گزارش کاراموزی حسابدای در سازمان جهاد کشاورزی سنندج

Word قابل ویرایش
27 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه:

جهاد کشاورزی یکی ازمهمترین بخشهای اقتصادی است بنابراین انسجام فعالیتهای این بخش می تواند در برنامه های توسعه واثرگذاری آن برسایربخشهای اقتصادی موثرباشد۰ متمرکزکردن امکانات ونیروی انسانی ماهردراین بخش موجبات تسهیل درخدمات رسانی به بهره برداران را فراهم می نماید۰ باتوجه به این مهم فراهم ساختن بسترمناسب ، مستلزم تحولات اساسی درساختارکشاورزی ، بهره برداری مطلوب از منابع تولید و ساماندهی وبرنامه ریزی علمی می باشد۰

تشکیل وزارت جهادکشاورزی درسال ۱۳۷۹، شرایط مناسبی را برای هماهنگی زیربخشهای کشاورزی و عمران روستایی فراهم ساخت تابامدیریت واحدومنسجم بتوان سرمایه گذاری، اشتغال وتولید راهدایت ورهبری نمود۰ نگاهی به آمارهای استان کردستان نشان می دهد که استان

باداشتن بیش از یک میلیون هکتار (۱۱۰۳۵۰۰ هکتار اراضی مزروعی) ، ۵(پنچ) حوزه مهم آبخیز با ۴/۷ میلیارد مترمکعب آب سطحی ۵/۳ میلیون واحد دامی حدود ۳۲۰۰۰۰ هکتارجنگل و ۱۴۰۰۰۰۰ هکتار مرتع و ۰۰۰ دارای منابع خدادادی مناسب برای سرمایه گذاری تولید واشتغال می باشد ۰
هدف از حسابداری در این سازمان آشنایی بیشتر نسبت به تعاونی بخش کشاورزی و آشنایی

بیشتر به وظایف حرفه ای این سازمان می باشد . حدود عملیات آن تهیه و تدارک مواد و وسایل مورد احتیاج حرفه ای اعضاء می باشد . دوم انجام عملیات جمع آوری نگهداری ، تبدیل ، طبقه بندی ، بستر بندی ، حمل ونقل ، یا فروش محصول اعضاء ، سوم انجام خدمات بر منظور بهبود امور حرفه ای اعضاء با توجه به نوع درست تر فعالیت شرکت چهارم ایجاد مجتمع های کشاورزی ، دامداری و

دامپروری و … جهت بهره برداری جمعی و مشترک اعضاء می باشد که مزایاهای دیگری دارد .
مال در لغت عبارتست از آنچه در ملک شخصی باشد . در اصطلاح حقوقی چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد . کلمه مال در اصل از واژه میل یعنی خواستن گرفت

ه شده و به همین دلیل در فارسی به مال خواسته می گویند. جمع مال اموال است .
انواع مال : قانون مدنی ایران اموال را بر دو قسم دانسته است . اموال منقول و اموال غیر منقول
الف : اموال منقول اموالی است که قابل نقل و انتقال از جائی به جای دیگر باشد . مانندمیز،صندلی ، اتومبیل ، مبل و دراین رابطه ماده ۱۹ قانون مدنی در تعریف اموال منقول مقرر داشته است ((اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است ))
ب : اموال غیر منقول : اموال غیر منقول ، اموالی است که امکان نقل و انتقال آن از محلی به محل دیگر وجود نداشته باشد. در قانون مدنی ماده ۱۲ در باره اموال غیر منقول مقررداشته : ((غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص مال یا محل آن شود.))
اموال بر اساس دارنده مال به سه گروه عمده به شرح زیر تقسیم می شوند.
-اموال شخصی
-اموال دولتی
-اموال عمومی
که نظر اینجانب بیشتر در خصوص اموال دولتی می باشد.
اموال دولتی به اموالی اطاق می شود که طبق قوانین و مقررات در اختیار دولت قرار دارد و به

جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می نماید.
اموال دولتی : اموالی است که توسط وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی آید.
اموال منقول دولت شامل انواع لوازم وابزارکار(ملزومات اداری ) مانند: میز،صندلی ،ماشین حساب

،ساعت دیواری ،کامپیوترو فرش و وسائل سمعی وبصری و وسائل دقیق آزمایشگاهی و راه سازی و غیره و انواع وسائل حمل ونقل مانند: خودروهای سواری و باری و سایر وسائل زمینی ، هوائی ، دریائی ، ونیز موتور سیکلت و دوچرخه و انواع کتب خطی ،چاپی و انواع نوارنوارو فیلم و دیسک .
و اموال غیر منقول دولت : اموال غیر منقول دولت در شمول تعریف کلی اموال غیر منقول قراردارد. در مجموع به محل کار اختصاص داده شده امّا در برخی از موارد به عنوان دارائی دولت نیز محسوب می شود .

فصل اول : جهاد کشاورزی
۱ _ تاریخچه جهاد کشاورزی :
تاریخچه تحولات جهاد سازندگی :
جهاد سازندگی در۲۷ خرداد سال۱۳۵۸ با فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذرا جهموری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) جهت مبارزه با فقرو محرومیت به جا مانده از رژیم ستم شاهی، توسعه و عمران روستایی، رشد و گسترش کشاورزی و حرکت به سوی استقلال و خودکفایی کشور تشکیل گردید. در پی صدور فرمان حضرت امام خمینی(ره) جمعی از جوانان مسلمان و متعد و برومند ایران اسلامی به قصد قربت و در جهت خدمت به قشر مستضعف و محروم روستاها به پا ساختند و بدین سان این نهاد انقلابی از متن توده های میلیونی مردم مسلمان شکل گرفت. پس از فرمان امام ره جهاد با دو حرکت و هدف اصلی در سازندگی کشور اقدام نمود .
۱_ رفع محرومیت از روستاهایی که از ساده ترین امکانات رفاهی محروم بودند .
۲_ تامین درآمد کافی و ایجاد اشتغال در روستاها و نهایتا رشد و شکوفایی کشاورزی و خود کفایی کشور .
اساسنامه طرح جهاد سازندگی روستاها در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۵۸ بنام نهاد جهاد سازندگی و تشکیل شورای عالی جهاد سازندگی در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۵۸ تصویب شدکه هدف بسیج امکانات و استعدادهای مردم و دولت برای همکاری در امور تهیه و اجرای مؤثر و سریع طرحهای سازندگی

و احیای جامعه درکلیه ابعاد معنوی و مادی آن با توجه و تاکید بر نیازهای روستاها و نقاط دورافتاده مملکت بود .

در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۵۸ نهاد جهاد سازندگی تبدیل به وزارت جهاد سازندگی شد و در سال ۱۳۶۷

قانون مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی وزارت جهاد سازندگی به تصویب رسید و در مهر ماه سال ۱۳۶۹ قانون تفکیک وظایف میان وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب شد که پس از واگذاری وظایف جدید و پیوست سازمانها و موئسسات مربوط به جهاد سازندگی و تصویب تشکیلات اجمالی، تشکیلات وزارت جهاد سازندگی شامل : دفتر وزارتی، دفتر امور بین الملل، اداره کل روابط عمومی، دفتر حراست، دفتر هکاریهای اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته، مدیریت آموزش عقیدتی، معاونت اداری و مالی، معاونت طرح و برنامه ریزی، معاونت آموزش و تحقیقات، معاونت امور مجلس و حقوقی، معاونت آبخیزداری، معاونت عمران و صنایع روستایی، معاونت ترویج و مشارکت مردمی، معاونت امور دام وسازمانها و شرکتهای وابسته به آن، سازمانه جنگل ها ومراتع کشور، سازمان دامپزشکی، سازمان امور عشایر ایران، شرکت سهامی شیلات ایران، شرکت سهامی گوشت کشور، شرکت خمات پشتیبانی جهاد، شرکت تولید و توزیع علوفه، شرکت مواد و مهندسی جهاد، شرکت سهامی صنایع شیر ایران، شرکت دام و طیور ایران و صندوق معذوریت ازکار و ازکارافتادگی بود .

ضرورت پیدایش و علل شکل گیری جهاد سازندگی :

۱- انقلاب اسلامی و اسقلال :
زمینه های شکل گیری جهاد سازندگی و علل و عوامل پیدایش آن را بایستی در انقلاب اسلامی جستجو کرد شعائر انقلاب اسلامی برخاسته از مکتبی بود که امام خمینی ره به عنوان یک احیاگر دینی توانست آن مکتب را در عرصه های مختلف اجتماعی به شکلی پویا نشان دهد امام خمینی استقلال کشور را مهمترین عامل رهایی از بند استشمار بشمار آورده است با توجه به تاکید امام بر استقلال کشور پس از انقلاب اسلامی لازم بود که این استقلال در همه ابعاد، زمینه ظهور و بروز پیداکند .
۲- استقلال اقتصادی :

زیربنای اقتصادی کشور قبل از انقلاب مبتنی بر یک ساختار وابسته و دیکته شده از سوی کشورهای غربی در جهت نیل به اهداف خودشان بود عوامل متعددی چون فقر و محرومیت، توازن در شهریاروستا، مهاجرتهای بی رویه روستائیان به شهر و توزیع ناعادلانه درآمدها به این معضل دامن می زد، ازطرف دیگر توجه به قشر محروم جامعه و دستگیری بینوایان در طول تاریخ از یک ساختار فرهنگی عمیق برخوردار بوده، لذا ضرورتی داشت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی

، تغییری بنیادین در امور زیربنایی کشور صورت پذیرد .

۳- ترکیب سازمانی ادارات دولتی :
با پیروزی انقلاب اسلامی، تشکیلات دولت شاهنشاهی با همه ابواب جمعی اش به دولت انقلاب به ارث رسید و این در حالی بودکه ایجاد هرگونه تغییر اساسی در تشکیلات دولت مقبول نمی افتاد. از سوی دیگر انقلاب بر حفظ همان نهادهای سنتی تاکید داشت. اگر قرار بود ترکیب ساختاری یک سازمان دگرگون شود آن سازمان تنها ارتش شاهنشاهی بود چراکه ارتش بیشترین نقش را درکمک به حفظ آن رژیم ایفا می کرد و می بایست در اولویت حذف قرارگیرد. همچنین ترکیب سازمانی دولت شاهنشاهی، توان خدمت دهی به روستائیان را نداشت و بیشتر به شهرنشینان توجه داشت افکار عمومی، بوروکراسی رایج در ادارات و موئسسات دولتی را ر نمی تابید. حذف بوروکراسی دولتی نیاز به زمان داشت و انقلاب اسلامی نمی توانست بیش از این شاهد ادامه محرومیت روستائیان باشد .
۴ – اولویت سرمایه گذاری در روستاها :
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به طور طبیعی در مردم این انتظار ایجاد شدکه انقلاب باید توجه ای ویژه ای به محرومین بنماید. فقر و محرومیت بیشتر شامل حال اطبقات روستایی می شد. بی توجهی کامل به روستائیان در ۲۰ سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی منجر به مهاجرت بی رویه روستائیان به شهر و در نتیجه تخلیه روستاها و بی رونق شدن زندگی روستایی و افزایش فقر و محرومیت گردیده بود از طرف دیگر شعارهایی که مردم در زمان وقوع انقلاب علیه نظام شاهنشاهی می دادند باز این توقع را تشدید می کرد که انقلابیون بتوانند سایه سلطه شوم عوامل قبل از انقلاب ( خان ها،کدخدایان و….. ) را از سرآنان بردارند .
۵ – بررسی جمعیت و اشتغال در مناطق روستایی کشور
۶ – سهم بخش کشاورزی در تولید ملی، صادرات و اشتغال
۷ – خدمات ( آموزشی، بهداشتی و سایر تاسیسات و امکانات )
۸ – درآمد هزینه خانوار روستایی
۹ – نتایج آمارها و ضرورت توجه به روستا
با توجه به ارقام و اعداد ارایه شده می توان ضرورت توجه به روستاها و تشکیل سازمانی که متولی امور روستاها باشد را به صورت زیر خلاصه نمود (سال ۱۳۸۵ ) :
۱- ۵۳% ازجمعیت کشورراجمعیت روستایی تشکیل داده است (سال ۱۳۵۵) .
۲- نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور ۳/۱۴% است که بیش از مناطق شهری ۱/۵%

می باشد (سال ۱۳۵۵ ) .
۳- ۳/۲۹% آبادیهای کشور در سال ۱۳۵۵، خالی از سکنه شده بودند و ۷/۶۰% روستاها زیر ۱۰۰ نفر جمعیت داشته که در حقیقت ۴/۶% جمعیت روستایی را در خود جای داده است .
۴- از مجموع شاغلین در سال ۱۳۵۹ ، ۳۴% در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده اند و در مناطق روستایی ۹/۵۸% شاغلین در بخش کشاورزی به کار مشغول بوده اند .

 

۵- در سال ۱۳۵۸ ، ۸/۱۲% تولید ناخالص ملی متعلق به بخش کشاورزی است و ۳/۸۹% صادرات غیرنفتی کشور هم مربوط به کالاهی سنتی وکشاورزی می باشد .
۶- درصد بیسوادی در مناطق روستایی کشور ۵/۶۹% در مناطق شهری کشور ۵/۳۴% می باشد ( سال ۱۳۵۵ ) .
۷- ۷/۶% روستاها با ۹/۱۶% خانوار روستایی و ۳/۱۶% جمعیت روستایی از برق، ۴/۱۸% روستاها با ۵/۲۴% خانوار روستایی و ۶/۲۳% جمعیت روستایی از آب آشامیدنی برخوردار بوده اند و ۸۰۰۰ کیلومتر راه روستایی نیز موجود بوده است ( تا سال ۱۳۵۷ ) .
۸- خانوارهای روستایی از تسهیلات و لوازم عمده زندگی کمتری نسبت به شهرنشینان برخوردار بوده اند ( سال ۱۳۵۵ ) .
۹- هزینه های خانوار روستایی بیش از درآمد آنها بوده و در مقایسه با نقاط شهری کشور ازپس انداز منفی بیشتری برخودارمی باشند ( سال۱۳۵۸ ) .
سیرتاریخی پیدایش جهاد سازندگی :
۱- دانشجویان و حضرت امام خمینی(ره) :
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ اقشار وگروههای مختلف مردمی به سهم خود به نقش آفرینی در تثبیت دستاوردهای انقلاب نوپا پرداختند دانشجویان هم به عنوان بخشی از مردم دست به ایجاد یک ارتباط منسجم زدند پس از پیروزی انقلاب اسلامی جمعی از دانشجویان دانشگاههای کشور خدمت حضرت امام می روند و با ارائه فعالیتهای انجام شده و عملکردشان به محضر ایشان، درخواست ارایه طریق می نمایند .

۲- مشارکت گروههای انقلاب :
همزمان با پیروزی انقلاب،گروهها و سازمانهای متعددی شکل گرفته بودکه مدعی کار و خدمت به مردم بودند شهید بهشتی برای انسجام و قدرت بخشیدن به جهاد سازندگی، هماهنگی با این گروه ها را پیشنهادکردند لذا از ۱۷گروه به نامهای حزب جمهوری اسلامی، انجمن اسلامی پزشکان، انجمن اسلامی معلمان ایران، انجمن مهندسین، بنیاد مستضعفین، بنیاد مسکن، جامعه اسلامی دانشگاهیان، جنبش ملی مجاهدین خلق ایران، حزب خلق مسلمان ایران، دفتر آیت الله طالقانی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، شورای هماهنگ

ی انجمنها و سازمان اسلامی دانشجویان ایران، کانون محصلین، گروه مهندسین مسلمان، نهضت آزادی ایران و جنبش مسلمان مبارز دعوت به عمل آمد. علاوه برگروههای فوق چند نماینده از نخست وزیری، ادارت دولتی و وزارتخانه های مختلف از جمله آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، نیروهای زمینی ارتش و یک نماینده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز شرکت داشتند این گروهها در محل نخست وزیری تشکیل جلسه دادند و تصمیم گرفته شد تا ۷ گروه انتخاب شوند و شورای اولیه یا شورای برنامه ریزی را تشکیل دهند پس از رای گیری گروههای زیر بیشترین آراء را به خود اختصاص دادند :
۱- انجمن اسلامی معلمان ایران
۲- جامعه اسلامی دانشجویان ایران
۳- حزب جمهوری اسلامی
۴- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۵- بنیاد مستضعفان
۶- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۷- شورای هماهنگی انجمنها و سازمانهای اسلامی دانشجویان ایران ( انجمن اسلامی ایران ) .
همه گروههای شرکت کننده در این جلسه، موافقت خود را با اصل طرح اعلام کردند و قرار شد آئین های مربوط به حرکت سازندگی را مدون نمایند. همچنین مقررگردید که گروههای دیگر، طرحها و نظرات خودشان را به این هیئت ارایه نموده و نمایندگان آنان به صورت آزاد در جلسات هیئت مذکور شرکت کنند. آیین نامه های جهاد سازندگی تهیه و تنظیم گردید در این آیین نامه ها نوع فعالیتهای

جهاد سازندگی با توجه به ضرورتهای انقلاب اسلامی ترسیم شده بود از این مرحله به بعد است که طرح راه اندازی شورای مرکزی استانها شکل جدی به خود می گیرد. لذا نمایندگانی به مراکز اعزام شدند تا نیروی زبده وکارآمد هر استان را به عنوان شورای مرکزی جهاد در همان استان انتخاب نمایند .

 

۳ – تعیین نماینده دولت در جهاد سازندگی

۴ – روحانیت در جهاد سازندگی :
نیاز به حضور روحانیت در جهاد یک ضرورت بود و بر تسهیل کار جهاد در برخورد با روستائیان که شامل آموزش عقیدتی و سیاسی جهاد گران می شد و از یک سو عنصر روحانیت به عنوان عامل بازدارنده برای ورود نیروهای منحرف و عوام فریب به جهاد سازندگی بود و از سوی دیگر تفکر و اندیشه اسلامی جهادگردان را تقویت می کرد حضور روحانیت منجر به پیدایش یک نهاد رسمی تحت عنوان _ نمایندگی ولی فقیه _ گردید، این نهاد علاوه بر مدیریت، نظارت برکلیت جهاد سازندگی را بر عهده داشت حضرت امام در تاریخ سوم شعبان ۱۳۹۹ ه.ق مطابق با ۷ تیر ماه ۱۳۵۸ هجری شمسی آقای ناطق نوری را به عنوان نماینده روحانیت در ستاد مرکزی جهاد سازندگی منصوب کردند .
۵ – مشارکت امام در انتخاب نام جهاد سازندگی :
عنوان (( جهاد سازندگی )) بیانگر تمام هویت جهاد است این عنوان جهت گیری را نشان می دهد این نام قطعا تصادفی انتخاب نشده است از سوی جهادگران عناوین مختلفی برای این نهاد پیشنهاد گردید مثل (( عمران و سازندگی )) ،(( سازندگی ایران )) و غیره هریک از این عناوین بارخاصی داشته و بیانگر خط مثل ویژه ای بوده است اما نیروهایی که به اسلامیت، مشروعیت و انقلابی بودن این نهادها می اندیشیدند پس از بررسی و مطالعه عنوان (( جهاد برای سازندگی )) را انتخاب کردند و این عناوین را به محضر امام بردند و امام فرمود (( برای )) نمی خواهد و (( جهاد سازندگی )) کفایت می کند .
۶ – تهیه آرم جهاد سازندگی :
بین موسسات دولتی نیز قدمت برخی به اوایل انقلاب باز می گردد و برای خود وظایفی در غالب انقلاب ، مثل صدور نهضت انقلاب را هدف قرار داده اند. برخی دیگر نهادهای تخصصی است که به تازگی تاسیس شده و یا لوگو و آرم جدیدی را انتخاب کرده اند.
اگر به انواع آرم های موجود نگاهی بکنیم متوجه می شویم که نهادهای ایدئولوژیکی که قدمت آن به اوایل انقلاب باز می گردد دارای آرم های منحصر به فردی هستند:
۱- بسیار علاقمندند از آیه و یا شعاری انقلابی در آرم خود بهره بگیرند.
۲- بسیار سعی دارند نشانه ای از انقلاب داشته باشند ، نمونه بارز آن تصویر امام خمینی در این آرم هاست.
۳- بیشتر آنها دارای المانی مذهبی مثل گنبد، لا و یا الله هستند.

۴- اغلب دارای تعدد این المانها می باشند. المانهایی که هریک تلاش می کند یکی از شعارهای ایدئولوژیک را به خورد مخاطب دهد.
۵- اغلب این آرم ها بجای اینکه معرفی باشد برای نهاد یا موسسه، وظیفه آموزش و اطلاع رسانی را چون تصویر، بر عهده دارد.
نمونه هایی از این آرم ها را می توان در لوگوی دفتر تحکیم وحدت، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان،‌بنیاد ۱۵ خرداد و مشابه اینها یافت. آرم ها و نشانه هایی که اغلب دارای وجه تشابه های بسیاری هستند. وجه تشابهی که می توان نام آن را ایدئولوژیک بودن

نام نهاد.

متاسفانه هرچه گشتم آرم این بنیاد را در اینترنت پیدا نکردم ، لذا با کیفیتی پایین عکس آن را اینجا می گذارم

اسنامه و تشکیلات جهاد سازندگی :
اسنامه و تشکیلات جهاد سازندگی در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۵۸ تصویب شد و بر اساس اعلام واحد اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، در گزارش دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز که تحت عنوان «تحلیل طرحهای عمرانی بخش کشاورزی» منتشر شده آمده است: بخش کشاورزی تامین کننده ۷/۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت ۱۳۷۶) ، یک پنجم اشتغال کشور، ۲۳ درصد ارزش صادرات غیرنفتی، ۸۲ درصد از غذای مصرفی کشور و ۹۰ درصد نیاز مواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی است و با وجود نوسان سیاست‌های چندین دهه اخیر، این بخش توانسته است ضمن تقویت سایر بخشهای اقتصادی با قدرت به حیات خود ادامه داده و در شرایط نامطلوب نیز ظرفیتهای نوینی را ارائه دهد. به همین دلیل توجه به توسعه بخش کشاورزی به عنوان پیش شرط توسعه اقتصادی، ضروری است.
از سوی دیگر با توجه به این که حدود ۹۷ درصد تولیدات کشاورزی به وسیله بخش غیردولتی انجام می‌شود، عملا نقش دولت به عنوان تولید کننده در این بخش بی‌رنگ می‌باشد. لذا با توجه به ماهیت بخش کشاورزی و عدم نقش مستقیم دولت در تولیدات این بخش، وظیفه اعمال حاکمیت دولت باید صرفا از طریق توسعه زیرساختها و توجه به گسترش تحقیقات،‌ آموزش و ترویج صورت پذیرد. در این زمینه باید نیروی انسانی کارآمد به ایفای نقش پرداخته و اعتبارات دولتی در قالب بودجه‌های سالانه، صرفا به ساخت زیربناها ، گسترش تحقیقات، توسعه برنامه‌های آموزشی و همچنین ترویج یافته‌های تحقیقاتی در تمامی زیر بخشهای زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات و آبزیان، جنگلها، مراتع و آبخیزداری تخصیص داده شود و وظایف تصدی گری دولت که به وسیله شرکتهای مادر تخصصی و سازمانهای مربوطه و همچنین بانک تخصصی در حمایت ازکشاورزان اعمال می‌شود به وسیله بنگاههای اقتصادی کارا و سالم به انجام برسد تا یارانه‌های تخصیصی برای حمایت از کشاورزان در بخشهای در نظر گرفته شده به کارگرفته شده و از مصرف یارانه‌های سنگین دولتی در قالب بودجه‌های سالانه و تبصره‌های تکلیفی (که صرفا برای تولید کنندگان واقعی این بخش می‌باشد) برای گذران اداره واحدهای مذکور جدا جلوگیری شود.

مرکز آموزش جهاد کشاوزی استان کردستان :
مرکز آموزش جهاد کشاورزی از سال ۱۳۶۰ در روستای موچش واقع در ۶۰ کیلو متری شهرستان سنندج فعالیت خود را شروع و بنا به ضرورت امر و مسائل منطقه مرکز فوق در اختیار واحد ژاندارمری قرار گرفت و از شهریور ماه ۱۳۶۱ مرکز به شهرستان سنندج انتقال یافت و با پذیرش ۲۸ نفر دانش آموزش روستایی آغاز به کار کرد.ضمنا واحد آموزش جهاد سازندگی از سال ۱۳۶۶ فعالیت خود را آغاز و از سال ۱۳۶۹ با الحاق قسمتهایی از وزارت کشاورزی به وزارت جهاد

سازندگی فعالیتها گسترده تر و این واحد به نام مرکز آموزش شهید غواصیه نام گرفت و از آن تاریخ نسبت به برگزاری آموزشهای ضمن خدمت کوتاه مدت و بلند مدت(مقطع دار)و همچنین پیگیری مسائل مربوط به دانشجویان بورسیه و تعهد خدمتی راکه از اهم وظایف بود شروع نمود
۳-۱- نمودار تشکیلات سازمان تحقیقات و آموزشی جهادکشاورزی
هیات امناء

ترکیب هیات امناء سازمان جهاد کشاورزی :
• وزیرجهاد کشاورزی (رئیس هیات امناء)

• وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
• رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
• رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
• معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی(دبیر هیات امناء)
• یک نفر از معاونین اجرائی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی
• ۲ نفر از اعضا برجسته هیات علمی دانشگاهها به معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
• ۳ نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی

شرح وظایف هیئت امنای سازمان جهادکشاورزی :
• تصویب راهبردها و سیاست های کلی تحقیقات و آموزش سازمان بر اساس جهت گیریهای وزارت جهاد کشاورزی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
• تصویب برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت سازمان.
• تصویب رویکردهای کلان تحقیقاتی و آموزشی سازمان.
• تصویب نحوه مصرف بودجه سالیانه و موافقتنامه های بودجه هزینه ای و در آمدهای اختصاصی سازمان

• اتخاذ روشهای مناسب برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای غیر دولتی
• تصویب آیین نامه های مالی، اداری، انتظامی، تشکیلاتی، تحقیقاتی و آموزشی که توسط رئیس سازمان پیشنهاد می شود.
• تصویب ایجاد، ادغام، انحلال و یا انتقال موسسات ، مراکز و ایستگاههای تحقیقاتی و آموزشی.
• تصویب تعرفه های ارائه خدمات و ضوابط تعیین قیمت فروش محصولات تولیدی موئسسات ومراکز تحقیقات سازمان با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور .
• تصویب سیاست های کلی در خصوص نحوه توزیع در آمدهای اختصاصی سازمان
• تصویب برقراری روابط تحقیقاتی، آموزشی و فنی سازمان با سازمانها و مجامع پژوهشی

و آموزشی بین المللی و خارجی و پرداخت حق عضویت سازمانه در این قبیل سازمانها و موسسات.
• اتخاذ تصمیم در مورد گزارشها و پیشنهاداتی‌که از طرف رئیس سازمان مطرح میشود.

فصل دوم
فصل دوم : کارهای های انجام شده در سازمان جهاد کشاورزی توسط کارآموز

با حضور ۲ جلسه در هفته در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه
تاریخ شروع ۲۴/۰۷/۱۳۸۷ – تاریخ پایان ۱۴/۱۱/۱۳۸۷

۲۴/۰۷/۱۳۸۷ _ چهارشنبه _ صورتحساب اعتبارات جاری .
۲۵/۰۷/۱۳۸۷ _ پنجشنبه _ نحوه محاسبه حقوق و دستمزد .
۰۱/۰۸/۱۳۸۷ _ چهارشنبه _ تنظیم اسناد و تفکیک و ارسال آن .
۰۲/۰۸/۱۳۸۷ _ پنجشنبه _ نحوه خارج نمودن فیش سپرده های پرداختی در دفاتر مربوطه .
۰۸/۰۸/۱۳۸۷ _ چهارشنبه _ نحوه وارد و خارج کردن سپرده های در یافتی و پرداختی .
۰۹/۰۸/۱۳۸۷ _ پنجشنبه _ تنظیم لیست حقوق و دستمزد کارکنان سازمان جهاد کشاورزی .
۱۵/۰۸/۱۳۸۷ _ چهارشنبه _ ایجاد سند . درخواست . سند هزینه . حواله انبار . درخواست ذیحسابی .

۱۶/۰۸/۱۳۸۷ _ پنجشنبه _ تنظیم سندهای عمرانی .
۲۲/۰۸/۱۳۸۷ _ چهارشنبه _ نحوه ی ثبت درآمدهای سازمان جهادکشاورزی .
۲۳/۰۸/۱۳۸۷ _ پنجشنبه _ ثبت اعتبارات سرمایه ای استان .
۲۹/۰۸/۱۳۸۷ _ چهارشنبه _ رسیدگی به اسناد مالی . سند هزینه خرید کالا و ملزومات . سند هزینه ماموریت پرسنل .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 27 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد