرم افزار یا سخت افزار جانبی می کنند تا سیستم مزبور توانایی فعالیت در حیطه ی آن ها را داشته باشد و متولیان چنین سیستمی برای قبول آن توسط فروشگاه ها متحمل هزینه ی بیشتری خواهند شد.
امنیت
یکی از مهم ترین مواردی که در سیستم های پرداخت ، به کرات مورد بررسی قرار گرفته است امنیت می باشد
.(Chaum,1992; wayner,1997 ; Lynch &Lundquist, 1995)
از آن جایی که اینترنت یک شبکه ی باز است که هیچ گونه کنترل متمرکزی بر آن اعمال نمی گردد، ضروری است که زیرساخت ها و عوامل پشتیبابی و به ؤویژه سیستم های پرداخت موجود در آن از مقاومت کافی در مقابل حملات اینترنتی در امان و مصون باشند.
از دو دیدگاه می توان به موضوع امنیت نگاه کرد. از یک سو کاربران در زمان انجام پرداخت آن لاین دوست دارند که پولشان در امان باشد و از سوی دیگر بانک ها و سازمان های خدماتی در زمینه ی پرداخت نسبت به موقعیت خود در قبال حفظ وجوه خودو مسائل مالی و اطلاعات شخصی افراد حساس هستند. برای مثال می توان به امنیت سیستم های وجه نقد الکترونیکی اشاره کرد که در این زمینه دچار مشکلاتی شده است .
زیرا براساس قانون هیچ فردی اجازه ی ضرب سکه های الکترونیکی را ندارد و در صورت بروز چنین مسأله ای دولت و بانک های ذی صلاح ، در قبال ضرب سکه های تقلبی مسؤول می باشند.(٢٠٠۵,Nacha)
یکی از مشکلات دیگر وجه الکترونیکی ، استفاده ی مجدد٢از آن می باشد
(١٩٩٢ ,Chaum). آن چه در یک معامله ی طبیعی صورت می گیرد این است که بابت کالا یا خدمات ارائه شده از پول موجود یک بار استفاده می شود، اما در محیط الکترونیکی و در جایی که کپی اطلاعات و تغییر رکوردها عمل آسانی است چالش های فراوانی را برای مهندسان ایجاد می کند. اپراتور سیستم پرداخت الکترونیک باید از این مسأله اطیمنان حاصل کند که از وجه الکترونیک دو بار استفاده نشده است .
از این منظر معمولاً جنبه هایی مانند گمنامی ، رمزنگاری و unforgeability
(ناتوانی در ایجاد «پول تقلبی » در سیستم ) در مسأله ی امنیت مدّ نظر قرار می گیرد.(١٩٩٧ ,Asokan et al)
. قابلیت ردگیری
قابلیت ردگیری مشخص می کند که چگونه می توان در یک جریان پرداخت الکترونیک و خرید آن لاین ، گردش پول و منابع وجوه پرداخت شده را خصوصا در مورد فعالیت های قانونی ردگیری کرد.(٢٠٠۴ ,Madhoushi ) در سیستم پرداخت الکترونیک ، از طریق ثبت هایی که صورت می گیرد می توان منبع پول را مشخص کرد.
برای مثال ، اطلاعات موجود در زمینه ی پرداخت های ناشی از کارت های اعتباری توسط بانک ها و شرکت های کارت اعتباری نگهداری می شود. هم چنین می توان موارد مورد استفاده ی پول پرداختی را تشخیص داد و مبدأ پرداخت موجود را معین کرد. در این تحقیق قابلیت ردگیری در کنار مواردی هم چون گمنامی و Privacy سیستم های پرداخت قرار می گیرد .
. اطمینان
توجه به مواردی که در قسمت های قبل به آن اشاره شد و پیاده سازی آنها با شکل مناسب ، به جلب اعتماد و اطمینان مطلوبی منتج خواهد شد . ( wayner, 1997 ;Lynch el Lundquist،۱۹۹۶ )
در این جا اطمینان به آن درجه از اعتماد مشتری بر می گردد که براساس آن پول و اطلاعات شخصی وی در امنیت کامل به سر ببردو تماس بخش های فعال در این زمینه برخلاف منافع وی عمل نکند. از دیدگاه نحوه ی استفاده از سیستم پرداخت ، کاربران نیازمند اطمینان از این مسأله هستند که پرداخت آن ها به شیوه ی مطمئنی صورت می گیرد و پول آن ها مورد سرقت یا سوء استفاده قرار نمی گیرد.(٢٠٠۵ ,Madhoushi )
به عبارت دیگر حتی زمانی که مشتریان از یک سیستم پرداخت ناقص استفاده می کنند به این اعتقاد تمایل دارند که فروشندگان ، بانک ها و شرکت های کارت اعتباری از اطلاعات شخصی آن ها در راه نادرستی استفاده نمی کنند. در مقابل یکی از موارد ضروری در امر اطمینان این است که سایر بخش هایی که سیستم پرداخت را قبول کرده اند به سیستم پرداختی که توسط افراد مختلف استفاده می گردد اطمینان داشته باشند. در حقیقت براساس همین جو اعتماد است که سیستم های پرداخت قادر به تعامل با یک دیگر و انجام فعالیت تجاری می باشند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 27 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد