دانلود فایل پاورپوینت انجمن خیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان مهدیشهر

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت انجمن خیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان مهدیشهر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت انجمن خیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان مهدیشهر قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

 • انجمن خیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان مهدیشهر

  سال تأسیس : ۱۳۷۸

   

  هـدف:

              حمایت از بیماران خاص مهدیشهر شامل بیماری :              

         دیابتی ، تالاسمی ، کلیوی ، کبدی ، هموفیلـی ، سرطانـی ،

         صرع و ام اس

   

   

   

   

اسلاید ۲ :

 • انجمن خیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان مهدیشهر

  روش اجرای هدف :

   

  ۱-جمع آوری اطلاعات و آمار بیماران خاص در منطقه مهدیشهر از

          نظر ویژگیهای فردی و وضعیت پزشکی و درمانی .

  ۲-شناسائی نیازهای مختلف درمانی و اجتماعی .

  ۳-ارتقاء سطح آگاهی علمی و اجتماعی بیماران و خانواده آنان و

          کل افراد منطقه .

  ۴-فراهم کردن شرایط بهره گیری بهینه از اعتبـارات مـوجـود و

         امکانات علمی  اجتماعی و مالی برای رفع مشکلات آنان .

  ۵-جلب توجه مرکز دولتی و جوامع مختلف منطقه ایی به مسائل خاص

         درمانی و اجتماعی این  بیماران و نیازمندیها و مشکلات آنان .

   

   

   

   

اسلاید ۳ :

 • انجمن خیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان مهدیشهر

  ۶-جلب حمـایت و کمک های دولتـی و مردمـی در داخل و

          خارج کشور .

  ۷-ایجاد ارتباط و همکاری با انجمن های علمی ، حمایتــی و

         صنفی بیماران خاص در سطح داخلی و بین المللی .

  ۸-گسترش فعالیتهای پژوهشی و آموزشی و خدمات مربوط به

          تشخیص ، درمان و آگاهیهای اجتماعی .

  ۹-ارائه و اجرای طرحهای قابل اجراء برای  پیشگیری و بهبود

        وضعیت درمانی و اجتماعی بیماران خـاص به نهـادهـای

         مختلف اجرائی .

   

   

   

   

اسلاید ۴ :

 • انجمن خیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان مهدیشهر

  ارکان انجمن عبارتند از :

  ۱- مجمع عمومی   

  ۲- هیات مدیره    

  ۳- مدیر عامل

  ۴- بازرس

   

   

   

اسلاید ۵ :

 • انجمن خیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان مهدیشهر

  وظایف مجمع عمومی موسس  :

   

  ۱- انجام اقدامات اولیه برای تأسیس انجمن .

  ۲- تهیه  و طرح اساسنامه و تصویب آن .

  ۳- انتخاب اعضاء هیئت امناء .

  ۴- انتخاب اولین مدیران و بازرسان . 

   

   

   

اسلاید ۶ :

 • انجمن خیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان مهدیشهر

  وظایف مجمع عمومی عادی امناء :

   

  ۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل ) .

  ۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (ها) .

  ۳- تعیین خط مشی کلی انجمن .

  ۴- بررسی و تصویب یا رد پیسشنهادهای هیات مدیره .

   

   

   

اسلاید ۷ :

 • انجمن خیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان مهدیشهر

  ۵- تعیین عضو جانشین هیات امنا .

  ۶- تصویب ترازنامه و بودجه انجمن .

  ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها 

          و دعوتنامه های رسمی .

  ۸- عزل اعضای امنا ، هیات مدیره و بازرسان .

   

   

   

اسلاید ۸ :

 • انجمن خیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان مهدیشهر

  وظایف  مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل می باشد :

   

  ۱-تصویب تغییرات اساسنامه.

  ۲-بررسی و تصویب یا رد انحلال انجمن.

  ۳-تغییر در میزان سرمایه .

  ۴-انحلال قبل از موعد .

  ۵-هرگونه تغییر در ماهیت .

   

اسلاید ۹ :

 • انجمن خیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان مهدیشهر

  وظایف و اختیارات هیئت مدیره در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد :

  ۱-حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول .

  ۲-رسیدگی به حساب ها .

  ۳-پرداخت دیون و وصول مطالبات .

  ۴- اجرای مصوبات مجامع عمومی .

  ۵- افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی .

  ۶- تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتـی در کلیــه

          مراحل قانونی در محاکم .

  ۷- تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن .

   

   

   

   

اسلاید ۱۰ :

 • انجمن خیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان مهدیشهر

  ۸- قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه ) و در صورت

          اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خـود

           به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل .

  ۹- سایر وظایفی که براساس اساسنامه به هیات مدیره واگــذار

         گردیده .

  ۱۰- بطور کلی هیات مدیره می تواند هراقدام و معاملـه ای را

           که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال امـوال منقـول که

            مستلـزم تصویب مجمـع عمومـی می باشد پس از تصویب

            مجمع به نام انجمن انجام دهد .

   

   

   

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 14 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد