بخشی از مقاله

شركت نفت ايرانول


پالايشگاه روغن سازي تهران

1
واحد آسفالت گيري
DEAsphalting Unit

خوراك اين بخش به نام از برج تقطير پالايشگاه تهران به مقدار 5000 شبكه در روز تامين مي شود. اين بخش وظيفه جداسازي آسفالت خشك از روغن DAO(Deasphalted oil) را كه روغني با ويسكوزيته بالا و بسيار گران قيمت است دارد. آسفالت خشك نيز كه بسيار با ارزش و گران قيمت است نهايتاً به صورت جامد وارد بازار مي شود. به صورت كلي عملكرد واحد PDA به دو مرحله تقسيم مي‌شود: در مرحله اول با حضور حلال مربوطه (پروپان) آسفالت و روغن جدا مي ‌شوند مرحله بعد كه بخش اعظم اين بخش را تشكيل مي‌دهد شامل بازيافت حلال پروپان از روغن و آسفالت است.


خوراك توسط پمپ چرخدنده‌اي 5001 gear pump از مخزن V-5002 (vessel) يا در حالت خاص مستقيماً از زير برج تقطير درخلا به مخزن يكنواخت كننده V-lll5 وارد مي شود. وظيفه اين مخزن علاوه بر يكنواخت سازي جريان و جلوگيري ازتلاطم بيش از حد اين است كه به ما اين امكان را مي‌دهد تا اولاً از بكارگيري يك پمپ قوي به جاي P-5001 جلوگيري شود و ثانياً از قرارگرفتن به صورت سري جلوگيري شود.

در اين مخزن يك كنترل كننده سطح Level indicator) controllev ( LIC- 1101 قرار دارد وقتي ارتفاع به مقدار لازم رسيد دريچه خروجي را باز مي كند همچنين در اين Vessel دو شاخه عبوري Steam وجود دارد كه روغن در مجاورت لوله‌هاي بخار مافوق گرم تا 95 درجه گرم مي‌شود. تا حركت آن درمسير راحتتر انجام شود خوراك خروجي از V-1115 توسط پمپ lll2 كه آن نيز يك gear pump است به مبدل آب گرم E- ll01 Exchanger مي رود قبل از رسيدن خوراك به مبدل جريان توسط يك شير كنترل تنظيم مي شود (FRC 1101) اگر جريان ورودي به پمپ كاهش يابد شير كنترل باز شده مقداري از جريان خروجي پمپ به قبل از پمپ باز مي‌گردد از آنجا كه اين پمپها براي مواد با ويسكوزيته بالا طراحي شده اند و يكطرفه مي‌باشند بايد دقت كرد كه حتماً خروجي پمپ باز باشد.

همچنين خود پمپ توسط بخار 60 پوندي گرم مي شود تا از ماسيدگي روغن كه در اين لحظه داراي واكس- آسفالت و مواد آروماتيك است و به راحتي ماسيده مي‌شود جلوگيري كند. فشار در اين پمپ تا حدود (160-180) پوند بالا مي‌رود. دليل گرم كردن اوليه ما اولاً هوازدايي و ثانياً راحتتر شدن كار پمپ بود. سپس از E-ll01 شروع بر سردكردن خوراك مي‌كنيم ابتدا در E-ll01 به وسيله آب گرم 60o دماي آن را تقريباً تا 75 درجه پايين مي‌آوريم. علت استفاده از آب گرم اين است كه سردكردن ناگهاني روغن باعث بوجود آمدن واكس جامد و همچنين ماسيدگي آسفالت و روغن درمبدل مي‌شود در نتيجه بايد به آرامي خوراك را سرد كنيم.


از طرفي چنانچه درمبدل E-ll01 آن را خنك نكنيم به محض ورد پروپان در دماي بالا آسفالت جدا شده به مسير مي‌چسبد و باعث مسدود شدن آن مي شود.
پس از عبور خوراك از E-ll01 به مقصود پايين آمدن ويسكوزيته و راحتي كار جداسازي يك شاخه پرويان به نسبت يك به يك به خوراك مي‌زنيم از آنجا كه دما براي ورود به مخزن جدا ساز V-ll01 (extractor) هنوز بالا است نخست آن را وارد مبدل كرده و سپس وارد extractor مي‌كنيم. extractor داراي 26 سيني بصورت ناواداني مي‌باشد و شماره سيني‌ها از بالا به پايين است خوراك به سيني 9 و 13 و پروپان به سيني 21 و 26 كه در انتها قرار دارد وارد مي ‌شوند حلال پروپان ثانويه ورودي به extractor كه وارد سيني هاي 24 و 26 مي شود حلال با نسبت يك به خوراك است. حلال بخار شده به سمت بالا و خوراك به سمت پايين حركت مي‌كنند حلال ذرات روغن را در خود حل كرده به بالا مي برد، آسفالت جدا شده از روغن كه در پروپان كم تر مي‌شود و سنگين است به پايين اكستراكتور آمده از آنجا خارج مي‌ شود. روغن خروجي نيز از بالا خارج مي‌شود %70 حلال ما از بالا با روغن و %30 حلال همراه آسفالت از پايين خارج مي‌شود.


در داخل extractor4 مسير 3 شاخه‌اي بخار مافوق گرم كنترل دماي بالا و پايين extractor وجود دارد تا شيب حرارتي موجود در اين وسل (Vessel) را حفظ كند دماي بالاي extractor تقريباً 70oC دماي پايين آن تقريباً است علت اصلي جدا شدن روغن از آسفالت همين شيب حرارتي و استفاده از دماي جوش محلول پروپان و روغن است.
همچنين در بالاي (اكستراكتور) شير اطمينان قرار دارد كه چنانچه فشار از 32 باربالاتر رود شير اطمينان باز مي شود تا فشار كاهش يابد هدف ما نگه داشتن فشار در حدود تقريباً 30 بار است.


عمل بازيافت حلال بوسيله گرم كردن محلول و سپس پايين آوردن فشار جزئي بخار با استفاده بخار آب و پايين آوردن فشار سيستم انجام مي‌گيرد.
جدا سازي پروپان از آسفالت
آسفالت همراه پروپان از پايين (V-1101) extractor tower بوسيله پمپ P1111 بعد از عبور از شير كنترل FRC- ll03 كه مقدار جريان مايع خروجي از ته اكستركتور را كنترل مي‌كند وارد كوره 1101 مي شود. وظيفه control valve قرار گرفته در انتهاي اكستراكتور (FRC-1103) اين است كه level آسفالت ته extractor را كنترل كند. و چنانچه جريان كم شود ازبعد از پمپ P-llll مقداري جريان را به پايين extractor برگرداند دماي آسفالت و پروپان در كوره به o260 مي‌رسد در پمپ p-llll فشار تا 200 GPM بالا رفته بود. در كوره يك TC (كنترل كننده‌ دما) وجود دارد كه چنانچه دما پايين بيايد فرمان مي دهد كه گاز بيشتري وارد كوره براي سوختن شود آسفالت در ديواره كوره جريان پيدا كرده و در تماس مستقيم با شعله در جريان نيست آسفالت بعد از خروج وارد و V-1107 با نام مي‌شود .

در گذشته ماده‌اي به نام آنتي فوم به مسير بعد از كوره اضافه مي شده كه پف و موم آسفالت را بگيرد اما از آنجا كه ما امروزه نمي‌توانيم اين ماده را در كشور توليد كنيم لذا آسفالت از كناره V-ll07 به درون آن سرازير مي شود و در اينجا فوم آن گرفته شده و گازها از بالاي فلش درام و آسفالت همراه با مقداري حلال از پايين آن خارج مي شوند.
بخارهاي بلند شده از flash dram در يك مبدل E-ll0 8 با آب سرد تبادل حرارت مي‌دهد و condence مي‌شود. اين عمل باعث ايجاد يك فشار منفي در بالاي flashdrum مي‌گردد. كه اين مكش وظيفه تداوم جابجايي بخارات پروپان در مسير را دارد. پروپان با كمي آسفالت (بسيار جزئي) وارد بوت آسفالت محزن V-lll7 مربوط پروپان مي‌شود كه بعداً توضيح آن داده خواهد شد. آسفالت خروجي از پايين flash drum پس از عبور از LIC 1108كه وظيفه كنترل Level آسفالت در flash drum را دارد از بالا وارد V-ll03 به نام
مي‌شود. از پايين اين برج بخار خشك وارد شده آسفالت به سمت پايين و بخار به سمت بالا حركت مي‌كند دما در Stripper تقريباً همان 260 درجه است بخار ذرات پروپان را كه هنوز با آسفالت است در خود حل كرده و از بالاي Asphat Stripper خارج مي شود. بخار V-ll0 3 بعد از خروج با بخار V-l102 يكي شده وارد V-ll0 4 مي شود كه توضيح V-ll02 و V-ll0 4 بعداً داده خواهد شد. آسفالت خشك نيز از پايين خارج شده به مخازن براي بسته بندي مي‌رود.


جداسازي پروپان از روغن
روغن و پروپان خروجي از بالاي extractor وارد Flash Tower دو قسمتي كه داراي دو بخش فشار بالا HP و فشار پايين LP مي‌باشد مي‌شوند. فشار برج بالايي(HP) V-ll0 5 تقريباً برابر فشار extractor و برابر 30 مي‌باشد فشار LP V-110 6 برابر نصف آن معادل 15
مي باشد. اين سيستم به ما كمك مي‌كند كه 3/1 حرارت را به كوره باز گردانيم (صرفه جويي در سوخت كوره) بدين ترتيب كه روغن و پروپان خروجي از بالاي اكستراكتور به دو شاخه تقسيم مي‌شود يك شاخه مستقيماً به HP مي رود و يك شاخه بعد از تبادل حرارت و گرم شدن در مبدل E-110 4 به وسيله پروپان خروجي از باليا HP تا دماي گرم مي شوند اين در حالتي است كه پروپان از دماي تا خنك مي شود روغن پس از عبور از اين مبدل به LP مي رود. هم در LP و هم در HP يك شاخه پروپان تزريق مي شود كه نقش آن خنك كردن برجها، كنترل دماي آنها و كمك به جداسازي پروپان حلال است.

درHP يك كنترل كننده LIC وجود دارد كه وقتي level بيش از %50 شد و ارتفاع آن از نصف برج بالا رفت ارتباط بين Hp و Lp را برقرار مي سازد و مقداري روغن از HP وارد LP مي شود . از پايين LP نيز روغن خروجي 2 بخش مي شود بخش اصلي آن حدود 75% به وسيله D-lll 3 به كوره H-lll 2 و حدود 25% وارد مرحله بعد مي‌شود بخش وارده شده به كوره تا گرم مي شود. خروجي آن به دو بخش تقسيم مي شود بخش اعظم آن به HP و بخش ديگر وارد LP مي شود و يك حلقه بسته را تشكيل مي دهد اين سيستم گردشي و شيب حرارتي موجود در HP و LP به ما در حفظ حرارت و جداسازي پروپان كمك مي‌كند.

شيب حرارتي ما بدينگونه است كه دما بالاي HP برابر دماي پايين HP برابر دماي بالاي LP و پايين آن است دليل اينكه هر چه پايين مي‌آييم دما بالا مي رود اين است كه با توجه به پايين تر بودن دماي جوش حلال پروپان مي‌خواهيم تا حد ممكن حلال از روغن ما جدا شود. همچنين در برجهاي HP و LP دما بايد به گونه‌اي باشد كه به هيچ وجه اگر بخار آبي وجود داشته باشد به مايع تبديل نشود.
 اختلاف فشار بين دو برج HP و LP ناشي از افت فشار در اثر تماس جريان مايع با ديواره لوله (اصطكاك لوله) و اختلاف ارتفاع است.
25% روغني كه از زير LP وارد مرحله بعد مي‌شد وارد V-ll0 2 به نام Stripper مي‌شود دماي استيرپر تقريباً همان 176 درجه است بخارهاي خروجي از HP پس از كندانس شدن در مبدلهاي E-lll 7 و E-ll0 7

 

 وارد يك مخزن V-1117 مي شود كه وظيفه آن شكستن فشار پروپان تا حدود 16 MPG است و پس از آن وارد مخزن پروپان مي‌شود.
بخارهاي خروجي از LP پس از كندانس شدن در مبدلهاي E-lll 3 و E-lll 8 وارد مخزن پروپان مي شوند كه بعداً توضيح داده خواهد شد. همانند قبل اين بخارها با كندانس شدنشان وظيفه مكش در برجها را به عهده دارند. همچنين خروجي پروپان از HP همانطور كه قبلاً گفته شد با روغن و پروپان خروجي از extractor و ورودي LP تبادل حرارت مي‌كند.


محلول روغن پروپان وارد stripper oil شده با بخار آبي كه از پايين وارد شده شستشو مي‌شود پروپان از بالا و روغن از پايين خارج مي شود. اين روغن تقريباً خالص است و بخاطر قرار گرفتن در معرض بخار سوپر هيت گرم مي‌باشد از آنجا كه نمي‌توانيم آن را با اين حرارت به مخازن بفرستيم ابتدا به پمپ p-lll 0 و سپس E-ll05 مي‌رود و در E-ll0 5 به كمك آب گرم دماي آن از تا درجه پايين مي‌آوريم و به مخازن 5021 و 5022 مي فرستيم تا مانند روغن 10 و 20 و 30 و 40 و روغن هاي سبك براي واحد فورفورال باشد كه به آن B.S مي‌گوييم و روغني سنگين، صنعتي و گران است و اگر بخواهيم مانند روغنهاي ديگر به ويسكوزيته آن عددي نسبت دهيم عدد ويسكوزيته آن حدود 5 مي‌باشد.


انتخاب شيبهاي حرارتي بخصوص در extractor تعيين كننده رنگ محصول مي‌باشد و لذا در انتخاب آنها دقت فراوان مي‌شود. همچنين مقدار پروپان زده شده به محصول نيز در رنگ موثراست. بديهي است كه اگر دماي بالاي اكستراكتور كم شود يا مقدار حلال كم گردد حلال فرصت خواهد يافت كه مواد سنگين تري را حل نموده به بالاي extractor ببرد و در نتيجه روغن تيره مي شود هر چه حلال درمسير بيشتر باشد مقدار روغن نسبت به آسفالت بيشتر مي شود اما برا ي بدست آوردن بهترين روغن بين 7 تا 5/8 برابر بايد پروپان تزريق كنيم.


فشار مخزن پروپان حدوداً 15 KPa است. در مخزن پروپان V-110q يك ديوار حائل وجود دارد پروپانها به علت چگالي كمتر رو مي ‌ايستند و پروپان مرطوب در يك طرف و در طرف ديگر روغن و آسفالت در بوتها جمع مي شوند چنانچه فشار مخزن پروپان بالا رود گاز پروپان را به كوره هاي انتهاي پالايشگاه مي‌فرستيم تا بيهوده بسوزد بوت روغن و آسفالت را هر چند وقت يكبار باز كرده روغن و آسفالت آن را به پالايشگاه بر مي‌گردانند تا به عنوان نفت سياه به فروش رود. آب جمع شده در بوت آب نيز به وسيله پمپ ll05 به V-1104 يعني Spray condenser فرستاده مي‌شود. دماي مخزن پروپان در حدود و فشار آن 15 KPa است همانطور كه مشاهده شد ما 4 شاخه پروپان داشتيم يكي به عنوان حلال اوليه قبل از extractor يكي به عنوان حلال ثانويه در extractor و دو شاخه نيز براي تنظيم حرارت HP و LP كه هر چهار شاخه پروپان پس از بازيافت و نهايتاً برگشتن به مخزن V-1117 مجدداً از همين وسل تامين مي‌شوند.


خطوط آب سيستم نيز كه در طول فرآيند دمايشان تقريباً تا 86 درجه بالا رفته است به فن بزرگ E-111 2 فرستاده مي‌شوند و از آنجا بوسيله پمپ ll06 به مسير بر مي‌گردند هر چند كه امكان تهيه مجدد بخار ما فوق گرم از بخارهاي سرد شده، در اين خطوط طراحي شده است. همانطور كه قبلاً گفته شد بخارات پروپان مرطوب هر دو stripper يعني V-ll0 2 و V-ll0 3 يكي شده از ديواره كناري وارد V-ll0 4 يعني
مي‌شود دماي ورودي اين بخار ها معادل 163 درجه است كه بالاتر از نقطه شبنم آب در اين فشار مي‌باشد لذا. در اين كندانسور با اسپري كردن آب (دماي محيط) شيب حرارتي بين تقريباً در بالا تا در پايين وسل به وجود مي‌آوريم در اين شيب آب مايع و پروپان بخار است لذا براحتي جدا مي شوند همچنين دربالاي اين وسل يك mesh (جدا ساز) قرار داده‌ايم كه ذرات احتمالي روغن و آسفالت و يا آب را مي‌گيرد و پروپان نسبتاً خالص از بالا خارج شده آب نيز از پايين خارج مي‌شود و به واحد پساب پالايشگاه براي تصفيه مي رود. بخار پروپان خارج شده از بالاي V-ll04 واردV-ll08 به نام (knockout drum) ko. D كمپرسور 1101 مي‌شود تا احياناً اگر قطرات مايع از جمله آب در آن ته نشين شده از زير به پس آب بروند گاز پروپان بدون مايع وارد كمپرسور پيستوني دو مرحله‌اي C-ll0 1 مي‌شود.


مرحله اول اين كمپرسور 6 پيستون دارد كه اكثراً 3 تاي آنها كار مي‌كنند و بقيه استراحت. اما براي تامين فشار لازم با توجه به حرارت دماي محيط ممكن است 4 و 5 يا هر 6 پيستون كار كنند در اين مرحله دما از تا بالا مي رود و در اين كولر به وسيله آب سرد حدود سرد مي شود مرحله دوم شامل 4 پيستون مي باشد كه هر 4 تاي آنها هميشه در سرويس هستند (مگر براي تعميرات) در اين مرحله دما بيش از بالا مي‌رود و فشار از O تا 16 بالا مي‌رود.


2
واحد فورفورال
Furfural Unit

هدف اين واحد جدا كردن هيدروكربنهاي آروماتيك از روغن است. هيدروكربنهاي آروماتيك باعث كم شدن پايداري روغن در برابر اكسيداسيون در حرارت بالا
مي شوند.
فورفورال حلال هيدروكربنهاي آروماتيك بوده و آتش زاست به همين دليل مسير عاري از هواست.
تعريف (index vistosity) VI : عددي بي بعد كه نسبت تغيير ويسكوزيته به ويسكوزيته روغن را نشان مي‌دهد. بنابراين تعريف 5 نوع روغن داريم روغن 50, 40, 30, 20,10 (DAO) كه محصول PDA است.
پس در واحد فورفورال مي‌توانيم 5 نوع خوراك داشته باشيم.


Feed ورودي در ابتدا وارد مبدل 1201 مي‌شود و دماي آن از تا ‌ توسط extract خروجي گرم مي‌شود. دما نبايد از گرم‌تر شود چون كف مي‌كند.
در مبدل Feed, 1201 داخل shell و extract داخل Tube است.
Feed بعد از خروج از مبدل 1201 وارد وسل 1201 مي شود و سل 1201 داراي 10 سيني و وظيفه آن گرفتن آب و هوا از Feed است كه در بالاي آن يك مش (فيلتر) قرار دارد كه ذرات آب و هوا را بوسيله Ej. 1201 از بالا خارج مي كند. در وسل 1201 خوراك از بالا و بخار از پايين وارد وسل مي شوند. Steam ذرات آب و هواي موجود در Feed. را گرفته و بعد از عبور از مش از بالاي برج خارج شده و روغن (Feed) از پايين خارج مي‌شود بخار خروجي از V.1201 وارد يك كندانسور گرديده و در آنجا ميعان پيدا مي‌كند فشار منفي ايجاد شده در اين مرحله وظيفه ايجاد مكش ejector را به عهده مي‌گيرد.


دليل اينكه آب را از روغن جدا كرديم اين است كه فورفورال با آب خاصيت اسيدي پيدا مي‌كند و باعث خوردگي و از بين رفتن ظروف مي شود و همچنين وجود آب باعث بالا رفتن فشار برج هامي گردد.
خروجي V.1201 توسط پمپ P.1217 به مبدل E.1202 رفته ودر تبادل با آب گرم تا حدوداً خنك مي‌شود. (دليل اينكه با آب گرم خنك مي شود اين است كه اگر با آب سرد، خنك شود باعث ماسيده شده روغن درخطوط مي‌شود). روغن خنك شده وارد Ex V.1202 كه اكستراكتور (extractor) مي‌باشد، شده و با توجه به نوع خوراك به يكي از سيني‌هاي 27 يا 32 تزريق مي‌گردد.


اكستراكتور داراي 32 سيني بوده كه به فاصله 30cm از هم با يك شفت متصل هستند و اين شفت به يك گيربكس متصل است كه گيربكس توسط يك الكتروموتور كار مي‌كند. براي جداسازي 3 شرط لازم است (I دما (II حلال (III سطح تماس
دما توسط مبدل و حلال(فورفورال) كه از بالاي اكستراكتور وارد مي‌شود تامين شده و سطح تماس بيشتر توسط چرخش ديسك‌ها ايجاد مي‌شود. در نهايت extract از پايين و rafinate از بالا خارج مي‌شوند. مقدار حلال درextract، 85% و در Rafinate 15% است.


حال مي‌خواهيم حلال را از Ex و Ra جدا كنيم.
d=1/2= فورفورال
P=1/2 فورفورال
= نقطه جوش يا شبنم
I) جدا سازي فورفورال از Rafinate (روغن)
خروجي روغن اكستراكتور دوشاخه مي‌شود و شاخه بهH.1203 و شاخه ديگر به H.1201 مي رود تا گرم شده و بعد از خروج از كوره دوباره يكي شوند و به (stripper) V.1205 بروند. Stripper ،25 سيني دارد. روغن از بالا و steam از پايين وارد
مي شود. Steam ذرات فورفورال را بخار كرده و جدا مي‌كند و از بالا خارج مي شود. روغن از پايين و سل خارج شده و توسط پمپ P.1215 به مبدل مي‌رود ودر آنجا با Ex خروجي از V.1202 تبادل كرده و خنك مي شود سپس وارد وبا آب خنك تر مي‌ شود و به مخازن مي رود .
دليل تغيير سطح مقطع Stripper اين است كه باعث مي شود انرژي مواد بالا رونده بوسيله افت انرژي ناشي از تغيير سطح مقطع كم شود ومواد سنگين به پايين حركت كنند.


(II جداسازي فورفورال از Ex
extract خروجي از extractor بعد از عبور از كندانسور دو شاخه مي شود (به جايي وارد مي شود كه چهارشاخه ايي نام دارد ) يك شاخه ورودي Ex كه خود دو شاخه مي شود يكي به مبدل 1225 و ديگري به 1226 مي‌رود. دو شاخه برگشتي از مبدل با هم يكي شده يكي به مبدل 1225 و ديگري به 1226 رفته و با روغن خروجي از Stripper تبادل حرارت كرده و گرم مي‌شود. روغن داخل shell و Ex داخل Tube است. خروجي مبدل‌ها دوباره يكي شده و وارد مبدل‌هاي 1222 و 1209 و 1208 شده و با حلال تبادل حرارت كرده و گرم مي شود. خروجي ازمبدل‌ها وارد پايين فورفورال مي‌شود.


يك شاخه با عبور از مخزن dry بعد از طي كردن P-1212 ومبدل حرارتي روغن 1209 و مبدل حرارتي آب سرد 1219 بالاي برج فورفورال مي‌شود. يك خط از مخزن wet بعد از طي كردن P-1219 به بالاي f.Tower مي‌رود. خط خروجي از بالاي برج فورفورال وارد فن 1214 مي‌شود. فورفورال آبدار كندانس شده وارد مخزن wet مي شود.


توضيحي بر علمكرد برج فورفورال (F.T)
Ex ورودي داراي دمايي در حدود مي‌باشد كه بالاتر از دماي شبنم (جوش) فورفورال است لذا فورفورال بخار شده بسمت بالا حركت مي‌كند. خروجي از f.T ورودي به dry وظيفه‌اش همفشار نگه داشتن اين دو مخزن مي‌باشد. ورودي از wet و همچنين ورودي از dry كه از مبدل هاي حرارتي عبور كرده و خنك شده وظيفه ايجاد شيب حرارتي در f.T را دارد بطوريكه در بالاي برج دما است كه كمتر از نقطه شبنم فورفورال و بيشتر از نقطه شبنم آب است.

لذا بخش اعظم فورفورال قطران شده و از طريق خروجي به مخزن dry مي‌رود. بخار آب همراه با مقدار كمي فورفورال موجود از طريق شاخه خارج شده وارد فن 1214 مي‌شود ودر آنجا ميعان مي‌يابد و سپس وارد مخزن wet مي شود فشار منفي ناشي از ميعان تامين كننده نيروي مكش در بالاي برج است.

همچنين تغيير سطح مقطع برج و كاهش آن در جهت جريان به كمتر بودن فشار بالاي برج از پايين آن كمك مي‌كند لذا در اين مرحله ما بخشي از فورفورال را از آب ومواد آروماتيك جدا كرده ‌ايم. Ex از پايين f.T به دليل سنگين تر بودن خارج شده و توسط پمپ 1213 به كوره H-1202 مي رود. خروجي Ex كوره تا گرم مي شود و وارد مي‌شود. اين وسل‌ها 4 سيني دارد كه به محض ورود Ex به روي سيني‌ها فورفورال آن بخار شده و از بالاي وسل خارج و به مبدل 1208 و 1209 رفته و از آنجا به مخزن dry مي‌رود.

در وسل V-1203 هم يك شاخه حلال از بالا براي كنترل دماي Top وسل و كمك به جداسازي وارد وسل مي شود. Ex خروجي از پايين كه مقدار كمي فورفورال دارد دو شاخه مي‌شود: يك شاخه توسط پمپ 1208 به وسل رفته و شاخه ديگر به پشت f.T برگردانده مي‌شود تا درصورتي كه دبي جريان پايين آمد با تزريق جريان پاس كوره‌ها را تامين كند زيرا اگر جريان در كوره كم شود دماي كوره بسيار بالا خواهد رفت. در از پايين Steam وارد شده و از بالا Ex. با قطرات فورفورال برخورد كرده و آنها را به بخار تبديل كرده و از بالا خارج مي شود Ex خروجي از پايين توسط پمپ 1214 به مبدل E.1212 رفته خنك شده و وارد مخزن مي شود.


 در كل مخازن شيب حرارتي حدوداً است.
 مواد سبك مثل روغن 10 به نسبت 1 به 1.5 حلال مي‌زنيم ( يك روغن، 1.5 حلال)
 به سنگين ترين ماده (DAO) نسبت يك به 4 حلال مي‌زنيم.
دليل: ويسكوزيته‌اي كه براي مسير مي‌خواهيم 400 است در حالي كه مثلاً DAO ويسكوزيته ورودي‌اش 800 است. در صد آب در Dry كمتر از 0.1% و در Wet 2 تا 3% (درصد حجمي) مي‌باشد. هدرروي فورفورال براي كل مسير 150شبكه فرض شده است درحالي كه آن را به 50 بشكه مي‌رسانيم. براي اينكه آب PH 7-5/6 داشته باشد وبا توجه به اينكه محلول فورفورال و آب اسيدي است آب برگشتي به سيستم را كربنات سديم مي‌زنيم. دماي مخازن فورفورال يعني دماي اشباع آدياباتيك فورفورال مي‌باشد.
مخزن wet يك مخزن دو تكه است حلال فورفورال wet وارد يكي از اين مخازن مي‌شود چون چگالي آب كمتر است در بالا قرار مي‌گيرد و به منبع كناري سرريز مي‌شود.
در سمت چپ محلول ما اكثراً فورفورال است و در سمت راست اكثراً آب از بخش فورفورال يك شاخه خارج شده و به f.Tower مي‌رود، از بخش آب نيز يك شاخه خارج شده بعد از طي كردن پمپ 1220 وارد V-1207 مي‌شود.
عملكرد water removal :
آب فورفورال دار از بالا وارد برج شده واز پايين steam مي زنيم در نتيجه آب از پايين خارج شده و بخار فورفورال wet (با درصد كمتر) از بالا خارج مي شود.
سپس بخار وارد فن 1214 شده، ميعان مي‌يابد و از اين طريق به ايجاد فشار منفي بالاي f.T كمك مي‌كند و از آنجا وارد منبع wet مي شود.


بخارات فورفورال Stripper از بالا خارج شده و با خروجي Rafinate Stripper يكي شده و به مبدل حرارتي آب سرد مي‌رود بخشي از آن كندانس شده وارد منبع wet مي‌شود. بخشي كه بصورت بخار مي‌ماند وارد V-1211 شده، در آنجا اگر آبي داشته باشد ته نشين مي شود. آب از پايين خارج شده و توسط پمپ 1210 پمپ شده و فشار آن بالا مي رود سپس وارد Sump مي‌ شود. مخزن Sump يك مخزن زيرزميني مي‌باشد كه تمام آبها، روغن‌ها و حلال هاي شستشو شده از بخش هاي مختلف واحد فورفورال وارد آن مي شود. در اينجا فورفورال با توجه به اختلاف چگالي، جدا شده و به مخزن wet بر مي‌گردد. آب نيز در اين مخزن بوسيله چگالي، جدا شده و به پساب مي‌رود.
 در مخزن wet براي خروج فورفورال و آب يك صافي وجود دارد كه ذرات روغن و ديگر مواد را جدا مي‌كند.
 تمام پمپ ها بجز پمپ 1210 سانتيريفوژ بوده و بوسيله الكتروموتور كار مي‌كنند پمپ 1210 توربيني بوده و با فشار Steam كار مي‌كند.

 


3
واحد موم گيري
M. E. K Unit

خوراك اين واحد كه از واحد فورفورال گرفته شده‌‌ در مخازن 1302 و 1308 ذخيره گرديده، از اين مخازن به وسيله پمپ 1306 به مسير وارد شده و در راه در مبدل 1301 گرم مي‌شوند و قبل از آن با حلال كه (Methyl Ethyl Eetone) MEX و تولوئن مي‌باشد مخلوط مي شوند (MEK حلال واكس و تولوئن حلال روغن است) و سپس وارد مبدل 1302 مي شود از مبدل حرارتي 1302 خنك كردن شروع مي گردد. مبدل حرارتي 1302 به وسيله آب سرد مواد را خنك مي‌كند.

در اينجا ماده اوليه ما به دو بخش تقسيم مي‌شود كه وارد pass هاي 1362 و 1303 مي شوند و از آنجا به چيلرها مي روند. مجموعاً 10 چيلر داريم كه چيلر با پروپان خنك مي‌كند.1303(a,b) ,1302(a,b)و 6 چيلر با روغن برگشتي 1301(a,b,c,d)E,F خروجي pass1302 به ترتيب وارد E , , 1301d 1301a , 1302 b,1303 b مي‌شود وخروجي pass1303 به ترتيب وارد 1303a, 1302 a , 1301 b , 1301 c , F مي‌شود دماي ورودي از Pass ها 18 درجه بوده و در 1301 آن را به نزديك صفر درجه مي‌رسانيم و تا انتهاي مسير چيلرها خروجي چيلر 1303 برابر 18- درجه مي شود. عمل سرد كردن كم كم صورت مي‌‌گيرد تا بلورهاي نرم به آهستگي و به خوبي تشكيل شوند سپس خوراك وارد مخزن مي شود اين Vessel نقش يكنواخت كنندگي جريان را دارد.

در اين Vessel ماده ما ايستايي ندارد زيرا ماندگاري آن باعث ته نشين شدن و ماسيدن موم مي شود. (بعد از خروج از چيلر ما مجدداً به خوراك حلال مي‌زنيم كه به اين حلال، حلال ثانويه گوييم) پس از اين Vessel ماده وارد فيلترهاي 2 و 1 مي شود. در اين فيلترها واكنش به كمك مكش به وجود آمده توسط كمپرسورهاي موم از روغن جدا مي شود. روغن به وارد مخزن 1311 و reciever مي‌شود. اين روغن همراه خود كمي حلال دارد. واكس‌ها وارد مخزن 1309 مي شود مخازن 130 8 و 13.9هر دو filter feed drum نام دارند هنوز در مخزن 1309 كمي روغن وجود دارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید