مقاله حکایت تحویل ارزش از فناوری اطلاعات (Val IT)

word قابل ویرایش
8 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
Val IT که در مارس ٢٠٠۶ انتشار یافت ، گام مهمی در تکامل تدریجی ISACA، موسسه نظام راهبری فناوری اطلاعات (ITGI) و اهداف کنترلی برای اطلاعات و فناوری مرتبط (COBIT) است . در این مقاله ، چگونگی پیدایش Val IT، سهم دست اندرکاران کلیدی ، ضرورت ، اهداف ، منافع ، عناصر کلیدی و نحوه استفاده از آن تشریح می شود. بعد از این که ITGI، چارچوب نظام راهبری فناوری اطلاعات و پنج حوزه تمرکزش را در سال ١٩٩٨ برپا کرد، روشن شد که تحویل ارزش ، حوزه تمرکز موضوع و دارای اولویت است .
تصمیم بر اقتباس شیوه های نظام راهبری و مدیریت ارزش از کتاب «توجیه هیات مدیره برای نظام راهبری » و چارچوب COBIT موجود بود. در این بین ، ING، یک گروه خدمات مالی جهانی ایجاد شده در هلند، مدیریت ارزش فناوری اطلاعات را پذیرفت و در حال جستجو برای چارچوبی جهت فرموله سازی شیوه های اندازه گیری اش است . از سوی دیگر، جان اسپانگنبرگ (John Spangenberg) ، رییس مدیریت سرمایه گذاری و عملکرد فناوری اطلاعات در ING تصدیق کرد که COBIT پایه ای را برای آنچه که آن ها نیاز دارند، فراهم کرد. در جلسات بین اسپانگنبرگ و اریک گالدنتاپز(Erik Guldentops)، توسعه دهنده پیشتاز COBIT، ایده فرموله سازی چارچوب مدیریت ارزش و پیوند آن با اندازه گیری تجربی را ارائه دادند.
در اواخر سال ٢٠٠۴، گالدنتاپز با پیتر هریسون (Peter Harrison) از مشاوران فوجیتسو (Fujitsu) در سیدنی (استرالیا) ملاقات داشت و متوجه شد که فوجیتسو به مدت بیش از ١٠ سال در حوزه مدیریت ارزش پیش قدم بوده است . هریسون ، جان ترپ (John Torp) را به عنوان رهبر متفکر فوجیتسو در خصوص این موضوع به گالدنتاپز معرفی کرد.
گالدنتاپز، اسپانگنبرگ ، ترپ و دیگر اعضای تیم COBIT در ژانویه سال ٢٠٠۵ در بروکسل (جایی که بسیاری از کار COBIT
اولیه انجام شده بود و ابتکار Val IT متولد شده بود) یکدیگر را ملاقات نمودند.
مشارکت کنندگان از فوجیتسو، ING و سیکوایشن همچنان که کار پیشرفت کرد، فوجیتسو به طور سخاوتمندانه ای با به اشتراک گذاری تجربه اش برای توسعه Val IT موافقت کرد. فوجیتسو در سال ١٩٨٩، زمانی که یک ماژول منفعت را در توسعه متدلوژی کلان نگرش در نظر گرفته بود، به مدیریت ارزش علاقمند شد. تجربه شرکت در این حوزه منجر به آن شد که همراه با ترپ کتاب «پارادوکس اطلاعاتی » را بنویسند.
فوجیتسو به توسعه متدولوژی و شیوه تحقق منافع قوی خود ادامه داد. درحالی که تمرکز اولیه روی سرمایه گذاری های جدید بود، او اقدام به کسب خدمات موجود و سایر منابع یا دارایی ها منتج شده و شیوه مدیریت ارزش بنگاه شد. تجربه فوجیتسو، پایه محکمی را برای فرآیندها و شیوه های کلیدی مدیریتی Val IT فراهم کرد.
همچنین ، ترپ قادر بود بیشتر از کارش با سازمان هایی همچون مدیریت جامعه و اطلاعات (SIM) در ایالات متحد مشارکت داشته باشد، در جایی که تمرکزش فراتر از تحقق منافع برحسب نظام راهبری فناوری اطلاعات ، و یکپارچه سازی فناوری اطلاعات و نظام راهبری بنگاه در یک چارچوب نظام راهبری راهبردی کلی ، قرار داده شده بود. همچنین ، او به مقدار قابل توجهی به محدودیت های سازمان ها در اتخاذ رویکردهای نظام راهبری کارآ علاقمند شد. اگرچه ، اسپانگنبرگ و تیمش بخشی از ING (بازگشایی شرکت کاملا مستقل سیکوایشن (SeaQuation) در سال ٢٠٠۵) نبودند، آن ها پشتیبانی شرکت را در توسعه موقعیت کسب و کار و اجزای موردکاوی مجموعه انتشارات Val IT به دست آوردند. با همان میزان اهمیت جهت توسعه Val IT، تمایل سیکوایشن به اعطاء بسیاری از مالکیت فکری خود در مورد نظام راهبری سرمایه گذاری در بر گرفته شده در چارچوب Val IT بود. سیکوایشن به توسعه فنون نوآورانه برای ارزیابی و اندازه گیری عملکرد فناوری اطلاعات ادامه می دهد و در حال استمرار مشارکت در توسعه بیشتر Val IT شامل هدایت مطالعه اخیر با استفاده از پایگاه داده وسیع پروژه های دوره زندگی واقعی شرکت ، جهت شناسایی شواهد تجربی برای پشتیبانی بیشتر ادعاهای Val IT است .
چرا Val IT مورد نیاز است ؟
مقدار پولی که سازمان ها برای نگهداری های فناوری اطلاعات صرف می کنند در حال افزایش است . هنوز آن ها به دنبال این پرسش هستند که : «ما با صرف این پول در پی چه چیزی هستیم ؟» این موضوع تحت عنوان «پارادوکس اطلاعاتی » توصیف شده بود. فرض پایه ای کتاب این است که درحالی که سازمان در حال سرمایه گذاری در یک معامله بزرگ فناوری است ، ارزشی از خود فناوری (از چگونگی مدیریت و استفاده از آن ) حاصل نمی شود. سازمان ها باید تصدیق کنند که در حال سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات نیستند (بلکه آن ها در حال سرمایه گذاری در تغییر توانمندسازی فناوری اطلاعات هستند).
اگر سازمان ها، پتانسیل کامل تغییر توانمندسازی فناوری اطلاعات را درک می کنند، نظام راهبری فناوری اطلاعات کارآ، باید بخش یکپارچه ای از کل نظام راهبری بنگاه سازمان باشد. در کتاب اخیرشان به نام «نظام راهبری فناوری اطلاعات »، پیتر ویل (Peter Weill) و جین راس (Jeanne Ross) پس از بررسی چیزی حدود ٢۵٠ بنگاه در سرتاسر جهان ادعا می کنند که «نظام راهبری فناوری اطلاعات کارآ، مهم ترین برنامه ریزی استراتژیکی ارزشمندی است که یک سازمان از فناوری اطلاعات تولید می کند.» سازمان هایی که این موضوع را به خوبی درک کرده و آن را انجام می دهند، پیشتازان حوزه شان هستند. آن هایی که آن را به طور ضعیف و همراه با وقفه انجام می دهند، خسارت های قابل توجهی را متحمل شده و ریسک را به دست فراموشی می سپارند. گروه گارتنر برآورد می کند که سازمان ها ۶٠٠ میلیارد دلار آمریکا را در طی یکسال روی پروژه های فناوری اطلاعات بد درک شده (فقط هزینه اضافی ، نه ارزش تحقق نیافته ) هدر می دهند.
اهداف کلان و اهداف عملیاتی Val IT چه چیزهایی هستند؟ اهداف کنترلی برای اطلاعات و فناوری مرتبط (COBIT)، چارچوب جامعی را برای مدیریت و تحویل خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات با کیفیت بالا فراهم می کند. این اهداف روش هایی را برای مشارکت در فرآیند خلق ارزش تنظیم می کند.
Val IT، از منظر کسب و کار و مالی ، COBIT را کامل می کند و روش هایی را برای بهینه سازی تحقق ارزش کسب و کار از سرمایه گذاری های کسب و کار توانمندساز فناوری اطلاعات ، می افزاید. بنابراین در عمل ، این موضوع به طور شفاف ، ذیحسابی های مدیر اجرایی ، مدیریت فناوری اطلاعات و کسب و کار را مشخص می نماید.
هدف کلان Val IT، توانمندسازی سازمان ها برای مدیریت سرمایه گذاری های شان در فناوری اطلاعات است . آنچنان که ، آن ها ارزش بهینه ای را به بنگاه در زمینه هزینه حاصل شده و با سطح قابل قبولی از ریسک از طریق موارد زیر تحویل دهند:
• شناسایی و تعریف شفاف فرصت های سرمایه گذاری راهبردی همسو با نتایج شفاف تعریف شده کسب و کار
• ارزیابی ، اولویت بندی و انتخاب سرمایه گذاری ها مبتنی بر ارزش بالقوه ریسک ، به طوری که منطبق با متن اهداف عملیاتی راهبردی سازمان تنظیم شده باشد.
• مدیریت اجرای سرمایه گذاری ها از طریق چرخه عمر اقتصادی کامل شان ، آنچنان که ، آن ها ارزش بهینه ای را تحویل دهند.
در حالی که ، تمرکز اولیه Val IT روی سرمایه گذاری های جدید توانمندساز فناوری اطلاعات است ، نسخه های بعدی ، دامنه را به کلیه منابع و خدمات فناوری اطلاعات گسترش خواهد داد.
اهداف عملیاتی Val IT
اهداف عملیاتی Val IT به صورت زیر تعریف شده بودند:
• تحقیق ، توسعه و ترویج یک استاندارد پذیرفته شده بین المللی باز، از روش ها مفید برای بهینه سازی ارزش تغییر توانمندساز فناوری اطلاعات از طریق تصمیم های سرمایه گذاری درست ، شفافیت ارزش ، بهینه سازی هزینه و مدیریت ریسک مبتنی بر
COBIT و تحت پشتیبانی داده های تجربی .
• یکپارچه سازی این شیوه ها در قالب COBIT، جایی این مفاهیم برایش ضروری است و بسته بندی آن ها به صورت مجزا به عنوان نمای ویژه ای در خصوص مدیریت ارزش برای مقاصد انتشار و بازاریابی انجام می شود.
در پشتیبانی از آن اهداف عملیاتی ، برخی از احتیاجات برای Val IT شناسایی شده بودند که شامل موارد زیر است :
• به کارگیری اهداف کنترلی COBIT
• شناسایی و ترکیب فرآیندها و شیوه های مدیریت ارزش اثبات شده
• فراهم سازی یک «پیروزی سریع » جهت نمایش یکی از موضوعات اصلی در رابطه با مدیریت ارزش (فقدان یا کیفیت پایین موقعیت های کسب و کار) به وسیله فراهم سازی راهنمایی به منظور توسعه موقعیت های جامع و کامل کسب و کار
• فراهم سازی ، شناسایی و ترکیب تجربه های زندگی واقعی با فرآیندها و شیوه های مدیریت ارزش از طریق یک موردکاوی
• شناسایی یا هدایت تحقیقات تجربی جهت تایید اعتبار ارتباط بین اتخاذ فرآیندها و شیوه های مدیریت ارزش و تحقق ارزش
چگونه سازمان ها از Val IT سود می برند؟
برنامه کاربردی کارآیی از اصول ، فرآیندها و شیوه های در بر گرفته شده در Val IT سازمان ها را قادر خواهد ساخت به :
• افزایش درک و شفافیت هزینه ، منافع و ریسک ها برای تصمیم گیری های مدیریتی آگاهانه تر
• افزایش احتمال انتخاب آن سرمایه گذاری هایی که پتانسیل تولید بیشترین برگشت را دارند
• افزایش احتمال موفقیت اجرای سرمایه گذاری های منتخب ، آنچنان که آن ها برگشت های بالقوه شان را حاصل نمایند.
• کاهش هزینه ها به وسیله انجام ندادن چیزهایی که نباید انجام شوند و در نظر گرفتن اقدام اصلاحی اولیه یا حذف سرمایه گذاری هایی که در حال تحویل پتانسیل مورد انتظارشان نیستند
• کاهش ریسک عدم موفقیت ، به ویژه عدم موفقیت با تاثیر فراوان
• کاهش غافلگیری ها نسبت به هزینه و تحویل IT و در عمل ، افزایش ارزش کسب وکار، کاهش هزینه های غیرضروری و افزایش سطح اطمینان کلی در IT
عناصر کلیدی Val IT چه چیزهایی هستند؟
Val IT، براساس «چهار سوال » ایجاد می شود:
١. آیا ما در حال انجام چیزهای درست هستیم ؟
٢. آیا ما در حال انجام آن ها به روشی درست هستیم ؟
٣. آیا ما در حال کسب آن ها به شکلی خوب هستیم ؟
۴. آیا ما در حال کسب منافع هستیم ؟

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 8 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد