مقاله در مورد برق

word قابل ویرایش
28 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

برق

________________________________________
مقدمه:
امروزه برق بعنوان جزء لاینفک زندگی انسان محسوب میشود .شبکه وسیع انرزی الکتریکی با انشعابات زیاد مجتمع های بزرگ وکوچک صنعتی ومسکونی را تغذیه مینماید.
انرزی الکتریکی در قیاس با سایر انرزی ها از محاسن ویزه ای برخوردار است شامل:
۱- محدودیتی از نظر مقدار در انتقال و توزیع آن وجود ندارد.
۲- انتقال آن برای فواصل زیاد به آسانی انجام پذیر میباشد.

۳- تلفات آن در طول خطوط انتقال و توزیع کم و دارای بازده زیاد میباشد.
۴- تبدیل آن به سایر انرزی ها به آسانی ممکن است.
سیستم انرزی الکتریکی در حالت کلی شامل ۳ جزء زیر میباشد:

۱- مرکز تولید نیرو
۲- خطوط انتقال نیرو
۳- شبکه های توزیع نیرو
انرژی الکتریکی در نیروگاه در رنج ۲۰ کیلو ولت تولید میشود .از آنجا که نیروگاه هابه دلائل ایمنی و اقتصادی وبا توجه به نوعشان ( آبی- بخاری- گازی- دیزلی ) در خارج شهر و در فاصله دور از مصرف کننده میباشد برای رساندن انرزی تولید شده به مصرف
کننده ها از خطوط انتقال نیرو استفاده می شود. به دلیل طویل بودن خطوط انتقال تلفات انرزی زیاد میباشد .
برای کم کردن تلفات- سطح ولتاز انرزی تولید شده در نیروگاه را از طریق ترانسفورماتورقدرت افزایش داده به رنج ۴۰۰ کیلو ولت میرسانند. این ولتاز برای انتقال مناسب می باشد.
خطوط انتقال نیرو انرزی الکتریکی را از نیروگاه با ولتاز ۴۰۰کیلو ولت به پست۶۳/۴۰۰ کیلو ولت منتقل می کنند. در این پست ولتاز ۴۰۰ کیلو ولت توسط ترانسفورماتورقدرت به ولتاژ ۶۳ کیلو ولت کاهش می یابد. انرزی الکتریکی با ولتاز ۶۳ کیلو ولت توسط خطوط انتقال نیرو به پستهای ۲۰/۶۳ کیلو ولت منتقل می شود. در این پست نیز توسط ترانسفورماتورقدرت ولتاژ از ۶۳ کیلو ولت به ۲۰ کیلو ولت کاهش می یابد.انرزی الکتریکی با ولتاز ۲۰کیلو ولت به پست های توزیع منتقل شده توسط ترانسفورماتورهای توزیع به ولتاز ۳۸۰ ولت کاهش می یابد.

رنج های استاندارد شده ی ولتاز در ایران عبارتند از:

الف- ۴۰ولت-۱۲۰ولت ( فشار ضعیف)
ب- ۳۳کیلوولت-۲۰کیلوولت-۱۱کیلوولت (فشار متوسط )
ج- ۱۳۲کیلوولت-۶۳کیلوولت ( فوق توزیع )
د- ۴۰۰کیلوولت-۲۳۰کیلوولت ( فشارقوی )
به طوریکه برای تغذیه الکتریکی مصرف کننده ها معمولا ازجریان متناوب سه فاز و فشارضعیف ۳۸۰ولت و۲۲۰ ولتی استفاده میشود و برای تغذیه پست های فشار ضعیف ازفشار متوسط ۲۰ کیلو ولتی و برای تغذیه پست های فشار متوسط از ۶۳ کیلوولت استفاده میشود.
از فشار قوی نیز جهت ارتباط نیروگاه ها استفاده می شود.در هر شهر یا هر مجتمع بزرگ صنعتی باید حداقل یک شبکه فشار قوی جهت تغذیه شبکه توزیع ( فشار ضعیف و فشار متوسط ) وجود داشته باشد.
یک شبکه توزیع باید برق مورد نیاز مصرف کننده ها را تامین کند. به عبارت دیگر شرکت توزیع نیروی برق موظف است در طول شبانه روز میزان قدرتی که مشترک درخواست نموده و مورد توافق قرارگرفته در اختیارش قرار دهد. پس باید در انتخاب میزان قدرت ونوع شبکه دقت زیادی شود.
همچنین یک شبکه توزیع باید طوری باشد که در مواقع خرابی یک قسمت از شبکه وقفه ای در تغذیه مصرف کننده ها ایجاد نشود و عیب یابی شبکه باید سریع انجام شود .
در صورتی که موارد فوق رعایت نشود اشکالات زیادی از قبیل: افت ولتاز های زیاد تر ازحدمجاز و اضافه بار بر روی ترانسفورماتور ها به وجود می آورد که منجربه خا موشی های
طولانی مدت در سطوح وسیع می گردد.
با توجه به موارد ذکر شده میتوان به اهمیت نقش شبکه توزیع پی برد که آخرین و مهمترین وظیفه یعنی تغذیه مصرف کننده ها را بر عهده دارد.
اینجانب محمدامین مشیری دانشجوی رشته کاردانی قدرت با گرایش توزیع دوره کارآموزی خود را در شرکت الوان مهرافاق که همکار شرکت توزیع برق جنوب شرق تهران است گذرانده و از نزدیک با فعالیت این شرکت در زمینه توزیع برق آشنا شدم. حال در پایان دوره کارآموزی – عملکرد خود در این دوره را درقالب گزارش کارآموزی ارائه می کنم.

شبکه توزیع:
شبکه توزیع الکتریکی عبارتست از یک سیم کشی که جریان برق را به چند ین مصرف کننده میرساند .
یک شبکه توزیع باید از حداکثر درجه اطمینان مصرف – درجه اطمینان حفاظتی خوب- قابلیت عیب یابی سریع- ضریب بهره بالا برخوردار باشد.
شبکه های توزیع انواع مختلفی دارند:
۱- شبکه باز ( شعاعی )- برای مصارف خانگی و روشنائی در نواحی شهر ها و روستاها
۲- شبکه از دو سو تغذیه شونده – برای بالا برد ن ضریب اطمینان
۳- شبکه حلقه ای – برای تغذیه نقاط با تراکم زیاد (تغذیه پست های ترانسفورماتور )هادی هایی که در یک شبکه توزیع به کار می روند عموما از مس ( با ضریب هدایت بالا )
وآلمینیوم ( با وزن سبک ) میباشند .
توزیع انرزی الکتریکی به ۲ شیوه صورت میگیرد:
۱- سیم های هوایی با متعلقات مربوطه
۲- کابل های زمینی با متعلقات مربوطه
انتخاب شیوه توزیع با توجه به مسیر شبکه- ولتاز شبکه – تراکم جمعیت – عامل اقتصادی وزیبایی محیط صورت میگیرد.

شبکه توزیع هوایی:
یک شبکه توزیع هوایی باید دارای خصوصیات زیر باشد:
۱- قدرت مورد نیاز را انتقال دهد.
۲- دچار افت ولتاز زیادی نشود.
۳- لوازم شبکه بخصوص مقره ها متناسب با ولتاز شبکه باشند.
۴- فاصله بین هادی های هر فاز متناسب با ولتاز شبکه باشد .
۵- فاصله بین سیم ها طوری باشد که در اثر وزش باد و بروز یخبندان روی آن مقدارش از حد مجاز کمتر نشود.
۶- فاصله بین دو پایه متوالی ( اسپن ) آن قدر زیاد نشود که شکم ( فلش ) از حد مجازش تجاوز کند.
۷- محاسبه و حفظ حدود تعین شده شکم سیم.
۸- رعایت فاصله ازاد سیم ها.
۹- رعایت حریم مجاز ( حریم درجه یک و حریم درجه دو ).
لوازم و وسائل وتجهیزات شبکه های توزیع هوایی :
الف- سیم هوایی و متعلقات مربوط به آن
ب – لوازم حفاظتی شبکه
ج – پست های توزیع .
سیم های هوایی و متعلقات آن:
الف- هادی هایی که در یک شبکه توزیع هوایی سیم های تابیده شده از جنس مس
ب – آلمینیوم آلیازی ویا آلمینیوم مغز فولادی هستند که بصورت بدون روکش یا روکش دار به کار می روند.
هادی های روکش دار برای کاهش اتصالات و خاموشی های ناشی از برخورد سیم های به یکدیگر و یا عوامل خارجی بکار برده می شوند.
تکنیک هادی روکش دار برای بالا برد ن ضریب اطمینان وایمنی خطوط هوایی شبکه های توزیع بکار برده می شود. این هادی ها با پوشش عایقی
الف- حفظ محیط زیست
ب – پیشگیری از مرگ پرندگان
ج – جلوگیری از قطع درختان و شاخه زنی آنها ونیز افزایش ایمنی خطوط
د– کاهش خطرات سالیانه برق گرفتگی وهمچنین جلوگیری از دزدی آسان برق در سیمهای لخت هوایی
ه – بکار برده شوند.
همچنین با توجه به ماهیت کابلی این نوع هادی ها – جایگزین نمودن آنها می تواند مبنایی جهت تجدید نظر در قوانین واستاندارد های حریم خطوط هوایی اعمال تخفیف در فواصل گردد.
اخیرا برای مقاصد مشابه از کابلهای خود نگه دار (Aerial Bounded Cables)
در شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط استفاده میشود.کابل های خود نگه دارمشتمل بر پنج کابل است که به هم پیچیده شده به صورت یک کابل درآمده اند. سه کابل آن که دارای سطح مقطع بزرگتری میباشند مربوط به فازهای R-S-T میباشند. کابلی که سطح مقطع کوچکتری دارد مربوط به فاز شب میباشد. کابل مربوط به سیم نول با نوار سفید رنگی مشخص شده است.
استفاده از کابل های خود نگه دار علیرغم مزایایی که دارد بخاطر وزن سنگین آنها و نیاز به آرایش های خاص در سر تیر- یراق آلات خاص و پیچیده آنها و نیز مشکلات اجرایی- به موارد خاص محدود می گردد.
با توجه به مطالب گفته شده استفاده از هادی های روکش داردر شبکه های موجود با استفاده از کراس آرم ها و یراق آلات فعلی شبکه های توزیع ایران مناسب تر میباشد.
متعلقات سیم های هوایی در یک شبکه توزیع هوایی عبارتند از:
۱- پایه ها : در سه نوع
الف- چوبی
ب – بتنی
ج – فولادی در ارتفاع های مختلف
پایه چوبی برای فشار ضعیف وفشار متوسط تا اسپن ۱۰۰ متر- پایه بتنی برای کشش های (۱۲۰۰ – ۲۰۰) کیلو گرم در ارتفاع های (۱۴-۷) متر- پایه فولادی از لحاظ ارتفاع محدود نمیباشد.
۲- کراس آرم ها: در انواع
الف- چوبی و فولادی ب
ب– در شکل های افقی
ج- جانبی(پرچمی)
ه – جناقی
۳- مقره ها:
الف- از جنس چینی یا شیشه
ب – در انواع سوزنی
ج– آویزی(بشقابی)
ه – چرخی
لوازم حفاظتی شبکه توزیع:

۴- رله ها و کلید های حفاظتی:
(انواع رله ها – کلید های خشک (هوایی)- کلیدهای روغنی)
۵- فیوز ها:
(اتوماتیک تند کار و کند کار- فشنگی- کتابی – کت اوت فیوز)
۶- برق گیرها:

(برق گیر با مقاومت غیر خطی – برق گیر دفعی )
۷-شاخکهای جرقه گیر:
(درقسمت بالا و پائین بوشینگ های ترانسفورماتورهای توزیع)
کلید های فشار قوی بر دو نوع کلید های خشک و کلید های روغنی میباشند.
کلید های خشک :
الف- سکسیونر قابل قطع زیر بار
ب – سکسیونر غیر قابل قطع
الف- دیزنکتور(کلید قدرت)
ب – رکلوزر(کلید وصل مجدد
رکلوزر(Recloser):

رکلوزر برای قطع و وصل اتوماتیک مدارهای جریان متناوب تک فاز و سه فاز ساخته شده مدار را در صورت بروز اتصالی قطع می کند و بلا فاصله مجدد وصل میکند ودر صورت رفع نشدن اتصالی دوباره مدار را قطع می کند. رکلوزر عمل قطع و وصل را سه مرتبه انجام می دهد و بعد از آن در صورتیکه اتصالی هنوز برطرف نشده بود بطور دائمی مداررا قطع می کند.
معمولا عمل قطع و وصل اول رکلوزر از دو عمل قطع و وصل بعدی میباشد.
عمل قطع و وصل اولی هر کدام دو سیکل طول می کشد و طی این مدت رکلوزر با برطرف کردن اتصالی در انشعابی که توسط فیوز کت اوت حفاظت می شود مانع از سوختن فیوز کت اوت شود.
در صورتیکه اتصالی برطرف نشده باشد در دو عمل قطع و وصل بعدی که هر کدام پنج سیکل طول میکشد به کت اوت فیوز این فرصت داده می شود که بسوزدو انشعاب معیوب را جدا نماید.
از رکلوزر در قسمت هایی از شبکه توزیع اتصالی های موقتی بوجود می آید استفاده می شود اتصالی های موقتی بر اثر برخورد خط با شاخه درختان – قرار گرفتن پرندگان بین هاد یهای
برق دار و زمین – زدن رعد وبرق – بوجود می آید.
مزیت رکلوزر بر فیوز اینست که رکلوزر می تواند اتصالی موقتی را از اتصالی دائمی تشخیص دهد و به آن این فرصت را دهد که برطرف شود یا توسط فیوز یا سکشنالایزر ازشبکه جدا گردد.
پست های توزیع:
هر پست توزیع حداقل از یک ترانسفورماتور توزیع ورودی فشارقوی(۲۰ کیلو ولتی) و تابلوی خروجی فشار ضعیف(۳۸۰ ولتی) تشکیل شده است.
ورودی فشار قوی تشکیل شده از یک سکسیونر قابل قطع زیر بارو سه فیوز فشار قوی- قدرت قوی HH .
تابلوی خروجی فشار ضعیف(۳۸۰ ولتی) یک سری وسایل اندازه گیری(آمپرمتر- ولتمتر- مبدل های جریان – کنتور) و ۳۰ عدد فیوز فشار ضعیف برای قدرت زیاد NH تا رنج KVA 630 تابلوی خروجی فشار ضعیف یک تابلو در پست های بزرگ و در بعضی موارد در پستهای KVA 630 وKVA 400 دارای دو تابلو می باشد.
تابلوی توزیع اولیه شامل تقسیمات اصلی فشار ضعیف موسوم به خط NHV میباشد.
تابلوی توزیع ثانویه شامل تقسیمات فرعی فشار ضعیف موسوم به خط UV میباشد.
تجهیزات خط NHV :
1- شینه(به عنوان هادی خط)

 

۲- قسمت ورودی(تغذیه):
الف- شامل کلید قدرت
ب – وسائل اندازه گیر
ج – خازنها
تجهیزات خط UV :
1- قسمت ورودی(تغذیه):
الف- شامل کلید قدرت
ب – ولت متر
ج- آمپرمتر
۲- قسمت خروجی: دارای انشعابات متعدد برای مصارف روشنائی و موتوری پست های توزیع را میتوان در فضاهای بسته وباز ایجاد نمود.
البته بهترین وضعیت آنست که ترانسفورماتورهای توزیع در اتاقی مناسب و جدا از تابلوها نصب شود.
در یک پست توزیع هوایی ترانسفورماتور توزیع بر روی دو پایه بتنی یکی بطول ۹ متر و دیگری بطول ۱۲ متر نصب می شود.
خدمات:
پس از مشخص شدن مراحل کارآموزی و واحدهایی که در برنامه پیشبینی شده ومیبایست با آنها آشنایی پیدا نمائیم وآشنایی مختصر با حوزه ستادی شرکت و امور کارکنان به اتاق کارشناس طبقه بندی مشاغل راهنمایی شدیم که در این قسمت با نحوه محاسبه و پرداخت حقوق ومزایا و موارد متعلقه آشنا شدیم که در این ارتباط نحوه بیمه ای که شرکت ارائه مینماید مورد تبادل نظر قرار گرفت که عنوان گردید حق بیمه پرداختی بخش به تامین اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی واز کارافتادگی وبخشی جهت درمان به شرکت بیمه دنا مسترد میگردد که در این راستا مزایا و معایب بیمه درمان که توسط شرکت بیمه دنا ارائه میگردد مورد بررسی قرار گرفت.
در این ارتباط نحوه مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و دریافت شماره هشت رقمی بیمه عنوان گردید همچنین مراحل تکمیل پرونده و ارائه مدارک لازم من جمله گواهی عدم سو ،پیشینه کیفری که میبایست از نیروی انتضامی اخذ گردیده ، همچنین گواهی سلامت و معافیت پزشکی که از طریق پزشک معتمد صورت می گیرد ، قید گردید.
پس از توجیه موارد فوق الذکر موارد موثر در طبقه بندی مشاغل و احیانا سابقه کار خارخ از شرکت و دسته بندی سوابق کار خارج از شرکت به دسته های :
الف- مشاغل یکسان
ب- مشاغل مشابه
ج- مشاغل مرتبط عنوان گردید که نحوه امتیاز بندی و امتیاز ات شخصی پیش بینی شده در طرح طبقه بندی مشاغل موجود در شرکت متذکر گردید که نهایتا با ارائه فرمهای مربوط به طبقه بندی جلسه پایان یافت.
امور مالی شرکت:
در این روز با مراجعه به امور مالی شرکت و ابراز مشکل کمبود جا نهایتا جلسه مربوط به امور مالی در اتاق معاونت فنی شرکت تشکیل گردید که جلسه با حضور رئیس دایره حسابداری شرکت رسمیت یافت که اطلاعات جامع و کافی در ارتباط با اسناد موجود در قسمت مالی و نحوه تنظیم این اسناد مشروحا توضیح داده شد
که در این ارتباط مراحل تنظیم اسناد به شرح زیر میباشد :
۱- جمع آوری اطلاعات و اسناد :
اعمم از فاکتورها و رسیدهاو…..
۲- طبقه بندی اطلاعات و تفکیک اسناد بند یک:
هزینه ایاب و ذهاب – هزینه غذا- حق جذب ……
۳- ثبت اطلاعات طبقه بندی شده در زمان مناسب:
انباشته شدن بیش از ده روز اسناد و و ثبت آنها پس از بیست روز خلاف قانون بوده و قابل پیگرد میباشد که لزوما تاریخ اسناد و تاریخ ثبت نباید اختلاف فاحشی داشته باشد.
۴- نگهداری اطلاعات :
از حیث ارجا به مراجع ذیصلاح اعمم از دیوان محاسبات –حسابرسان قوه قضائیه و سهامداران و ثبت آنها بصورت مکانیزه (کامپیوتر) یا دستی (دفاتر) حائز اهمیت میباشد.
کنترل هزینه ها با تهیه تراز صورت میگیرد که این تراز از روی دفاتر مربوط صورت می گیرد که دفاتر موجود اعمم از :
الف- دفاتر کل : مثلا پرداخت وام به کلیه پرسنل و مبلغ کلی وام که از روی دفاتر معین تهیه و تنظیم می گردد.
ب- دفاتر معین : تفکیک وامها و هزینه ها مپلا تفکیک وام مسکن از وام ازدواج که
ریز نمودن اطلاعات دفاتر کل میباشد.
ج- دفاتر تفضیلی : مثلا چند فقره وام ازدواج و چند نفره وام مسکن که ریز نمودن
اطلاعات دفاتر معین می باشد.
ترازشرکت:
الف- تراز کل : مبلغ کل مانده
ب- تراز معین : شرکتهای طرف معامله ج-تراز تفضیلی :ریز حساب هر شرکت
ثبت اسناد در دفترروزنامه صورت می گیرد که توسط اداره ثبت شرکتها پلمپ گردیده که اگر دفاتر روزنامه معهور به مهر اداره ثبت شرکت ها نبوده و یا پلمپ آن مخدوش یا ورق دفتر روزنامه مخدوش گردد.
اعمال فوق الذکر منجر به جریمه خواهد شد که در صورتی که صفحات دفتر پاره گردد ویا خط خوردگی زیاد و خرابی پلمپ منجر به علی راس شدن ومردود شدن دفتر از طرف وزارت دارائی می گردد.
در صورتی که دفاتر از لحاظ دارائی مورد قبول باشد ، مواردی که مالیات تعلق نمیگیرد حذف و به بقیه آن مالیات تعلق می گیرد و اگر دفتر مردود باشد به کل حساب گردش موجوددی مالیات تعلق می گیرد.
۵- تلخیص:
نتیجه گیری از عملیات جهت مدیران و سهامداران با توجه به آمار و ارائه گزارشات مدیریتی و سهامداران و سایر ارگانها اعم از بانک و قوه قضائیه صورت می پذیرد.
مراجع وعملکرد مالی عبارتند از:
الف- حسابرسان و بازرسان قانونی هر سازمان :
که حسابرس به بررسی دفاتر و بازرسی به بررسی گزارشات مدیریتی می پدازند و نهایتا اقدام به گزارش می نمایند.
ب- دارائی و میزان آنها:
با بررسی دفاتر و گزارشات و مخدوش بودن آنها اقدام به جریمه می نمانید.
قانون مالیات و آئین نامه های شرکتها:
۱- اساسنامه شرکت: شامل حوزه فعالیت مدیران و سهامداران و درصد سهام آنها که توسط اداره ثبت شرکتها،تایید می گردد.
۲- آئین نامه معاملات : در چار چوب تعیین شده جهت انجام هر گونه داد و ستد باید عمل نمود که شامل موارد استعلام قیمت و … می باشد
۳- آئین نامه استخدامی: نحوه استخدام و تخصص ها و ویژگیهای مورد نیاز ذکر می گردد.
۴- آئین نامه ترفیع و تنبیه: در زمینه ترفیع و تنبیه و موارد مطرحه و نحوه انجام هریک تبیین شده است.
۵- آئین نامه مسافرتها و ماموریتها: در مورد تعریف ماموریت و مسافرتهای شغلی و چار چوب آن تعیین شده است.
۶- آئین نامه فنی: در مورد نحوه انجام عملیات فنی و موارد فنی و مهندسی پیش بینی شده، میباشد.
ثبت شرکتها:
۱- نام شرکت
۲- سرمایه شرکت: که میزان ۳۵% سرمایه میبایست توسط سهامداران پرداخت گردد.
۳- سهامداران و نسبت سهم آنها
۴- اعضای هیئت مدیره
۵- رئیس هیئت مدیره و قائم مقام هیئت مدیره و دو نفر منشی
۶- مدیر عامل شرکت ومشخصات وی که از بین سهامداران یا هیئت مدیره می تواند باشد.
۷- حق امضاء اوراق بهادار
۸- حدود اختیارات مدیر عامل
۹- حدود گردش کار و ماهیت کار شرکت
۱۰- بازرس قانونی از شرکتهای حسابرسی
۱۱- روزنامه رسمی جهت درج آگهی های رسمی شرکت
۱۲- سال مالی شرکت
تدارکات و پشتیبانی:
بامراجعه و پذیرش مسئولین امور تدارکات و انبارها با نحوه تامین جنس جهت انبار مرکزی و همچنین نحوه انتقال جنس از انبار مرکزی به انبار منطقه آشنا شدیم، در این ارتباط با نحوه تایید حواله تهیه شده در منطقه،توسط مدیر امور تدارکات و نهایتا با موجود بودن جنس منجر به تحویل از انبار شده و در صورت فقدان جنس اقدام به خرید صورتمی پذیرد که این خریدها مستند به آئین نامه معاملات شرکت می باشد،پس با اعزام به انبار مرکزی شرکت با اقلام موجود در انبار از نزدیک آشنا شدیم.
لوازم موجود در انبار و مشخصه های فیزیکی :
الف- کابل:

کابلهای موجود در انبار شامل کابلهای فشار متوسط پروتولین با عایق کراسلینک با مقاطع ۱۸۵*۳، ۱۸۵*۱ و کابلهای فشار ضعیف پرتو دور با عایق PVC (پلی ونینیل کلراید) در مقاطع ۱۰*۴ ، ۱۶*۴ ،۱۶+۲۵*۳ ،۱۶+۳۵*۳ ،۲۵+۵۰*۳ ،۳۵+۷۰*۳ ،۵۰+۹۵*۳ ،۷۰+۱۲۰*۳ ف۷۰+۱۵۰*۳ ،۱۲۰+۲۴۰*۳ ،با هادی مس و کابل ۴*۱۸۵ با هادی آلومینیوم می باشد،جهت مقره کابل می دانیم که در طول کابل ارقام مقره ذکر گرد

یده که با قرائت ابتدا و انتهای کابل میتوان طول کابل را بدست آوریم.
ب- سیم:
سیمهای موجود درانبار شامل سیم های آلومینیومACSR جهت جهت خطوط هوائی فشار متوسط با مقادیر ۷۳٫۶ مینک و ۱۲۶٫۲ هانیا که با مغزی فولادی تقویت گردیده اند و سیمهای مسی با مقاطع۱۶و ۵۰و ۷۰ میلیمتر مربع می باشند که مثلا وزن هر یک متر از سیم نمره ۱۶ به میزان ۱۴۳ گرم می باشد که جهت بر آورد وزن سیم مورد نیاز جهت اجرای پروژه و یا بر آورد سیم مصرفی در پروژه با داشتن طول شبکه مقدور میباشد.
ج- ترانسفورماتورهای توزیع:
ترانسفورماتورهای توزیع عمدتا ساخت کارخانه ایران ترانسفو بوده که در رنج های۵۰، ۱۰۰ ،۱۶۰ ،۲۰۰ ،۲۵۰ ،۳۱۵ ،۴۰۰ ،۵۰۰ ،۶۳۰ ،۸۰۰ ،۱۰۰۰ ،۱۲۵۰ کیلو ولت آمپر موجود استاندارد گردیده اند، ترانس های فوق عمدتا دارای سه تپ با شماره های ۱و۲و۳ مشخص گردیده اند، ضمنا جهت ارتباط محفظه انبساط روغن ترانس با هوای بیرون جهت استمداد از فشار هوا در تنظیم شطح روغن و عدم انتقال رطوبت هوا به داخل ترانسفورماتور جهت جلوگیری از بروز آرک و نالخصی در روغن از فیلتر رطوبت گیر سیلیکاژل استفاده گردیده است که سیلیکاژل مروب به رنگ آبی لاجوردی میباشد و سیلیکاژل مرطوب به رنگ سبز در می آید.
د- انواع فیوزهای و محدود کننده های جریان:
فیوزها و محدود کننده های فشار متوسط شامل دژنکتور با حجم کم روغن که در داخل سلول دژنکتور جهت ارتباط به ترانسفورماتور توزیع موجود در پستهای زمینی تعبیه گردیده اند که آمپر از این دژنکتورها ۶۳۰ آمپر و عمدتا ایران سوئیچ میباشند که با توجه به قدرت ترانس و یا قدرت قرارادی مشترک، جریان اولیه ترانس توسط رله پریمر با تنظیم جریان و زمان محدود می گردد که رله پریمر دررنجهای ۱۶و۲۰و۵۰و۱۰۰ آمپر در انبار موجود میباشند.
فیوز کات اوت جهت حفاظت ترانسفورماتورهای هوائی تعبیه میگردد که با توجه به قدرت ترانس و جریان اولیه مربوط به ترانس فیوز المان کا اوت قابل تعویضمیباشد.
فیوزها و محدود کننده های فشار ضعیف شامل کلید اتوماتیک با عملکرد مغناطیسی ،حرارتی جهت قطع جریانهای اتصال کوتاه و جریان بیش از تنظیم(اورلد)میباشد که رنج های A200،۴۰۰ ، ۱۶۰ ،۵۰۰ ،۶۳۰ ،۸۰۰ ،۱۰۰۰ ،۱۶۰۰ ،۲۰۰۰ آمپرموجود میباشد که معمولا دارای دو تنظیم میباشد که اعداد اعشاری ۰٫۵ و۰٫۷ و۰٫۹ و۱ مربوط به تنظیم جریان بار با توجه به قدرت کلید میباشد (عملکرد حرارتی ) و اعداد صحیح شامل ۲و۲و۷ مربوط به تنظیم و تعیین جریان اتصال کوتاه با توجه به قدرت کلید میباشد.(عملکرد مغناطیسی) فیو

 

ز های فشار ضعیف کاردی موجود جهت تغذیه خروجی پستها عم از هوایی یا زمینی میباشند که در رنج های ۶۳و۸۰و۱۰۰و۱۶۰و۲۰۰و۳۱۵و ۴۰۰ آمپر موجود میباشد که در رنج های زیر ۱۶۰ آمپر هم پایه کوتاه و هم پایه بلند داریم و در رنجهای بیشتر از ۱۶۰ آمپر فقط پایه بلند موجود میباشد که کلیه خروجیهای پست و فیوزها کاردی تحت ساپورت کلید اتوماتیک و تنظیم مربوط میباشند.
ه- ترانس های کوران یا CTها:
در دو نوع فشار متوسط و فشار ضعیف با نسبت تبدیل های/s200،/s300، /s400موجود.
و- تابلوها:
تابلوهای موجود در فشار متوسط شامل تابلوهای سلولی متشکل از دو سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار و سلول سوم،سلول دژنگتور جهت ارتباط به اولیه ترانسفرماتور یا ارتباط به پست پاساژ داخلی متقاضی تعبیه گردیده است که در ارتباط هر سه سلول توسط شینه و رنگ بندی صورت پذیرفته است،دو فقره سکسیونر موجود جهت ورود و خروج خط جهت ارتباط مانوریو ایجاد نقطه مانور در پستها ی زمینی منظور گردیده که معمولا اولین سلول مربوط به ورودی پست بوده و سلول دوم خروجی پست میباشد ولی جهت بدون برق کردن کامل پست حتما میبایست از پست قبل مانور نموده و خروجی پست ما قبل قطع گردد.
ارتباط سکسیونر ها با شبکه حتما توسط سر کابل(سر کابل پرتولین یا سر کابل روغنی) صورت می پذیرد.
ز- مفصل:
مفصل های موجود شامل مفصلهای دو راهه میباشد که با توجه به مقاطع کابلها در رنجهای ۳۵و۷۰و ۹۵و۱۸۵ جهت هر یک از کابلهای فوق الذکر موجود میباشد.
ح- پیچ و مهره:
پیچ و مهره های موجود در انبار جهت استفاده در خطوط هوائی فشار متوسط با فشار ضعیف با قطرهای ۱۴و۱۶ میلیمتر موجود میباشد که در رنجهای ۲۵۰و۲۷۵و۳۰۰و۳۲۵و۳۵۰ با یکسردنده وپیچ نمره ۵۲۰ دو سر دنده موجود میباشد که با توجه به تعبیه راک یا کنسول بر روی نری یا مادگی تیر و نوع پایه ها میتواند هر یک از پیچها مورد استفاده قرار گیرد.
ط- پایه ها:
پایه های مورد استفاده در فشار متوسط عمدتا پایه های بتونی ۱۲ متری و در فشار ضعیف پایه های ۹ متری در قدرتهای ۲۰۰و ۴۰۰ و۶۰۰و۸۰۰و۱۲۰۰ کیلو گرم نیرو موجود میباشد که در صورت نیاز میتوان با دوبله نمودن هر یک از نیرو های فوق به صورت H یا چسبیده و جفت قدرت بالاتر بدست آورد.
ی- مقره ها:
ایزولاتورها یا مقر ه های فشار متوسط در دو نوع سوزنی و بشقابی با ولتاژ جرقه ۱۱ کیلو ولت موجود میباشد که ملاح

ظه میگردد برای استفاده در ولتاژ ۲۰ کیلو ولت میبایست حداقل از دو دامن مقره بشقابی استفاده نمود که در اماکن و مناطق مرطوب تعداد دامن ها افزایش میابد.
مقره های فشار ضعیف شامل مقره چرخی دو شیاره و تک شیاره که بر روی راکها توسط میل مقره و پیم آن نصب می گردد و جهت ارتباط مانوری در فشار ضعیف و عدم ارتباط دو شبکه میتوان از شیارهای مجزای مقره دو شیاره استفاده نمود و در مواقع لزوم با استفاده از جمپر ارتباط هر دو شیار را با هم بر قرار ساخت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 28 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد