بخشی از مقاله

گزارش كارآموزي (شركت شهد ايران(

و هر آنچه مي بينيد‌ و مي شنويد حاصل ديده ها و شنيده ها و پرس و جو و سئوال هاي بنده بود كه در طول كارآموزي از كارگران مهندسين و تكنسين ها سئوال كرده ام . حال اين مسائل ممكن است صرفاً مربوط به رشته برق نباشد.


در روزي كه رفتم ابتدا موتوري كه قبلاً باز شده بود بسته شد ـ كه ابتدا در محل اتصال چسب مي زنند سپس پيچ ها را كه مهره سرخود بود بستيم ، در مورد دومي كه پيش آمده بود يك دستگاه printer روي پاكت بود و روي پاكت تاريخ و ساعت و قيمت مي زد براي تعمير آورده شد ، اين دستگاه متعلق به شركت Domino بود ، آقاي توكلي به عنوان نماينده شركت در ايران براي تعمير آمد كه اين دستگاه يك فيش سنسور داشت و سپس آن قسمتي كه تاريخ مي زد را باز كردند و با آب شستند . اين دستگاه سه چراغ داشت قرمز ( وقتي دستگاه از نظر مداري مشكل داشته

باشد) و زرد ( وقتي جوهر آن كم باشد ) و سبز ( در حالت عادي روشن است) . براي تست چراغ ها برنامه Advance service را كه وقتي دو دگمه Service و O سبز رنگ با هم فشار داده شود حاصل مي شود و سپس قرمز آن را كه maigre+ بود وارد كرده و از دكمه هاي جهت نما استفاده مي كنيم.
در روز بعد ابتدا تلفني را باز كرديم ، تلفن بوق داشت و از آن فهميديم كه برق درست است و سيمي كه از پريز تلفن به تلفن مي رفت را دست زديم و سپس ديديم كه وقتي به جايي زنگ مي زنيم صداي ما را نمي شنوند ولي ما صداي آنها را مي شنويم ، سپس گوشي درست بود دهني خراب بود سپس ديديم از سيم فنري مانندي كه از تلفن به دهني و گوشي مي رفت چهار سيم تر وصل كرديم تا ببينيم كه سيم ها قطعي دارند يا خير و ديديم كه ندارند سپس يك دهني ديگر آورديم اگر وقتي در دهني فوت كنيم و از گوشي بشنويم يعني دهني ما درست است. ما دهني ديگري را گذاشتيم و ديديم درست است. موقع آزمايش ديديم كار نمي كند سيم را تكان داديم و كار كرد سپس متوجه شديم يكي از چهار سيمي كه به گوشي و دهني مي رفت زدگي داشت و در نتيجه جريان در محل اتصال سيم ها مي چرخد و صدا را منتقل نمي كند.
حال دو روز بعد رفتم پيش سيم پيچ ـ در مورد سيم پيچي ما يك گام سيم پيچي داريم گام سيم پيچي فاصله دو كلاف است . كلاف مجموعه اي از سيم ها را گويند. گام سيم بندي يعني فاصله بين جايي كه سيم بيرون آمده و سپس داخل شيار موتور رفته است را گويند . از موتور 6 سر بيرون مي آيد 3 تا wوvو u و 3 تا z و y و x فرقي نمي كند فازهايT و Sو R را به
w و v و u بدهيم يا به zو yو x فقط تنها فرقش اين است كه اگر مثلاً به z وy و x بدهيم دورش 2800 دور بر دقيقه و اگر به w – v – u بدهيم 1400 دور بر دقيقه مي چرخد. U و x وv وy و w و z به هم راه مي دهند . چون دو سر سه بوبين هستند و اگر شش بوبين داشتيم بوبين هاي ديگر به اين سه بوبين به طور موازي و يا سري وصل مي شوند . وقتي سيم پيچ برقدار شد انرژي الكتريكي تبديل به انرژي مغناطيسي شده و سپس رتر را كه در داخل سيم پيچ قرار دارد مي چرخاند و رتر هم پروانه را كه به يك سر آن متصل است مي چرخاند و آن را خنك مي كند مي چرخاند و هم پم

پ و … را در سر ديگرش مي چرخاند. دور موتورها معمولاً 960 (760) ـ 1400 (1500) ـ 2800 (3000) دور بر دقيقه است. اتصال كلاف ها مي تواند سر به سر باشد و نوع سيم پيچي مي تواند متحدالمركز باشد. در موتورهاي آسنكرون شيارهاي روي رتر مورب است ولي در سنكرون يا شياري نيست و اگر هم باشد صاف است ، بعد از اتمام سيم پيچي دور آن لاك مي زنند كه هم آن را محكم مي كند و هم براي آن عايقي باشد. دستگاهي هم براي محكم كردن سيم پيچ ها است كه موتور را در داخل آن گذاشته و سپس آن را مي بندند تا سيم ها محكم شود.


حال مختصري در مورد كنتاكتور
در كنتاكتور كه 8 سر دارد 6 سر ورودي و خروجي سه فاز است اگر بخواهيم NO (نرمال اپن) و يا نرمال كلوز (NC)در مدار داشته باشيم از يك كنتاكتور كمكي كه به صورت كشويي روي كنتاكتور اصلي جا مي خورد استفاده مي كنيم كه 8 سر دارد كه چهار سر ورودي نرمالها و چهار سر خروجي نرمال ها است كه ممكن است از كد هم استفاده شود مثلاً كد 13 ورودي و مثلاً NO و 14 خروجي (NO) است .
در بازديد از كارخانه در روز اول وارد اتاقي شديم كه كليد داشت كليد دژنكتور را در آنجا ديدم كه در اين كليد قطع و وصل به وسيله يك دسته وقتي كه مي چرخد فنر را فشرده كرده و با آزاد كردن ضامني با فشار و قدرت فنر پلاتين را چسبانده و جريان وصل مي شود و قطع هم بوسيله ضامني صورت مي گيرد. بر خلاف كليدها (شستي هاي) فشار ضعيف كه با فشار دادن يك شستي قطع يا وصل مي گردد. در موتور كولر اگر 12 كلاف داشته باشد 4 تا راه اندازي است براي دور كند 4 تا راه اندازي با چهار تا فرعي وارد مدار مي شوند و براي دور تند چهار فرعي و چهار اصلي وارد مدار مي شوند.
وينتوري نام مخترع سيستم است كه خنك كردن آب به وسيله بخار ْ110 است . بخار ْ110 (چون آب در دماي ْ110 مي جوشد)هواي بالاي آب در اثر فشار زياد بخار هواي بالاي آب مكيده شده و در نتيجه دماي آب كم مي شود.
در 5 فاز v 380 سه تار T – S – R است بالايي فاز شهرداري براي روشن كردن چراغهاي خيابانها در اثر پديده فتوسل و بعد از آن نول است .
در داخل موتور براي اينكه سيم ها به هم وصل شود (سر بندي موتور) از سر سيم استفاده مي شود ـ و سر سيم ها در پيچ ها فرو مي روند .
در دستگاه پرس 000/10 مگنت و سوكت آن را ديديم كه اهم را نشان داد و نوع سالم آن 20 بود كه با عوض كردن مگنت و سوكت آن باز هم پيستون جلو نرفت و اشكال مكانيكي بود ـ در مگنت سه پايه بود كه دو پايه فاز و نول و يكي هم براي زمين بود كه اين مگنت چون vDC 24 بود ، نيازي به زمين نداشت . ولي اين پايه اگر بخواهيم از v 220 استفاده كنيم براي مگنت تعبيه شده است.
مگنت دستگاه پرس
طرز كار
يك ميله كوچك دارد كه وقتي مگنت عمل مي كند له به بيرون مي رود و اهرمي را هل مي دهد كه مسير روغن جك هايي را پيستون را به جلو مي برند و جك هاي هيدروليكي هستند باز كرده و جك عمل كرده و پيستون را جلو مي برد و وقتي برق قطع شد دوباره ميله در داخل رفته و ديگر به اهرم فشار نياورده و لذا مسير روغن بسته شده و پيستون جلو نمي رود.
هر باتري چه بزرگ و چه كوچك ولتاژش v12 است و آمپراژ در ساعت آن هر باتري ممكن است با باتري ديگر فرق داشته باشد و ظرفيت آمپر در ساعت هر سلول ولتاژش v 2 است .
در پرس اشكالي كه با آن برخورد كرديم منبعي كه برق مگنت ها را تامين مي كرد يعني مي دانيم مگنت باعث باز يا بسته شدن شير روغن مي شود. وقتي منبع تغذيه مگنت خوب عمل نكند يعني در موقعي كه توربين جلو مي رود روغن را به پشت توربين نرساند لذا توربين جلو نمي رود و اشكال منبع تغذيه اين بود كه يكي از پايه هاي ديود آن در رفته بود كه مي بايس

تي برق vDC24 را به مگنت ها برساند.
طرز كار پرس :
پرس در اثر روغني كه به پشت شافت آن مي رود به شافت فشار آورده و توربين را جلو برده و در آخر كار سرعت توربين كم شده و در اثر فرمان ميكرو سويچ وقتي شير خروجي آبميوه به پايين مي رسد دريچه باز شده و آبميوه بيرون مي ريزد و در هنگام برگشت توربي

ن هم روغن از پشت شافت پس از خنك شدن به داخل مخزن رفته و مخزن را پر مي كند ما علاوه بر اين سه جك داريم كه سيلندر را مي بندد تا آبميوه بيرون نريزد و اين سيلندر سه پايه دارد كه آن را نگه مي دارد و سنگيني آن را تحمل مي كند. و يك لوله ديگر هم هست كه هم وزن توربين را تحمل مي كند و هم مانع چرخيدن توربين مي شود و سه لوله تو خالي كه يك سر آن آزاد است.
در دستگاهي كه آبميوه ها را بسته بندي مي كرد چشم الكترونيكي (sensor) جايش باز شده بود لذا فلزي كه وقتي جلوي سنسور قرار مي گيرد sensor به plcبراي انجام مراحل بعدي فرمان مي دهد زودتر يا ديرتر جلوي چشم قرار مي گرفت كه ما پايه سنسور را با چكش صاف كرده و دوباره جا زديم .
منظور از گيرپاژ كردن موتور :
رتر به سيم پيچ يا استاتور گير مي كند.
جك پناماتيكي (بادي)5 سوراخ داشت ـ سوراخ وسط ، سوراخ اصلي است در داخل پيستوني قرار دارد دو تا از اين سوراخ ها / سوراخ هاي عمل هستند يعني با عقب يا جلو رفتن پيستون يكبار مسير سوراخ اصلي با يك سوراخ و يكبار با تغيير مكان پيستون مسير سوراخ اصلي با سوراخ ديگر باز مي شود.
در كارخانه ها روي ديوار بعضي مواقع سوكت هايي نصب شده كه خاكستري است و چهار سوراخ دارد كه سه تا قاز و يكي ارت است . كابلي است كه يك سر آن سوكت با چهار سر و سه سر ديگر آن سوكت با دو سر فاز (فاز و نول) است و لذا سر نري را داخل مادگي مي كنيم.
دستگاه چسب زن
دو ميكرو سويچ داريم ، وقتي كارتن به ميكروسويچ اول برخورد كرد آنگاه ميكروسويچ به مگنت و مگنت هم به جك فرمان داده و مقداري چسب از قرقره باز مي شود و وقتي كارتن به ميكرو سوئيچ دو ميرسيد آنگاه ميكرو سوييچ به مگنت فرمان مي دهد به اين صورت كه ميكرو سوييچ كه روي مگنت بسته شده است داراي پيچي است كه اين پيچ دگمه سفيدي را فشار داده و لذا مگنت عمل كرده به جك گيوتين فرمان داده و جك چسب را مي برد و سپس بعد از گذشتن از ميكرو سوييچ دومي ، تايمري سر راه است كه باعث توقف كارتن براي محكم كردن به مدت زمان دلخواه مي شود . هيتر در دوخت پاكت اين گونه عمل مي كند كه به هر هيتر دو سيم مي رود كه هر سيم خود دو سيم ديگر دارد كه هر دوسيم به يك المنت مي رود و المنت در داخل هيتر فرو رفته و لذا باعث گرم شدن هيتر مي شود.
در دستگاه پركني بر روي جكي كه آب ميوه ها (40 آب ميوه) را عق

ب و جلو مي برد دو Sensor نصب است. يكي در سر جك و ديگري در ته جك . به هر جك دو كابل هوا يكي به سر جك و ديگري به ته جك وصل مي شود و به هر Sensor ، 12 ولت DC مي رود و Sensor داخلش يك رله است و ته جك هم يك آهنربا است. وقتي جك عقب مي آيد ، Sensor ته جك داخلش يك رله است. آهنربا باعث مي شود كه تيغه رله از يك طرف باز و ب

ه طرف ديگر بچسبد و لذا با چسبيدن به طرف ديگر به PLC مي رود و PLC فرمان مي دهد كه مثلاً كابل هواي ته جك عمل كرده و كابل هواي سر جك هواي جلوي جك را خارج مي كند و پيستون داخل جك جلو مي رود و وقتي جك جلو رفت آهنربا به Sensor سر جك مي رسد و باز به PLC رفته و PLC فرمان مي دهد كه جك عقب رود. دو دستگاه پركني وقتي آب ميوه ها به ته خط رس

يدند بايد بالا روند و روي تسمه اي قرار گيرند و از آنجا بروند براي بسته بندي

ـ چك تري يك Sensor است كه وقتي Sensor به مقابل پايه اي كه آبميوه ها روي آن است مي رسد به PLC فرمان مي دهد و PLC به استراكتور فرمان مي دهد كه بالا بيايد و آبميوه ها را بالا

ببرد و استراكتور چهار Sensor دارد كه بالايي و پاييني براي Stop و يكي مانده به بالا و يكي مانده به پايين دور كند است . اول دور كند مي شود و بعد مي ايستد. وقتي آب ميوه ها به بالا آمد توسط ورقه اي آب ميوه ها جلو مي زند تا آب ميوه ها روي نوار بيفتد و اين كار توسط صفحه اي است.
سر سنسور به تابلو مي رود ـ چهار رنگ است. آبي ، قهوه اي ، سفيد ، سياه كه آبي (منفي) و قهوه اي (مثبت) و سفيد سيم اضافي و وقتي استفاده مي شود كه يك سيم پاره شد. سياه خروجي است كه به ورودي PLC متصل مي شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید