گزارش کارآموزی (شرکت شهد ایران(

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

گزارش کارآموزی (شرکت شهد ایران(

و هر آنچه می بینید‌ و می شنوید حاصل دیده ها و شنیده ها و پرس و جو و سئوال های بنده بود که در طول کارآموزی از کارگران مهندسین و تکنسین ها سئوال کرده ام . حال این مسائل ممکن است صرفاً مربوط به رشته برق نباشد.

در روزی که رفتم ابتدا موتوری که قبلاً باز شده بود بسته شد ـ که ابتدا در محل اتصال چسب می زنند سپس پیچ ها را که مهره سرخود بود بستیم ، در مورد دومی که پیش آمده بود یک دستگاه printer روی پاکت بود و روی پاکت تاریخ و ساعت و قیمت می زد برای تعمیر آورده شد ، این دستگاه متعلق به شرکت Domino بود ، آقای توکلی به عنوان نماینده شرکت در ایران برای تعمیر آمد که این دستگاه یک فیش سنسور داشت و سپس آن قسمتی که تاریخ می زد را باز کردند و با آب شستند . این دستگاه سه چراغ داشت قرمز ( وقتی دستگاه از نظر مداری مشکل داشته

باشد) و زرد ( وقتی جوهر آن کم باشد ) و سبز ( در حالت عادی روشن است) . برای تست چراغ ها برنامه Advance service را که وقتی دو دگمه Service و O سبز رنگ با هم فشار داده شود حاصل می شود و سپس قرمز آن را که maigre+ بود وارد کرده و از دکمه های جهت نما استفاده می کنیم.
در روز بعد ابتدا تلفنی را باز کردیم ، تلفن بوق داشت و از آن فهمیدیم که برق درست است و سیمی که از پریز تلفن به تلفن می رفت را دست زدیم و سپس دیدیم که وقتی به جایی زنگ می زنیم صدای ما را نمی شنوند ولی ما صدای آنها را می شنویم ، سپس گوشی درست بود دهنی خراب بود سپس دیدیم از سیم فنری مانندی که از تلفن به دهنی و گوشی می رفت چهار سیم تر وصل کردیم تا ببینیم که سیم ها قطعی دارند یا خیر و دیدیم که ندارند سپس یک دهنی دیگر آوردیم اگر وقتی در دهنی فوت کنیم و از گوشی بشنویم یعنی دهنی ما درست است. ما دهنی دیگری را گذاشتیم و دیدیم درست است. موقع آزمایش دیدیم کار نمی کند سیم را تکان دادیم و کار کرد سپس متوجه شدیم یکی از چهار سیمی که به گوشی و دهنی می رفت زدگی داشت و در نتیجه جریان در محل اتصال سیم ها می چرخد و صدا را منتقل نمی کند.
حال دو روز بعد رفتم پیش سیم پیچ ـ در مورد سیم پیچی ما یک گام سیم پیچی داریم گام سیم پیچی فاصله دو کلاف است . کلاف مجموعه ای از سیم ها را گویند. گام سیم بندی یعنی فاصله بین جایی که سیم بیرون آمده و سپس داخل شیار موتور رفته است را گویند . از موتور ۶ سر بیرون می آید ۳ تا wوvو u و ۳ تا z و y و x فرقی نمی کند فازهایT و Sو R را به
w و v و u بدهیم یا به zو yو x فقط تنها فرقش این است که اگر مثلاً به z وy و x بدهیم دورش ۲۸۰۰ دور بر دقیقه و اگر به w – v – u بدهیم ۱۴۰۰ دور بر دقیقه می چرخد. U و x وv وy و w و z به هم راه می دهند . چون دو سر سه بوبین هستند و اگر شش بوبین داشتیم بوبین های دیگر به این سه بوبین به طور موازی و یا سری وصل می شوند . وقتی سیم پیچ برقدار شد انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی مغناطیسی شده و سپس رتر را که در داخل سیم پیچ قرار دارد می چرخاند و رتر هم پروانه را که به یک سر آن متصل است می چرخاند و آن را خنک می کند می چرخاند و هم پم

پ و … را در سر دیگرش می چرخاند. دور موتورها معمولاً ۹۶۰ (۷۶۰) ـ ۱۴۰۰ (۱۵۰۰) ـ ۲۸۰۰ (۳۰۰۰) دور بر دقیقه است. اتصال کلاف ها می تواند سر به سر باشد و نوع سیم پیچی می تواند متحدالمرکز باشد. در موتورهای آسنکرون شیارهای روی رتر مورب است ولی در سنکرون یا شیاری نیست و اگر هم باشد صاف است ، بعد از اتمام سیم پیچی دور آن لاک می زنند که هم آن را محکم می کند و هم برای آن عایقی باشد. دستگاهی هم برای محکم کردن سیم پیچ ها است که موتور را در داخل آن گذاشته و سپس آن را می بندند تا سیم ها محکم شود.

حال مختصری در مورد کنتاکتور
در کنتاکتور که ۸ سر دارد ۶ سر ورودی و خروجی سه فاز است اگر بخواهیم NO (نرمال اپن) و یا نرمال کلوز (NC)در مدار داشته باشیم از یک کنتاکتور کمکی که به صورت کشویی روی کنتاکتور اصلی جا می خورد استفاده می کنیم که ۸ سر دارد که چهار سر ورودی نرمالها و چهار سر خروجی نرمال ها است که ممکن است از کد هم استفاده شود مثلاً کد ۱۳ ورودی و مثلاً NO و ۱۴ خروجی (NO) است .
در بازدید از کارخانه در روز اول وارد اتاقی شدیم که کلید داشت کلید دژنکتور را در آنجا دیدم که در این کلید قطع و وصل به وسیله یک دسته وقتی که می چرخد فنر را فشرده کرده و با آزاد کردن ضامنی با فشار و قدرت فنر پلاتین را چسبانده و جریان وصل می شود و قطع هم بوسیله ضامنی صورت می گیرد. بر خلاف کلیدها (شستی های) فشار ضعیف که با فشار دادن یک شستی قطع یا وصل می گردد. در موتور کولر اگر ۱۲ کلاف داشته باشد ۴ تا راه اندازی است برای دور کند ۴ تا راه اندازی با چهار تا فرعی وارد مدار می شوند و برای دور تند چهار فرعی و چهار اصلی وارد مدار می شوند.
وینتوری نام مخترع سیستم است که خنک کردن آب به وسیله بخار ْ۱۱۰ است . بخار ْ۱۱۰ (چون آب در دمای ْ۱۱۰ می جوشد)هوای بالای آب در اثر فشار زیاد بخار هوای بالای آب مکیده شده و در نتیجه دمای آب کم می شود.
در ۵ فاز v 380 سه تار T – S – R است بالایی فاز شهرداری برای روشن کردن چراغهای خیابانها در اثر پدیده فتوسل و بعد از آن نول است .
در داخل موتور برای اینکه سیم ها به هم وصل شود (سر بندی موتور) از سر سیم استفاده می شود ـ و سر سیم ها در پیچ ها فرو می روند .
در دستگاه پرس ۰۰۰/۱۰ مگنت و سوکت آن را دیدیم که اهم را نشان داد و نوع سالم آن ۲۰ بود که با عوض کردن مگنت و سوکت آن باز هم پیستون جلو نرفت و اشکال مکانیکی بود ـ در مگنت سه پایه بود که دو پایه فاز و نول و یکی هم برای زمین بود که این مگنت چون vDC 24 بود ، نیازی به زمین نداشت . ولی این پایه اگر بخواهیم از v 220 استفاده کنیم برای مگنت تعبیه شده است.
مگنت دستگاه پرس
طرز کار
یک میله کوچک دارد که وقتی مگنت عمل می کند له به بیرون می رود و اهرمی را هل می دهد که مسیر روغن جک هایی را پیستون را به جلو می برند و جک های هیدرولیکی هستند باز کرده و جک عمل کرده و پیستون را جلو می برد و وقتی برق قطع شد دوباره میله در داخل رفته و دیگر به اهرم فشار نیاورده و لذا مسیر روغن بسته شده و پیستون جلو نمی رود.
هر باتری چه بزرگ و چه کوچک ولتاژش v12 است و آمپراژ در ساعت آن هر باتری ممکن است با باتری دیگر فرق داشته باشد و ظرفیت آمپر در ساعت هر سلول ولتاژش v 2 است .
در پرس اشکالی که با آن برخورد کردیم منبعی که برق مگنت ها را تامین می کرد یعنی می دانیم مگنت باعث باز یا بسته شدن شیر روغن می شود. وقتی منبع تغذیه مگنت خوب عمل نکند یعنی در موقعی که توربین جلو می رود روغن را به پشت توربین نرساند لذا توربین جلو نمی رود و اشکال منبع تغذیه این بود که یکی از پایه های دیود آن در رفته بود که می بایس

تی برق vDC24 را به مگنت ها برساند.
طرز کار پرس :
پرس در اثر روغنی که به پشت شافت آن می رود به شافت فشار آورده و توربین را جلو برده و در آخر کار سرعت توربین کم شده و در اثر فرمان میکرو سویچ وقتی شیر خروجی آبمیوه به پایین می رسد دریچه باز شده و آبمیوه بیرون می ریزد و در هنگام برگشت توربی

ن هم روغن از پشت شافت پس از خنک شدن به داخل مخزن رفته و مخزن را پر می کند ما علاوه بر این سه جک داریم که سیلندر را می بندد تا آبمیوه بیرون نریزد و این سیلندر سه پایه دارد که آن را نگه می دارد و سنگینی آن را تحمل می کند. و یک لوله دیگر هم هست که هم وزن توربین را تحمل می کند و هم مانع چرخیدن توربین می شود و سه لوله تو خالی که یک سر آن آزاد است.
در دستگاهی که آبمیوه ها را بسته بندی می کرد چشم الکترونیکی (sensor) جایش باز شده بود لذا فلزی که وقتی جلوی سنسور قرار می گیرد sensor به plcبرای انجام مراحل بعدی فرمان می دهد زودتر یا دیرتر جلوی چشم قرار می گرفت که ما پایه سنسور را با چکش صاف کرده و دوباره جا زدیم .
منظور از گیرپاژ کردن موتور :
رتر به سیم پیچ یا استاتور گیر می کند.
جک پناماتیکی (بادی)۵ سوراخ داشت ـ سوراخ وسط ، سوراخ اصلی است در داخل پیستونی قرار دارد دو تا از این سوراخ ها / سوراخ های عمل هستند یعنی با عقب یا جلو رفتن پیستون یکبار مسیر سوراخ اصلی با یک سوراخ و یکبار با تغییر مکان پیستون مسیر سوراخ اصلی با سوراخ دیگر باز می شود.
در کارخانه ها روی دیوار بعضی مواقع سوکت هایی نصب شده که خاکستری است و چهار سوراخ دارد که سه تا قاز و یکی ارت است . کابلی است که یک سر آن سوکت با چهار سر و سه سر دیگر آن سوکت با دو سر فاز (فاز و نول) است و لذا سر نری را داخل مادگی می کنیم.
دستگاه چسب زن
دو میکرو سویچ داریم ، وقتی کارتن به میکروسویچ اول برخورد کرد آنگاه میکروسویچ به مگنت و مگنت هم به جک فرمان داده و مقداری چسب از قرقره باز می شود و وقتی کارتن به میکرو سوئیچ دو میرسید آنگاه میکرو سوییچ به مگنت فرمان می دهد به این صورت که میکرو سوییچ که روی مگنت بسته شده است دارای پیچی است که این پیچ دگمه سفیدی را فشار داده و لذا مگنت عمل کرده به جک گیوتین فرمان داده و جک چسب را می برد و سپس بعد از گذشتن از میکرو سوییچ دومی ، تایمری سر راه است که باعث توقف کارتن برای محکم کردن به مدت زمان دلخواه می شود . هیتر در دوخت پاکت این گونه عمل می کند که به هر هیتر دو سیم می رود که هر سیم خود دو سیم دیگر دارد که هر دوسیم به یک المنت می رود و المنت در داخل هیتر فرو رفته و لذا باعث گرم شدن هیتر می شود.
در دستگاه پرکنی بر روی جکی که آب میوه ها (۴۰ آب میوه) را عق

ب و جلو می برد دو Sensor نصب است. یکی در سر جک و دیگری در ته جک . به هر جک دو کابل هوا یکی به سر جک و دیگری به ته جک وصل می شود و به هر Sensor ، ۱۲ ولت DC می رود و Sensor داخلش یک رله است و ته جک هم یک آهنربا است. وقتی جک عقب می آید ، Sensor ته جک داخلش یک رله است. آهنربا باعث می شود که تیغه رله از یک طرف باز و ب

ه طرف دیگر بچسبد و لذا با چسبیدن به طرف دیگر به PLC می رود و PLC فرمان می دهد که مثلاً کابل هوای ته جک عمل کرده و کابل هوای سر جک هوای جلوی جک را خارج می کند و پیستون داخل جک جلو می رود و وقتی جک جلو رفت آهنربا به Sensor سر جک می رسد و باز به PLC رفته و PLC فرمان می دهد که جک عقب رود. دو دستگاه پرکنی وقتی آب میوه ها به ته خط رس

یدند باید بالا روند و روی تسمه ای قرار گیرند و از آنجا بروند برای بسته بندی

ـ چک تری یک Sensor است که وقتی Sensor به مقابل پایه ای که آبمیوه ها روی آن است می رسد به PLC فرمان می دهد و PLC به استراکتور فرمان می دهد که بالا بیاید و آبمیوه ها را بالا

ببرد و استراکتور چهار Sensor دارد که بالایی و پایینی برای Stop و یکی مانده به بالا و یکی مانده به پایین دور کند است . اول دور کند می شود و بعد می ایستد. وقتی آب میوه ها به بالا آمد توسط ورقه ای آب میوه ها جلو می زند تا آب میوه ها روی نوار بیفتد و این کار توسط صفحه ای است.
سر سنسور به تابلو می رود ـ چهار رنگ است. آبی ، قهوه ای ، سفید ، سیاه که آبی (منفی) و قهوه ای (مثبت) و سفید سیم اضافی و وقتی استفاده می شود که یک سیم پاره شد. سیاه خروجی است که به ورودی PLC متصل می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 16 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد