مقالات گوناگون

مقاله تعدیل کننده های ارتباط رضایت و وفاداری به برند از دیدگاه مصرف کنندگان در محصولات تلفن همراه

چکیدهاین پژوهش به بررسی تعدیل کننده هاي ارتباط رضایت و وفاداري به برند از دیدگاه مصرف کنندگان در محصولات تلفن همراه - نوکیا، سونی، سامسونگ و...... - ،در شهرستان خرم آباد پرداخته است .وقتی مصرف کنندگان با یک برند تجاري مواجه می شوند که قبلا آن را ندیده اند ممکن است خیالاتی در مورد آن برند کنند و در مورد ک ...
فرمت pdf
17 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین دستورالعمل بهره برداری بهینه از مخازن سدها به روش شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه با روش کلاسیک رگرسیونی

چکیدهبه جهت استفاده مطلوب از منابع آبی کشور و با توجه به کثرت سدهای موجود و در دست اجرا در کشور، لزوم بهره برداری بهینه و استخراج قواعد بهره برداری مناسب از آنها نمایان می گردد. در این راستا با توجه به دقت و کارآیی بالای روش شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی رویدادها از این روش جهت استخراج دستورالعمل بهره برد ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تراریختی ژنوم کلروپلاستی گیاه توتون به روش زیست پرتابی و با سازه ی ژنی پلی سیسترونیک

چکیدهتکنولوژي گیاهان ترانسپلاستومیک جایگاه مهمی در مطالعات علوم پایه و بیوتکنولوژي دارد. دست ورزي ژنتیکی ژنوم پلاستیدي به ویژه ژنوم کلروپلاست، مزایاي متعددي نظیر بیان بالا، توانائی بیان ژنهاي چندگانه و عدم انتقال ناخواسته ژن خارجی توسط دانه گرده را فراهم نموده است. با توجه به این ویژگیها، علاقه زیادي براي ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیلی بر تجاوز به حریم خصوصی جسمانی اشخاص در ایران ( با نگاهی بر اسناد بین المللی و قوانین اساسی در سایر کشورها )

چکیده:در اسلام نوعی »امنیت« پیش بینی شده که در هیچ قانونی از قوانین دنیا وجود ندارد، و آن امنیت حیثیت و آبروي افراد است. زندگی همراه با آرامش و امنیت - در ابعاد مختلف آن - موهبتی است الهی و حقی است که براي هر انسانی تضمین شده است. بر همه افراد، جوامع و حکومت ها واجب است که از این حق حمایت نم ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین مناطق همگن بارش حداکثر در غرب ایران با استفاده از خوشه بندی SOFM و فازی

چکیدهدر مطالعات منطقهای، به منظور دستیابی به مناطق همگن هیدرولوژیک از تکنیکهای خوشهبندی استفاده میشود اخیراً در چند تحقیق از نگاشت ویژگی خود سامان - SOFM1 - به عنوان یک روش انفورماتیک جدید برای دستیابی به مناطق همگن هیدرولوژیک استفاده شده است. اما مشکل اصلی SOFM تفسیر نقشه خروجی از این روش بهمنظور ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تمرکز مالکیت مدیریتی و میزان افشای اختیاری

چکیدهدر این مطالعه تأثیر تمرکز مالکیت مدیریتی شرکتها بر میزان افشاي داوطلبانه اطلاعات در گزارشگري سالانه شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. افشاي اختیاري توسط 42شاخص که در مطالعات قبلی بکار رفته است با اعمال تعدیلاتی تعیین گردید. نمونه آماري تحقیق شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بور ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل گذرای بارگذاری پزه توربین بادی در شزایط مختلف عملکردی

چکیدهتوربینهای بادی نقش به سزایی در استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر دارند. پره توربین بادی تحت تاثیر گسترهای از نیروهای مختلف قرار دارد. نیروهای گرانشی و گریز از مرکز با روش های محاسباتی ساده تعیین میگردند. برای محاسبه نیروی آیرودینامیکی مقاطع مختلف پره به صورت عددی تحلیل میشوند. معادلات بقای جرم و مومنت ...
فرمت pdf
4 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل و بررسی معامله از دیدگاه حقوق و اقتصاد

چکیدهبا توجه به این که فرض اولیه ی تحلیل های اقتصادی قراردادها بر این است، که طرفین قرارداد از انعقاد آن سود ببرند، بدین جهت طرفین پای میز مذاکر می نشینند و تن به انعقاد قراردادی می دهند که انتظار دارند برای آنها سودآور باشد و بتواند از طریق آن به هدفی که مد نظر دارند دست پیدا کنند. به همین منظور، یکی از ...
فرمت pdf
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل عددی تأثیر شیب بالادست جریان بر کارایی آدیاباتیک خنک کاری لایه ای

چکیدهدر تحقیق حاضر تأثیر افزودن شیب بالادست جریان بر میدانهاي جریان و دما در روش خنککاري لایهاي از طریق یک ردیف سوراخ مجزاي استوانهاي بر روي مدل صفحه تخت به صورت عددي مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطاله جریان به صورت سهبعدي، آشفته، تراکمناپذیر و پایدار در نظر گرفته شده است.شبیهسازيها با استفاده ا ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین ترکیب بهینه ی منابع بانک و تاثیر آن بر بهای تمام شده پول در بانک ملی ایران

چکیدهباتوجه به اینکه قیمت تمام شدهی پول بیانگر مدیریت صحیح منابع ومصارف وهزینه های بانک میباشد ونحوه ی چینش وترکیب منابع بانک میتواند بهای تمام شده ی پول را به حداقل برساند ، لذا در این پژوهش سعی برآن داشتیم که به بررسی ترکیب بهینهی منابع بانک وتاثیر آن بر بهای تمام شدهی پول در بانک ملی ایران بپردازیم . ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل مثل های عامیانه ازدواج به لحاظ روان شناسی اجتماعی

چکیده:مثلها از مصادیق حکمت عامیانه هستند. جملات کوتاهی با مفاهیم عمیق برخاسته از قالبها و تصورات اجتماعی که جهتگیری و تشخیص موقعیتهای اجتماعی را فراهم میکنند. این مطالعه به دنبال بررسی بازتاب »ازدواج« در مثلهاست. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به گردآوری و تحلیل مثلهایی دربار ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تخمین و طبقه بندی نمایه های اقلیمی در حوضه رودخانه نازلو چای مطالعه موردی ایستگاه هواشناسی آباجالوسفلی از حوضه های دریاچه ارومیه

چکیدهتعیین وضعیت اقلیمی یک منطقه از جمله مسائل مهم در طراحی و مدیریت مسائل مرتبط با مهندسی آب و آبخیزداری میباشد. در مطالعه حاضر، نمایه های اقلیمی مختلف به منظور بررسی وضعیت اقلیمی و میزان فرسایش پذیری زمین در اثر باران در حوضه نازلو چای در آذربایجان غربی مورد استفاده قرار گرفت. متغیرهای اقلیمی بکار رفته ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تشریفات ویژه رسیدگی به دعاوی دولت ( ازحیث اقامه دعوا ، هزینه های دادرسی ، ابلاغ اوراق قضایی ، و اجرای احکام )

چکیدهدولت مجموعهاي از سازمانها و ادارات و واحدها میباشد که ممکن است بین مردم و دولت اختلافاتی بوجود بیاید و در مراجع قضایی دعوایی مطرح شود. در این صورت این سوال پیش میآید که آیا دعاوي دولت داراي تشریفات و ویژگیهاي خاصی براي رسیدگی میباشد؟ وچه اصولی بر آن حاکم می باشد؟در دعاوي دولت که یک طرف دولت میباشد دو ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل قیاسی اهداف فعلی و مطلوب نظام ترویج مدیریت پایدارمنابع آب برای نخل کاران استان خوزستان

چکیدهایران در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و از نظر منابع آب نسبت به میانگین جهانی از محدودیت بیشتری برخوردار است. کشاورزی با مصرف بیش از 70 درصد منابع آب، یکی از منابع عمده مصرف آب است که نقش بهسزایی در تغذیه مردم ایفا میکند. مهمترین محصول باغی استان خوزستان خرماست که دارای ارزش استراتژیکی ...
فرمت pdf
15 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین حداکثر کران زمانی حل مساله تخصیص سلاح در نبرد سطحی و هوایی

چکیدهاز آنجا که حل مساله تخصیص سلاح در فاز آخر مدیریت نبرد، یک مساله بهینهسازی و نیازمند صرف زمان میباشد، در این مقاله به مساله محدودیت زمان در حل مساله تخصیص سلاح پرداخته میشود. ابتدا بر اساس اصول کلی تعیین ناحیه تخریب سلاحها و اهدافی که در مساله تخصیص حضور دارد ناحیه انتشار محاسبه میشود و با استفاده از ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل لرزه ای سد بتنی وزنی با در نظر گرفتن اثر لایه ی رسوب ، با روش المان محدود

خلاصهمدلسازی دقیق سیستم سد بتنی، که شامل بدنهی سد بتنی، سیال موجود در مخزن، لایهی رسوب و پی سنگی میباشد، در تحلیل اندرکنشی که بین این اجزا در هنگام زلزله وجود دارد، بسیار مهم است. در این مقاله به مطالعهی اندرکنش موجود میان اجزای سیستم سد بتنی پرداخته میشود. روشی که برای تحلیل اندرکنش انتخاب شده است، روش ا ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل شکاف وضعیت خودتوسعهای منابع انسانی مراکز آموزش عالی ( مورد : دانشگاه تهران )

چکیدهپژوهش حاضر با هدف تحلیل شکاف وضعیت خودتوسعهاي منابع انسانی هفت دانشکده پردیس علوم اجتماعی و رفتاري دانشگاه تهران انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی بوده که براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و روش نمونهگیري تصادفی ساده استفاده شد که حجم نمونه 131 از کارکنان تعیین شد. براي جمعآوري دادهها ا ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل فضایی کالبدی و شناخت عناصر هویت بخش در باغ ایرانی

چکیدهطبیعت کلیت و مظهر تجلی وجود است و مقام خاص و مقدسی دارد. در باغ و درآن همه چیز در حال نظم و تعادل قرار دارد. باغ به کمک اشکال منظم هندسی رابطه میان طبیعت و دنیاي درون را به تصویر می کشد. باغ ایرانی با تاریخ درخشان خود به عنوان یکی از بهترین الگوهاي منظرسازي، محصول تعامل سازنده انسان ایرانی در مواجه ب ...
فرمت pdf
19 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل گذار تجرد در ایران و آیند هنگری آن با تأکید بر وضعیت تجرد زنان

چکیدهفرایند تشکیل خانواده و ازدواج، یکی از مراحل اساسی زندگی افراد در جامعه است که هم از متغیرهاي جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي تأثیر می پذیرد و هم بر این متغیرها تأثیر می گذارد. طی چند دهه اخیر، شاخص هاي مختلف مربوط به ازدواج در اکثر قریب به اتفاق کشورهاي جهان و از جمله ایران دستخوش تغییرات اساسی شده ...
فرمت pdf
17 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل شکست پیشرونده در اتصالات مکانیکی کامپوزیت های سه بعدی چند راستا

چکیدههدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل چگونگی شروع و پیشرفت شکست در اتصالات مکانیکی کامپوزیت هاي سه بعدي چند راستا می باشد. ساختار داخلی این کامپوزیت ها از یک طرف به دلیل وجود الیاف عمودي سه بعدي بوده و از طرف دیگر به دلیل وجود حفره هاي رزین ناهمگن می باشد. در این مقاله، از یک مدل المان محدودِ ترکیبی - مِ ...
فرمت pdf
4 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین عناصر دندان طبیعی و پروتز دندان با استفاده از طیف نگاری شکست القایی لیزری

چکیده –در این مقاله با استفاده از روش طیف نگاري پلاسماي القایی لیزري LIBS عناصر تشکیل دهندهي دندان طبیعی و همچنین یک نمونه پروتز دندان مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده با هم مقایسه شده است. از این روش می توان به عنوان معیاري در تعیین کیفیت پروتز استفاده کرد..1  مقدمهوقتی دندان آس ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تکنولوژی آب اندوز ضرورتی در توسعه بخش کشاورزی مطالعه موردی در کشت گندم

چکیده:تکنولوژي به عنوان یک ضرورت در رشد کشاورزي مطرح می باشد. براساس نظر روتن و هیامی - - 1989 براي رشد کشاورزي مسیر چند گانه تکنولوژي وجود دارد. در میان انواع تکنولوژي، تغییر در نسبت قیمت نهاده ها می تواند هر کشور را در انتخاب تکنولوژي مناسب هدایت نماید. اصولا تکنولوژي مناسب در هر کشوري باید جانشین نهاد ...
فرمت pdf
14 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تناسب محیطی و قرارداد روانشناختی و نقش آن ها در تغییر نگرش کاری کارکنان

چکیده:حفظ سلامت روانشناختی محیط کاری از عوامل موثر بر افزایش بهرهوری و کاهش ترک خدمت منابع انسانی به شمار میرود. تحقیقات متعددی جهت شناسایی عوامل موثر بر نگرشهای کاری کارکنان و روشهای اصلاح آن صورت گرفته است. تناسب فرد-محیط به عنوان ابتدائیترین و در عین حال با اهمیتترین عاملی که میتواند به خوبی رفتار و نگ ...
فرمت pdf
19 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تربیت زیبایی شناختی : رهیافتی جامع برای چالش های برنامه درسی

چکیدهتربیت از خصلت های انسانی است. براساس تعالیم اسلامی، فطرت انسان دارای اقتضائاتی برای تربیت کردن است که یکی از آنها زیبایی جویی و زیبایی طلبی است. خداوند برای تربیت انسان به زیبایی جویی وی اشاره می کند و زبان کتاب هدایت خود را متناسب آن انتخاب می کند .از آنجا که هدف و رسالت اصلی قرآن نیز هدایت بشری ...
فرمت pdf
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب اجتماعی ( با تاکید بر اصلاح تصویر بدنی منفی ) دانش آموزان دختر پایه اول دوره متوسطه شهر کرج

چکیدههدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر پایه اول دوره متوسطه شهر کرج بود. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 60 نفر مشخص شد که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای از میان دانش آموزان سال اول متوسطه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطر ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در (روبیکا ، ایگپ ، ایتا یا واتساپ) تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز