بخشی از مقاله

خلا صه

بدون شک گام نهادن در فضای سنگین رقابتی بازارهای داخلی و خارجی روز به روز دشوار و پیچیده می گردد بطوریکه برای موفقیت در این راه می بایست از ابزارهای لازم سود جست و بهره برد . موانع ، مشکلات ، نقایص و خرابی ها همیشه در کمین بوده و هستند ، لذا شناسایی و حذف آن ها درجهت جلو گیری از کاهش سودآوری و عدم رضایت مشتریان امری ضروری تلقی می گردد . از جمله فعالیت های بنیادین برای سازمان ها، آشنایی با تکنیک های حل مسئله می باشد . در این بین می توان به رویکرد تجزیه و تحلیل و ریشه یابی معایب با ماهیت پیشگیری اشاره نمود .

در این مقاله سعی شده که علاوه بر تشریح مفاهیم ، تعاریف ، چگونگی اجرا و پیاده سازی، به اهمیت جایگاه آن دراستقرار نت ناب3 پرداخته شود . با توجه به ضرورت شناخت تکنیک های حل مسئله در ، برخی از روش های رایج از جمله نمودار علت و معلول ، نمودار پارتو ،آنالیز درخت خطا و . . . با ذکر مثالهای عملی و کاربردی ارائه می گردند . ضمن اینکه رویکرد تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن که بعنوان هسته اصلی محسوب می شود ، با نگرشی تحلیلی به مسائل بطورکاربردی بیان می شود .

مقدمه

بدیهی است که سازمان ها با مشکلات و شرایطی ناخواسته مواجه می شوند که منافع آنها را به مخاطره انداخته و موقعیت آنها را در بازار کسب و کار متزلزل می نماید . بسیاری از این سازمان ها سعی در مرتفع نمودن سریع این مشکلات و شرایط نامطلوب داشته و بدون توجه به عامل بوجودآورنده مشکل اصلی - ریشه - فقط در صدد حل آنها می باشند . در حالیکه با بکارگیری روش RCFA که فرآیند شناسایی و حذف ریشه ای معایب را جستجو می نماید ، می توان در راستای جلوگیری از رخداد مجدد همان مشکلات حرکت نمود.

در واقع هدف نهایی ، تجزیه و تحلیل خرابی ها به منظور مرتفع نمودن آنها می باشد نه صرفا شناسایی آنها. در این سیستم بعد از وقوع خرابی نسبت به تعمیر تجهیزات و ماشین آلات و بازگشت وضعیت به حالت اولیه اقدام می گردد . این روش را با عناوین و  نیز می شناسند .سیستم نت پیشگیرانه یا ، این سیستم بر پایه زمان استوار است و در آن بر اساس دوره های زمانی از پیش تعریف شده ، تجهیزات و ماشین آلات مورد بازرسی قرار می گیرند و در صورت نیاز ، تعویض یا اقدامات اصلاحی صورت می پذیرد . هدف این سیستم جلو گیری از فرسایش غیر عادی تجهیزات و کاهش توقفات اضطراری می باشد .

سیستم نت پیشگویانه

این سیستم به وضعیت دستگاه توجه دارد  و با استفاده از آنالیزهای دقیق و ویژه از جمله آنالیز ارتعاش ، گرما سنجی  آنالیز روغن ، آنالیز صوتی  و . . . ، شرایط دستگاه و تجهیزات را بررسی، و زمان از کار افتادن آنها را پیش بینی می کند .

سیستم نت کنش گرایانه

این سیستم بر مراقبت وضعیت و اصلاح ریشه ای عوامل خرابی تجهیزات تمرکز دارد . در حقیقت این سیستم ترکیبی از سیستم های نت پیشگیرانه و نت پیشگویانه بوده و هدف از استقرار این سیستم بهبود وضعیت کارکرد ماشین آلات و حذف علل وقوع خرابی ها در اسرع وقت و با امکانات موجود می باشد. همانگونه که مشاهده گردید RCFA از ارکان اصلی نت کنش گرایانه یا موثر بوده و استراتژی آن انجام اقدامات کنشی بجای اقدامات واکنشی می باشد . به عبارت دیگر می توان گفت تحقق فلسفه پیشگیری خرابی ها قبل از وقوع حوادث در سرلوحه فعالیت های نت موثر تعریف شده است . بطور کلی رویکرد ، جلوگیری از معایب تکراری زمانبر و پرهزینه بوده و سعی در ارائه و انجام عملیات اصلاحی متناسب در صورت بروز مشکلات دارد .

مراحل تکامل سیستم های نت

نکته مهمی که باید به آن اشاره شود این است که استقرار هر چهار سیستم نت واکنشی ، نت پیشگیرانه ، نت پیشگویانه و نت کنش گرایانه در یک سازمان الزامی می باشند . در واقع استقرار این سیستم ها زمینه ساز استقرار سیستم نت مبتنی بر قابلیت اطمینان بوده و لذا سازمان را به سوی نت ناب رهنمون می سازند.

ارکان استقرار سیستم نت مبتنی بر قابلیت اطمینان

نت ناب چیست ؟در نگرش تفکر ناب ، سازمان ها با یک دید سیستماتیک در راستای برقراری یک رابطه برد برد میان کل اجزای سیستم خود می باشند . تولید ناب در واقع فلسفه و بینشی است که در صدد شناسایی و حذف منابع اتلاف و از بین بردن هر فرآیند اضافی که ارزش افزوده ای ایجاد نمی نماید می باشد . در حقیقت نت ناب پیش نیاز اصلی دستیابی به تولید ناب تلقی می گردد .بهترین نقطه آغاز برای شناخت نت ناب داشتن یک تعریف جامع از آن می باشد نت ناب به مجموعه فعالیت های کنش گرایانه ای اطلاق می گردد که با طرح ریزی و تدوین برنامه های سازمانی به دنبال استقرار نت بهره ور فراگیر  و بکارگیری همزمان با سیستم نت مبتنی بر قابلیت اطمینان می باشد.

علاوه بر این یک نت مستقل برای واحدهای تولیدی از طریق پیاده سازی و اجرای برنامه های و بهبود مستمر الزامی است. ضمن اینکه بهره گیری از سیستم های سفارش کار و سیستم مکانیزه مدیریت نت و سیستم مدیریت دارایی های سازمان امری ضروری است . نت ناب می بایستی توسط یک انبار توزیع مکانیزه قطعات و مواد مبتنی بر سیستم بهنگام  تجهیز گردد. یک گروه مهندسی نت و قابلیت اطمینان تحلیل ریشه ای معایب ، تحلیل خرابی ها ، تحلیل اثر بخشی رویه های اجرایی نت ، تحلیل سیستم نت پیشگویانه ، روند نتایج و تحلیل مراقبت وضعیت را پشتیبانی می نماید هرم مدیریت نگهداری و تعمیرات در سیستم نت ناب را نشان می دهد . همانگونکه در شکل مشاهده می کنید تجزیه وتحلیل ریشه ای معایب یکی از زیر ساخت های استقرار نت ناب می باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید