مقاله در مورد کاربرد مینی تنیس در آموزش مبتدیان و ورزش مدارس

word قابل ویرایش
32 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کاربرد مینی تنیس در آموزش مبتدیان و ورزش مدارس

مقدمه:
مینی‏ تنیس علاوه بر آنکه سرگرمی مفرحی است می‏تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای تشخیص کودکان صاحب استعداد تنیس و آماده سازی بازیکن‏های مبتدی در هر سن برای بازی در زمینی بزرگ کاربرد داشته باشد. مینی تنیس برای شمار زیادی بازیکن جدید امکان فوق العاده‏ای ایجاد می‏کند. علاوه بر ساده و مفرح بودن، تقریباً همه جا می‏توان بازی کرد و به وسایل گران قیمت نیاز ندارد. همچنین می توان مینی تنیس را در مدارس پایه گذاری کرد تا استعداد های مناسب این رشته را شناسایی نمود.

زمین مینی تنیس
سطح زمین: زمینهای تنیس، کف سالنهای ورزشی ، سطح بتونی یا اسفالت حیاط مدارس یا هر سطحی که در حد قابل قبول صاف و تراز باشد ، اما خاک کوبیده شده یا چمن برای بازی مینی تنیس مناسب است .

اندازه زمین: زمین مینی تنیس اندازه مشخصی ندارد لیکن بهتر است زمینی به اندازه ۴ * ۱۲ متر باشد. زمین بدمینتون برای بازی مینی تنیس ایده ال است، تور را پائین بیاورید و بازی کنید . برای کشیدن خط ها در زمین سر پوشیده می توان از نوار چسب و در زمینهای سر باز از گچ یا هر ماده دیگر استفاده کرد . با تقسیم زمین از وسط می توان مناطق سرویس را مشخص کرد .

محدوده های زمین: در شرایط ایده ال ، حد اقل ۲ متر در هر انتهای زمین و ۱ تا ۲ متر نیز بین هر دو زمین فاصله وجود دارد . برای یک جلسه آموزش که تاکید بر روی آموختن ضربات است می توان از یک زمین تنیس به ترتیبی که قبلا مشخص شده ( ۱ تا ۶ ) استفاده کرد بدون آنکه از نظر ایمنی مشکل تولید شود لیکن این ترتیب برای انجام مسابقه عملی نیست.
تور: هر نوع تور سبک وزن مانند تور بد مینتون مناسب است . در صورتی که تور در دسترس نباشد می توان از یک طناب استفاده کرد . ارتفاع تور در وسط باید ۸۰ سانتیمتر ودر محل پایه ها ۸۵ سانتیمتر باشد.
پایه ها: تور و پایه مخصوص مینی تنیس در بازار موجود است. پایه های تور زمین والیبال یا بد مینتون نیز مناسبند . اگر هیچ یک از این وسایل موجود نباشد سر تور یا طناب را به هر چه شد گره بزنید . چنانچه این امکان نیز موجود نیست ، یک خط روی زمین بکشید و بازی کنید.

راکت و توپ
راکت: راکت های کوچک ایمن تر و مناسب ترند، طول راکت ممکن است از ۴۵ سانتیمتر تا ۶۵ سانتیمتر تغییر کند . بیشتر سازندگان معتبر راکت تنیس مانند : head – wilson – babolat و غیره، راکتهایی در اندازه های گوناگون و مناسب برای کودکان و نوجوانان می

سازند . برای افراد واقعا مبتدی از یک راکت چوبی هم می توان استفاده کرد ، با چنین راکتی نه تنها به خوبی می توان بازی کرد بلکه بسیار ارزان هم هست . اگر هر بازیکن خودش این راکت را بسازد ارزانتر هم تمام خواهد شد. با یک قطعه تخته چند لا و ابزار ابتدائی نجاری به راحتی می توان این راکت را ساخت .
طرز ساخت به این ترتیب است : تخته چند لا باید حدود ۱ سانیمتر ضخامت داشته باشد . برای آنکه دسته راحت تر باشد و راکت از گلو نشکند دو قطعه را که مطابق شکل از تخته چندلا بریده اید هر یک را به یک طرف دسته بچسبانید . دسته راکت را سوهان یا کاغذ سمباده بزنید تا صاف شود و به راحتی در دست جای گیرد .

توپ : توپ های ابری چه برای بچه ها و چه برای بزرگسالهای مبتدی بسیار مناسبند به شرطی که یا در داخل سالن با آنها بازی شود یا اگر در زمین سرباز از آنها استفاده می شود ، باد نوزد. در بهترین شرایط پس از آنکه بازیکنها ضربات اصلی را با استفاده از توپ های ابری آموختند ، می توانند از توپ های تنیس کم باد یا توپهای تمرینی ، که از توپهای تنیس معمولی سبکتر و کم باد ترند و سپس از توپهای متداول تنیس استفاده کنند . اگر هیچ نوع از توپهای ذکر شده موجود نباشد ، چون توپهای معمولی برای مبتدی ها مشکل است ، می توان از یک توپ تنیس سوراخ یا کهنه استفاده کرد .
تکنیکهای اصلی تنیس :
یک مبتدی هر چه در ضربه و عبور دادن توپ از روی تور موفق تر باشد بازی برایش سر گرم کننده تر خواهد بود . لذا تکنیک منطقی، تکنیکی است که در صد موفقیت مبتدی را افزایش بدهد و در نتیجه بازی در زمین را برای بازیکن به تجربه ای خوشایند تبدیل کند . با استفاده از مینی تنیس بسیاری از

شاگردان از همان ابتدا رالی های موفق را تجربه میکنند و نخستین درس را می آموزند یعنی تنیس بازی می کنند. چگونگی آن چندان مهم نیست مهم فعالیت است .

راههای زیادی برای زدن توپ تنیس وجود دارد تنیس یک ورزش انفرادی است و هر بازیکن دیر یا زود راهی مخصوص به خود را برای زدن ضربه فورهند ، بک هند یا سرویس خواهد یافت آنچه برای یک بازیکن ” صحیح ” است شاید برای بازیکن دیگر ناراحت کننده باشد . احتمالا مهمترین معیار تشخیص یک ضربه خوب از یک ضربه بد کیفیت و کارآیی هر ضربه است . مهارتهای ساده ارائه شده، بگونه ای طراحی شده اند که بازیکن مبتدی بتواند با اتکا بر این پایه مطمئن ، سبک و روش خاص خود را پرورش بدهد .

مهارتهای ساده با توپ:
تمرین پرتاب:

انفرادی
پرتاب توپ به هوا و دریافت
انواع – کف زدن قبل از هر دریافت ، چرخش ۳۶۰ درجه ( یک دور کامل )
پرتاب فاصله – پرتاب از زیر ، پرتاب از رو ، پرتاب با دست راست ، پرتاب با دست چپ .
در حال دویدن – پرتاب متوالی توپ به هوا با دست راست ودست چپ
پرتاب به هدف – داخل یک جعبه یا یک حلقه از فاصله های متفاوت

دو نفره
پرتاب توپ به یک دیگر و شمارش در یافتهای موفق .
انواع – فواصل ثابت – پس از در یافت موفق یک قدم به عقب
بازیکن شماره ۱ توپ را پرتاب میکند و بازیکن شماره ۲ با کف یا پشت دست به توپ ضربه می زند و آن را بر میگرداند ، بازیکن شماره ۱ توپ را دریافت میکند .
پرتاب مورب توپ از روی تور برای همبازی
تمرین با نس:
انفرادی
توپ را به هوا پرتاب کنید ، بگذارید یک بار با نس کند در جائی که دو دست را روی شکم گذارده اید توپ را بگیرید .
توپ را به هوا پرتاب کنید ، بگذارید یک بار با نس کند ، با کف دست توپ را به بالا بزنید .
به توپ که درست پس از طی نقطه اوج جهش در حا ل سقوط قرار دارد با نوک انگشتان ضربه بزنید .
توپ را با کف دست پشت سر هم به زمین بزنید .
انواع – از دست دیگر استفاده کنید ، از هر دو دست یکی در میان استفاده کنید ، کلاغ پر یا پرش همراه با جمع شدن پاها در بین بانس ها ی توپ
دونفره
شاگرد ها با زدن توپ به زمین با کف دست آنرا به یکدیگر پاس می دهند .
یکی از شاگردها توپ را به زمین می زند و دیگری در حا لی که دست هایش را روی شکم گذارده توپ را می گیرد و بالعکس .
انواع – رقابت – اولین زوجی که ۱۰ بار توپ را دریافت کند – پرتاب از روی تور ، بلند ، کوتاه ، در عرض ، در طول برای به حرکت در آوردن همبازی .

مهارت های ساده با توپ و راکت :
تمرین حمل توپ روی راکت:
مهارتهای انفرادی و تمرین با همبازی
در حالی که توپ روی راکت قرار دارد روی خط های زمین راه بروید ، بشمارید چند بار توپ از روی راکت به زمین می افتد .
در حالی که توپ روی راکت قرار دارد روی خط های زمین راه بروید واسم هر خط ها را بیاموزید .
در حالی که توپ روی راکت قرار دارد نفر جلو را دنبال کنید اگر توپ بر زمین افتاد به آ

خر صف بروید و ادامه بدهید .
در حالی که توپ روی راکت قرار دارد از خط انتهای زمین به طرف تور بروید و سپس بدون چرخش بدن عقب عقب به خط انتهای زمین باز گردید.
توپ را به هوا پرتاب کنید و آنرا با راکت بگیرید بدون آنکه روی راکت با نس کند.
انواع : توپ را پس از جهش از روی زمین با راکت بگیرید . توپ را بدون استفاده از دست روی راکت قرار دهید . حفظ تعادل توپ روی راکت – بنشینید و بر خیزید. حفظ تعادل توپ روی را

کت – از بین پا های همبازی عبور کنید . توپ را از یک راکت به راکت دیگر ( قل و یا پاس ) دهید ، چند بار این کار را تکرار کنید قبل از آنکه توپ سقوط کند .

بازیهای گروهی و مسابقات
در حالی که تعادل توپ را روی راکت حفظ کرده اید بطرف تور بدوید ، تور را لمس کنید ، بر گردید و توپ را به نفر بعد پاس دهید .

در یک صف ، بازیکن شماره ۱ توپ را به بازیکن شماره ۲ پاس می دهد ، شماره ۲ به بازیکن شماره ۳ والی آخر ، نفر آخر می دود و سر صف قرار می گیرد .
انواع – نفر آخر صف از میان پاهای دیگر ان عبور می کند وخود را به سر صف می رساند .

تمرین زدن توپ :
انفرادی
با راکت پشت سر هم به زیر توپ ضربه بزنید.
۱- چند ضربه ؟ (۵۰ الی ۱۰۰ )
۲- راه رفتن روی خط های زمین .
۳- عبور از موانع
۴- ایستادن روی یک پا
۵- زدن توپ با هر دو روی راکت یکی در میان
۶- حرکت به جلو ، به طرفین وبه عقب
۷- زدن توپ با لبه راکت
۸- ایستادن در داخل حلقه
۹- نشست و بر خاست
با استفاده از راکت ، توپ را پشت سر هم به زمین بزنید.
انواع : مثل شکل همچنین ۱ توپ را داخل مناطق مشخص – یک حلقه یا مربع بزنید .
با زدن پی درپی توپ به زمین شکل های مشخص و یا حرف اول اسم شاگردان را بسازید .
توپ را به هوا بزنید ، پس از با نس ، توپ در حال سقوط را دو باره بزنید .
دو توپ را یکی در میان به زمین بزنید ، توپ را به بالا بزنید ، بانس ، به پائین بزنید

، با نس، به بالا بزنید ، …..

تمرین با همبازی
دو همبازی یکی در میان توپ را به بالا و به پائین می زنند .
یکی از شاگردان توپ را برای دیگری پرتاب می کند و او توپ را روی راکت ثابت نگه می دارد
انواع : توپ را به بالا پرتاب کنید و قبل از آنکه آنرا روی راکت ثابت نگهدارید بگذارید یک بار با نس کند .
یکی از شاگردان در حالی که توپ را با راکت پی در پی به زمین می زند به اطراف حرکت می کند ، همبازی او تلاش می کند توپ را تصاحب کند و همین حرکت را ادامه دهد .
یکی از شاگردان توپ را پرتاب می کند و دیگری پس از با نس توپ را می گیرد .
رالی فورهند و بک هند از روی تور

بازیهای تیمی و گروهی
مسابقه ، هر تیم در یک صف ، نفر جلو در حالی که توپ را با راکت پی در پی به زمین می زند به شکل مار پیچ از بین نفرات می گذرد و به آخر صف می رود و توپ را با دست روی زمین به طرف نفر بعد می غلتا ند .

تمرین با دیوار:
تمرین با دیوار یکی از بهترین راه های پرورش مهارتهای تنیس است ، یافتن دیوار برای تمرین چندان مشکل نیست و بازیکن می تواند بدون وابستگی به همبازی تمرین کند . در تمرین با دیوار بازیکن می تواند خود سطح کنترل و سرعت را تعیین کند بدون آنکه برای بر گرداندن صحیح و زدن توپهای همبازی به جای مناسب فشاری را احساس کند .
پرتاب توپ با دست:
شاگردان با دست توپ را به دیوار ، پرتاب و سپس در یافت می کنند
انواع : دریافت توپ قبل از بر خورد با زمین
دریافت توپ پس از یک با نس و بهم زدن کف دستها
پرتاب به هدف
پرتاب به زاویه ، توپ به طرف زاویه زمین و دیوار پرتاب می شود در حالی که اول به زمین می خورد .
شمارش ( تعداد پرتابها را تعیین کنید )
پرتاب از رو ، پرتاب از زیر مانند شکل با همبازی

ضربه زدن / رالی کردن با راکت :
با دیوار رالی کنید ، یک با نس
شمارش ( تعداد ضربات را۳ ، ۵ یا ۱۰ تعیین کنید)

انواع : نوع ضربه را تعیین کنید ، محدودیت هایی تعیین کنید مانند بالاتر از تور ، زیر ۳ متر روی دیوار ، بیش از ۳ متر روی زمین و…..
هدف تعیین کنید ، حلقه روی زمین ، نشانه روی دیوار
دو هدف تعیین کنید و آنها را یکی در میان با توپ بزنید
ترکیبی از ضربات گوناگون تعیین کنید .
انواع والی
قدم بعد – فاصله را از دیوار زیاد کنید و برای شروع والی سرویس بزنید .

ضربات زمینی ( groundstrokes ):
تمرینهای سوئینگ:
بسیاری از این تمرینات را می توان در زمین های بازی ، میادین ورزشی یا سالنهای سر پوشیده بدون نیاز به زمین خط کشی شده یا تور انجام داد و در صورت لزوم از طناب ، صندلی یا اشیا ی دیگر بخوبی می توان به جای تور استفاده کرد .
سوئینگ برای تفریح – چه کسی توپ را دورتر می زند ، یکی از شاگردان از یک سر محوطه توپ را می زند ، همبازی او جای توپ را علامت می زند .
سوئینگ با کف دست (فور هند ) – از نزدیک تور شروع کنید و به تدریج عقب بروید .
سوئینگ با پشت دست ( بک هند ) – از نزدیک تور شروع کنید وبه تدریج عقب بروید .
سوئینگ برای ارتفاع – از یک تور بلند تر (تور بدمینتون ) یا دیوار توری اطراف زمین و از این قبیل ، استفاده کنید .
سوئینگ برای ۳ شاگرد – پرتاب کننده ، زننده ضربه ، دریافت کننده ، به منظور بیشتر کردن سوئینگ ، دریافت کننده هر بار یک قدم عقب می رود .
سوئینگ به هدف – سه نشانه ، شاگرد توپ را با دست در جلو بدن به زمین می اندازد و نشانه ها را به ترتیب هدف قرار می دهد . همبازی روی نشانه ها می ایستد ، یکی از شاگردان همبازیش را هدف قرار می دهد و او توپ را قبل از اینکه به زمین برخورد کند می گیرد .
سوئینگ و هدف گذاری – شاگردان پشتشان را به دیوار می چسبانند ، در هر نوبت یک شاگرد جلو می آید ، توپ را به زمین می اندازد و با ضربه ای آنرا هر چه دورتر می فرستد مربی در محوطه هدف قرار می گیرد و جای فرود توپ را علامت می گذارد ، شاگردی که توپ را زده است جلو می آید وروی علامت جای فرود توپش می ایستد ، این کار تا زمانی که تمام شاگردان حرکت را انجام دهند ادامه دارد .
سوئینگ برای فورهند و بک هند:
تمرین
برای ۶ یا ۹ شاگرد ، زننده ضربه ، دریافت کننده را نشانه می گیرد ، پرتاب کننده ، زننده ضربه و دریافت کننده باید مشخص باشند . ایمنی واطمینان حاصل کنید که شاگردان در زمین پرسه نزنند .

تمرین بک هند درایو ( تمرین چرخشی )
از ۴تا ۱۲ شاگرد ، هر شاگرد بعد از یک ضربه به انتهای صف در طرف دیگر زمین می پیوندد و پرتاب کننده برای او توپ پرتاب می کند .
هر شاگرد تعداد ضربه های موفقش را می شمارد ( چپ دستان را مشخص نمائید ) زمانی که شاگردان دور می چرخند توپی را بر می دارند و نزدیک مربی یا فردی که تعیین شده می گذارند .

 

عوض کردن صف (بهبود ضربه های زمینی )
از ۴ تا ۱۲ شاگرد ، در اینجا ۷ شاگرد نشان داده شده است ،مربی وشاگردی که قادر به انجام کار باشد با دست توپ پرتاب می کنند ، هر شاگرد قبل از پیوستن به صف دیگر ۳ ضربه می زند . یکی از افراد را مشخص نما ئید تا تعویض صف صحیح انجام گیرد .
عبور توپ از روی تور ۱ امتیاز

فرود توپ داخل زمین ۲ امتیاز
فرود توپ داخل ۳/۱میانی زمین ۳ امتیاز

بیس بال آمریکائی
جهت دادن به ضربه های فورهند و بک هند
از ۵ تا ۱۲ شاگرد ، در اینجا ۸ شاگرد نشان داده شده است .شاگردان به ۲ گروه تقسیم می شوند : ضربه زنها (تیم ۱ ) ، توپ گیرها (تیم ۲) . ضربه زنها فضای خالی بین توپ گیرها را نشانه میگیرند . هر شاگرد ۱ ضربه می زند وبه انتهای صف می رود ، توپ گیرها سعی می کنند توپ رابگیرند و مجازند فقط یک قدم به طرف توپ بردارند . برای هر توپی که توپ گیرها نتوانند بگیرند وبه زمین بخورد ۱امتیا ز .

گوشه بازی
بهبود ضربه های زمینی – تعداد زیاد ( تا ۱۶ شاگرد ) شروع خوبی برای تمرین های گروهی است ، در اینجا ۱۲ شاگرد نشان داده شده است .۲ ضربه مورب ( cross court ) بعد ازهر ضربه بازیکن به صف دیگر می پیوندد افراد قبل ازآنکه به صف دیگر بپیوند ند یک توپ آزاد رااز روی زمین بر می دارند .

 

سرویس (service )
تمرینهای پرتاب توپ:
بسیاری از این تمرینها را می توان در زمینهای بازی ، میادین ورزشی یا سالن سر پوشیده بدون نیاز به زمین خط کشی شده یا تور انجام داد ودر صورت لزوم از طناب یا صندلی یا اشیای دیگر به خوبی می توان به جای تور استفاده کرد .
پرتاب فاصله – توپ را از رو به دورترین فاصله پرتاب کنید . هر شاگرد دو بار پرتاب می کند و دورترین پرتاب علا مت گذاری می شود .

پرتاب ارتفاع – توپ را از رو به بالا ترین ارتفاع پرتاب کنید .هر شاگرد در فاصله ای مشخص از یک دیوار آجری یا توری می ایستد ،توپ را پرتاب می کند ، ارتفاع اندازه گیری می شود .

پرتاب دقت – شاگرد توپ را از یک نقطه علامت گذاری شده پرتاب می کند به ترتیبی که داخل یک حلقه که در فاصله ای قرار دارد فرود بیاید .
پرتاب دقت فاصله – در زمین تنیس شاگردان به نوبت توپ را از رو پرتاب می کنند . عبور توپ از روی تور ۱ امتیاز ، فرود صحیح توپ در محوطه سرویس ۲ امتیاز و فرود توپ در داخل حلقه ، یا محوطه هدف ۳ امتیاز
پرتاب از گوشه ها – تشویق شاگردان به زدن سرویس با استفاده از حرکت ” پرتابی ” از ۴ تا ۱۲ شاگرد ، در اینجا ۶ شاگرد نشان داده شده است . هر شاگرد ۴ بار توپ را پرتاب می کند . زمانی که شاگرد موفق شد ۴ بار توپ را با دست به داخل زمین پرتاب کند اجازه می یابد ۲ بار با راکت سرویس بزند در هر زمان می توان از چهار گوشه زمین استفاده کرد . برای هر سرویس موفق ۱ امتیاز در نظر بگیرید .

زدن سرویس به همبازی :
تشویق شاگردان به زدن سرویسهای عمیق ، از ۴ تا ۱۲ شاگرد ، در اینجا ۸ شاگرد نشان داده شده است . شاگردان در قطر زمین برای همبازی خود سرویس می زنند . زمانی که دریافت کننده بتواند توپ را پس از یک بانس بگیرد ، هر دو همبازی ۱ امتیاز می گیرند ، اگر دریافت کننده از خط انتهای زمین عبور نکند وبه داخل زمین نیاید و توپ را بگیرد ، هردو همبازی ۲ امتیاز میگیرند . سرویسها باید داخل محوطه سرویس فرود بیایند .

زدن سرویس از ایستگاهها:
تشویق شاگردان به زدن سرویسهای عمیق تر، از ۴ تا ۱۲ شاگرد ، در اینجا ۶ شاگرد نشان داده شده است . شاگردان از ایستگاه شماره ۱ نزدیک به تور شروع می کنند واز قطر زمین سرویس می زنند . زمانی که توانستند ۲ سرویس موفق بزنند ، عقب وبه ایستگاه شماره ۲ می روند ومنتظر نوبتشان می مانند . شاگردان در هر نوبت ۲ سرویس می زنند .اولین شاگردی که از ایستگاه شماره ۴ دو سرویس موفق بزند ۱ امتیاز دریافت می کند .

زدن سرویس در تمام زمین :
از ۴ تا ۱۲ شا گرد ، در ا ینجا ۸ شاگرد نشان داده شده است . تیم شماره ۱ شانزده توپ را ( هر شاگرد ۲ توپ ) سرویس می زند و مربی سرویسهای موفق را می شمارد . تیم شماره ۲ توپها را جمع می کند و سرویس می زند . قدم بعد ، تیم ها توپ را در داخل محوطه سرویس (نه تمام زمین ) می زنند .

بازی سرویس :
بهبود دقت وتداوم سرویسها ، از ۴ تا ۱۲ شاگرد ، در اینجا ۷ شاگرد نشان داده شده است .شاگردان دور زمین حرکت می کنند و هر یک ۲ توپ از هر گوشه زمین سرویس می زنند .” فاصله ایمنی ” را حتما در نظر بگیرید .

والی (volley )
تمرینهای PUNCH / BLOCK:
بسیاری از این تمرین ها را می توان در زمینهای بازی ، میادین ورزشی یا سالن های سر پوشیده بدون نیاز به زمین خط کشی شده یا تور انجام داده ودر صورت لزوم از طناب ، صندلی یا اشیای دیگر به خوبی استفاده کرد . بیشتر این تمرین ها با کمک همبازی انجام می گیرند . مانع شدن / سد کردن block) ) در گروههای دو نفره یکی از شاگردان توپ را از زیر پرتاب می کند و دیگری با دست باز توپ را (block ) می کند . با مشت بسته (punch ) باز هم در گروههای دو نفره وبا استفاده از داخل مشت بسته توپ را ( punch ) می کنند .

block / punch ” آرام ” به هدف ، روی زمین و بر روی پرتاب کننده یک هدف تعیین کنید . پرتاب کننده با پرتاب یا ضربه زدن به توپ آنرا برای همبازیش می فرستد واو توپ را به آرامی به طرف هدف block / punch می کند . اگر شاگردان بخواهند به طرف توپهای والی ، سوئینگ کنند به احتمال زیاد والی های آنها دورتر از هدف فرود خواهد آمد .
به طرف ساق پا ( انگشت های پای همبازی ) block / punch کنید ، پرتاب کننده توپهای بلند می اندازد وهمبازی او توپها را به پائین وبه طرف پاهای پرتاب کننده block /punch می کند .در حالی که زننده ضربه پشت به دیوار چسبانده است ، دیوار امکان سوئینگ را از شاگرد س

لب می کند واو را متوجه می کند که سوئینگ می کرده است .
ضربه های زمینی و والی (۳نفره ):
ایجاد تداوم در والی ها وضربه های زمینی ” از ۵ تا ۸ شاگرد ، در اینجا ۸ شاگرد نشان داده شده است . تیم ۳ نفره ( به اضاقه یک توپ جمع کن ) رالی می کنید . بازیکنی که در موقعیت تور قرار ذارد باید والی کند . بازیکنها ئی که فورهند یا بک هند می زنند ، پس از هر ضربه جایشان را عوض می کنند .رالی های بیشتر از ۵ ضربه ۱ امتیاز

مدافعین در مقابل مهاجمین :
مربی توپ را برای زوج مهاجم پرتاب میکند که در مقابل زوج مدافع بازی کنند. زوجها به نوبت بازی می کنند. اولین زوجی که ۳ امتیاز کسب کند جای تیم مدافع را می گیرد.
نکته: تیم مدافع اجازه ندارد از توپهای بلند ( لاب) استفاده کند.

والی عمیق :
کنترل والی وتشویق شاگردان به زدن والی های عمیق ، از ۶ تا ۱۲ شاگرد ، در اینجا ۹ شاگرد نشان داده شده است .شاگردانی که والی می زنند منطقه علامت گذاری شده را هدف می گیرند .برای هر ضربه داخل منطقه علامت گذاری شده ۱ امتیاز

تنیس والیبال :
کنترل والی ، از ۸ تا ۱۲ شاگرد ، در اینجا ۱۲ شاگرد نشان داده شده است . بازیکن شماره ۱ با پرتاب توپ از زیر ، بازی را شروع می کند وتیم حریف می تواند با حد اکثر ۳ ضرب توپ را از روی تور بر گرداند . بازیکنی که آخر ین ضربه را می زند ( چه موفق وچه نا موفق ) رالی بعد را شروع می کند .اولین تیمی که به امتیاز ۱۱ برسد برنده بازی است .

یک مسابقه تنیس دیواری :
یک مربع به ابعاد ۷۵/۲ متر روی دیوار و یکی دیگر به همان ابعاد روی زمین بکشید . یکی از بازیکنها با زدن توپ از زیر به دیوار از پشت خط انتهائی ، بازی را شروع می کند . امتیاز بازی می تواند ۱۱ تائی و یا سیستم متداول شمارش تنیس استفاده شود . چنانچه بازیکنی مانع زدن ضربه یکدیگر شوند ، آن امتیاز دو باره بازی می شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 32 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد