بخشی از مقاله

انجمن جهاني هسته‌اي (WNA)

چرا جهان فردا به انرژي هسته‌اي نياز دارد؟
به اتو اسي(AutoEssay) انجمن جهاني هسته اي (WNA) در باره نقش نيروي هسته‌اي خوش آمديد.
اين اتواسي 50 «صفحه» كوتاه را عرضه مي‌كند كه براي ارايه واقعيت‌ها، شايعات و نهايتا تنوير افكار عمومي نسبت به انرژي هسته‌اي طراحي شده است.
مي‌توانيد اطلاعات بيشتري را در باره صنعت هسته‌اي در صفحه اول سايت WNA ملاحظه كنيد.
هدف ما ارتقاء اطلاعات دقيق اذهان عمومي در باره سياست جهاني هسته‌اي است ما از بازديدكنندگان اين سايت دعوت مي‌نمائيم كه ما را راهنمائي كنند.
روند بشريت
1- بشريت براي چندين هزار سال با كمترين اثرگذاري بر روي كره زمين زندگي كرد.
حتي پنج قرن پيش در زمان وقوع رنسانس در اروپا، خاندان مينگ در چين و اولين حكمران مغول در هند، جهان هنوز جمعيت كمي داشت.
از آن زمان، جمعيت جهان كه بر اثر انقلاب‌هاي پيش آمده در زمينة كشاورزي، صنعت و

دارو، رشد شتابزده‌اي پيدا كرده و در حدود 15 برابر شده است.

2- از شش ميليارد جمعيت امروز جهان، چندين ميليون آن در سطوح بسيار بالائي از استانداردها زندگي كرده و از زندگي خود لذت مي‌برند.
اما يك سوم از انسان‌ها به برق دسترسي ندارند و يك‌سوم ديگر نيز دسترسي محدودي به آن دارند.
جمعيت‌هاي زيادي نيز در فقر ملالت‌باري زندگي مي‌كنند. بيش از يك ميليارد نفر آب پاكيزه در اختيار ندارند و دو ميليارد و 400 ميليون نفر از سيستم مناسب تخليه فاضلاب محرومند.
همه روزه 40 هزار نفر – يعني هر دقيقه 25 نفر – بر اثر بيماريها مي‌ميرند كه به سادگي با پيشرفت اوليه اقتصادي مي‌توان از آن پيشگيري كرد.

3- طي 50 سال آينده زماني كه جمعيت جهان به 9 ميليارد نفر برسد، نيازهاي برآورده نشده امروزه بشري به شدت چند برابر خواهد شد.
براي كاهش مصيبتهاي بشر نه تنها توسعه اقتصادي ضروري است بلكه ايجاد شرايط لازم نيز براي تثبيت جمعيت جهان لازم است.
امروزه تلاش روبه‌رشد براي رفع اين نيازها در اكثر كشورهاي در حال توسعه جهان، تقاضاي بسيار زيادي براي استفاده از انرژي ايجاد كرده است.
تا سال 2050 مصرف جهاني انرژي دو برابر خواهد شد.

بيوسفر(موجودات كره زمين) در خطر

4- در روي كره زمين تاثير گرم شدن «گازهاي گلخانه‌اي» يك پديدة غيرقابل بحث است كه بدون آن جهان از يخ پوشيده خواهد شد.
براي مدت هزاران سال، عدم تغيير تراكم گازهاي گلخانه‌اي محيط زيست معقولي را ايجاد كرد كه تمدن توانست در آن رشد يابد.
در قرن بيست و يكم، فعاليت انسان موجب مي‌گردد اين گازهاي گرماگير دو برابر شوند.
اين تغيير در عصر زمين‌شناسي ناگهاني و كم‌سابقه است.

5- امروزه بيشتر انرژي كه براي توليد برق، كار كارخانه‌ها، راه‌اندازي وسايل نقليه و گرم كردن منازل مصرف مي‌شود، از سوزاندن سوخت‌هاي فسيلي تأمين مي‌شود.
منابع فسيلي، از جمله زغال، نفت و گاز طبيعي، آنچنان به سرعت مصرف مي‌شوند كه طي قرن آينده تا اندازه گسترده‌اي از بين مي‌روند.
ضايعات تمام سوخت‌هاي فسيلي به طور مستقيم در هوا پراكنده م

ي‌شو

د. بخش اعظم اين ضايعات به شكل گازهاي گلخانه‌هاي مانند دي‌اكسيد كربن است.
در هر سال ضايعات ناشي از سوخت‌هاي فسيلي 25 ميليارد تن دي‌اكسيد كربن به جو زمين اضافه مي‌كند. اين مقدار برابر است با 70 ميليون تن در هر روز و يا 800 تن در هر ثانيه.

6- كارشناسان جهان به منظور تجزيه و تحليل تأثيرات ناشي از تشكيل سريع گازهاي گرماگير، از طريق هيأت‌هاي بين دول سازمان ملل در امر تغيير آب و هوا با يكديگر همكاري مي‌كنند.
مطالعه تغييرات آب و هوا، پيچيده و تابع تئوريهاي رقابتي است. اما دانشمندان در اين زمينه توافق دارند كه افزايش گازهاي گلخانه‌اي باعث جذب بيشتر گرماي خورشيدي توسط كره زمين مي‌شود.
بعقيده بيشتر دانشمندان علم هواشناسي، گازهاي گلخانه‌اي توليد شده بوسيله انسان موجب شده است كه گرمترين 10 سال طول تاريخ در 15 سال اخير رخ دهد.

7- كارشناسان علم هواشناسي به اتفاق آرا هشدار مي دهند كه تشكيل گازهاي گلخانه‌اي ممكن است در قرن آينده فاجعه‌آميز باشند.
افزايش سطح آب درياها، دماي شديد هوا، بروز طوفان‌هاي سهمگين، خشكسالي ويرانگر و شيوع بيماري، توليد مواد غذايي، قابليت اسكان بشر را در بسياري از مناطق از بين مي‌برد.
اين كارشناسان هشدار مي‌دهند كه تغيير شديد آب و هوا احتمالا ‌مي‌تواند موجب بي‌ثباتي سرتاسر كره زمين شود.

8- همه كشورها در تغيير آب و هوا سهيم هستند. چه از نظر علت تغيير آب و هوا و چه از نظر تأثير آن.
در كشورهاي آمريكاي شمالي هر شخص در هر روز 54 كيلوگرم يا 120 پوند دي‌اكسيد كربن در جو زمين پخش ميكند.
در اروپا و ژاپن سرانه انتشار اين گاز در هر روز بيش از 23 كيلوگرم يا 50 پوند است.
در كشور چين با 3/1 ميليارد نفر جمعيت كه بشدت در حال توسعه است، سطح نشر اين گازها 6 كيلوگرم يا 13 پوند بر هر نفر در روز است.

9- اگر تاريخ را يك رودخانه تصور كنيم، بشريت به بخش‌هاي خروشان و تندآب آن رسيده است.
در 50 سال آينده جمعيت جهان، بيشتر از مجموع انرژيي كه در كل تاريخ تاكنون مصرف شده است را مصرف خواهد كرد.
بشريت با آينده‌اي از تغييرات شديد چه از نظر روش توليد انرژي و چه از نظر سلامت سيارة ما روبه‌رو مي‌شود.

10- افزايش جمعيت جهان از زماني كه شما اين اتواسي(AutoEssay) را ملاحظه كرده‌ايد:
اين رقم (كه در نسخة خودكار نشان داده شده است) به اندازة كمي سريع‌تر از دو نفر در هر ثانيه افزايش مي‌يابد.
ميزان دي‌اكسيد كربن توليد شده در اثر سوختن سوخت فسيلي(بر حسب تن) از زماني كه اين اتواسي را ملاحظه كرده‌ايد:
اين رقم (كه در نسخة خودكار نشان داده شده است) به مقدار حدود 50 هزار تن در هر دقيقه افزايش مي‌يابد.

11- بشريت نمي‌تواند به عقب برگردد. جمعيت در

 

حال رشد جهان به مقادير معتنابهي از انرژي نياز دارد تا:

- آب آشاميدني تهيه كند.
- انرژي كارخانه‌ها، منازل و حمل و نقل را تأمين نمايد و
- از زيرساخت‌هاي لازم براي تأمين تغذيه، آموزش و بهداشت حمايت كند.

برآورده كردن اين نيازها مستلزم تأمين انرژي از تمام منابع آن است. اما «تركيب» انرژي جهان بايد به دور از استفاده عنان گسيخته از سوخت‌هاي فسيلي، به سرعت توسعه يابد.
كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي، محيط زيست و منابع غيرقابل جايگزين را براي نسل‌هاي آينده حفظ مي‌كند.

پيشگيري از تغيير فاجعه‌آميز آب و هوا

12- تثبيت تراكم گازهاي گلخانه‌اي جوي مستلزم آن است كه انتشار جهاني اين گازها تا 50 درصد كاهش يابد.
اين چالش با توجه به نياز كشورهاي فقيرتر به افزايش معيارهاي زندگي عظيم‌تر خواهد شد.
حتي اگر كشورهاي در حال توسعه از بحث ذخيره‌سازي انرژي و فناوري‌هاي انرژي پاكيزه استقبال كنند، جمعيت زياد اين كشورها به زودي بيش از جهان صنعتي حاضر، گازهاي گلخانه‌اي در فضا منتشر مي‌كنند.
در حال حاضر كشورهاي صنعتي بايد براي «مواجه شده» با چنين انتشارات (جوي) فزاينده، و در عين حال كاستن از مجموع اين انتشارات در سطح جهان، ميزان آن را (در كشور خود) تا 75 درصد كاهش دهند.

13- جهان براي كاهش اين انتشارات و در عين حال توسعه ذخاير انرژي به طور مبرم نيازمند معرفي گسترده فناوري‌هايي در زمينه انرژي است كه ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي آن كم باشد.
به احتمال زياد، شهرهاي بسيار بزرگ در آينده مي‌توانند با انتشار مستقيم كمتر گازهاي گلخانه‌اي فعاليت كنند، يعني با استفاده از نيروي برق، باتري‌هاي برقي قابل شارژ و واحدهاي سوختي كه در آنها هيدروژن توليد شده از برق به كار رفته است، اين مهم برآورده خواهدشد.
اما الكتريسيته تنها راه براي توزيع انرژي است.
مسأله مهم در اينجا، توليد منابع بسيار گسترده الكتريسيته بصورت پاكيزه مي‌باشد.

واقع‌نگري درباره انرژي پاكيزه

14- توليد الكتريسيته پاكيزه از «منابع جديد جايگزين شونده» مانند خورشيد، باد، توده‌هاي زيستي و نيروي ناشي از حرارت مركزي زمين، نيازمند حمايت شديد است.
اما ظرفيت جمعي اين فناوري‌ها براي ت

وليد برق در دهه‌هاي آينده محدود است.
پيش بينيهاي OECD نشان ميدهد كه حتي با 20 سال حمايت تحقيقاتي و يارانه‌اي، اين منابع جديد جايگزين شونده مي‌توانند كمتر از 3 درصد از برق جهان را تأمين كنند.

15- كارشناسان امور محيط زيست در زمينه هشدار نسبت به اين كه تغييرات فاجعه‌بار آب و هوايي يك خطر واقعي و حتمي است، نقش ارزشمندي ايفا كرده اند.
اين مسأله نيز اهميت حياتي دارد كه آنان بايد براي يافتن راه‌حل‌هاي اين مشكل نيز به همين اندازه واقع‌گرا باشند.
ما حتي با حداكثر ذخيره‌سازي انرژي و چشم‌اندازي كه پوشيده از صفحه‌هاي گيرنده انرژي خورشيدي و نيز آسياب‌هاي بادي است، باز هم براي تأمين بيشتر نيازهاي مربوط به انرژي خود به منابع معتنابهي از آن نياز داريم كه به طور 24 ساعته برق توليد كنند.

16- نيروي هسته‌اي مانند انرژي خورشيدي، باد و آب، مي‌تواند بدون توليد دي‌اكسيد كربن يا انتشار ساير گازهاي گلخانه‌اي برق توليد كند.
تفاوت اساسي انرژي هسته‌اي در آن است كه اين انرژي تنها گزينه‌اي است كه مي‌تواند منابع گستردة الكتريسيته پاكيزه را در مقياس جهاني توليد كند.
چنانچه بخواهيم نياز بيكران جهان را به انرژي پاكيزه تأمين كنيم، بايد نيروي هسته‌اي و «منابع جديد جايگزين‌شونده» را اگر چه رقيب يكديگر محسوب مي‌شوند، به عنوان شريك يكديگر در نظر بگيريم.

ضرورت استفاده از نيروي هسته‌اي

17- مؤسسه بين‌المللي انرژي OECD يك نهاد بين دولي است كه تقاضاي جهاني انرژي را تجزيه و تحليل مي‌كند.
در بخش خصوصي، اين ارزيابي توسط «شوراي جهاني انرژي» انجام مي‌شود.
هر دوي اين سازمان‌ها به اين نتيجه رسيدند كه:
جهان ما بدون گسترش سريع انرژي هسته‌اي نمي‌تواند نيازهاي روبه‌ افزايش خود را در زمينه انرژي به شكلي پاكيزه رفع كند.


انرژي هسته‌اي امروز

18- استفاده از نيروي هسته‌اي از 40 سال پيش آغاز شد و اينك اين نيرو همان اندازه از برق جهان را تأمين مي‌كند كه 40 سال پيش به وسيله تمام منابع انرژي تأمين مي‌شد.
حدود دوسوم از جمعيت جهان در كشورهايي زندگي مي‌كنند كه نيروگاه‌هاي هسته‌اي آنها در زمينه توليد برق و زيرساخت‌هاي صنعتي نقش مكمل را ايفا مي‌كنند.
نيمي از مردم جهان در كشورهايي زندگي مي‌كنند كه نيروگاه‌هاي انرژي هسته‌اي در آنها در حال برنامه‌ريزي و يا در دست ساخت هستند.
به اين ترتيب، توسعه سريع نيروي هسته‌اي جهان مستلزم بروز هيچ تغيير بنياديني نيست و تنها نيازمند تسريع راهبردهاي موجود است.

19- امروزه حدود 440 نيروگاه هسته‌اي در 31 كشور جهان برق توليد مي‌كنند.
بيش از 15 كشور از مجموع اين تعداد در

زمينه تأمين برق خود تا 25 درصد يا بيشتر، متكي به نيروي هسته‌اي هستند.
در اروپا و ژاپن سهم نيروي هسته‌اي در تأمين برق بيش از 30 درصد است.
در آمريكا نيروي هسته‌اي 20 درصد از برق را تأمين مي‌كند.

20- در سرتاسر جهان، دانشمندان بيش از 50 كشور از حدود 300 راكتور تحقيقاتي استفاده مي‌كنند تا:

- درباره فناوري‌هاي هسته‌اي تحقيق كرده و
- براي تشخيص بيماري و درمان سرطان، راديوايزوتوپ توليد كنند.

همچنين در اقيانوس‌هاي جهان راكتورهاي هسته‌اي نيروي محركه بيش از 400 كشتي را بدون اينكه به خدمه آن و يا محيط زيست آسيبي برسانند، تأمين مي‌كنند.
در دورة پس از جنگ سرد، فعاليت جديدي براي حذف مواد هسته‌اي از تسليحات و تبديل آن به سوخت نيروي هسته‌اي غيرنظامي آغاز شد.

سياست‌هاي قدرتمند هسته‌اي

21- بسياري از كشورها تعهد شديدي نسبت به نيروي هسته‌اي دارند.
در ميان اين كشورها مي‌توان از چين، هند، آمريكا، روسيه و ژاپن نام برد كه همة آنها با هم نيمي از جمعيت جهان را در خود جاي داده‌اند.
ساير كشورها از جمله آرژانتين، برزيل، كانادا، فنلاند، كره جنوبي، آفريقاي جنوبي، اوكراين و چندين كشور ديگر حوزة مركز و شرق اروپا فعاليت مي‌كنند تا نقش نيروي هسته‌اي را در اقتصاد خود افزايش دهند.
كشورهاي در حال توسعه مهم كه نيروي هسته‌اي ندارند، مانند اندونزي، مصر و ويتنام نيز سرگرم بررسي اين گزينه هستند.

22- نيروي هسته‌اي موجب استقلال در زمينه انرژي گرديده و تأمين آن را تضمين ميكند.
فرانسه با 60 ميليون جمعيت بيش از 75 درصد از نيروي برق خود را از نيروي هسته‌اي تأمين مي‌كند و بزرگترين صادركننده اصلي برق است.
كشور 60 ميليوني ايتاليا نيروي هسته‌اي ندارد و بزرگترين واردكننده برق است.

واقعيات مربوط به تشعشع

23- تشعشع به طور طبيعي از طرف زمين و جو به تمام نقاط كره زمين انتشار مي‌يابد.
اين «زمينه طبيعي» تشعشع كه از يك منطقه به منطقه ديگر متغير است، جزيي از محيط زيست است كه همه انسانها در آن پرورش د

اده مي شوند.
تشعشع نيز مانند بسياري پديده‌هاي ديگر مي‌تواند هم مفيد و هم مضر باشد.
مقادير زياد پرتوگيري خطرناك است.
شواهد فراواني نشان مي‌دهند كه مقادير كم پرتوگيري بي‌ضرر است.

24- تشعشع توليد شده در قلب راكتورهاي هسته‌اي شبيه به تشعشع طبيعي بوده اما شدت آن بيشتر است.
در نيروگاه‌هاي هسته‌اي حفاظ‌هاي لازم براي مهار اين تشعشع وجود دارند تا ميليونها تن از مردمي كه در نزديكي آن قرار دارند به سلامت زندگي كنند.
عموما هر فرد 90 درصد از پرتوگيري خود را از طبيعت و 10 درصد آن را از قرار گرفتن در معرض تشعشعات پزشكي دريافت مي‌نمايد.
پرتوگيري ناشي از نيروگاه هسته‌اي ناچيز است.

چرنوبيل: از شايعه تا واقعيت

25- فاجعه هسته‌اي سال 1986 در چرنوبيل اوكراين تنها حادثه ناشي از نيروي هسته‌اي بود كه تاكنون به مردم آسيب رسانده و نسبت به امنيت نيروي هسته‌اي وحشت گسترده‌اي را پراكنده كرده‌است.
اما راكتور چرنوبيل طراحي به شدت معيوب و خصوصيات امنيتي ضعيفي داشت كه نتوانست در برابر يك اشتباه انساني از خود محافظت كند.
در عوض، حادثه جزيره تري‌مايل آمريكا كه هيچ كس بر اثر آن آسيب نديد، با استفاده از سيستم‌هاي محافظتي گسترده كه اينك استاندارد صنعت جهاني شده است، مهار شد.
راكتورهايي كه كاستي‌هاي شديد چرنوبيل در آنها نيز وجود داشت، نابود و يا اصلاح شدند و ديگر چنين راكتورهايي ساخته نخواهد شد.

26- سازمان ملل با به‌كارگيري كارشناسان هسته‌اي برجسته جهان، مطالعات و تحقيقات جامعي را دربارة تأثيرات حادثه چرنوبيل بر سلامت افراد انجام داده است كه تعيين آمار تلفات اوليه كه 31 نفر بود، جزو آن محسوب نمي‌شود.
از يكهزار و هشتصد مورد سرطان تيروئيد كه به اين حادثه نسبت داده شد، تقريباً تمام آنها با موفقيت درمان شدند.
به جز اين مورد، پس از گذشت بيش از 15 سال از آن حادثه، ديگر هيچ مدرك علمي درباره افزايش بروز سرطان در مناطق دور يا نزديك چرنوبيل وجود ندارد.
بنابر تئوري تأثيرات احتمالي و بلندمدت حادثه چرنوبيل پيش‌بيني مي‌شود كه 3 هزار مورد مرگ ناشي از سرطان در سال‌هاي پاياني زندگي افراد روي دهد. چنين رقمي، آنچنان ناچيز است كه از نظر آماري قابل تأييد نخواهد بود.

27- يافته‌هاي معتبر سازمان ملل اهميت آنچه را كه در چرنوبيل روي داد، كاهش نمي‌دهد.
اما آنها حتماً گزارش‌هاي فراوان جنجالي در اين باره را تكذيب و كمك مي‌كنند تا يك برخورد منطقي و غير اغراق آميز با اين رويداد منحصر به فرد صورت گيرد.
حوادث انفجار معادن زغال سنگ و انفجار گاز، موجب تلفات هزاران نفر در هر سال مي‌شود. جالب اينجاست كه چنين مرگ‌هايي به گونه‌اي عادي به حساب مي‌آيند كه به طور كلي از گزارش آنها صرف‌نظر مي‌شود.
به عنوان مثال، ممكن است يك حادثه معدن ساده كه موجب مرگ ده‌ها تن شده است، بدون آنكه مورد توجه قرار بگيرد، رخ دهد حتي اگر تلفات ناشي از آن در يك روز بيشتر از تلفات ناشي از نيروي هسته‌اي در كل تاريخ اين انرژي باشد.

28- مصرف بيش از حد سوخت‌هاي فسيلي باعث آلودگي هوا شده كه اين خود بزرگترين خطر براي سلامتي انسان است. براساس برآورد

سازمان بهداشت جهاني (WHO)آلودگي هوا تقريباً در هر سال موجب مرگ سه ميليون نفر مي‌شود.
دانشمندان علم پزشكي پيش‌بيني مي‌كنند كه تلفات ناشي از سوخت‌هاي فسيلي تا سال 2025 سه برابر خواهد شد.
چنين تأثيرات مرگباري بر سلامت انسان‌ها كه بزودي معادل با بروز 600 «آلودگي چرنوبيل» در روز خواهد‌شد، تحريف شده‌ترين اخبار را نيز دربارة نيروي هسته‌اي درهم خواهد شكست.

سابقه درخشان نيروي هسته‌اي

29- با اين كه حادثه چرنوبيل تصوير انرژي هسته‌اي را مخدوش كرد، اما ميراث مثبت اين حادثه باعث شد تا يك سيستم امنيت هسته‌اي قويتري در سراسر جهان شكل گيرد.
در سال 1989 صنعت هسته‌اي، انجمن جهاني اپراتورهاي هسته‌اي (WANO) را براي رشد فرهنگ ايمني هسته‌اي جهاني تأسيس كرد.
WANO از طريق سياست بخش خصوصي، شبكه فرا-ملي مبادله فني را ايجاد كرد كه تمام كشورهاي داراي نيروي هسته‌اي را دربرمي‌گيرد.
امروزه هر راكتور نيروي هسته‌اي در جهان عضوي از WANO براي بازبيني هم‌طرازي عملياتي است.

30- هدف سيستم بازبيني هم‌طراز WANO اين ست كه پيروي از معيارهاي دشوار ايمني تنظيم شده از سوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) را تضمين كند.
پيشرفت‌هاي به‌دست آمده در امور ايمني غير قابل ترديد است. در بيشتر نيروگاه‌هاي جهان ميزان وقوع «رويداد» قابل گزارشي كه مربوط به مسأله ايمني باشد، تقريباً صفر است.
قوانين بيمه ملي و بين‌المللي مسؤوليت را به عهده كارگزاران نيروگاه هسته‌اي گذاشته است. به عنوان مثال، در آمريكا متصديان نيروگاه در يك سيستم «مشترك» بيمه خصوصي سهيم هستند كه براي ماليات‌دهندگان حتي يك سكه هم هزينه ندارد.
امروزه نيروگاه‌هاي هسته‌اي در ارتباط با كاركنان خود و عامة مردم از سابقه ايمني درخشاني برخوردارند.

31- در حمل و نقل مواد هسته‌اي استفاده از كانتينرهاي ساخته شده با تكنولوژي بسيار بالا كه قادرند در برابر تأثيرات فوق العاده (هسته‌اي) مقاومت كنند، يك امر عادي در اين صنعت محسوب مي‌شود.
تاكنون بيش از 20 هزار كانتينر حاوي سوخت‌هاي مصرف شده و زباله‌هاي هسته‌اي سطح بالا به سلامت و در مسافتي به مجموع 30 ميليون كيلومتر حمل شده‌اند.
در جريان حمل و نقل اين محموله‌ها و ساير مواد راديواكتيو، هم براي استفاده در مصارف تحقيقاتي و هم مصارف دارويي و يا نيروي هسته‌اي، حتي يك مورد از پخش مضر مواد راديواكتيو وجود نداشته است.

 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید