بخشی از مقاله

بهداشت و استفاده های مصرف کنندگان از اطلاع رسانی بهداشتی


اخیراً مفهوم بهداشت به بهداشت فردی و عمومی تقسیم شده است.بهداشت فردی:سلامت اشخاص در واقع همان پزشکی است و بهداشت عمومی: بهداشت جامعه به ویژه افراد فقیر می باشد.
لیستی ازمهمترین منابع اطلاع رسانی از مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها (سی دی سی) در دسترس می باشد ، آنها کتابشناختی های اخیر در این زمینه اند. ما در اینجا نقش اطلاع رسانی بهداشت عمومی در پیشگیری و درمان بیماری ها و ناتوانی ها را بررسی می کنیم .


بهداشت عمومی :
اغلب به عنوان موضوع ثانویه برای حرفه پزشکی می باشد و امروزه همه حرفه های پزشکی تمرین بهداشت عمومی را خواهند داشت .علل قابل کنترل بیماری ها همان موضوع بهداشت عمومی قدیمی است.
اواخر قرن 20گواهی یک تغییر تمرکز مراقبت بهداشتی از روی اشخاص به روی جامعه را می دهد . در بهداشت عمومی به طور آشکار این تمرکز روی جامعه بیشتر می شود . در اط


ضرورت ها و فرصت های جدید مصرف کنندگان :
بیماران در تجربه های قرن بیست اخیر ، تقاضای بیشتری برای شرکت در مراقبت از خودشان دارند چون که مراقبت های بهداشتی معاصر توسعه و بهبود یافته اند .نقش مصرف کننده به عنوان یار کامل در پیشرفت بهداشت و کنترل بیماری هرگز ضروری تر از این زمان نبوده است . تکنولوژی ارتباط از راه دور برای دسترسی به اطلاعات بهداشتی از خانه ، محل های اجتماع عمومی همچون کتابخانه ها ، مدرسه ها و محل های کار فراهم شده است . به وسیله شبکه های کامپیوتر ،

سرویس های پیغام تلفن و... پزشکان یک فرصت بی همتایی را برای بررسی پیشرفت سلامتی مریضانشان و پیشگیری از بیماری آنها دارند .
اطلاع رسانی بهداشت عمومی:
علم اصلی بهداشت عمومی ، اپیدمیولوژی است که مطالعه بیماری در جمعیت می باشد.
بنابراین اغلب سیستم های اطلاع رسانی بهداشت عمومی روی اطلاع رسانی در خصوص جمعیت های انبوه متمرکز شده اند.برای مثال ، سیستم گزارش CDCs HIV/AIDS که مجموعه میلیون ها مشاهده راجع به افرادی که آلوده به HIV شده یا مبتلا به ایدز اند می باشد و در مسیر بررسی ها از افرادی با هویت ناشناس استفاده شده است . و به طور مشابه سیستم نظارت بر بیماری

های ملی می باشد که همه گیرشناسان گزارش وقوع حدود 50 بیماری در هفته را برای CDC بیان می کنند . CDC (منبعی برای گزارش های آماری مریضی و مرگ و میر هفتگی است ) در آن نیز توجهی برای دنبال کردن و پی گیری اشخاص صورت نگرفته است . سیستم شگفت انگیزCDC که شامل ده ها میلیون مشاهده از کم وبیش 30 پایگاه اطلاعاتی است یک گستره متنوعی از

سیستم های اطلاع رسانی می باشد.در مقابل اغلب سیستم های اطلاع رسانی درمانگاهی تقریباً به طور انحصاری روی شناسایی اطلاعات افراد تمرکز دارند . CDC اولین سیستم نقشه ایی است که توسعه یافته و شامل مرزهای حوزه بهداشت عمومی در ایالات متحده می باشد . بعلاوه فایل داده های بهداشت عمومی اغلب شامل میلیون ها رکورد و دسترسی به این فایلهای بزرگ به وسیله طرح های پایگاه اطلاعاتی ویژه به سرعت فراهم می شود. همچنین یک افزایش نیاز به جستجوی محتوای کامل متن پایگاه های اطلاعاتی حجیم وجود دارد . همانطور که اشاره شد

اطلاع- رسانان بهداشت عمومی راه حل های ویژه ای را برای نیاز های ویژه شان توسعه داده اند . به هر حال امروزه که مرزهای بین پزشکی و بهداشت عمومی نامشخص هستند سیستم های اطلاع رسانی نیز ظرورتاً یکی خواهند شد.

پیشرفت در بخش فدرال:
CDC و دیگر عوامل بهداشت دولتی به طور روزافزون به پخش و پردازش اطلاعات رسیدگی می کنند . در سال1992 ، سی دی سی به عنوان شبکه اطلاع رسانی برای صاحب
منصبان بهداشت عمومی INPHO (Information Network for Public Health Officials ) بنیان نهاده شد.که یک ائتلافی از 14 ایالت ، ایالاتی مبتنی بر سیستم های اطلاع رسانی بهداشت عمومی تشکیل شد. قدرت اصولیINPHO کمک کردن به ایالات و بخش های بهداشتی محلی استفاده کننده از تکنولوژی اطلاعات می باشد . با توسعه شبکه اطلاعات پهنای ایالات در ایالت

جورجیا با سرمایه اهدایی 5 میلیون دلاری از مؤسسه خیریه راه اندازی شد . در 1997 ، 12 ایالت ، CDC ویژه یا بودجه برای این کار را دریافت کردند و در مورد 2 ایالت دیگر از وجوهات دیگری استفاده شد .
شبکه های اطلاع رسانی بهداشتی ناحیه و جامعه :
درطول اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 ، این اعتقاد بوده که شبکه های اطلاع رسانی بهداشتی محلی یا جامعه ای(RHINSیا CHINS) در مراکز جمعیتی ایالت متحده توسعه خواهد داشت.این شبکه وحدت میان تولید کنندگان مراقبت بهداشتی ، داروخانه ها ، قسمت های بهداشت عمومی و درحد امکان ، پرداخت کنندگان شکل بگیرد . هدف چنین شبکه هایی این بوده است که اطلاع رسانی بهداشتی را میان همه بخش های بهداشتی تقسیم کنند ، بدین وسیله توسعه بهداشت و مراقبت بهداشتی جامعه روی می دهد.امروزه اتحاد بین RHIN و CHIN به طور کلی روی کنترل می باشد .


اطلاع رسانی به عنوان یک ابزار برای مدیریت بهداشت جوامع :
اطلاع رسانی پزشکی باید با در برداشتن سیستم های اطلاع رسانی بهداشت عمومی واقعیات جدید را جرح و تعدیل دهد . به طور مشابه سیستم های اطلاع رسانی بهداشت عمومی به نیاز های طرح های بهداشتی سرویس می دهند .

ملزومات اطلاعات :
NCQA (National Committee for Quality Assuranc) کمیته ملی اطمینان کیفیت ، یک سازمان خصوصی غیر سودمند ، اختصاصی برای ارزیابی وگزارش روی کیفیت طرح های مراقبت کنترل شده می باشد . گستره آن شامل تعدادی از شرکت های بزرگ در ایالات متحده ، استفاده کنندگان و نمایندگان کارگران ، نمایندگان طرح سلامتی ، متخصصان کیفیت و نمایندگانی از پزشکی می باشد .
HEDIS (Health Plan Employer Data and Information Set) مجموعه اطلاعات و داده های گمارنده طرح سلامتی، تکمیل شده تا ابزار قدرتمندی برای کنترل پیشکیری فعالیت ها باشد.HEDIS مستقیماً اقدام به پیشگیری نکرده بود اما آن تکمیل شده بود تا یک ابزار بالفعل برای اندازه گیری کیفیت خدمات پیشگیری تهیه شده توسط سازمان مراقبت بهداشتی باشد . در سال 1997 ، 60 سازمان وابسته به حفظ بهداشت (HMOS) ، HEDIS را برای ارزیابی اجرای کار به کار بردند . یک نسخه ویژه از HEDIS وجود دارد که (Medicaid HEDIS) نامیده شده و روی نیازهای ویژه جامعه تمرکز دارد .


مجموعه داده های مهم دیگر سیستم اندازه گیری شاخص اعلام شده توسط کمیسیون مشترک روی اعتبارنامه سازمان های مراقبت بهداشتی (JCAHO) به عنوان بخشی از فرایند اعتبار نامهORYX می باشد.ORYX برای امتحان کارهای اجرایی بیمارستان ها استفاده شده است . آن شامل مقیاس هایی همچون خطر و عوارض فرآیندهای جراحی و پیچیدگی ها و شایستگی وابسته به درمان دارویی می باشد . آن برای کنترل کیفیت مراقبت و اجرای یک سازمان ارزشمند خواهد بود اما ممکن است فایده خود را برای مطالعه راهبرد پیشگیری گستره جمعیت از دست

بدهد . اگر ما برآنیم که HEDIS وORYX و برنامه های مفید مشابه را بسازیم ما به سیستم اطلاع رسانی نیازمندیم که بخش جدائی ناپذیر از حرفه پزشکی است. فروشنده های گوناگون سیستم های اطلاع رسانی در حال رقابت اند تا ORYX دارای مجوز باشد و JCAHO یک فرایند کامل و دارای جزئیات است که در مقام ارزیابی ، انتخاب و تصدیق قرار گرفته است . بسیاری از فروشنده ها در حال کار کردن روی درخواست های مرتبط با HEDIS می باشد .


سیستم های نظارت و گزارش ملی:
یک شکل واحدی از گزارش های روزانه ملی برای اغلب بیماری ها ، عامل های خطر یا فعالیت های پیشگیری در ایالات متحده وجود ندارد(چه رسد به سیستم های اطلاع رسانی). و در مقابل در فرانسه ، انگلستان ، دانمارک ، نوروژ ، و سوئد سیستم های جامعی برای حوزه های انتخاب شده همچون صدمات کاری ، بیماری های عفونی و سرطان دارد.به هر حال هیچ کشوری گزارش کاملی برای همه مسائل ندارد .


همچنین ثبت بیماری ها وجود دارد که شیوع بیماری های مسلم همچون سرطان را اغلب به طور کامل پی گیری می کند . همچون ثبت هایی که معمولاً روی موضوع یا پوشش بیماری معینی برای یک دوره خاص تمرکز دارند . سیستم های نظارت دوازده تایی مدعی CDC ، تلاش می کنند تا به طور کامل شیوع برخی شرایط را بررسی کنند شامل مسمومیت ، صدمات و مرگ و میر ها در محل کار نقص های مادرزادی . گزارش ها اغلب توسط تلفن یا ایمیل انجام می گیرد و در نتیجه اطلاعات به صورت ناتمام گرفته می شود.


ارتباط اطلاع رسانی بهداشت عمومی و فردی :
آنچه که بطور معمول همه این سیستم ها دارند این است که روی مجموعه اطلاعات ویژه ای تکیه دارند.بعد از مدتی ممکن است که تفاوت بین پزشکی و بهداشت عمومی کم کم از بین برود و با آن مرزهای بین سیستم های اطلاع رسانی پیوسته گردد برای مثال مرکز پزشکی وابسته به کلیسای کلومبیا و بخش بهداشت نیویورک سیتی با هم روی ثبت سل در جزیره مان ها تان شمالی کار کرده اند .


سیستم های خوب اطلاع رسانی بهداشت عمومی ، شناسایی و رسیدگی به شیوع بیماری را بالا خواهند برد ، پخش سریع اطلاعات جدید برای حرفه های بهداشت عمومی و برای عموم را ترفیع می دهند و به مردم کمک می کنند تا خدمات را فراهم کنند همچون تعیین درمانگاه برای مصونیت های دوران کودکی .
سیستم های خوب بهداشت عمومی کمک می کنند به اتصال شکاف بین بهداشت عمومی و فردی و کمک خواهند کرد به آوردنهمه گیر شناسی ، پزشکی صنعتی و بوم شناسی در مسیر اصلی پزشکی .
حمایت از مصرف کننده ، کمک به خود ، اطلاع رسانی بهداشتی :
در اثر جنبش کمک به خود دهه 1970 و حمایت از مصرف کننده دهه 1980 ، به اهمیت مریض به عنوان شریک بالغ در مراقبت بهداشتی افزوده شد.
مریضان از طریق کنترل خود ، ارزیابی و انتخاب روش درمان ، تکمیل درمان و ارزیابی اثرات سهیم اند.
تکنولوژی های اطلاع رسانی برای حمایت بیماران و خانواده های آنان ضروری اند.
برنامه های کامپیوتری ویژه ، سی دی های متمرکز روی بهداشت و سایت های اینترنتی همه اطلاعات مناسبی را فراهم می کنند تا با مشارکت در مراقبت بهداشتی برای مردم مفید باشند.
راهنمای دسترسی به منابع اطلاع رسانی بهداشتی :


بیماران نیاز فوری به دسترسی خصوصی به اطلاعات واقعی دارند که می تواند ترسشان را آرام کند.سیستم خدمات تحویل مراقبت بهداشتی موجود به اندازه کافی اطلاعات را برای مریض فراهم می کند .تکنولوژی های کامپیوتری می توانند تکمیل کننده آموزش پزشکان باشند.
برخی از وب سایت های بهداشتی عبارتند از:

http://aepo-xdv-www.epo.cdc.govپایگاه اطلاعاتی راهنمای پیشگیری CDC
http://www.amhrt.org/index.html مؤسسه قلب آمریکا
http://www.nrd.comراهنمای منابع طبیعی
http://noah.cuny.edu دسترسی به بهداشت نیویورک (NOAH)

برخی از این منابع بروشورهای دیجیتالی شده هستند که دقیقاً در شکل الکترونیکی آنچه که به صورت چاپی هم یافت می شود هستند .
منابع اطلاع رسانی بهداشتی مصرف کننده برای مریضان با شرایط خاص اطلاعات بیماری خاص در مورد مسائلی که آنها با آن روبرو هستند را فراهم می کنند . بعضی منابع ریشه و تاریخچه طبیعی بیماری را در واژگان قابل درک برای عوام بیان می کنند . بعضی دیگر از منابع اطلاعات ، فرآیند تشخیص یا خدمات با جزئیات مربوط به درمان ، هشدار ها و احتیاط های مربوط به آن را می دهند .

برنامه CHI به میزان زیادی تحت تأثیر دیدگاه تولید کننده سیستم است. منابع اطلاع رسانی بهداشتی از دو دیدگاه عمده سرچشمه گرفته است:
حرفه ای و کمک به خود. منابع CHI توسعه یافته حرفه ای آنهای هستند که توسط پزشکان
مراقبت بهداشتی و سازمانهایشان توسعه یافته اند .
منابع اطلاع رسانی بهداشتی مصرف کننده از لحاظ کمک به خود توسعه یافته و تکمیل و تقویت آن ها توسط نظام رسمی خدمات تحویل مراقبت بهداشتی فراهم شده است .


شبکه های بهداشتی مصرف کنندگان :
شبکه های کامپیوتر نه تنها برای مریض دسترسی به اطلاعات را فراهم می کنند بلکه آنها فرصت های دیگری را برای افراد ایجاد می کنند تا با اشخاص دیگری که مشابه آنها هستند و مراقبتهای بهداشتی مشابهی دارند تماس داشته باشند. این شبکه ها هم شامل شبکه های عمومی و هم تخصصی اند .برای مثال دو سیستم تخصصی:1- ارتباط کامپیوتری (computer link) : سرویس شبکه کامپیوتری تخصصی برای مریضان بستری در خانه و مراقبت کنندگانشان و سیستم ارزیابی جامع بهداشتی و2- (CHESS) که اهدافش برآوردن نیازهای افرادی که مبتلا به ایدزاند و زنانی که سرطان سینه دارند می باشد.


سیستم های عمومی شامل :1- گروههای بحث یوزنت(usenet) مرتبط با بهداشت و2- محل های بهداشتی قابل دسترسی روی امریکا آنلاین(America online).
منابع اطلاع رسانی روی وب یک سرویس سؤال و جواب را فراهم می کنندکه افراد علاقه مند می توانند سؤال خود را بفرستند و جواب آن را توسط افراد حرفه ای دریافت کنند علاوه بر آن خدمات دیگر همچون پست الکترونیکی بین مریض و پزشک را انجام می دهند .برخی گروههای بحث و اتاق های چت را ارائه می دهند که به عنوان گروههای حمایتی عمل می کنند .


دعوت به استفاده از اینترنت برای بهداشت عمومی و فردی :
به دلیل طبیعت گسترده اینترنت ، منابع آن به طور وسیع توسط سازمانهای مراقبت بهداشتی و شهروندان قابل استفاده است.دسترسی هر شهروند به اینترنت این امکان را فراهم می آورد که بتوانند ازاطلاعات بهداشتی استفاده کنند. ولی به زودی دسترسی به اینترنت به تجهیزاتی نیاز خواهد داشت که ممکن است خارج از دسترسی افرادی با سطح درآمد پایین باشد.


نقش متخصصان بهداشتی در اطلاع رسانی بهداشتی مصرف کننده:
متخصصان مراقبت بهداشتی مصرف کننده 3 نقش عمده درCHI بازی می کنند.
1- خدمات متخصصان از طریق کار کردن با طراحان نرم افزار.
2- متخصصان راهنمایی مهمی را برای گره های بحث الکترونیکی مناسب عامه مردم انجام می دهند و پاسخگوی نیازهای مریضان می باشند.
3-پزشکان واسطه های اطلاعات و مترجمان حظوری برای مریضان می شوند.


راهنمایی های آینده :
تغییر تمرکز از روی درمان بیماری به روی مدیریت بهداشت و بیماری مستلزم این است که پزشکان نه فقط تاریخچه زندگی آنهایی که معالجه می شوند را بدانند بلکه اطلاعاتی درباره بافت محیطی و اجتماعی که آنها در آن زندگی می کنند را هم بدانند . پزشکان امروزه با مریضانی مواجه اند که با قرار ملاقات های صورت گرفته با Medlin یا توضیح های دریافت شده از یک گروه بحث می آیند . کار با مریضانی آگاه ، مهارت های جدیدی را برای پزشکان طلب می کند و همچنین یک تغییر رفتار با مریضان را می طلبد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید