مقالات گوناگون

مقاله توسعه ماژول صرفه جویی در انرژی از طریق ترکیب سلول های خورشیدی و سیستم های خنک کننده ترموالکتریک برای برنامه های ساختمان سبز

چکیده:ماژول خنک کننده ترموالکتریک خورشیدی محور با یک واحد بازسازی حرارت هدر رفته طراحی شده برای برنامه های کاربردی ساختمان سبز در این مقاله بررسی شده است. واحد بازسازی حرارت هدر رفت متشکل از دو بشقاب مسی موازی و یک کانال آب با باله های ناپایدار نصب شده بین سلول های خورشیدی و کولر حرارتی است. انرژی خورشیدی ...
فرمت pdf
17 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله حل عددی کاویتاسیون بر روی پره های پروانه واترجت

چکیدهاستفاده از سیستم واترجت جهت رانش شناورها رشد چشمگیري داشته است. برتري هایی نظیر تراست زیاد در سرعت کم، قابلیت مانور بالا و عملکرد مناسب در آب هاي کم عمق سبب شده این سیستم در رانش شناورهاي تندرو کاربرد داشته باشد. در این تحقیق به بررسی عددي کاویتاسیون بر روي پره هاي پروانه واترجت پرداخته شده است . بدی ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله دستاوردهای جهانی بهره وری انرژی در صنعت لوازم خانگی در سال 2016

چکیدهافزایش بهرهوری انرژی تأثیر قابل ملاحظهای در بهبود شرایط محیط زیست منطقهای وجهانی خواهد داشت و همچنین از طریق افزایش بهرهوری انرژی میتوان مقداری از انرژی مورد نیاز جهان را تأمین نمود . مطالعات انجام شده نشان میدهد که در مناطق مختلف جهان پتانسیل قابل توجهی برای بهبود بهرهوری مصرف انرژی وجود دارد و دستی ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله حل سه بعدی جریان لزج سیال به روش پردازش موازی با حافظه اشتراکی

چکیدهبا گسترش روزافزون استفاده از کامپیوتر برای کارهای تحقیقاتی در دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و شرکتهای تجاری, نیاز به پردازش سریعتر افزایش یافته و به یک نیاز اساسی تبدیل شده است. امروزه پردازش موازی نقش بسیار جدی در مرتفعسازی این نیاز ایفا می کند. سرعت کامپیوترهای شخصی کنونی نسبت به اجداد خود به طور سرسام ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله حفاری لیزری چاه های نفت

چکیدهامروزه، حفاری های نوین و بررسی در مورد روش های ممکن برای جایگزینی با حفاری دورانی بحث داغ و مورد علاقه بسیاری از سیاست گذاران صنعت نفت و مهندسین حفار می باشد. روشهای متعدد برای جایگزینی با حفاری دورانی پیشنهاد شده است که از جمله از آنها می توان به حفاری با بخار آب، حفاری با فشار آب و حفاری با لیزر اش ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله حل عددی جابجایی طبیعی نانوسیال‌ها در محفظه‌های پیچیده به روش پردازش موازی با متد OpenMP

چکیدهدر این پژوهش معادلات ناویر استوکس حاکم بر میدان جریان و انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانو سیال در محفظه دو بعدی متوازی الاضلاع - زاویه حاده بین 5 تا 90 درجه - در حالت پایا و آرام بر روی یک شبکه با سازمان منطبق بر مرزها مورد ارزیابی قرار میگیرد. همچنین ساختار برنامه تولید شده به گونهای میباشد که امکان ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله جایابی همزمان DG و بانک خازنی با استفاده از آنالیز حساسیت به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ

چکیدهنیاز روز افزون جوامع به مصرف برق و طراحی ونصب نیروگاه ها و نیز وقت زیادی که صرف ساخت نیروگاه ها ی بزرگ می شود و همینطور آلودگی های زیست محیطی که این نیروگاه ها ایجاد می کنند لزوم استفاده از سیستم های تولید پراکنده که در اندازه کوچک و در محل مصرف واقع شده اند را بیشتر نمایان می کند. سیستم های تولید پر ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله حل دو بعدی معادله سهموی انتقال حرارت با استفاده از رویکرد پردازش موازی با بکارگیری متد MPI

چکیدهبا گسترش روز افزون استفاده از کامپیوتر برای کارهای تحقیقاتی در دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و شرکتهای تجاری, نیاز به پردازش سریعتر افزایش یافته و به یک نیاز اساسی تبدیل شده است. امروزه پردازش موازی نقش بسیار جدی در مرتفعسازی این نیاز ایفا میکند. بسیاری از الگوریتمهای موازی کارا با تبدیل الگوریتمهای ترتی ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله توسعه ظرفیت تولید در بازار های آزار برق : یک رویکردMPECتصادفی

 چکیده:این مقاله مدلی دو سطحی برای کمک به شرکت تولیدی در تصمیم گیریهایش جهت سرمایه گذاری ظرفیت بلند مدت با در نظر گرفتن عدم قطعیت دیگر شرکت های تولیدی پیشنهاد میکند.فرمول دو سطحی اجازه میدهد سرمایع گذاری و تصمیم های تولید را از هم جدا کرد.همانن تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های تولید تک سرمایه گذار که با هدف ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله حل عددی تاثیر فین بر روی الگوی جریان درون در یک مخزن

چکیدهدر این نوشتار به مدلسازی جابهجایی اجباری درون مخزن پرداخته میشود . سیال آب - - Re=1000 در دمای 300 کلوین به عنوان سیال عامل مورد استفاده قرار گرفته است .سیال از سمت چپ مخزن با سرعت u=15m/s ، ویسکوزیته =0.001kg/ms وچگالی=1kg/m3 وارد مخزن شده و از سمت راست خارج می گردد . معادلات حاکم به روش حجم کنترل ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله حل تحلیلی جریان دو لایه ای سیال ریزقطبی در رگ انعطاف پذیر دارای گشادشدگی

چکیدهدر این مقاله به حل تحلیلی معادلات حرکت برای جریان دو لایهای ناپایای خون در یک رگ انعطافپذیر دارای گشادشدگی متقارن محوری تحت گرادیان ضربانی فشار پرداخته شده است. به منظور نزدیکتر شدن به واقعیت، جریان خون به صورت دو لایه سیال متفاوت در نظر گرفته شده است. لایه پلاسمای بیرونی، بنابر رفتار ثبت شده در آزما ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله جریان خطای اتصال کوتاه در ژنراتورهای القایی متصل به توربین بادی

چکیدهیکی از مهمترین جنبههای نیروگاه بادی، ارزیابی جریان اتصال کوتاه در شرایط خطاهای مختلف است. این بحث، یکی از مباحث چالش برانگیز مهندسان حفاظت و رله است. احاطه بر این مطالب میتواند به تنظیم صحیح رلهها و جلوگیری از گسترش بی برقی هنگام وقوع خطا، کمک شایانی بکند. در این مقاله، به بررسی جریان اتصال کوتاه در ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تولید انرژِی الکتریکی از اختلاف گرمایی اقیانوس

چکیدهدر این مقاله یکی از روش های تولید انرژی قابل بازیافت و تجدید پذیر برای تولید الکتریسته ارزان و پاک مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین تاثیرات این روش بر روی اکوسیستم و جاندران پیرامونی و انواع روش های موجود برای تولید انرژی الکتریسیته با استفاده از انرزی ناشی از اختلاف گرمایی اقیانوس با توجه به شرایط مح ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله جایابی بهینه ریکلوزر به منظور بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ارزیابی برداری اجتماع ذرات

چکیدهاستفاده از ریکلوزر در شبکههای توزیع انرژی الکتریکی امریست که میتواند منافع قابل ملاحظهای را در جهت مهار خاموشیهای گذرا، کاهش انرژی توزیع نشده و بهبود قابلیت اطمینان شبکههای توزیع بهدنبال داشته باشد. همچنین میزان تأثیرگذاری ریکلوزرها شدیداً به مکان و تعداد آنها وابسته است. این امر در حقیقت مبین جایابی ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله دستیابی به مسیر بهینه مبتنی بر دقت و مهارت برای ربات جراح لاپراسکوپی

چکیدههدف از انجام این مقاله، ارائه روندی است که که بتوان با استفاده از آن، معیاری برای طراحی بهینه مسیر یک ربات جراح ارائه داد. در ادبیات این معیار را مهارت ربات می گویند. در این مقاله مفهوم مهارت ربات معرفی و نحوه محاسبه آن با روش مونت کارلو بیان می شود. برای یافتن اینکه کدام حالت از حالات ممکن برای انتخ ...
فرمت pdf
17 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله جهانی سازی کسب وکارها و مدل خودسازماندهی

چکیدهدر این مقاله با معرفی مختصر مفهوم بینالمللی شدن کسب وکارها و جهانی سازی کسب وکارها ، به بررسی رویکردها و راهکارهای جهانی سازی کسب وکارها تحت مدل خودسازماندهی میپردازیم. در پی اهمیت روزافزون فعالیت شرکتها در بازارهای جهانی و ابقای آنها در بازار رقابتی و استفاده از مزایای بازار جهانی، باید به دنبال فرآ ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله دیوان کیفری بین المللی وچگونگی نقش آن در کشورهای اسلامی

چکیدهخاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل دادگاه هایی که حقوق بین المللی را زیر پا گذاشته به شمار میرود. در بسیاری از موارد، جرمهای اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونیت مرتک بان آنها همراه بوده است و اکنون این دیوان کیفری بین المللی است که میتواند به این مصونیت، پا ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله جایگاه و اهمیت کار از دیدگاه اسلام و دانشمندان علوم اجتماعی و امام خمینی ( ره )

چکیده :یکی از ارکان های اساسی در زندگی اجتماعی، جهاد و کار و کوشش انسان ها می باشد. کار و جهاد، یک جامعه را به مرزهای توسعه و ترقی نزدیک ساخته و باعث آبادانی و رشد آن سرزمین می شود، علاوه بر آن کار و فعالیت، نتایج ارزنده ای را در جسم و روح انسان دارد. با توجه به فواید و نتایج مثبت کار در اجتماع و روحیه فر ...
فرمت pdf
18 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تهدیدات و فرصت های فرهنگی در تقویت مدیریت کشور

چکیدهدستاوردهای بشر از صنعت و فناوری های نوین علاوه بر منافعی که برای بشر داشته و رفاهی که برای او به ارمغان آورده است، همواره آسیب هایی را نیز به همراه داشته است. اگرچه بسیاری از ابداعات و نوآوری ها با انگیزه تأمین رفاه و آسایش و تحکیم ارزش های انسانی و در جهت نیل به کمال شکل گرفته است، اما در عین حال به ...
فرمت pdf
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله جایگاه و حقوق زن در اسلام

چکیدهزن، مظهر رحمت و جمال خداوند است. امروزه دانشمندانی که مادی، غیر عقلانی و غیر وحیانی می اندیشند، با نگرش های متفاوتی به مقوله زن، باورهایی انحرافی را به ذهن ها منتقل می کنند و از آن جا که نیمی از جمعیت هرجامعه را زنان تشکیل می دهند و در طول تاریخ براین قشر، ستم های فراوانی رفته و نیز در خصوص نابرابری ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله حفاظت محیط زیست از منظر اسلام وقرآن

چکیدهامروزه یک نگرانی فزایندهای در مورد تهدید محیط زیست در سراسر جهان وجود دارد. گرم شدن کره زمین، کاهش آب شیرین، کاهش تنوع زیستی، سوراخ شدن لایه ازن ، همگی آنها مواردی از چنین تهدید ها به شمار می روند . بسیاری از محققان شروع به بررسی علل فلسفی نهفته در نگرش انسان نسبت به محیط، کرده اند که بخشی از این جست ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله درآمدی بر نقش اخلاق در سبک های جدید رهبری

چکیده:وقوع رویدادهای فزاینده فریبکاری، رسوایی و فساد در سطح جهانی، نیاز به خلق سازمان اخلاقی و به کارگیری سبک های رهبری اخلاقی را ضروری می سازد. برای خلق سازمان اخلاقی، یک رهبر اخلاقی مورد نیاز است. اقدامات مدیریت عالی طرح و نقشه ای را در مورد چگونگی فرهنگ شرکت فراهم می کند. نیازهای مهم شرکت، انسجام، استا ...
فرمت pdf
15 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله حقوق اقلیت ها در ایران با نگاهی به حقوق اقلیت ها در ترکیه

چکیدهبا توجه به نقشه سیاسی جهان،در می یابیم به استثنای چند کشور از جمله فرانسه،ایتالیا و ژاپن که دارای جمعیت همگون هستند،در بقیه کشورها گروه های نژادی ،مذهبی و زبانی وجود دارند که همگی در کنار یکدیگر زندگی می کنند. به عبارت دیگر اقلیت های نژادی،مذهبی وزبانی در دنیای امروز واقعیتی انکار ناپذیر است.حقوقدانا ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله جنگ نرم و چرایی آن علیه نظام جمهوری اسلامی

چکیدهیکی از اقدامات روانی تبلیغاتی که دشمن در برابر رقیب خود به کار می برد تا با آن گروه مقابل را از پاي درآورد جنگ نرم است .مهم ترین ویژگی تهدید نرم که نسبت به تهدیدات سخت ، ویژگی متمایزي نیز به شمار می رود ، حقوقی بودن ، عرفی بودن یا قانونی بودن چهارچوب فعالیت ها و اقدامات درآن است .جنگ نرم بی گمان از ج ...
فرمت pdf
15 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله توسعه هوش سازمانی به مثابه مزیت رقابتی درسازمانهای

چکیدهایده ی هوش سازمانی در چند دهه ی گذشته در رشته های پژوهشی گوناگون و به شکل های مختلف ارائه گردیده است.با وجود مطرح شدن هوش سازمانی در محافل آکادمیک، هنوز تعریف روشنی از آن وجود ندارد و مطالعات اندک صورت گرفته در این زمینه، جوابگوی پرسش های بسیار زیاد موجود در این حوزه نیست. این موضوع در سازمان های علم ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در (روبیکا ، ایگپ ، ایتا یا واتساپ) تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز