مقاله در مورد شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

word قابل ویرایش
56 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

انقلاب وتحولات اجتماعی همواره در جوامع مختلف بشری و در طول تاریخ زندگی او، حادث شده است وآدمی برای تغییر وضع موجود تا رسیدن به وضع مطلوب همواره در تلاش وکوشش بوده است. تکاپوی انسان در رسیدن به کمال مطلوب، اندیشه ظرف مناسب این پویش را در ذهن او متبادر ساخته وآدمی برای رسیدن به آن کمال نیازمند به محیط اجتماعی مطلوب، انسانی ومتکی بر قوانین لایتغیر الهی بوده این کمال جویی وخداخواهی فطری او پایه واساس همه حرکات

،جنبشها وانقلابات است.خواه این انقلابات به نام طبقه کارگر به نام آزادی، به نام بورژوازی و یا مستقیما به نام پروردگار باشد،نهایتا خواست فطری انسان برآزادی خواهی، عدالت جویی و برابری طلبی است و تقریبا همه انقلابات و در راس خواسته های خود آزادی .عدالت و برابری را قرار داده اند. انقلاب اسلامی ایران ، به عنوان یکی از شکوهمندترین انقلابات دنیا و به عنوان یکی از بزرگترین وفراگیرترین آنها در دنیا همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است. امامامت (س) در بعد فقهی،سالها قبل در نجف اشرف، آنجا که بحث حکومت اسلامی را در کتاب «البیع»مطرح می نماید به ضرورت وجود عدالت اجتماعی اشاره می نماید وهدف والای حکومت اسلامی را برقرار عدالت وقوانین عادلانه می داند واسلام جز این چیزی نمی خواهد. «اسلام برای برپایی حکومت عادلانه بپاخواست که در آن قوانین مالیاتی وبیت المال و گرفتن آن (مالیات) از جمیع طبقات بر مبنای عدل است.و نیز قوانین مربوط به قضاوت وحقوق نیز به روشی مبتنی بر عدل وسهولت تشریع گشته است.
از سوی دیگر باید دانست که امام خمینی(س) برای احیا مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه دینی به برخی از موضوعات وفروعات عدالت اجتماعی به ویژه اقتصادی آن اشاره نموده اند که آنها مهم بیانگر اهمیتی است که حضرت امام (س) برای مسئله عدالت اجتماعی و مقابله با فقر و تبعیض وظلم و ستم قائل بودند و مهم بیانگر این استکه احیاء اندیشه عدالت اجتماعی از دیدگاه حضرت امام (س) باید در تمام ابعاداجتماعی وا قتصادی وسیاسی جامعه صورت گیرد. در غیر اینصورت عدالت اجتماعی در جامعه تحقق نخواهد یافت. برخی از مهمترین فروعات عدالت اجتماعی مطرح شده در بیانات حضرت امام (س) عبارتند از:
۱-اصل حمایت از مستضعفان و محرومان و فقرا ومردم تحت ستم
۲-اصل مقابله با مرفهان و زراندوزان

۳-اصلی نفی شکاف طبقاتی (اقتصادی)
۴-اصل دخالت دولت واقتصاد آزاد
۵-احیا اندیشه انتظار فرج
۶-احیا قام، مبارزه و جهاد در راه حق
۷-احیا روحیه ایثارگری وشهادت طلبی در راه حق
انقلاب اسلامی ایران، با تلاشی تساوی طلبانه، یا دست کم، با تعهدی قدرتمند نسبت به عدالت اجتماعی واقتصادی به پیش رانده شد. برای مدت کوتاهی به نظر می رسید که پیروزی انقلاب، بازسازی تمامی جامعه را ممکن میسازد و این برداشت به طور محسوس تقاضا برای مشارکت گسترده تر در غنیمت اقتصادی را افزایش داد: خانه برای بی خانه ها، شغل برای بی

کارها،حقوق های بالاتر برای کم درآمدها،ارتقا مقام برای کارمندان، ودانشگاه برای کسانی که قبلا نمی توانستند به آن راه یابند.این ایده ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانیده شد.مواردی از این قانون، از دولت میخواست که از استثمار فرد از فرد، جلوگیری کند ، اختلاف در ثروت را کاهش دهد، برای هر شهروند یک سطح شایسته از زندگی را تضمین کند وثروتهای نامشروع را مصادره کند. در سال اول انقلاب ،شواری انقلاب، انبوهی از قوانین را که هدفشان نیل به عدالت توزیعی ومبارزه با منافع طبقات ثروتمند وغنی بود، تصویب کرد. ولی به مرور ثابت شد که کوشش در راه ایجاد یک نظم اجتماعی و اقتصادی عادلانه تر امری اختلاف برانگیز و تفرقه آمیز است. امروزه، مسئله عدالت اجتماعی همچنان منشا تضادهای بسیاری است و یکی از دو یا سه معضلی است که رویاروی جمهوری اسلامی قرار دارد.جستجوی دلایل و علل این مشکلات چندان دشوار نیست.
نخست آن که به نظر می رسد نیل به عدالت اجتماعی، نیازمند توزیع مجدد ثروت است. این امر ،ناگزیر با مسائلی از قبیل مالکیت خصوصی، دسترسی به منابع، و سیاست اقتصادی دولت، سروکار پیدا می کرد و گروههای اجتماعی وطبقات را علیه یکدیگر بر می انگیخت .دوم آن که، مشخص شد که هدف ایجاد یک جامعه مبتنی بر اصول برابری، هدفی خیالی است که و این امر مسئله را در سرلوحه مباحث عمومی قرار داد.
سوم، (و این مسئله سوم است که به مبارزه بر سر مالکیت در ایران انقلابی، ویژگی خص خود را می بخشد) تقاضا برای عدالت اجتماعی، در فرهنگ لغت اسلام مندرج بود.
هدف حکومت انقلابی ،تاسیس یک دولت اسلامی مبتنی بر قوانین اسلامی بود. تصور میرفت که توزیع ثروت وقوانین اقتصادی نظم جدید، یک کمال مطلوب اسلامی را منعکس می کند. با گسترش بحث پیرامون سیاست اقتصادی، هم طرفداران و هم مخالفان تدابیر گوناگون اقتصادی، از موضع

قوانین واصول اسلامی، استدلال می کردند. بدین علت، بحث پیرامون ثروت در ایران( از زمان انقلاب به بعد) نه تنها بحثی پیرامون سیاست اقتصادی بلکه همچنین بحثی پیرامون قوانین اسلامی بوده است. این بحث، نه تنها سیاستمداران، احزاب سیاسی وگروههای ذی نفوذ، بلکه فقهای اسلامی را نیز درگیر ساخته است.c3 وبه نظر دکتر بهشتی، عدل اجتماعی، در همه ابعادش ،عدل سیاسی و عدل اقتصادی است. در جامعه ای که انبیا می سازند، عدل اخلاقی و معنوی از عدل اقتصادی و عدل اجتماعی و سیاسی نمی تواند جدا باشد و بالعکس. جمهوری اسلامی ما ، مادام که موفق به ایجاد عدل اقتصادی وعدل سیاسی و اجتماعی نشود این بعد از رسالت انبیا را ت

حقق نداده است ما باید به سوی عدل اقتصادی و عدل اجتماعی وعدل سیاسی جلو برویم باید به جایی برسیم که در جامعه، ضعیفی در زیر فشار قویی قرار نگیرد واگر خدایی نکرده قرار گرفت به سرعت از زیر فشار رهانیده شود.c4 با اشاره و آشنایی با اهداف وآرمانهای اولیه انقلاب اسلامی و با توجه به گذشت بیش از ۲۷ سال از پیروزی انقلاب و در آستانه ورود به دهه سوم انقلاب، بررسی میزان موفقیت و نیل به این اهداف ضروری به نظر می رسد.
اگر به بخشهای شمالی شهر تهران سری بزنید، مشاهده خواهید کرد که هیچ شباهتی به بخشهای میانی وجنوبی شهر ندارد. در این قسمت از شهر تهران، خانه ها و مغازه ها، خیابانها و خلاصه زیر ساختها ورو ساختها شهری به سبک هالیوود ساخته شده است. حتی ساکنان این بخش از تهران نیز با بقیه مردم این شهر فرق دارند. در واقع آنها اغلب کسانی هستند که خوب توانسته اند از انقلاب اسلامی ایران به نفع خود بهره برداری کنند.جالب آنکه بیشتر آنها با نظام سیاسی کشور ارتباط مستقیم برقرار کرده اند.تشخیص نو کیسه ها کار چندان سختی نیست، زیرا سبک راه رفتن،پوشیدن، خوردن وخوابیدن آنها با بقیه مردم کاملا متفاوت است. آنها همیشه

لباسهای مد روز به تن داشته و بر اتومبیلهای گرانقیمت سوار می شوند.
عضویت در کلوپها وسفر به کشورهای خارجی –از دبی گرفته تا لندن- نیز جزوعدالت همیشگی آنهاست. دیدن این قبیل صحنه ها کاملا با جامعه بی طبقه که از اهداف نظام است. در تضاد می باشد، چرا که عالیترین مقام ایران یعنی رهبرمعظم انقلاب ،یک زنگی کاملا ساده و بی پیرایه دارند. بر عکس اطرافیان و آنهایی که به نوعی در بدنه نظام سیاسی کشور قرار دارند از چنین منشی و روشی در زندگی شخصی خود استفاده نمی کنند. بدتر آنکه، همه در این نکته اتفاق نظر دارند که نوکیسه های جدید،ثروتهای بادآورده خود را بدون زحمت و به خاطر نوع نظام اقتصادی کاملا دولتی کشور به دست آورده اند.در حقیقت، چون بیشتر بخشهای صنعتی کشور در اختیار دولت قرار دارد، آنهایی که صاحب نفوذ بوده و بابدنه نظام در ارتباط مستقیم هستند، به راحتی ازمجوزهای خاص تولید و تجارت در زمینه هایی چون نفت،گاز ،خودروسازی و تولید موادغذایی برخوردار می شوند.
جالب است بدانید که از سال ۱۹۹۰ که دولت برنامه خصوصی سازی را در سرلوحه فعالیتهای خودقرار داده و در خلال آن صدها شرکت دولتی فروخته شده اند، اکثرا افرادی موفق به خرید این قبیل شرکتها شده اند که با سیاستمداران ومتنفرین در ارتباط مستقیم بوده اند.c5 رانت وآماده خوری در حوزه آموزش عالی ونهاد علم و دانش بیش از هر نهاد دیگری تاثیرات نامطلوب تری بر پیکره نحیف وامکانات محدود کشوردر از طریق ایدئولوژیک وسیاسی بطور غیرمستقیم آغازگر رشد پدیده نخبگان و قشر نوینی از اقشار تحصیل کرده گردید که میتوانند توجیه گر وضع موجود و نظریه پرداز آن باشند. به بیان دیگر پدیده آقازاده ها و خاص گرایی در نظام سیاسی واقتصادی ایران چنان دیرینه و دیرپا است که در هر برهه بر حسب ساختار قدرت و ترکیب طبقاتی آن نمودهای مشترکی را از خود بروز می دهد. و شاید به همین علت باشد که امروز با مهاجرت خیلی وسیعی از متخصصان از کشور هیچ نگرانی در مدیریت کلان نظام نبست به این مهم دیده نمی شود.c6
مردم معتقدند مسئولان و مدیران کلان جامعه ، باید نسبت به وضعیت بداقتصادی آنها پاسخگو باشند. کارشناسان دلیل مشکلات اقتصادی مردم را در وهله اول ، سوء مدیریت درا ستفاده بهینه از امکانات و شرایط بالقوه کشوروناتوانی در برنامه ریزی دقیق واجرای درست سیاست های موثر و کارایی اقتصادی در جهت بهبود وضع رفاهی مردم می دانند و سپس به موضوع نابرابری وبی عدالتی در توزیع درآمد و ثروت در جامعه اشاره می کنند.
یکی از مهمترین دلایل ایجاد این نابرابری وبی عدالتی. ایجاد شرایط رانتی است. واقعیت این است که برخی از مسئولان از گذشته تاکنون با سوء استفاده از مدیریت خود، شرایطی را فراهم آورنده اند که عده ای از اطرافیان خود آنها به ثروت های بی حساب وکلان رسیده اند. این روند آنچنان بوده که باعث شکل گیری ثروت های بزرگ و بادآورده شده ودر نتیجه افزون شدن شکاف اقتصادی بین اقشار محروم و افراد ممتاز شده است. انتظار مردم پاسخگویی مسئولان و مدیران در این مورد است.
متاسفانه دستگاه هایی که مسئولیت مستقیم این امر را بعهده دارند،طی این سالها، حرفی برای گفتن نداشته اند و مسئولان و مدیران این دستگاه ها ترجیح داده اند برای آنکه موقعیت شان به خطر نیفتد یا سکوت کنند ویا به کلی گویی مشغول شوند.
تحقق عدالت اقتصادی واجتماعی در کشور نیازمند کنار گذاشتن تعارضات سیاسی، مشارکت بخش خصوصی متکی برآحاد مردم،تحمل ومتاهل است. آزادی های اجتماعی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد، به عبارت دیگر هر قدر آزادی های اجتماعی افزایش یابد رشداقتصادی بیشتر خواهد شد ولی هر رشد اقتصادی در کشور الزاما به معنای تداوم آزادی اجتماعی نیست اما

آزادی های سیاسی و مدنی در میان مدت بلند مدت برابری اجتماعی به دنبال دارند ، بنابراین آزادی های سیاسی و اقتصادی بصورت توامان عدالت اقتصادی واجتماعی را درون جامعه گسترش خواهند داد.c8
در شرایط امروز جهان ، مالیات ،بزرگترین نقش را در ایجاد عدالت اقتصادی وحمایت از حقوق ا

قشار محروم و آسیب پذیر ایفا می کند، اما متاسفانه این نقش در اقتصاد ایران به هیچ وجه مناسب با جایگاه واقعی آن نیست و متاسفانه به دلیل شرایط خاص اقتصادی ایران، تاکنون شبکه منظمی برای جمع آوری مالیات ها در کشور ایجاد نشدها ست.c9 وتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ، میتواند حلقه مفقودشده شفاف سازی در اقتصاد ایران ونیز تضمین کننده حرکت صنایع کشور به سمت توسعه صادرات باشد.c10

جنبش نرم افزاری وتولید علم:
با تحقق انقلاب اسلامی ایران،اسلام به یکی از دو قطب اصلی قدرت در جهان تبدیل شده است. انقلاب اسلامی ایران مدعی ایجاد عدالت در ساخت های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و … آن هم در مقیاس بین المللی است.لازمه این ادعا ارائه طرح وبرنامه ساز وکار علمی وعملی کارآمد و ضرورت جنبش نرم افزاری جهت غلبه در درگیری اسلام وتمدن غرب است. اگر انقلاب اسلامی ایران نتواند رابطه بین مفاهیم کاربردی و دین را برقرار نماید دین ر عینیت به ناکارآمدی متهم می گردد. امروزه دشمن بخوبی درک کرده است که پس از انقلاب اسلامی موازنه قدرت درجهان تغییر یافته است.d1
انقلاب اسلامی ایران دو ویژگی «آگاهی » و «دین باوری» را به عنوان نقطه عطفی در تحولات فکری واندیشه ای مردم به ارمغان آورد و براساس این دو،پس از پیروزی انقلاب به لحاظ کمی وکیفی ،تغییرات اساسی را در عرصه های حوزوی و دانشگاهی تجربه کرد.روند تحولات فکری در پی تلاش نیروهای دین باور واسلامگرا که از پشتوانه تاریخی وهویتی در این سرزمین برخوردار بوده اند، هر چند با تاخیر اما توانست به نفع آن ها پیش رود و با پیروزی انقلاب اسلامی، میدان عمل و آزمودنی فراخ پیش روی آنان قرارگیرد. سرعت پیروزی انقلاب سبب گردید ک موضوعات مختلفی به صورت مستقیم و فوری مطرح شود که توانایی چالشگری کافی در برابر آنان وجود نداشت ،از همان رو موضوع کفایت و کیفیت پشتوانه نظری انقلاب اسلامی ونظام جمهوری اسلامی نه فقط در عرصه علوم انسانی، بلکه علوم دیگر نیز به عنوان یکی از اساسی ترین چالش های پیش روی بقای آرمانهای انقلاب و استحکام نظام قرار دارد.

درچنین شرایطی که بیش از ۲۵ سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد ضرورت طرح جنبشیی تولید علم، به عنوان یک واقعیت حیاتی و اساسی در برابر انقلاب اسلامی قرار دارد. این مقاله بر آن است تا ضمن تحلیل ایده واندیشه تولید علم در ایران وبیان ضرورت های پیش روی انقلاب اسلامی در جهت ورود به حوزه تولید علم، ملزومات ولوازم این نهضت نیز معرفی شود. ملزوماتی که بدون دستیابی به هریک تحقیق جنبش نرم افزاری وتولید علم در ایران مسیر نخواهد بود.
۱-ماهیت نرم افزار:

 

نرم افزار مفهومی عام و فراگیر دارد که نوعا شامل مفاهیم بنیادی و تخصصی وعمومی می گردد. اساسا ساختارهای اجتماعی ونهضت های وانقلاب های دنیا به دنبال شکل می گیرند. آنچه امروزه در مظاهر تمدن بشری دیده می شود اموری سخت افزاری هستند. اموری مانند: صنعت ومحصولات صنعتی.رهاوردهایی که امروزه در جوامع بشری وزندگی اجتماعی بشر از محصولات صنعتی دیده می شود همه از امور سخت افزاری هستند.
۲-پشتوانه تولید سخت افزارها:
پشتوانه تولید سخت افزارها، نرم افزارهایی هستند که بصورت نظام اولیه ارائه می گردند. مفاهیم بنیادی مثل فلسفه ،مترها،روش ها،منطق ها، نظام منطق ها، ایدئولوژی ها که براساس آن مفاهیم اجتماعی و مفاهیم فرهنگی و مفاهیم مربوط به نهضت وانقلاب تولید می گردند ، همه جز نرم افزارها هستند، بهترین استفاده را کرد ومتولوژی اسلام و انقلاب را بیان کرد. از این نکته اساسی غفلت نکنیم که هنر امام خمینی در نهضت وانقلاب اسلامی ایران، مدیریت واستفاده بهینه از حجم عظیم نرم افزارهای تولید شده در طول تاریخ بیشتریت به ویژه تاریخ اسلام وتشیع بود وبه همین جهت رعب و وحشت عجیبی در میان پیشگامان آرمان جنبش نرم افزاری در جهان معاصر ایجاد کرد.d3
3-نقش امام خمینی در تولید وتوسعه تحقیقات:
نقش امام خمینی در تولید و توسعه تحقیقات وگسترش علوم و فن آوری وارائه مفاهیم کاربردی انقلاب و گسترش تولید علم بر مبنای معارف الهی وطرح مشکلات ومسائل فراروی جنبش نرم افزاری براندیشمندان وپیشگامان جنبش نرم افزاری پوشیده نیست زیرا بنیان گذاری انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی ایران خود هزاران مفهوم نرم افزاری را تولید کرد. امام خمینی ضمن تاکید بر عدم کفایت نرم افزارهای تولید شده در حوزه و دانشگاه برای نظام سازی وجامعه پردازی و ضرورت تامین وتضمین فضای مناسب علمی به عنوان پیش نیاز ضرورت تولید نرم افزارهای مورد نیاز ومفاهیم کاربردی انقلاب وجبران کاستی ها و کمبودهای فقه به موانع موجود بر سر راه ( نظام سازی و جامعه پردازی) در ایران معاصر اشاره کردند و در بیانه ها وسخنرانی های مختلف بر این نکته تاکید نمودند.
۴-تقدم مدیریت بر تولید در جنبش نرم افزاری:

امام خمینی بر تقدم مدیریت بر تولید نیز اشاره کردندو خود نیز مدیریت جنبش نرم افزاری را به عهده گرفتند.
۵-موانع تولید علم و توسعه علمی ایران
افق امید بخش حل همه امور از دیدگاه قرآن کریم با شرح صدر آغاز می گردد. شرح صدر وگشودگی سینه مهم ترین عامل برای گشایش در امور سخت وسبک شدن بارهای سنگین وکمرشکن از این تنگناها است.امام خمینی با استفاده از شرح صدرالهی به بنیان گذاری انقلاب اسلام پرداخت و موانع تولید علم وتوسعه علمی ایران را شناسایی کرد و در بیانات وتصمیم گیری خویش به رفع آن پرداخت بعضی از موانع عبارتند از:
۱٫ موانع فکری و فرهنگی
۲٫ حیرت زدگی درتحولات جدید فرهنگ غرب وضعف اعتماد به نفس وخودباوری، تقلید وخودباختگی.
۳٫ گسستگی از معارف و فرهنگ علم و دین.
۴٫ ضعف شانیت علمی اندیشمندان ومحققان
۵٫ ضعف فرهنگی تحقیق ویادگیری
۶٫ شعف اهتمام به خردجمعی وغلبه بر خرد فردی
۷٫ پایین بودن ضریب امید به آینده
۸٫ فقدان امنیت ومنزلت اجتماعی
۹٫ ضعف تهذیب اخلاق وسیر وسلوک معنوی
۱۰٫ ضعف توحید
۱۱٫ ناکارآمدی نظام اداری کشور
۱۲٫ بیمار بودن ساختار اقتصادی کشور وابستگی به صادرات
۱۳٫ موانع ساختاری و مدیریتی
۱۴٫ ابهام و خلاء در قوانین
اکنون با در نظر داشتن مجموعه مطالبی که گفته شد نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ به محضر رهبر انقلاب و پاسخ حکیمانه رهبر به آن ها از آشکارتر شدن فعالیت های علمی در کشور وورد به مرحله نوین-که مقتضیات جدیدی را می طلبد-حکایت دارد. در این نامه آمده است:
تنها راه پیش پای ما،ارتقای کیفیت در تولید فکر وعلم در حوزه ودانشگاه است وتا وقتی که تولید بر ترجمه و تکرار و نیز اجتهاد بر تقلید فزونی نباید،سیر جوامع اسلامی هم چنان قهقرایی خواهد ماند و امت اسلام وملت ایران به رغم همه فداکاری ها ، در صحنه تمدن فرودست خواهند بود.
در مقابل مقام رهبری بانگرش کلان و آینده نگری به ضرورت های تحول در فعالیت های علمی کشور به صورت مشخص تاکید کردند:
باید این راه را که راه شکوفایی و خلاقیت است به هر قیمت پیمود. این انقلاب باید بماند وبرنامه های تاریخی وجهانی خویش را به بار نشاند.
نظر موافق مقام معظم رهبری به نامه برخی از اندیشمندان حوزه راه گشای مفیدی برای ترسیم محورهای بحث تولید علم ونهضت آزاد اندیشی است برخی از این محورها عبارتند از:
۱٫ تلاش در جهت زدودن فقر تئوریک مفاهیم علمی ودینی، فرهنگی و… مربوط به مدیریت جنبش نرم افزاری

۲٫ شبه شناسی و پاسخ به شبهات از طریق تولید علم ونظام پردازی
۳٫ ایجاد فضای مناسب برای نقد و آزاد اندیشی
۴٫ بسترسازی، برنامه ریزی واستفاده از اصول ومبانی مدیریت جهت بهره برداری از توانایی های موجود.
۵٫ بسترسازی، برنامه ریزی واستفاده از اصول و مبانی مدیریت جهت بهره ب

رداری از توانایی موجود
۶٫ تعیین راهبرد و هدف گذاری برای ترسیم وضعیت مطلوب
گر چه در نامه پژوهشگران به نکات خوبی اشاره شده است اما از چندنکته اساسی غفلت شده است:
۱٫ تقدم مدیریت بر جنبش نرم افزاری وتولید علم
۲٫ وجود فضای مناسب جهت طراح اندیشه های علمی ومنطقی و وضعیت موجود با ادبیات مطلوب ومعقول
۳٫ آسیب ها وموانع آزاد اندیشی
۴٫ تعامل دین ودولت در تولید علم ونهضت آزاد اندیشی
۵٫ راه کارهای سالم سازی محیط های علمی و فرهنگی درجهت افزایش فکری وعلمی وابزار عقیده وفکر
۶٫ روشهای توسعه واثربخشی نهضت آزاد اندیشی
۷٫ نقش حوزه ودانشگاه در تولید علم ونهضت آزاد اندیشی
۸٫ نقش مدیریت بر تولید علم درجهان اسلام و مقایسه تطبیقی آن با جهان غرب
۹٫ نهضت آزاد اندیشی و تولید علم در جهان اسلام ومقایسه تطبیقیآن با جهان غرب
۱۰٫ تعامل دین ودولت در تولید علم ونهضت آزاد اندیشی
۱۱٫ فرهنگ سازی نهضت آزاد اندیشی در عرصه تعلیم و تربیت
۱۲٫ شناسایی وجوه عدم کفایت نرم افزراهای تولید شده در حوزه ودانشگاه بر پایه نظام سازی و جامعه پردازی
۱۳٫ شناسایی نرم افزارهای تولید شده
۱۴٫ دسته بندی نرم افزارهای تولید شده
۱۵٫ نقد نظری نرم افزارهای تولید شده
۱۶٫ نقد علمی نرم افزارهای تولید شده
۱۷٫ بازسازی اندیشه و تکامل معرفت بشری از طریق افزایش ظرفیت فکری

و روحی،ایجاد وگسترش فضاهای فکری وعلمی مناسب برای تبادل و تقابل اندیشه و فرهنگ وتاکید بر نقش مطالعه و یادگیری.
۱۸٫ روش شناسایی تولید علم وجنبش نرم افزاری
۱۹٫ رابطه مدیریت با جنبش نرم افزاری
۲۰٫ راه کارهای پرورش وتقویت مولدان علم در جنبش نرم افزاری
ضرورت اهتمام به نهج البلاعه رنگ وجلوه ای از کلام پروردگار دارد و مضمون آن اندازه ای بالا ست گویند :«برتر از سخن آفریده و فروتر از گفته آفریننده» یکی از منابع مهم ج

هت تولیدنرم افزار ومدیریت شبکه ای تحقیقات نهج البلاغه است که متاسفانه در میان دولت وملت مورد غفلت قرار گرفته است.
در نهج البلاغه دقیق ترین اصول ومبانی حکومت کشورداری، شیوه قضاوت، روش جهاد، عدالت اجتماعی وراهکارهای اجرایی ان ، شیوه گزینش کارگزاران، حاکمیت بخشیدن به ارزش ها و ضابطه ها، پرهیز از رابطه ها و واسطه ها، احیایی امر به معروف ونهی از منکر، اقامه حدود الهی، رفع فتنه ها وفسادها، مساوات و آزادی و.. براساس فقه و فرهنگ شیعی نمایانده شده است.
از آن جا که هدف از فعالیت علمی، شناخت مشکلات وحل آن ها است تولید علم نمی تواند هدف گیری غیر از پرداختن به موضوعات مبتلا به جامعه داشته باشد. به این ترتیب همه اطلاعات ،تجارب و دستاوردهای خارج از این حوزه، مرتبه ای ثانویه دارند ونباید به عنوان محور کارهای پژوهشی در تحلیل مسائل کشور قرار گیرند. تفاوت های غیرقابل انکار جوامع ایجاب می کند که در اندیشه ورزی و پژوهش علمی، عناصر ومولفه های خاص هر جامعه از اولویت واهمیت بی دلیل در تحلیل ها وچاره جویی ها برخوردار شود. به این ترتیب تولید علم در گرو علاقه و جرات رویارویی با مسائل «ما» می باشد،به عبارت دیگر با شناخت هر چه بهتر محور فعالیت ها،سایر موضوعات جنبه ابزاری وخدمتگزاری برای برخورد با مسائل محوری می یابند. در مجموع می توان موارد ده گانه ذیل را به عنوان ملزومات تولیدعلم دینی در کشور برشمرد:
۱٫پذیرش حق اندیشه وعمل و باوربه آن:شاید اغراق نباشد، اگرمهم ترین دستاوردانقلاب اسلامی را احیای اعتماد به نفس و تقویت و استحکام آن بدانیم. ایرانی باور کرد که توانایی اندیشه و عمل مبتین بر آن را دارد؛ بنابراین آن چه اکنون احتیاج است،تمهید دوام این روحیه است که تنها با بستر سازی مناسب با تکاپوها وجست وجوهای عملی به دست می آید ؛ همچنین به سبب جهت گیری دینی در کوشش های علمی نباید سنت الهی وتاکید بر تلاش را فراموش کرد:
وان لیس للانسان الا ما سعی.
واین که برای انسان جز حاصل تلاش او نیست.
بنابراین تلاش های انسان است که قابلیت های دین اسلام را در عرصه عمل هویدا کند. «محمد جواد لاریجانی» این نکته را چنین یادآوری می کند:
«برای رشد یافتن کافی نیست که اسلام جامع باشد؛ مهم این است که ما چه قدر می توانیم از این جامعیت استفاده کنیم.»
در نتیجه با ایجاد زمینه و رابطه مستمر میان فکر، عمل،اندیشه واجرا، هدف ها به شکل سیستمی طراحی ودنبال می شوند و فقط در چنین محیطی توقع تولید علم بی پاسخ نخواهد ماند.
۲٫درک واقعیت تفاوت جوامع ونیازهایشان: با خدشه دار شدن روزافزون تصور جهانی شمولی فرهنگ غربی و ضعف مفاهیمی که تلاش می شود به صورت عام برای تحلیل مسائل جوامع گوناگون به کار رود، تفاوت های میان جوامع بیشر مورد توجه قرار می گیرد و ضمن پذیرش تشابهات، اشتراکات و وابستگی ها ،کوشش ها هر چه بیشتر معطوف به اندیشه وعمل در راستای آن چیزهایی است که با مبانی هویتی ونیازهای ملی تطابق داشته و به صورت کلی به عنوان «راه ما» شناخته می شود؛ راهی که با ویژگی های نظام اجت

ماعی ایران اسلامی رابطه ای محکم دارد؛ بنابراین شناخت وپیمودن ادامه آن به رجوع مولفه های سازنده آن وابسته است. از این رو تقاضای تولید علم دینی به عنوان بخشی از فعالیت وتلاش برای بقا و ارتقای نظام مذکور در نظام بین المللی معنا ومفهوم می یابد. در

نتیجه نمی تواند با نیازها ومولفه های نظام بیگانه باشد.
۳٫توانایی درک همزمانی دو نهاد علمی حوزه و دانشگاه و تفکیک آنها در عین حال :ایرانی امروز با مسائلی درگیر است که به جهت تنوع وجوه آن ها با موضوعات گوناگونی پیوند می خورد. حوزه ودانشگاه نیز مانند دو منبعی هستند که ایرانی به دلایل گوناگون خواسته و ناخواسته با آن ها ارتباط می یابد؛
همچنان که تنها با گرایش افراد به آن دو یا تحصیل در این دو نهاد، نمی تواند کل مسائل را برای ما روشن کند و ما را در حل مطلوب مشکلات ناکام خواهد گذاشت؛ به عبارت دیگر ایران اسلامی در تمام ابعاد با مسائل گوناگونی درگیر است و هر فرد ایرانی نیز به عنوان جزیی از این کل در چنین

فضایی زیست می کند؛ بنابراین هنگامی که صحبت از تولید علم دینی می شود، لازم است دو نهاد علمی حوزه ودانشگاه –که هریک فلسفه وجودی خاص خود را دارا هستند به شکل مستقل در جهت وظایف خود اما به شکلی مشترک ومکمل، اهداف کشور را دنبال کنند. آن چه براساس ماهیت آن ها مورد انتظار است ،پیشگامی در تولید علم دینی است وچنین امری به درک تقسیم کار فکری وعملی هر یک و نیازمندی جدی آنان به یکدیگر وابسته است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 56 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد