بخشی از مقاله

مقدمه:
در هزاره سوم كه عصر ارتباطات و اطلاعات مي‌باشد محدودكردن انسانها جايگاهي ندارد. به دليل وجود مركزي بر انتقال كدهاي مخابراتي ميان فرستنده پيام و گيرنده پيام ، با توجه به محدوديتي که در پي دارد متخصصان علم ارتباطات را به تفكر دستيابي به وسيله‌اي كاراتر واداشت تا مسأله عمده كه از نظر كارشناسان علم مخابرات حذف قيد مكان بودرا تأمين نمايد. پيشرفت جوامع به جايي رسيده است كه انسان مجهز به يك وسيله ارتباطي بدون سيم ، آزادانه در حال تحرك بتواند ارتباط داشته باشد. اين تكنولوژي كه تلفن همراه يا موبایل ناميده مي شود، علاوه بر اينكه آسايش، آرامش خيال، سهولت برقراري ارتباط بدون قيد زمان و مكان را فراهم آورده است تأثيرات خاص فرهنگي، رفتاري و اجتماعي شگرف مثل ساير ]تكنولوژيهاي مدرن را در كاربران به وجود آورده است. امروزه فردگرايي پديده‌اي است كه محصول تكنولوژيهاي فردي مانند تلفن همراه است. انتخابگري فردي و ارتباطي غيرصميمانه، رفتار اكتسابي غيرعقلايي از اثرات اين تكنولوژيها مي‌باشد كه در جامعه ما نيز مشاهده مي‌شود.


اساساً انتقال پيام كه به وسيله تلفن همراه و يا تلفن ثابت در حال حاضر صورت مي‌گیرد و برتري تلفن همراه با توجه به اينكه محدوديت مكاني ندارد حائز اهميت مي‌باشد و اين برتري شرايطي را فراهم مي‌سازد كه تلفن‌هاي ثابت در جهان پيشرفته آينده توانايي رقابت با تلفن همراه را نخواهند داشت چون محدوديت مكاني، آلودگي محيط زيست، هزينه‌هاي اصطكاك و نگهداري عواملي هستند كه از كارايي تلفن ثابت كم مي‌كند، در حالي كه تلفن همراه با مزايايي زيادي كه دارد شاخصهايي نيز در جوامع توسعه يافته در امر اقتصاد و فرهنگ ارتباطي انسانها به شمار مي‌رود. اين وسيله ارتباطي با قابليتهاي فراواني كه از نظر برقراري ارتباط بين افراد جامعه دارد، مثل صنعت چاپ كه در قرن شانزدهم انقلابي بزرگ در سرنوشت بشريت به وجود آورد، در هزاره سوم ايفاء نقش مي‌كند.


بيان مسأله:
زندگي بشر متحول گشته و عصر تازه آغاز شده است. در اين عرصه جديد هر كشوري و يا فردي به اطلاعات و ارتباطات جهاني سريعتر دست يابد قطعاً موفق‌تر خواهد بود لذا کشورمان از كاروان نوآوريهای ارتباطي كه از سالها قبل به كشورهاي پيشرفته رسيده و باعث توسعه بيشتر آنها گرديده بود، عقب نمي‌ماند.
در سال 1994 ميلادي دانش نوين فن‌آوري مخابرات راه خود را طي كرده و در قالب تلفن همراه در دسترس مردم كشور ما نيز قرار گرفت. شبكه ارتباطات سيار در اين 14 سال كه با الگوي رشد دولتي اداره مي‌شود دستخوش تغييرات زيادي شده است. هم‌اكنون در ايران دو اپراتور و يك نيم‌اپراتور وجود دارد كه در سطح كل كشور فعاليت مي‌كند، البته اپراتورهاي منطقه‌اي ديگر هم در شهرهاي كيش و اصفهان موجودند كه در مجموع هشت سرويس دهنده ارتباط سيار در كشور به فعاليت مشغول هستند كه شامل:


1- تلفن همراه دولتي(همراه اول) 2- تلفن همراه اعتباري خصوصی تاليا 3- تلفن همراه ايرانسل كه اپراتور دوم ناميده مي‌شود 4- تلفن همراه كيش 5- تلفن همراه اعتباري اصفهان 6- تلفن همراه ماهوارئي يا كوثر 7- تلفن بي‌سيم 8- تلفن بي‌سيم باند شهروندي


گستردگي سه شبكه اول، دوم و سوم بيشتر مي‌باشد و عمده فعاليتهاي تلفن همراه به عهده اين سه شركت مذكور است.شبكه‌ها كه محل اتصال كاربران با دنيايي بيرون هستند ، سازمانهايي هستند كه وظيفه ايجاد بستر سخت‌افزاري و نرم‌افزاري را به عهده دارند كه در نهايت به برقراري ارتباط كاربران شبكه مي‌پردازند و توانايي حوزه ICT يعني مركز تكنولوژي اطلاعاتي را به نمايش مي‌گذارند.
منظور از تحقيق حاضر بررسي و كنكاش پيرامون ليستهاي فني و سخت‌افزاري تلفن همراه نيست بلكه اين تحقيق تأثيرگذاري و دگرگوني كه اين تكنولوژي جديدبا قابليتها و تواناييهاي زيادي كه دارد و چگونه بر فرهنگ ارتباطي جامعه سنتي و رفتار اخلاق كاربران اثر مي‌گذارد مورد مطالعه قرار مي‌دهد و تواناييها و قابليتهاي بسياري كه نظير SMS,VMS,IMS,QPRS و Emale و ساير فن‌آوريها كه در آينده پديد خواهد آمد و بر ار تباطات اثر خواهد گذاشت را ارزيابي مي‌كند. اگر به اثرات و تغييرات رفتاري و ارتباطي كه تلفن همراه در جامعه ما به وجود آورده است دقت كنيم مشاهده خواهيم كرد.در اين چند سال اخير تغييرات فراواني در زندگي كاربران به وجود آمده است كه به چهار ديدگاه مي‌توان طبقه‌بندي كرد.
1- تأثيرگذاري تلفن همراه بر نقش فرد در اجتماع 2- تعامل فرد با اجتماع 3- سطح كنش فردي در زندگي خصوصي 4- سطح كنش اجتماعي افراد در محيط‌هاي عمومي. در هر مرور ملاحظه مي‌گردد كه چگونه رقابتهاي صنعتي در حوزه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات موجب بروز خلاقيتهايي مي‌شود كه به نوبه خود يكي از اين چهار نوع تأثيرگذاري تلفن همراه را پديد مي‌آورند، باعث تغييرات ژرفي در فرهنگ ارتباطي و اطلاعاتي در زندگي بشر مي‌شوند. با توجه به ويژگيهاي خاص اين وسيله ارتباطي نوين تحقيق حاضر سعي دارد به معرفي اين پديده جديد پرداخته بازتابهاي منفي و مثبتي كه در ارتباط با چهار ويژگي خاص اين وسيله ارتباطي مورد نظر دارد بررسي نمايد.
تلفن همراه به فرد ارتباط گسترده با حق انتخاب را مي‌دهد و نوعي رفتار فردگرايي در كاربران كه با گزينش مخاطب كه اساس ارتباط را ناهماهنگ و مشكل مي‌سازد، به وجود مي‌آورد.البته مزايا و محاسن اين وسيله ارتباطي را نبايد فراموش كرد در جوامع گسترده و شهرهاي بزرگ مثل تهران كه مردم با مشكلات زيادي مانند ترافيك، کمبود وقت، بعد مسافت وکمبود انرژي مواجه هستند، كه امكان ارتباط چهره به چهره مشكل هست ،كارايي تلفن همراه بي‌نظير است و روانشناسان اجتماعي معتقد هستند علت افزايش تمايل به تلفن همراه در جامعه ،اضطراب ناشي از عدم امنيت است. بدين معني كه افراد در سنين مختلف همواره از آينده خود نگران و بي‌اطلاع هستند وبا اين وسيله خود را درگير مي‌كنند. مثلاً جواني كه ارتباط با اعضاء خانواده براي او كافي و مطلوب نيست احتياج به معاشرت با دوستان و همسالان خود دارد .تلفن همراه را وسيله معاشرت خود با ديگران مي‌داند اگر همين فرد تلفن همراه نداشته باشد براي برقراري ارتباط يا به صورت حضوري و يا ، تلفن ثابت مجبور است ارتباط برقرار كند و هر دو مورد فرد را محدود مي‌كند و زندگي‌اش را مختل مي‌سازد و موجب خودگشايي فرد مي‌گردد.
بنابراين تلفن همراه به كمك او مي‌آيد طوری كه ارتباطاتش تحت كنترل نيست و استقلال ارتباطي دارد. اگر اين استقلال ارتباطي را خوب مديريت کند كم كم به ارتباطات موفق روي مي‌آورد و شخصیتش شكل مي‌گردد. تلفن همراه با تكيه بر فرد ، فرهنگ خاص خود را به كاربر ديكته مي‌كند اگر فرد در گذشته مي‌بايست در ميان جمع مي‌بود تا تنهايي را حس نكند و براي پذيرفته شدن در گروه ارزشها و هنجارهاي آنها را قبول مي‌كرد، امروزه مي‌تواند بدون توجه به هنجارهاي گروهي و بي‌اعتنا به برخوردهاي جمعي، فرهنگ فردگرايي خود را تقويت كند. پديده فردگرايي كه محصول تحولات مربوطه به حوزه فهم، تجربه اجتماعي و توسعه تكنولوژيهاي ارتباطي است. به نظر مي‌رسد همه صنايع ارتباطي قبلي ضمن فردي بودن، به حوزه فرد استقلال نمي‌بخشيد و بستر توسعه فردي را فراهم نمي‌كرده است .اما تلفن همراه مهمترين تكنولوژي فردي است كه ضمن ايجاد خلوت مستقل فردي رابطه اجتماعي فرد را در يك بستر شبکه ای معنادار كرده است. و به عنوان ابزاری ارتباطي مطرح است كه ظرفيتهاي رو به توسعه آن اين وسيله را تبديل به ظرفتيهاي كامپيوتري و چندرسانه‌اي (مولتي مديا) كرده است. با اين نگاه تلفن همراه تكنولوژي فردي محسوب مي‌شود كه حوزه استقلال جديدي از فردگرايي را فراهم مي‌سازد و رفتارهاي فردي را در مقايسه با رفتارهاي جمعي و يا چهره به چهره تغير داده و تأثيرات خاصي از قبيل بي‌تفاوتي، غيرصميمانه بودن و غيرمحترمانه رفتاركردن را در پي دارد و نوعي زندگي مدرن را براي كار بران فراهم مي‌سازد ، به طوري كه كار بر اساس منفك شدن از جامعه را حس مي‌كند و حالت برتري‌جويي و اقتدار نزد خود احساس مي‌كند.البته فردگرايي غيرعقلاني كه در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه در اثر نفوذ تكنولوژيهاي بدون زيرساخت در اين جوامع به وجود آمده است با فردگرايي عقلاني كه احترام به حقوق ديگران و احترام به آزادي و دمكراسي در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته تفاوت دارد.
لذا با توجه به مباحث مطرح شده در تحقيق حاضر به بررسي نقش تلفن همراه و تأثيرگذاري آن در وضعيت فرهنگي ارتباطي كاربران بين دانشجويان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز مجتمع دانشگاه وليعصر مي‌پردازد.


اهميت و ضرورت تحقيق:
عصر ارتباطات كه ما انسانها در آن زندگي مي‌كنيم، نياز به داشتن يك وسيله ارتباطي دارد، كه از نظر مشخصات مثل : وزن، حجم، زيبايي، كارايي و تأثيرگذاري در رفتار كاربران در شأن انسان پيشرفته امروزي بوده و بدون ايجاد محدوديت و تأثيرات ناب هنجار فرهنگي و ارتباطي بتواند نيازهاي جامعه بشري را سريعاً بدون فوت وقت با صرف كمترين هزينه و انرژي و ايجاد بيشترين روابط انساني اصولي برآورده نمايد.
تلفن همراه وسيله ايده‌آلي است كه تمام مشخصات فوق را دارا مي‌باشد. دستيابي به تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطي براي كشور و مردم ما ضرورت، گريزناپذير مي‌باشد. بخصوص كشور پهناور ايران و شهرهاي نظير تهران ، که در آن ارتباط چهره به چهره به علت وجود عوامل مختلف از قبيل بعد مكان، محدوديت زمان و مشكلات اياب و ذهاب و ساير عوامل مادي آسان نمي‌باشد. تلفن همراه به عنوان وسيله ارتباطي كه در حال حاضر حدود 21 ميليون كاربر ر ا زير پوشش دارد. جزء ملزومات زندگي مي‌باشدو كليه امكانات مورد نياز انسان را از نظر فني و كاربردي براي تسهيل زندگي دارا مي‌باشد و هم‌رديف صنعت چاپ كه در قرن 17 باعث تحول و پيشرفت بشريت گرديد تلفن همراه نيز در قرن 21 موجب انقلاب ارتباطي گردیده است. ورود تلفن همراه به عرصه ارتباطات جهاني، كم و كيف زندگي بشر را به نحوي قابل لمس تحت تأثير امكانات و قابليت‌هاي خود قرار داد. تا جايي كه متناسب با فراگيري و افزايش ضريب نفوذ آن سطح و كيفيت دسترسي افراد به ارتباطات و سرعت برقراري ارتباط آنها نيز افزايش يافت. مزيت ديگري كه اين پديده به كاربران خود ارائه مي‌كند و موجب مي‌شود تا در هر مكان جغرافيايي و هر زمان در دسترس باشند، قابليت نامحدود بودن بعد مكاني اين ابزار ارتباطي است.


اما اثرات اين پديده جديد بر زندگي بشر امروز به همين جا ختم نمي‌شود و مي‌تواند در ابعاد وسيع و در عين حال متفاوتي بروز نمايد اين اثرات در دو دسته مشخص فناوري شبكه تلفن همراه و فناوري ساخت گوشی تلفن همراه قابل بررسي و تحقيق هستند.


گروه نخست اثرات ناشي از تلفن همراه بر زندگي انسان، که به فناوري شبكه تلفن همراه و قابليت‌ها و امكانات قابل عرضه بر روي بستر آن برمي‌گردد. قابليت‌هايي كه باعث مي‌شوند تا سطح كيفيت و سرعت دسترسي افراد به انواع ارتباطات افزايش يابد به عنوان نمونه ارائه خدمات، نظير سرويس پيام كوتاه به اندازه‌اي بر روابط عمومي، اجتماعي، اقتصادي، رفتاري و حتي فرهنگي جوامع تأثيرگذار بوده كه در حاشيه خود ، فرهنگ و ادبيات مستقلي را ايجاد كرده است، اين اثرات در مورد ساير خدمات تلفن همراه مانند سرويس چند رسانه‌اي و سرويس موقعيت‌يابي مكان مبتني بر فناوري و دستيابي تمام وقت به اينترنت و سرويس و پخش برنامه‌هاي تلويزيوني اخبار بورس و تازه‌ترين تحولات ارز، دسترسي به شبكه اينترنت و ساير رسانه‌ها نيز مصداق دارد. كه البته به دليل عدم ارائه تمام اينها در ايران مصاديق بارز و مشخصي از اثرات چند جانبه آنها در كشور هنوز نمي‌توان ارائه كرد.


دسته دوم اين تأثيرات را مي‌توان در فناوري ساخت گوشي جست‌وجو كرد فناوري كه در حاشيه خود بازار عظيم با گردش مالي بالا ايجاد كرده است. در عين حال تحولات فناوري اين صنعت موجب شده تا كاربران تلفن همراه هر روز بيشتر از روز قبل به اين همراه كوچك نيازمند شده و آن را به عنوان بخشي لاينفك از زندگي روزانه خود بپذيرند. بديهي است حجم و ابعاد اين تأثيرات به موازات رشد و توسعه شبكه تلفن همراه و همچنين تحولات صنعت گوشي همراه، افزايش يافته و دامنه وسيع‌تر از زندگي انسان را در برمي‌گيرد. اين موضوع به اندازه‌اي حائز اهميت است كه برخي نظريه‌پردازان علوم ارتباطات بر اين باورند كه تلفن همراه عادات و رفتارهاي ارتباطي نسل كاربران خود را متحول كرده و معتقدند تلفن همراه مي‌رود

تا در كنار ساير فناوريهاي ارتباطي نسل بشر را با تغييرات و تحولات بنيادي روبرو كند به طوري كه اين وسيله ارتباطي معجزه‌گر رسالت خود را در اثبات دهكده جهاني به خوبي ايفا مي‌نمايد و امكان تماس با تمام افراد روي زمين با سرعت بسيار بالا راممكن مي‌سازد و گفته آقاي مك لوهان نظريه‌پرداز بزرگ ارتباطات را ثابت مي‌كند. با توجه به قدرت و پتانسيلي كه اين وسيله ارتباطي دارد هنوز به طور جدي با بررسي و كنكاش در جامعه ما روبرو نشده است و اثرات رفتاري رواني، ارتباطي و به طور كلي فرهنگي آن ناشناخته مانده است كه يكي از ضرور‌ي‌ترين وظايف پژوهشگران و دانشجويان ايجاب مي‌كند در باره اين وسيله ارتباطي تحقيقات بيشتري به عمل آورند تا از اين طريق به توسعه هدفمند اين وسيله ارتباط كمك نمايند.اهداف تحقیق:
هدف کلی:
بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگی ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز رشته ارتباطات مجتمع ولیعصر (عج).
اهداف جزیی:
- بررسی رابطه بین شیو های برقراری ارتباط با دیگران و افزایش میزان اطلاعات محیطی کاربران.
- بررسی میزان استفاده از تلفن همراه و رابطه آن با افزایش میزان اطلاعات محیطی کاربران.
- بررسی میزان تاثیر تلفن همراه بر اقشار جامعه.
- بررسی تاثیر میزان استفاده از تلفن همراه بر روابط انسانی و خصوصی کاربران.
- بررسی رابطه میزان استفاده از تلفن همراه با نوع فرهنگ ارتباطی کاربران.
- بررسی تاثیر تلفن همراه بر میزان گرایش به برقراری رابطه با جنس مخالف.
- بررسی تاثیر تلفن همراه در پیدایش نوع فرهنگ ارتباطی.
- بررسی تاثیر قابلیتهای فنی و ارتباطی تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران.
- بررسی رابطه بین میزان استفاده از تلفن همراه و اجتماع گریزی.سوالات تحقیق:
1-در برقراری ارتباط با دیگران ازکدامیک از موارد تلفن همراه، تلفن ثابت و گفتگوی حضوری استفاده می کنید؟
2- افرادی که با شما ارتباط برقرار می کنند از کدامیک از موارد تلفن همراه، تلفن ثابت و گفتگوی حضوری استفاده می کنند؟
3- تلفن همراه بیشتر بر روی کدام قشر جامعه تاثیر دارد؟
4- با کدام وسیله حریم خصوصی صحبت هایتان بیشتر حفظ می شود؟
5- استفاده از تلفن همراه چه تاثیری بر روابط انسانی کاربران دارد؟


6- استفاده از تلفن همراه چه تاثیری بر روابط خصوصی کاربران دارد؟
6- بیشترین تاثر گذاری تلفن همراه بر کاربران کدام موارد است؟
7- آیا تلفن همراه موجب همبستگی بین افراد خانواده می شود؟


8- آیا استفاده از تلفن همراه تاثیر در تمایل به برقراری رابطه با جنس مخالف دارد؟
9-تلفن همراه در چه زمینه ها تاثیر نامطلوب بر جامعه دارد؟
10- آیا قابلیت های ارتباطی تلفن همراه مثلSMS، MMS، IMS،GPRS و غیره بر فرهنگ ارتباطی کاربران تاثیر دارد؟
11- محتوای SMS هایی که دریافت یا ارسال می کنید بیشتر در بردارنده چه محتوایی هستند؟


12- آیا قابلیت نوشتاری SMS تلفن همراه باعث تاثیر در ادبیات نوشتار زبان فارسی در بین کاربران شده است؟
13- آیا استفاده از تلفن همراه با عث افزایش اطلاعات کاربران از محیط اجتماعی می شود؟
14-به چه میزان از سیتم نشانه گذاری زنگها یا نقش تصاویر برای ارتباط با افراد خاص در تلفن همراه استفاده می شود؟


15-آیا تلفن همراه سبب تقویت اجتماع گریزی در میان کاربران می شود؟
16- آیا امکان جمع آوری تلفن ثابت به علت محدودیت مکانی آن در آینده وجود دارد؟
17-آیا تکنولوژی تلفن همراه مانند سایر تکنولوژیهای ارتباطی به برقراری آزادی و دموکراسی در اجتماع کمک کرده است؟
18- تلفن همراه چه نقشی در زندگی روزمره کاربران دارد؟
19-روزانه چه میزان از تلفن همراه استفاده می کنید؟


فرضیات تحقیق:
1- بین میزان استفاده از تلفن همراه و ارتباطات انسانی رابطه معنی دار وجود دارد
2- بین میزان استفاده از تلفن همراه و ارتباطات خصوصی رابطه معنی دار وجود دارد
3- بین میزان استفاده از تلفن همراه و تمایل به فرد گرایی رابطه معنی دار وجود دارد.
4- بین میزان استفاده از تلفن همراه و تمایل به اجتماع گریزی کاربران رابطه معنادار وجود دارد.


5- بین میزان استفاده از تلفن همراه و افزایش میزان اطلاعات کاربران از محیط اجتماع رابطه معنادار وجود دارد.
6- بین میزان استفاده از تلفن همراه و افزایش تمایل به برقراری ارتباط با جنس مخالف رابطه معنادار وجود دارد.

تعاریف واژگان:
متغير مستقل در اين تحقيق میزان استفاده از تلفن همراه است و متغيرهای وابسته عبارتند از:
فرهنگ فردگرايي،افزايش اطلاعات روز كاربران، تمایل کاربران به روابط نابهنجار، تمايل كاربران به برقراري رابطه با جنس مخالف ، تاثیر بر روابط انسانی و خصوصی کاربران ، فرهنگ ارتباطی و اجتماع گریزی در کاربران.


تلفن ثابت :دستگاهي است كه به وسيله آن مي‌توان اصوات مكالمات را از مسافت دور با رشته سيم انتقال داد و نياز به مكان ثابتي دارد و قابل تحرك و جابه‌جايي به علت محدوديت اتصال به سيم ندارد.
تلفن همراه :معادل واژه انگليسي كليد Mobile مي‌باشد در فارسي تلفن سيار يا تلفن همراه ناميده مي‌شود تمام اعمال و قابليت‌هاي يك تلفن ديجيتالي معمولي را بدون وابستگي به مكان ثابتي به شكل متحرك و سيار دارد.
ارتباط:عبارت است از فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده،مشروط بر آنکه در گیرنده پیام ،مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود.(محسنیان راد،1378:ص57).


فرهنگ:اين واژه به مفهوم بارآوردن و پرورش دادن از كاشتن گرفته شده است. فرهنگ در لغت به معني مجموعه آداب و رسوم، مجموعه علوم، معارف و هنرهاي يك قوم به كار رفته است در فرهنگ عميد نيز كلمه فرهنگ به معني دانش، علم، معرفت، تعليم و تربيت آثار علمي و ادبي يك قوم، يك ملت به كار رفته است.
فردگرايي:افرادي كه انسجام كمتر با ديگران دارند و اهداف گروهي مدنظر آنها نيست افراد فردگرا متظاهر به تشخص هستند به مسائل همچون جاي زندگي يا ماشيني كه سوار مي‌شوند يا شغلي كه در اختيار دارند توجه خاص دارند فرهنگ افراد فردگرا سرد و بي‌روح است. نسبت به سنتهاي بي‌تفاوت مي‌باشند. افراد فردگرا به دستاوردهاي اجتماعي و جايگاه اجتماعي خود و افراد بيشتر از نام خانواده و آداب رسوم و سنت‌هاي موجود در جامعه توجه دارند. افراد فردگرا بي‌اعتنا به سنت‌ها و فرهنگهاي گذشتگان مي‌باشند به راحتي فرهنگهاي ساير جوامع را پذيرا هستند موافق مدرنيته بوده و مصرف‌گرا مي‌باشند و ارزش فر

هنگي جوامع سنتي در نظر آنها بي‌رنگ مي‌باشد. شاخص‌هايي خاص مثل خودمحوري، استقلال - انتخابگري و در نهايت خودخواهي و خودبزرگ‌بيني را از خود بروز مي‌دهند.
روابط نابهنجار : ايجاد مزاحمت براي ديگران - بالا رفتن آمار تصادفات رانندگي - عدم رعايت حقوق ديگران در اماكن عمومي - عدم رعايت نزاكت و ادب - به هم ريختگي ادبيات كشور - تسهيل در ارتكاب انواع جرايم- ترويج فرهنگ سرگرمي بيش از اندازه- ترويج و گسترش جوكهاي غيراخلاقي- استفاده از الفاظ و كلمات خارج از دستور و قواعد زبان فارسي- استفاده از البسه و آرايش غيرمتعارف زننده كه جلب توجه عموم را برمي‌انگيزد.


اجتماعي : به معناي منسوب به اجتماع، كاري كه مربوط به گروهي باشد كه با هم زندگي مي‌كنند كاري كه به اجتماع و همگان بستگي داشته مانند مؤسسات فرهنگي و غيره.
خودمحوري : كسي كه تصميمات را شخصاً اتخاذ مي‌كند و در امور سعي در حالت فرماندهي قرار گرفتن را مي‌خواهد و دوست دارد كه تمام امور زير نظر او بوده و نسبت به تقسيم كار توجهي ندارد- خودمختار بودن در انجام وظايف را مد نظر دارد- تخصص را قبول ندارد.
انتخابگري : با سليقه و برداشت شخصي خود نسبت به انتخاب مسائل و اشياء و امور اقدام مي‌نمايد به مشاوره و نظرات ديگران در انتخاب هرچيز بي‌علاقه مي‌باشد.

Bluetooth :
نوعی شبکه بی سیم در محدوده شخصی (Wireless Personal Area Network) که امکان اتصال تلفنهای همراه ، کامپیوترها و سایر وسایل الکترونیکی را در فواصل نسبتا کوتاه بدون استفاده از سیم و از طریق فرکانس های رادیویی (با توان پایین) میسر می سازد .
Dual-Band :
گوشی هایی که امکان استفاده از دو باند فرکانسی مختلف را مهیا می سازند . در اروپا و خاورمیانه Dual-Band به معنای گوشی هایی است که از فرکانس های GSM900/GSM1800 پشتیبانی می کنند و در ایالات متحده به معنای گوشی هایی است که از فرکانس های SM850/GSM1800 و یا ترکیب دو باند فرکانسی دیگر پیشتیبانی می کنند .
EDGE :
مخفف کلمه Enhanced Data rates for Global Evolution می باشد . این تکنولوژی به طور مشترک توسط مجامع جهانی GSM و TDMA معرفی شده است و امکان انتقال صوت ، دیتا و تصویر با سرعت 384 کیلوبیت در ثانیه را در تلفن های همراه مهیا می سازد (عملا سریعترین سیستم انتقال داده در سرویس های مخابراتی) . EDGE بر پایه استاندارد های GSM بنا نهاده شده و از شیوه های تقسیم بندی پهنای باند در TDMA بهره می گیرد .
EMS :
مخفف عبارت Enhanced Messaging Service است . ساختاری برای توسعه SMS می باشد که ارسال ترکیبی از ملودی های ساده (مونوفونیک) ، تصاویر (به صورت پیکسلی یا همان Picture Message) ، اصوات ، تصاویر متحرک و متن قالب بندی شده (تغییر سایز حروف ، یا ایتالیک و بولد کردن آنها) به گوشی های دیگری که دارای قابلیت EMS هستند را ممکن می سازد .
GPRS :
مخفف عبارت General Packet Radio Service می باشد . نوعی تکنولوژی بی سیم که امکان ارتباط پرسرعت اینترنتی و انواع دیگری از ارتباطات اطلاعاتی را مهیا می سازد . در ساختار GPRS اطلاعات به صورت بسته های دیتا در آمده و منتقل می گردند . سیستم GPRS به طور موازی با GSM کار خواهد کرد بنابراین در حین ارتباط اینترنتی از طریق گوشی تان ، به هیچ وجه خط تلفن اشغال نخواهد بود . در این سیستم هزینه ها بر اساس حجم اطلاعات رد و بدل شده محاسبه می گردند (بر حسب کیلوبایت) و مدت زمان ارتباط شما هیچ تاثیری بر افزایش هزینه ها ندارد . قبل از بوجود آمدن GPRS ، برای ارتباط اینترنتی می بایست از طریق شبکه GSM با ISP ها تماس گرفته می شد که هزینه های سنگینی برای کاربران در بر داشت و ضمنا حداکثر سرعت ارتباطی 9.6 کیلوبیت در ثانیه میسر بود . اما GPRS از لحاظ تئوری می تواند سرعتی معادل 115 کیلوبیت در ثانیه را برای شما مهیا سازد (البته در دنیای واقعی این سرعت بین 30 تا 40 کیلوبیت در ثانیه خواهد بود) . GPRS عملا به عنوان نسل 2.5 یا 2.5G در تلفن های همراه شناخته می شود .


GPS :
مخفف عبارت Global Positioning System می باشد . این سیستم که نخستین بار در ارتش آمریکا طراحی و به کار گرفته شد ، از طریق 3 ماهواره مخصوص موقعیت شما در کره زمین (طول و عرض جغرافیایی) را مشخص می کند . چند سال پیش ماهواره چهارمی در مدار زمین قرار گرفت که امکان تشخیص ارتفاع از سطح دریا را نیز برای گیرنده های GPS مهیا می سازد . هم اکنون دستگاههای گیرنده GPS قابل حمل (در ابعاد کامپیوترهای جیبی) در بازار موجودند . شما می توانید با اضافه کردن یک کارت مخصوص به اسلات CF در کامپیوتر جیبی (PDA) خود ، از GPS استفاده کرده و در هر جا که هستید موقعیت خود را بر روی نقشه های از پیش آماده بر روی صفحه نمایش PDA بیابید . به خاطر هزینه بالایی که افزودن GPS به تلفن های همراه در بردارد ، تاکنون تنها در چند مدل از گوشی های رده بالای شرکت موتورولا (مثل A1000 و A925) این امکان گنجانده شده است .
GSM :
مخفف عبارت Global System for Mobile communications می باشد . GSM استاندارد بین المللی سیگنال های رادیویی دیجیتال است که توسط انستیتو استانداردهای ارتباط از راه دور اروپا ، بنیانگذاری شده است . GSM اکنون به عنوان شبکه مخابراتی نسل دوم تلفن های همراه در اکثر نقاط جهان از جمله ایران مورد استفاده قرار می گیرد .
LCD :
مخفف عبارت Liquid Crystal Display می باشد . صفحات نمایش LCD از دو صفحه پولاریزه شده تشکیل شده اند که میان آنها توسط یک محلول کریستال مایع پر شده است . با عبور جریان الکتریکی درون محلول ، کریستال ها هم جهت می گردند و نور از آنها عبور نخواهد کرد . LCD های تک رنگ هم نور پشت صفحه و هم یک صفحه منعکس کننده (Reflective) دارند که باعث می شود هم در تاریکی و هم در نور روشن به خوبی دیده شوند . LCD های رنگی با تکنولوژی های مختلفی همچون STN ، TFT و TFD به بازار عرضه شده اند .
MMS :
مخفف عبارت Multimedia Messaging System است . MMS در واقع ساختار توسعه یافته SMS و EMS می باشد . بعد از بوجود آمدن و فعال شدن سیستم های مخابراتی چون GPRS ، HSCSD ، EDGE و UMTS به خاطر سرعت بالای انتقال داده ها در این سیستم ها ، زمینه مناسب برای بوجود آمدن MMS ایجاد گشت . یک پیغام مالتی مدیا (MMS) می تواند حاوی متن ، عکس ، صوت و یا حتی کلیپ های کوتاه ویدیویی باشد .
OLED :
مخفف عبارت Organic Light-Emitting Diode می باشد . OLED در حقیقت نسل آینده صفحات نمایش خواهد بود . این صفحات شامل مجموعه ای از نقاط کوچک از جنس پلیمر ارگانیک خاصی هستند که بنا به میزان ولتاژی که به آنها داده می شود ، رنگهای مختلف را به نمایش می گذارند . ویژگی منحصر به فرد صفحات نمایش OLED این است که با هر زاویه ای به این صفحات بنگرید ، تصویر را با وضوح کامل خواهید دید (بر خلاف صفحات TFT و STN) . اکنون این تکنولوژی به طور آزمایشی در گوشی سامسونگ X120 ، صفحه نمایش خارجی برخی مدلهای تاشوی سامسونگ و نیز در نمونه آزمایشی گوشی PDD Helix استفاده شده است . صفحات نمایش OLED دارای وزن کمتر ، ضخامت کمتر ، نور روشن تر ، قیمت پایین تر و مصرف انرژی بسیار پایین تر از سایر انواع صفحه نمایش می باشند .
PolyphonicRingtones :
زنگهای پلی فونیک در گوشی های موبایل امکان پخش چندین اکتاو را به طور همزمان توسط گوشی ممکن می سازند . این ویژگی حالت طبیعی تر و واقعی تری به ملودی ها خواهد داد .
SMS :
مخفف عبارت Short Message Service است . امکانی که به کاربران اجازه فرستادن و دریافت پیغام های کوتاه متنی (حداکثر تا 160 کاراکتر) را می دهد
WAP :
Wirless Application Protocol یا پروتکل اپليکيشن های بی سيم همانگونه که از نامش پیداست بستری برای فراهم آوردن ارتباطات سیار تحت شبکه می باشد. زبان متناظر Wap اختصارا WML یا Wireless Mark Up Language نامیده می شود. این امکانات برای اتصال به اینترنت از طریق گوشی موبایل را فراهم میکند .

WCDMA :
مخفف عبارت Wideband Code Division Multiple Access می باشد . WCDMA یکی از استانداردهای تایید شده برای تلفن های همراه نسل سوم (3G) است از یک فرکانس 5 مگاهرتزی برای انتقال صوت و دیتا (با هم) استفاده می کند . این تکنولوژی سرعتهای انتقال داده از 144 کیلوبیت در ثانیه تا 2 مگابایت در ثانیه را فراهم می آورد .

فصل دوم:
مروری بر ادبیات نظری تحقیق
الف - درآمدی بر مطالعات انجام شده در باب حوزه تحقیق
ب - درآمدی بر نظریات ، تئوریها و اندیشه ها
ت - جنبه های جامعه شناختی تلفن همراهمقدمه:
در فرهنگ لغت وبستر، واژه ارتباط با معادل هایی نظیر رساندن،بخشیدن، انتقال دادن، آگاه ساختن، مکالمه و مراوده داشتن، معنا شده است.فرهنگ فارسی معین، ارتباط را به معنی ربط دادن، بستن، پیوند، و ... به کار برده است.
ارسطو فیلسوف یونانی اولین دانشمند شناخته شده ای است که 2300 سال پیش نخستین بار در زمینه ارتباطات سخن گفته است. او در کتاب مطالعه معانی بیان که معمولا آن را مترادف ارتباط می دانند، در تعریف ارتباط می نویسد: ارتباط عبارت است از جستجو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران.(آذری، 1384:31)
در تعریف ارتباط اندیشمندان تاکیدات گوناگونی به کار برده اند. گروهی از اندیشمندان در تعریف بر ترغیب و اقناع یا همانندی و اشتراک فکر با ابعاد گسترده تر و به صورت تاثیر مطرح کرده اند.عده ای بر پاسخ و بازتاب تاکید بیشتری کرده اند. عده دیگری از اندیشمندان بر عنصر پیام تاکید کرده اند.در تاریخ اندیشه های ارتباطاتی، مکاتب و نظریات گوناگونی مطرح شده است. پس از ارائه تاریخچه کوتاهی از شکل گیری و گسترش اندیشه ها به ارائه برخی از موثرترین صاحب نظران برخی دیدگاه ها می پردازیم.

الف : درآمدی بر مطالعات انجام شده در باب حوزه تحقیق:
با توجه به جدید بودن موضوع تحقیق ، تحقیقات و مطالعات انجام شده در این زمینه بسیار کم و انگشت شمار می باشد ،که با توجه به بررسی های به عمل آمده تنها به دو تحقیق در این زمینه دست یافتیم تحقیق اول مربوط به آقای سعید رضا عاملی می باشد که تحت عنوان مطالعه موردی در ایران :تلفن همراه بعنوان تکنولوژی ارتباطی فردی و تحقیق دوم مربوط به آقای محمود اکرامی می باشد تحت عنوان مردم شناسی،ارتباطات خودمانی:پژوهشی در پدیده SMS می باشد که در ادامه به شرح هر یک پرداخته می شود
1- مطالعه موردي در ايران: تلفن همراه بعنوان تكنولو‍ژي ارتباطي فردي :
در اين قسمت، بخشي از پژوهش ميداني در خصوص موبايل،‌هويت و زندگي روزمره كه توسط سعیدرضا عاملی صورت گرفته منعكس مي شود. به همين منظور، پرسشنامه روي خط (آن لاين)، همراه با توزيع پرسشنامه در فضاي واقعي هر دو گروه را هم در فضاي واقعي و هم در فضاي مجازي با سئوال هاي مربوط به تلفن همراه، هويت و زندگي روزمره مورد سئوال قرار داد. در اين پرسشنامه هم در سئوال هاي بسته و هم در سئوال هاي باز، جنبه هاي فردي و هويتي پاسخگوها مورد بررسي قرار گرفت. به مدت 5 هفته پرسشنامه را در اختيار كاربران "هات ميل" و "ياهو" و همچنين از طريق وب لاگ ها بصورت نمونه گيري تصادفي،‌ افراد مختلف با خصوصيات متفاوت مورد سئوال قرار گرفتند. روش تحقيق تركيبي كمي و كيفي كه هم به تحليل اطلاعات آماري و هم به تحليل پاسخ هاي كيفي پاسخگوها توجه مي كند، مورد استفاده قرار گرفت. تحليل آماري بر فراواني داده ها و معنادار بودن آماري روابط بين متغير هاي تاكيد مي كند و اطلاعات كيفي كه از پرسشنامه هاي باز استخراج شده است، ابعاد عميق تري از نظر پاسخگوها را منعكس مي كند و لزوما ديدگاه پاسخگوها را در چهارچوب پاسخ هاي تعين شده توسط محقق قرار نمي دهد. روش تركيبي در مطالعات زيادي توسط نگارنده اين مقاله (عاملي، 2002، عاملي و همكاران، 2004الف، 2004ب، 2005 و 2006) مورد استفاده قرار گرفته است و در اين تجربه، نتايج معنا دار و عميقي از اين تجربه انعكاس پيدا كرده است. در اين بخش لايه هاي مختلف فرديت را كه در عرصه تحولات تكنولوژيك و خصوصا با آمدن "تكنولوژي فردي موبايل" كه هم حلقه مستقل فردي را فراهم آورده است و هم فرد را از همه گذشته تاريخ متصل تر و مرتبط تر با ديگري قرار داده است مورد توجه قرار گرفته است. پنج عنصري را كه در بخش قبل، بعنوان لايه هاي مختلف فرديت در پرتو "فردگرايي" جديد منعكس شد، مورد آزمون قرار مي گيرد.
2-1 توسعه هاي فردي در پرتو موبايل:


در درجه اول بايد توجه داشت كه عليرغم ظرفيتهاي گسترده اي كه موبايل در قلمروهاي مختلف پزشكي، حرفه اي، رسانه اي، ديني و سرگرمي ها دارد، دو ظرفيت مهم تلفن همراه يعني تماس تلفني و ارسال و دريافت "پيام متني" و همچنين "پيام صوتي" و "پيام تصويري" استفاده غالب و شايع آن مي باشد. اين دو قابليت، ظرفيت هاي فردي را توسعه مي بخشند و همچنين حوزه خصوصي فرد را توسعه مي دهند. نمونه اين تحقيق نشان مي دهد بخش قابل توجهي از كاربران موبايل از قابليت پيام متني تلفن همراه استفاده مي كنند. همانطور كه در جدول 1 منعكس شده است، از ميان 700 پاسخگوي، 76 درصد از سيستم فعال ارسال پيام متني استفاده مي كنند. پيام متني چه در قالب "نوشته"، "صدا" و يا "تصوير" لايه عميق تري از انديشه انساني را منعكس مي كند و لزوما به معناي انعكاس "فرهنگ و انديشه فوري" نيست.
جدول 1: آيا سيستم اس ام اس تلفن همراه شما فعال هست؟


پاسخ تعداد درصد
بله- اس ام اس تلفن همراه فعال است. ۵۳۲ ۷۶%
خیر- اس ام اس تلفن همراه فعال نيست. ۱۶۸ ۲۴%
تعداد کل ۷۰۰ ۱۰۰%

در سئوالي كه از پاسخگوها سئوال شده است كه ايا پيام هاي را كه به دلال محدوديت ها و يا معذوریتهاي اجتماعي بصورت چهره به چهره به ديگران منتقل نمي كنيد، از طريق پيامهاي متني، ارسال مي كنيد ياخير؟ بيش از 40 درصد گفته اند، بله و فقط 13% اعلام كرده اند كه تلفن همراه چنين نقش واسطه اي را ايفاء نمي كند. جمعيت قابل توجهي (46%) اظهار كرده اند كه براي آنها تفاوتي نمي كند. اين نشان مي دهد كه موبايل نقش مهمي در تغيير نظام هنجاري بين فردي دارد و به نوعي "محدوديت هاي هنجاري" را كاهش مي دهد. درصد قابل توجهي از كساني كه موبايل را ابزار ارسال پيام هاي خصوصي خاص مي دانند، جامعه دانشجويان (2/52%) هستند، كه اين نسبت در ميان كساني كه از تحصيلات دكترا (6/28%) و يا فوق ليسانس (5/30%) برخوردار هستند، كمتر است.
جدول 2: آيا شما پيام هايي را كه در ملاقات چهره به چهره، از بيان آن خجالت مي كشيد، توسط موبايل راحت تر ارسال مي كنيد؟
سطح تحصيلات جمع
دبيرستان ديپلم دانشجوی کارشناسی ليسانس فوق ليسانس دکترا
آیا محبت های خصوصی را که رو در رو به دوستانتان نمی توانيد بگوئيد، به صورت اس ام اس به آنها می فرستيد؟ بله ۱۵ ۴۶ ۱۱۹ ۷۰ ۳۲ ۴ ۲۸۶
۲.۵% ۱.۱۶% ۶.۴۱% ۵.۲۴% ۲.۱۱% ۴.۱% ۰.۱۰۰%
۶.۳۲% ۵.۳۶% ۲.۵۲% ۷.۳۸% ۵.۳۰% ۶.۲۸% ۹.۴۰%
خیر ۶ ۱۸ ۲۲ ۲۷ ۱۷ ۱ ۹۱
۶.۶% ۸.۱۹% ۲.۲۴% ۷.۲۹% ۷.۱۸% ۱.۱% ۰.۱۰۰%
۰.۱۳% ۳.۱۴% ۶.۹% ۹.۱۴% ۲.۱۶% ۱.۷% ۰.۱۳%
تفاوت خاصی ندارد ۲۵ ۶۲ ۸۷ ۸۴ ۵۶ ۹ ۳۲۳
۷.۷% ۲.۱۹% ۹.۲۶% ۰.۲۶% ۳.۱۷% ۸.۲% ۰.۱۰۰%
۳.۵۴% ۲.۴۹% ۲.۳۸% ۴.۴۶% ۳.۵۳% ۳.۶۴% ۱.۴۶%
جمع ۴۶ ۱۲۶ ۲۲۸ ۱۸۱ ۱۰۵ ۱۴ ۷۰۰
۶.۶% ۰.۱۸% ۶.۳۲% ۹.۲۵% ۰.۱۵% ۰.۲% ۰.۱۰۰%
۰.۱۰۰% ۰.۱۰۰% ۰.۱۰۰% ۰.۱۰۰% ۰.۱۰۰% ۰.۱۰۰% ۰.۱۰۰%

جدول 3: كساني به صورت فعال از اس ام اس استفاده مي كنند به تفكيك طبقه اجتماعي
طبقه اجتماعی جمع
طبقه پایین طبقه متوسط طبقه بالا
آیا سیستم اس ام اس موبایل شما فعال هست؟ بله ۲۲ ۴۷۱ ۳۹ ۵۳۲
۱.۴% ۵.۸۸% ۳.۷% ۰.۱۰۰%
۷.۶۴% ۱.۷۶% ۰.۸۳% ۰.۷۶%
خیر ۱۲ ۱۴۸ ۸ ۱۶۸
۱.۷% ۱.۸۸% ۸.۴% ۰.۱۰۰%
۳.۳۵% ۹.۲۳% ۰.۱۷% ۰.۲۴%
جمع کل ۳۴ ۶۱۹ ۴۷ ۷۰۰
۹.۴% ۴.۸۸% ۷.۶% ۰.۱۰۰%
۰.۱۰۰% ۰.۱۰۰% ۰.۱۰۰% ۰.۱۰۰%

همانطور كه قابل پيش بيني است، قابليتهاي اضافي تلفن همراه مثل استفاده از سيستم انتقال پيام آن، رابطه معناداري با طبقه اجتماعي دارد. اس ام اس تلفن همراه 83% كاربران طبقه بالا فعال است، در حاليكه اين نسبت در ميان طبقه متوسط 1/76% و در ميان طبقه پائين 7/64% مي باشد.اين مطالعه نشان مي دهد كه رايج ترين استفاده متني از موبايل، متن هاي "جوك" مي باشد كه در صد استفاده از متن هاي جوك در ميان مردان (65.2%) بيشتر است، در مرحله بعد پيام هاي كاري قرار دارد. كلمات عاشقانه نيز در مرتبه سوم قرار

گرفته است كه ارسال اينگونه پيام ها از ناحيه دختران رواج بيشتري دارد.جوك منعكس كننده نوعي تعامل بين قدرت، فرهنگ و فرديت در جامعه مي باشد. جوك، به عنوان عامل قدرت و دشمني موضوع مطالعه فلاسفه اي همچون هابر و ارسطو و يا بعنوان تنش و خشونت، مورد توجه روانشناساني مثل فرويد (1984) بوده است. كولينسون (2002)، جوك را بعنوان بخش سطحي رفتار اجتماعي در درون سازمان اجتماعي مورد مطالعه قرار داده ومعتقد است، جوك نوعي مكانيسم مديريت و كنترل است. جوك در فضاي مجازي، در تعامل جدي با جوك در فضاي واقعي است. در بسياري از موارد نوعي فرايند اين هماني را منعكس مي كند و در واقع تكرار انتظارات و نگاه فرد به فرايند فرهنگي است. جوك در بسيار از موارد منعكس كننده

جدي ترين پيام هاي اجتماعي است، در بسياري از موارد اقتدار فرد بر ديگران و يا تنش زدائي از روابط اجتماعي و يا نوعي تخليه روحي محسوب مي شود. با توجه به اين واقعيت كه وجه غالب پيام هاي تلفني، جوك مي باشد، لازم است تحليل محتواي جوك و خصوصا گفتمان هاي غالب بر جوك كه گفتماني جنسي است مورد مطالعه و تحليل دقيق قرار گيرد. خصوصا "راحت بودن" فضاي پيام متني تلفن همراه در مقايسه با گفتگوي حضوري و يا تلفني، بستر انعكاس گسترده تر از "وجوه پنهان ذهني" را فراهم مي كند كه از همين منظر، تحليل عميق تر و دقيق از فرد،‌ فرديت و روابط متقابل اجتماعي را منعكس مي كند. در عين حال در تمامي امور فرهنگي، معاني سياسي رفتار اجتماعي، "معاني سياسي ذهن" را پنهان مي كند و در بسياري از موارد ظاهر و باطن فرهنگ يكي مي شود و در واقع ابعاد پنهان فرهنگ كم رنگ مي شود. نگاه ريموند ويليامز (1989) در تحليل جنبه هاي "معمولي فرهنگ" به كم رنگ شدن ابعاد پنهان توجه دارد. جوك هم ظرفيت يك رفتار سياسي پنهان را دارد كه پيام را "واژگونه" مي كند و خواسته هاي جدي اجتماعي را در قالب يك "شوخي" و "طنز" بيان مي كند و هم يك شوخي جهت تفريح و تفرج ذهن است كه ابعاد معمولي فرهنگ را منعكس مي كند. شوخي ديدن شوخي، طنز ديدن طنز، نگاه عادي به فرهنگ است، نگاهي است كه فرهنگ را در بسياري از موارد به جنبه هاي عادي ذهن و عمل اجتماعي مرتبط مي داند.


جدول 4: محتواي پيام هاي كوتاه شما، بصورت غالب در مورد چيست؟
جنسیت جمع
مرد زن
محتوای اس ام اس هایی که می فرستید و یا دریافت می کنید، بیشتر به چه موضوعاتی اختصاص دارد؟ جوک ۱۷۸ ۹۵ ۲۷۳
۲.۶۵% ۸.۳۴% ۰.۱۰۰%
۳.۴۲% ۱.۳۴% ۰.۳۹%
کلمات عاشقانه ۲۸ ۳۱ ۵۹
۵.۴۷% ۵.۵۲% ۰.۱۰۰%
۷.۶% ۱.۱۱% ۴.۸%
کلمات حکیمانه ۷ ۱۱ ۱۸
۹.۳۸% ۱.۶۱% ۰.۱۰۰%
۷.۱% ۹.۳% ۶.۲%
معما ۱ ۰ ۱
۰.۱۰۰% ۰% ۰.۱۰۰%
۲. ۰. ۱.
پیام های کاری ۸۰ ۲۴ ۱۰۴
۹.۷۶% ۱.۲۳% ۰.۱۰۰%
۰.۱۹% ۶.۸% ۹.۱۴%
آگهی های تبلیغاتی ۱۵ ۸ ۲۳
۲.۶۵% ۸.۳۴% ۰.۱۰۰%
۶.۳% ۹.۲% ۳.۳%
پیام های مذهبی ۳ ۲ ۵
۰.۶۰% ۰.۴۰% ۰.۱۰۰%
۷. ۷. ۷.
اطلاعیه های نیروی انتظامی ۵ ۲ ۷
۴.۷۱% ۶.۲۸% ۰.۱۰۰%
۲.۱% ۷. ۰.۱%
اخبار ۴ ۱۰ ۱۴
۶.۲۸% ۴.۷۱% ۰.۱۰۰%
۰.۱% ۶.۳% ۰.۲%
سایر موارد ۱۰۰ ۹۶ ۱۹۶
۰.۵۱% ۰.۴۹% ۰.۱۰۰%
۸.۲۳% ۴.۳۴% ۰.۲۸%
جمع ۴۲۱ ۲۷۹ ۷۰۰
۱.۶۰% ۹.۳۹% ۰.۱۰۰%
۰.۱۰۰% ۰.۱۰۰% ۰.۱۰۰%
جدول 5: نظر شما درمورد نقش موبايل در زندگي روزمره چيست؟
موبایل چه نقشی در زندگی روزمره شما داشته است؟ فراوانی مطلق فراوانی نسبی
موجب خستگی بیشتر شده است ۱۲ ۷.۱
موجب تسریع در حرکت اطلاعات شده است، بنابراین مشکلات را افزایش داده است ۵۶ ۰.۸
زندگی را راحتتر کرده و موجب آسایش بیشتر شده است ۱۸۶ ۶.۲۶
زندگی را راحتر و امور را حرفه ای تر کرده است ۴۱۳ ۰.۵۹
تغییرات مهمی را نمی بینم ۳۳ ۷.۴
جمع ۷۰۰ ۰.۱۰۰

در مورد نقش موبايل در زندگي روزمره،‌ نيز ديدگاه ها، حكايت از جايگاه مهم اين "تكنولوژي در زندگي روزمره" مي كند. فقط 7/1 درصد پاسخگوها، موبايل را عامل خستگي بيشتر و از دست دادن انرژي دانسته اند. 8% پاسخگوها، ضمن اعتراف بر نقش موبايل در "حركت آسانتر اطلاعات" بر بعد "زحمت آفريني" آن تاكيد كرده اند. 26% پاسخگوها به نقش آسايش آفريني و آسان سازي زندگي و 59% ضمن تاكيد بر نقش "آسايش آفريني" موبايل بر بعد حرفه اي سازي روندهاي كار و زندگي به واسطه موبال تاكيد كرده اند. درصد كوچكي (7/4%) نيز معتقد به اين هستند كه موبايل تغيير جدي در زندگي بوجود نيآورده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید