بخشی از مقاله

چکیده

معماری هنر ساخنمان است و به خاطر فعالیت های انسانی و با توجه به فرم و نقشه معینی صورت میگیرد. مقصود از هنر معماری تنها ساختن خانه نیست بلکه منظور ساختن بناهای زیبا و عالی است و میتوان تصور کرد که هنر معماری از روزی پیدا شد که مرد یا زنی به فکر آن افتاده است که خانه ای که میسازد علاوه برآن که برای زندگی مفید باشد از لحاظ ظاهر هم زیبا و دل پسند باشد قطعا به همین منظور بوده که رشته های مهم هنری به خدمت معماری گرفته شده است .یکی از عناصر تزیینی معماری نقاشی سنتی و نگار گری است نقاشی به عنوان بخش مهمی از تزیینات فضای معماری , هم زبان با معماری و دارای ویژگی ها و مفاهیم . پیام های مشترکی با آن میباشد بدین ترتیب نه تنها نقاشی بخش الحاقی به بنا تلقی نمیگردد بلکه به عنوان کامل کننده ی آن میباشد حضور تزیینات در معماری امروز همچنان مورد تقاصاست اما یافتن زبانی برای بکار گیری این تزیینات به ویزه نقاشی در آن سخت مینماید.به منظور تحقیق هدف پژوهش ابتدا معماری و سپس نقاشی از دیدگاههای یکسانی مورد ملاحظه قرار میگیرند که عبارتند از توضیحی در باره ی معماری و نقاشی قاجار و استفاده از این سنت در معماری مدرن سپس استفاده از نقاشی در اماکن عمومی مانند قهوه خانه و اماکن مدهبی مثل سقاخانه و تاثیر آن در بهبود روابط و تعاملات اجنماعی ساختمانی زیبا , احیای    تلفیق معماری مدرن و    توجه به جایگاه هنر در    استفاده از نقاشی    
تزیینات سنتی    معماری وزیبایی بنا    های سنتی در     هنرهای سنتی , تعاملات این تحقیق بر پایه تلفیق نظریات مرتبط با موضوع تحقیق و از روش پژوهش اسنادی، توصیفی تحلیلی ، به بررسی ویژگی های نقاشی

های سنتی به جای استفاده از تزیینات مدرن و تاثیر آن بر تعاملات اجتماعی پرداخته است در این مقاله نسبت به    لزوم بازنگری در روشهای طراحی در فضاهای داخلی  برای بهبود بخشیدن به تعاملات اجتماعی و همچنین احیای هنر های سنتی    توصیه شده است. همچنین در این پژوهش تلاش شده تا با بهره گیری از روش های سنتی به جای تزیینات مدرن - برای مثال استفاده از نقوش سنتی به جای سنگ آنتیک - تعاملات اجتماعی بهتر و سبک معماری متفاوت تری ارایه شود
-1 مقدمه

نقاشی به عنوان یکی از هنرهای تجسمی نقش پایه ای و بدوی ایفا می کند .در ابتدایی ترین نمونه های تزیینات در معماری داخلی نقاشی های ساده ای از چهره ی جنگ و نبرد و شکار به چشم می خورد .به دلیل سهولت در ایجاد، تزیینات دو بعدی جزء اولین راه حل های پاسخ گویی به نیاز تزیینات است . این گونه تزیینات در معماری داخلی اماکن مذهبی به شکل های انتزاعی از گل و بوته - اسلیمی - به کار رفته است . با ظهور و ترویج مینیاتور در ایران شکل تزیینات به سمت و سوی طبیعت و موجودات زنده گرایش پیدا کرد. از زمان قاجار با شدت گرفتن روابط بین ایران و اروپا نقاشی به عنوان یک هنر رنگ و بویی متفاوت تر از آنچه در قبل از خود می دید پیدا کرد و در پی آن نقاشی خود به عنوان تزیینات معماری داخلی در این دوره بصورت کاملا متمایز از لحاظ مفاهیم و تکنیک ها از آن چه از قبل در ایران وجود دارد را ارایه می دهد.این تحقیق از طریق مطالعاتاسنادی و میدانی برآن است که ریشه ها و نوع نقاشی های موجود در معماری فضاهای داخلی خانه ها ی دوران ناصری را مورد بررسی قرار دهد. - داودی مکی, معین و پوریا کاظمی، - 1392 نقاشی هنری است جامع؛ که موضوع آن شامل همهی دنیای مرئی میباشد. ایران به هنر جهانی نوعی نقاشی عرضه نمود که دارای ویژگیهای منحصر به فردی میباشد و چنان لذتی به بینندهی خود میبخشد که کمتر هنری قادر به آن است. نقاشی ایرانی با تمام دنیای گستردهی مقابلش، به سنت اصلی خویش وفادار ماند و هنر تصویری ممتازی بهوجود آورد؛ اما هرگز از اصول تجریدی خود جدا نشد و هرگز به دنبال شبیهسازی نبود به همین دلیل نیز توانست تا سرحد کمال پیش رود. این نقاشی علیرغم تأثیرات خارجی گوناگون نوعی پیوستگی درونی در خود دارد. از میان هنرهای سنتی ایران، نگارگری اسلامی بیشتری تأثیر را بر جنبشهای هنری در عرصه هنرهای تجسمی معاصر ایران داشته است. با وجود این، هنرهای سنتی ایران، همچنان به عنان خاستگاه هنرهای تجسمی و نیز سرچشمه تأثیرات هنری در جریان شکلگیری برخی هنرهای معاصر ایران شناخته میشود. - تأثیر هنرهای سنتی بر نقاشی معاصر ایران -

1-1 بیان مسئله و اهداف تحقیق :

از آنجایی که هدف از این پژوهش دستیابی به اصول طراحی ساختمان هایی با تزیینات ایرانی و سنتی برای استفاده مناسب تر , زیبا تر و مقرون به صرفه تر در امر ساخت و ساز است، اصلی ترین استفاده کنندگان از تحقیق. معماران هستند. این تحقیق با هدف ارائه راهکارهایی به طراحان در جهت طراحی فضایی آرامش بخش ومتکی به سنت های ایرانی در غالب نقاشی صورت می گیرد و می کوشد تا فضایی عملکردی سازگار با خصوصیات و نیازهای مؤثرو مناسب برای زندگی و تعاملات اجنماعی بهتر به وجود آورد

1-2 روش تحقیق، فرضیه و سؤال پژوهشی :

روش تحقیق حاضر که از نظر هدف از نوع - کاربردی - بوده، و در حیطه پژوهشی های کیفی و از نوع - توصیفی- تحلیلی - می باشد. و تحلیل محتوای متون در حوزه طراحی معماری و اهمیت استفاده از نقاشی در تزیینات بنا مورد استفاده قرار گرفته است. هدف اصلی تحقیق آن است که با توجه به نیازهای روز افزون به ساخت بنا و همچنین نیاز به زیبا بودن ساختمان و احیای سنت های اصیل در ساخت سازه و نمونه ای زیبا از تلفیق نقاشی و معماری ارایه شود

2-1 تلفیق نقاشی و معماری

با حرکت طراحی های داخلی و معماری مدرنیته و استفاده از وسایل و تکنیک های مدرن برای طراحی و زیبا سازی سازه های معماری هنر بومی و سنتی کشوری همچون ایران نادیده گرفته میشود. استفاده از تزیینات غربی و تقلید غرب گرایانه برای زیبا سازی ساختمان مجال رشد تفکرات اصیل و ارزشمند ایرانی را در صنعت ساختمان سازی و زیبا سازی بنا از معماران گرفته است همچنین تعاملات اجتماعی تحت تاثیر تقلید از غرب به سردی میروند

هنر بخش جداناپذیر از معماری است و نقاشی هنری است که با معماری در تعامل است به کمک نقاشی میتوان بسیاری از سنت های فراموش شده را احیا کرد و همچنین میتوان از آن به عنوان ابزاری برای تزیین قسمت یا قسمت هایی از بنا استفاده کرد استفاده از نقاشی میتواند ایده ای خلاقانه برای تزیینات داخلی و یا حتی تزیینات بیرونی یک بنا باشد میتوان از این هنر به جای سنگ های گرانیت و آنتیک و سنگ های تزیینی دیگر استفاده کرد این کار علاوه بر اینکه باعث احیای سنت های پیشینیان میشود میتواند تابلویی برای بیان احساسات و بهبود تعاملات اجتماعی گردد به گونه ای که محور صحبت بخشی از جامعه که در آن مکان حضور دارند میتوانددرباره نقاشی های نقش شده بر دیوار , قدمت و داستان های نهفته در دل آن نقاشی ها باشد .استفاده از نقاشی علاوه بر زیبایی میتواند یک کاربرد خلاقانه و آرامش بخش در محیط زندگی است . استفاده از هنر نقاشی از دیرباز به عنوان تزیینات داخلی و دیوار نگاره استفاده میشده است این خود نشانگر قدمت و جایگاه این هنر در معماری است در ادامه به بررسی هنر نقاشی در معماری زمان قاجار و همچنین کاربرد نقاشی در اماکن عمومی و مذهبی میپردازیم

جهت پوشش بام در نواحی جنگلی و کوهستانی از تخته لت و در نواحی سواحل دریا و در کنار مرداب ها از گالی استفاده می شود. گالی - جره - نوعی علف است که در کنار مرداب ها رشد می کند و دارای برگ های پهن و نسبتا بلندی است که ارتفاع آن گاه تا 3 متر می رسد. سم علف دیگری است که در کنار دریا رشد می کند و دارای برگ های سوزنی شکل و بلندی به طول حدود 80 سانتیمتر است. ازسم نیز برای پوشش بام استفاده می شود. همینطور ساقه های برنج - کولش، آلم - نیز بدین منظور به کار می رود. منتها ساقه های برنج بیشتر در اطراف کشتزارها و در نواحی که از مرداب ها دور است و گالی رشد نمی کند، مورد استفاده قرار می گیرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید